Kroondijk en Torensma winnen juniorenwedstrijd Makkum

1460
0

De zusjes Roelie en Corrie Kroondijk gingen er op de eerste wedstrijd van de Juniorencompetitie met de krans vandoor. De kaatssters uit Easterein kaatsten met Senne Idsardi uit Dronryp als achterinse. Deze wedstrijd, die meteen een pilot was voor de KNKB, werd gehouden in Makkum. Bij de juniorencompetitie wordt dit jaar geëxperimenteerd met “3 winstpunten in één eerst”. Anna Ennema (Sexbierum), Marsha Broersma (Stiens) en Noa Elzinga ( Bolsward) werden tweede. Een derde prijs was er voor Moniek Lootsma (Goënga), Larissa Smink (Makkum), Anna-Dieuwke Dijkstra (Leeuwarden).

Heren Junioren

Rutger Torensma uit Easternijtsjerk, Hessel Postma uit Winsum en Jurrit Osinga uit Ingelum zijn de winnaars van de eerste wedstrijd van de juniorencompetitie. Torensma, Postma en Osinga wonnen de finale van Germ Epema (Arum), Marten Leijenaar (Exmorra) en Jelle Cnossen (Bolsward). De derde prijs bij de heren was voor Jarno Feenstra (Exmorra), Rink Sterk (Sint Annaparochie) en Leon Wijning (Bitgum).