Home Verslagen Eastereinse kransen naar Hester Torensma, Gerbrich Koster en Marsha Broersma

Eastereinse kransen naar Hester Torensma, Gerbrich Koster en Marsha Broersma

795
0

Kaatsvereniging Easterein organiseerde op 7 mei onder prachtige weersomstandigheden een meisjes door elkaar loten wedstrijd. Zij waren verdeeld over 2 categorieën. In de A klas gingen 4 formaties met elkaar de strijd aan om de fel begeerde kransen zij kwamen deze dag 3x in actie aan het einde werden de voor en tegen eersten opgeteld en het werd een ware thriller. Het was weer prima voor elkaar in Easterein met ondersteuning van vaders, moeders, supporters werd het weer een schitterende kaatsdag. Als de kerktoren 11x heeft geslagen barst de strijd in alle hevigheid los.

Berbert van der Goot – Hilde Stremler

Berber van der Goot is deze dag via de loting gekoppeld aan Noa Elzinga en Marije van der Molen en zij nemen het in de eerste poule wedstrijd op tegen Hilde Stremler, Eline van Dijkhuizen en Selma van der Wal. Het is een prachtige strijd tussen deze twee formaties want ze geven elkaar geen duimbreedte toe. Het eerste bordje aan de telegraaf komt in handen van Hilde en haar maten maar de balans keert al snel weer terug op de 1-1. Het blijft stuivertje wisselen wie er aan de leiding komt. De formatie van Berber weet als eerste het tweede bordje aan de telegraaf te hangen maar slaagt er niet in om dit vast te houden waardoor het evenwicht terug keert in de wedstrijd op de 2-2. Via de 2-2 blijven de eersten om en om aan de telegraaf verschijnen tot aan de 3-3. Het zevende eerst wil nog wel eens voor een doorbraak zorgen of ommekeer zorgen in een wedstrijd. Het komt in handen van Berber, Noa en Marije. Zij slagen er echter niet in om dit vast te houden want beide parturen zijn zeer aan elkaar gewaagd. Het is dus ook niet verwonderlijk dat via de 4-4 de beslissing uiteindelijk pas valt in het laatste te verkaatsen eerst. De touwtjes lijken vervolgens als nog in handen van partuur Berber als zij als eerste het vijfde bordje weten binnen te slepen en op een 5-4 voorsprong komen. De strijd is verre van gestreden want ook Hilde, Eline en Selma weten het vijfde bordje te bereiken waardoor de beslissing pas valt in het laatste te verkaatsen eerst. Het is uiteindelijk Hilde die de winst veilig weet te stellen door een zitbal te plaatsen op de 5-5 2-6.

Hester Torensma – Marrit Wielinga

Hester Torensma vormde deze dag een partuur met Gerbrich Koster en Marsha Broersma en zij stonden in hun eerste partij van de dag tegenover het partuur van Marrit Wielenga, Ilse Marije van Beem en Suzanna Allema. Het werd een prachtige dag bij de meisjes A want alles werd uit de kast gehaald om zo’n goed mogelijk resultaat te halen uit elke poule wedstrijd. Het eerste verkaatste bordje verscheen hier aan de zijde van partuur Marrit. Zij hadden dus een goed start. Al snel keert ook hier het evenwicht terug in de wedstrijd op de 1-1. De formatie van Hester probeert gelijk de leiding over te nemen maar zien het 2de bordje als eerste weer naar het partuur van Marrit gaan wat daarmee voor de tweede keer op voorsprong weet te komen. Het krachtsverschil lijkt in deze fase van de partij in het voordeel te zijn van Marrit, Ilse Marije en Suzanna want via de 1-2 weten zij de voorsprong uit te bouwen via de 1-3 naar de 1-4. Zij lijken daarmee op een mooie overwinning af te stevenen maar niets blijkt minder waar nadat de volgende 2 verkaatste eersten gelijk matig werden verdeeld en er een 2-5 voorsprong voor Marrit, Ilse Marije en Suzanna op de telegraaf staat blijft de formatie van Hester knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf en weten zij eerst voor eerst van de achterstand in te lopen via de 3-5 wordt het zelfs 4-5. In het laatste zeer zwaar bevochten eerst is het uiteindelijk Suzanna die de winst veilig weet te stellen op de 4-5 6-6 als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen.

Berber van der Goot – Marrit Wielenga

Er staat in de regelementen dat op de tweede lijst de winnaars tegen over elkaar komen te staan van de eerste lijst en daarmee ook de verliezers dit leverde de volgende onderlinge wedstrijden op. Na een kwartiertje pauze om wat te eten en te drinken barstte de strijd weer in alle hevigheid los. Berber van der Goot begon samen met Noa Elzinga en Marije van der Molen aan de opslag om de strijd aan te gaan met het partuur van Marrit Wielenga, Ilse Marije van Beem en Suzanna Allema. Het openingseerst van deze partij komt in handen van partuur Marrit zij weten het eerste bordje aan de telegraaf te hangen. Net als in de eerste poule wedstrijden was er nu ook weer zeer veel spanning aanwezig in de partijen. Het blijft stuivertje wisselen wie er als eerste op voorsprong komt via de 2-1 is het al gauw weer 2-2 en weet het partuur van Marrit de leiding weer in handen te nemen op de 2-3. Beide parturen zijn zeer goed aan elkaar gewaagd en halen weer alles uit de kast. Via de 3-3 weet het partuur van Berber als eerste het vierde bordje te bereiken. Nadat de balans terug is gekeerd in deze mooie strijd slaat het noodlot toe voor Noa bij de aanloop om de bal op te slaan gaat het goed mis zij glijd weg en kan de wedstrijd niet voortzetten.  De wedstrijd lag dus even stil op 4-4 2-4. Er werd in overleg met de technische commissie een vervangster bijgeloot dit werd Sophie Kroondijk. Zij kaatste samen met Berber en Marije deze partij uit maar samen konden ze niet voorkomen dat Suzanna de winst voor haar partuur weet veilig te stellen op de 4-5 4-6 als zij de bal voor de kaats weet te keren.

Hilde Stremler – Hester Torensma

In de andere poule wedstrijd van de 2de lijst staat aan de opslag het partuur van Hilde Stremler, Eline van Dijkhuizen en Selma van der Molen. Zij gaan de strijd aan met het partuur van Hester Torensma, Gerbrich Koster en Marsha Broersma. Beide parturen gingen goed uit de start blokken en ze gaven elkaar geen duimbreedte toe. Via de 1-1 blijft de spanning in de partij tot aan de 2-2. Langzaam maar zeker lijkt de formatie van Hester de touwtjes in handen te nemen en eerst voor eerst weg te lopen en een gaatje te slaan via de 2-3 naar de 2-4. Het is een geweldige dag met betrekking tot spanning in de wedstrijden bij de meisjes A want alle 4 parturen zijn zeer aan elkaar gewaagt. Zo ook in deze onderlinge ontmoeting want het partuur van Hilde, Eline en Selma weigert de handdoek te gooien en blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf. Langzaam maar zeker loopt het verschil terug via de 3-4 keert het evenwicht terug op de 4-4. Het lijkt er op dat wie als eerste het 5de bordje weet te bereiken er wel eens met de overwinning vandoor zou kunnen gaan. Het zijn uiteindelijk als nog Hester, Gerbrich en Marsha die het 5de bordje als eerste weten te bereiken. Zij geven dit ondanks aandringen van partuur Hilde ook niet meer uit handen en stellen de winst veilig op de 4-5 0-6.

Punten

Een kleine blik op de op dat moment tussenstand in het klassement levert het volgende op met 9 punten, 11 punten, 11 punten en 14 punten ligt het allemaal zeer dicht bij elkaar en komt het op de laatste poule wedstrijden aan. Berber van der Goot komt samen met Sophie Kroondijk (vervangster van Noa Elzinga) en Marije van der Molen in actie tegen de formatie van Hester Torensma, Gerbrich Koster en Marsha Broersma. Deze partij kende een andere start dan de vorige partijen op de eerste 2 omlopen. Berber en haar maten laten er geen gras overgroeien en nemen gelijk het initiatief naar zich toe en weten via het openingseerst gelijk een gaatje te slaan naar de 2-0. Zij slagen er echter niet in om dit vast te houden of uit te bouwen waardoor via de 2-1 het evenwicht al snel weer terug keert in de partij op de 2-2. Vanaf dat moment lijken de rollen omgedraaid want het zijn Hester, Gerbrich en Marsha die op het juist moment weet toe te slaan en via de 2-3 weten uit te lopen naar de 2-4. De strijd lijkt vervolgens gestreden als ook het 5de eerst als eerste in handen komt van partuur Hester. Van opgeven is echter geen sprake door Berber, Sophie en Marije sterker nog zij zetten de achtervolging in en weten de spanning terug te brengen in deze partij als zij een derde en vierde eerst weten te bemachtigen en terug weten te komen tot aan de 4-5. De inhaalrace zal echter te laat komen want de winst in deze onderlinge strijd gaat naar partuur Hester als zij met haar maten de deur in het slot gooit op de 4-5 2-6. In de laatste poule wedstrijd bij de meisjes A staat Hilde Stremler samen met Eline van Dijkhuizen en Selma van der Wal tegenover het partuur van Marrit Wielenga, Ilse Marije van Beem en Suzanna Allema. Beide parturen halen nog een keer alles uit de kast om een mooi resultaat neer te kunnen zetten maar nadat de telegraaf de 1-1 heeft weten te bereiken neemt partuur Hilde de touwtjes in handen en weten als eerste het 2de en 3de eerst aan hun zijde van de telegraaf te hangen. Zij zijn daardoor ondertussen uit gelopen via de 2-1 naar de 3-1. Marrit zal met haar maten Ilse Marije en Suzanna de achtervolging moeten maar zij zien alle pogingen daar toe op niets uitlopen via de 4-1 loopt het verschil alleen maar verder op naar de 5-1. De wedstrijd lijkt te zijn gestreden maar het partuur van Marrit blijft knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf en daarmee weten zij nog 2 eersten op rij binnen te halen via de 5-2 en 5-3 keert de spanning terug in de partij. Het zal echter te laat komen want Hilde, Eline en Selma geven dit niet meer uit handen en stellen de winst veilig op de 5-3 6-4. Het is de laatste poule wedstrijd dus het eindklassement kon worden opgemaakt:

Partuur 1 –          Berber van der Goot, Noa Elzinga (Sophie Kroondijk) en Marije van der Molen, zij verzamelen 13 punten voor en 18 punten tegen.

Partuur 2 –          Hilde Stremler, Eline van Dijkhuizen en Selma van der Wal verzamelen 18 punten voor en 14 punten tegen

Partuur 3 –         Hester Torensma vormde deze dag een partuur met Gerbrich Koster en Marsha Broersma.

Partuur 4 –          Marrit Wielenga, Ilse Marije van Beem en Suzanna Allema verzamelen 17 punten voor en 14 punten                        

Met 2 parturen die 18 punten voor hebben en 14 punten tegen is het een ware thriller wie gaat er met de kransen vandoor in de regelementen staat dat als alles gelijk is het onderlinge resultaat in de poule uiteindelijk de doorslag gaat geven.

Als men hier naar kijkt blijkt dat in het voordeel van partuur Hester uit te vallen volgt de onderstaande uitslag:

1e prijs:

Hester Torensma                            Oosternijkerk

Gerbrich Koster                              Tzum

 Marsha Broersma                          Stiens

2de prijs:

Hilde Stremler                               Exmorra

Eline van Dijkhuizen                       Nijland

Selma van der Wal                         Menaam

Het fotoalbum vind je hier

Verslag en foto’s Henk Hempenius