Winnaars Freule 2018 gehuldigd in Anjum

Partuur Sybrandy wint generale PC

Partuur Anne Berber Zeinstra wint Keats-Off

Kransen voor partuur Tuinenga in Harlingen

Recreatiepartij trekt veel kaatsers van buiten Balk