Barradeelpartij in Sint Jabik verkaatst

Partuur Andrea Kroes pakt krans in Itens

Laatste krans in Weidum voor Fiera de Vries

Louise, Imke en Sjanet winnen PC in Weidum

Partuur Anna-Brecht Bruinsma wint Keatsoff