Home laatste nieuws Manon Scheepstra koningin in Sexbierum

Manon Scheepstra koningin in Sexbierum

313
0

De dames en heren hoofdklas hadden op zaterdag 31 juli 2021 de kaatstas weer ingepakt om op weg te gaan naar Sexbierum/Pietersbierum. Sportpark “De Lytse Trije” vormde op deze dag de eind bestemming. Zij waren te gast bij kaatsvereniging “De Twa Doarpen / D.I.O.S.”. Zij organiseerden een beperkte vrije formatie voor beide categorieën. Onder leiding van de heer J. Sieperda gingen 8 partuur bij de dames met elkaar de strijd aan om de fel begeerde kransen. Mevrouw A. Kooistra had de leiding in handen bij de heren en daar kwamen 10 partuur in actie. Vanwege de huidige corona maatregelen kaatsten de dames in de luwte op het kaatsveld en kwamen de heren in actie op het voetbal veld waar de stevige wind zijn stempel zette op de gespeelde wedstrijden. Het werd een prachtige kaatsdag met het zonnetje aan de hemel afgewisseld met wat wolkenvelden op een spatje na bleef het de gehele dag droog. De dames en heren haalden deze dag alles uit de kast en werd gestreden om elke 2 punten aan de telegraaf wat resulteerde in meerdere malen de 6-6 aan de telegrafen. De heer J. Sieperda gaf om 11:00 het startsein aan de dames om de degens met elkaar te gaan kruisen om de fel begeerde kransen.

Foto’s vind je hier

Sweering – Van Popta

Jildou Sweering, Andrea Kroes en Marije Hellinga betraden als eerste de arena, zij waren na een weekeind van afwezigheid weer terug op de hoofdklas. Dit alles heeft met de ranking uit te staan en de behaalde punten. Om de 2de lijst te bereiken moesten zij de strijd aangaan met Aletta van Popta, Mintje Meintema en Miranda Scheffer. Het werd de spannendste partij van deze mooie en spannende kaatsdag in Sexbierum. Beide parturen gaan goed van start en geven elkaar in het eerste verkaatste bordje aan de telegraaf geen duimbreedte ruimte. Als de door Aletta naar het perk gestuurde te kort blijkt te zijn komt partuur Jildou op voorsprong. Beide parturen halen gelijk alles uit de kast en voor de 2de keer op rij is daar weer de 6-6 als ditmaal Andrea goed onder de bal weet te stappen en de boven weet te vinden op de 1-0 6-6 loopt het verschil op naar de twee eersten. Aletta, Mintje en Miranda blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf en blijven weer bij tot aan de 6-6 maar voor de 2de keer op rij is het Andrea die aan het langste eind weet te trekken en de bal over de boven weet te slaan. Er lijkt niets aan de hand te zijn voor Jildou, Andrea en Marije maar de spanning keert wat terug als ditmaal het vizier van Jildou niet op scherp staat en de bal buiten de perklijnen beland op de 3-0 4-6. Het initiatief blijft echter op dat moment in handen van de formatie van Jildou als Marije goed onder de bal weet te stappen en de kaats weet te passeren op de 3-1 6-2. De strijd is verre van gestreden want voor de 4de keer in 6 verkaatste eersten dient de beslissing te vallen op de 6-6. Als het vizier van Jildou wederom niet op scherp staat en de bal weer buiten de lijnen van het perk beland loopt de voorsprong terug naar de 4-2. Via een zeer snel verkaatst eerst weet Aletta het belangrijke zevende eerst naar zich toe te trekken als zij de bal tot voor de kaats weet te retourneren op de 4-2 0-6. Even lijkt het erop dat Jildou, Andrea en Marije als nog de partij naar zich toe weten te trekken wanneer Marije goed onder de bal weet te stappen op de 4-3 6-4. Aletta, Mintje en Miranda moeten vervolgens alle zeilen bijzetten want zij komen op wedstrijd punt achter op de 5-3 6-6. De 5de 6-6 van deze prachtige strijd. Het is Mintje die er voor zorgt dat zij in de race blijven wanneer zij de bal voor de kaats weet te keren op de 5-3 6-6. Beide parturen zijn zeer aan elkaar gewaagt en geven elkaar niets toe. Voor de 6de keer dient de beslissing te vallen op de 6-6. Als Aletta dan zelf de bal naar het perk mag sturen en deze zelf voor de kaats weet te keren op de 5-4 6-6 keert de spanning weer volledig terug en is de strijd weer geheel open. Deze wedstrijd wordt uiteindelijk in stijl uitgekaatst op de 5-5 6-6 ligt er een kaats en is het Mintje die de winst in deze zeer zwaar bevochten strijd weet veilig te stellen door de kaats te passeren op de volle telegraaf.

De Haan – Bruinsma

In de 2de confrontatie staat Annet de Haan samen met Lotte Delgrosso en Annelien Broersma tegenover het partuur van partuur Anna Brecht Bruinsma, Anne Monfils en Jennie Terpstra. Anna Brecht en haar maten gaan vliegend uit de startblokken en weten het eerste bordje aan de telegraaf te hangen als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 2-6. Net als in de vorige wedstrijd geven ook hier beide parturen alles op weg naar de 2de lijst. Als het vizier van Anna Brecht niet op scherp staat in een zeer zwaar bevochten eerst en de bal buiten het perk beland keert de balans terug. Anna Brecht, Anne en Jennie proberen voor de 2de keer op voorsprong te komen maar zien de opgeslagen bal van Anna Brecht over het perk heen vliegen ditmaal op de 1-1 6-6 de 2de 6-6 in 3 verkaatste eersten waardoor de formatie van Annet op een 2-1 voorsprong komt. Beide parturen blijken ook in deze strijd zeer aan elkaar gewaagt te zijn en geven elkaar niets toe. Voor de 3de keer in 4 verkaatste eersten is daar de 6-6. Het is Lotte die de voorsprong weet uit te bouwen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 2-1 6-6. Kansen zijn er volop voor de formatie van Anna Brecht om terug te keren in de wedstrijd maar zij moeten toezien dat voor de 4de keer in 5 verkaatste eersten het bordje gaat naar partuur Annet. Als voor de 3de keer Anna Brecht er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te houden loopt het verschil op naar de 4-1. De strijd is ook hier verre van gestreden want het is Anna Brecht zelf die met haar opslag hun 2de eerst weet te verzilveren als zij het perk van Lotte en Annelien met lege handen weet achter te laten op de 4-1 4-6. De spanning keert terug als het 7de te verkaatsen eerst wat voor een ommekeer of doorbraak zou kunnen zorgen in handen komt van Anna Brecht, Anne en Jennie als Anne prachtig onder de bal stapt en de boven weet te vinden in een zeer zwaar bevochten eerst op de 4-2 6-6. Zij weten echter niet te voorkomen dat het 5de eerst via een zeer snel verkaatst eerst gaat naar partuur Annet door een boven slag van Lotte op de 4-2 6-0. Anna Brecht, Anne en Jennie weigeren de strijd op te geven en weten nog een 4de eerst uit het vuur te slepen als Anna Brecht op de goede plek staat op het juiste moment en de bal voor de kaats weet te keren op 5-3 4-6. Beide formaties halen alles uit de kast in het laatste te verkaatsen eerst en als Annet op de 5-4 6-6 een zitbal weet te plaatsen op het perk van Anne en Jennie stelt zij daarmee de 2de lijst veilig in Sexbierum.

Sybrandy – Hovenga

Nynke Sybrandy betreedt samen met Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra de arena om de strijd aan te gaan met de formatie van Serena Hovenga, Amarins de Groot en Aluca Bouma. Het werd een prachtige strijd waarin de formatie van Nynke tot het uiterste werd gedwongen. Zij gaan goed uit de startblokken wanneer Marrit goed onder de bal stapt en de bal over de boven weet te slaan op de 6-2. Serena en haar maten proberen gelijk aan te sluiten maar zien de achterstand verder oplopen als het vizier van Serena niet op scherp staat en bal buiten de perklijnen doet belanden op de 1-0 6-4. Even lijkt het erop dat voor de 3de keer op rij het bordje gaat naar de formatie van Nynke maar als het vizier van Nynke niet op scherp staat in een zeer zwaar bevochten eerst en de bal buiten het perk beland keert de spanning terug op de 2-1. Een breekpunt in deze partij lijkt het volgende verkaatste eerst wanneer voor de 2de keer op rij de 6-6 verschijnt en de opgeslagen bal van Manon op de voorlijn ploft maar als Amarins een slaande beweging naar de bal heeft gemaakt komt het eerst als nog in handen van Nynke, Manon en Marrit die daarmee uitlopen naar de 3-1. Beide formaties geven elkaar niets toe en als het perk van Amarins en Aluca de boven weet te vinden op de 3-1 6-6 loopt het verschil terug naar een eerst. Via een zeer snel verkaatst weten Nynke, Manon en Marrit als nog het verschil op de 2 eersten weten te brengen op de 4-2. De formatie van Serena weet van geen wijken en blijft goed partij geven wat heet zij slagen er in om het belangrijke zevende eerst naar zich toe te trekken wanneer Amarins de kaats weet te passeren op de 4-2 4-6. De spanning keert volledig terug in deze partij als Aluca fantastisch werk doet voor haar partuur door in het zwaar bevochten eerst op de 4-3 6-6 de bal tot in het perk weet te retourneren. Serena, Amarins en Aluca blijven vechten voor elke 2 punten aan de telegraaf maar moeten toezien dat in een zeer snel verkaatst eerst Manon hun 5de eerst weet binnen te slepen als zij de kaats weet te passeren op de 4-4 6-0. Beide parturen blijven alles uit de kast halen maar de formatie van Serena lijkt geen passend antwoord ditmaal te kunnen vinden en zien Manon de winst en de 2de omloop veilig stellen als zij de kaats weet te passeren op de 5-4 6-4.

Dijkstra – Tuinenga

In de laatste partij van de eerste omloop tijdens deze vrije formatie in Sexbierum bij kaatsvereniging “De Twa Doarpen/D.I.O.S.” staat Tineke Dijkstra samen met Louise Krol en Harmke Siegersma tegenover de formatie van Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Sjanet Wijnia. Het beloofd een mooie strijd te gaan worden maar met een prachtige uithaal weet Sjanet de bal over de boven te slaan op de 4-6 en daarmee het eerste bordje aan de telegraaf te hangen. De vliegende start is er voor Ilse en haar maten als zij hun 2de eerst weet te binnen te halen als zij het perk van Louise en Harmke met lege handen achter weet te laten op de 0-1 2-6. De formatie van Tineke probeert het wel degelijk maar zien de achterstand verder oplopen als ditmaal Margriet weet toe te slaan en de kaats weet te passeren op de 0-2 0-6. Het krachtsverschil blijkt deze dag te groot te zijn want als het perk van Margriet en Sjanet de kaats weet te passeren op de 0-3 4-6 loopt het verschil op naar de 4 eersten. Eindelijk lijkt als nog de strijd op te bloeien als voor het eerst de 6-6 verschijnt aan de telegraaf maar als Margriet er in slaagt om met links de kaats te passeren haalt zij daarmee het 5de eerst binnen. Ilse, Margriet en Sjanet laten deze voorsprong niet meer uit handen glippen en stellen als laatste de 2de omloop in Sexbierum veilig wanneer Ilse met haar opslag weet te voorkomen dat Louise en Harmke de kaats weten te passeren op de 0-5 0-6.

Van Popta – De Haan

De overgebleven 4 formaties op de 2de lijst gaan met elkaar de strijd aan om de 2 fel begeerde finale tickets op sportcomplex “De Lytse Trije”. Als eerste komt Aletta van Popta samen met Mintje Meintema en Miranda Scheffer in actie om de strijd aan te gaan met het partuur van Annet de Haan, Lotte Delgrosso en Annelien Broersma. Het begin van deze partij is voor Annet en haar maten als Lotte hun eerste bordje aan de telegraaf weet te hangen als zij de kaats weet te passeren op de 4-6. Aletta, Mintje en Miranda proberen de achtervolging in te zetten maar zien de achterstand verder oplopen als Annet met haar opslag er in weet te slagen als Mintje er niet in slaagt om de kaats te passeren op de 0-1 2-6. Annet, Lotte en Annelien hebben de touwtjes vanaf dat moment in handen en weten de voorsprong verder uit te bouwen als zij voor de 3de keer op rij het eerst weten binnen te slepen. Wat de formatie van Lotte ook probeert zij krijgen maar geen vat op de strijd en zien Annet de voorsprong uit bouwen naar de 4 eersten wanneer zij de bal voor de kaats weet te keren op de 0-3 4-6. De strijd is dan gestreden want het tij kan niet meer gekeerd worden door Aletta, Mintje en Miranda wanneer Lotte op de goede plek staat in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren op de 0-4 2-6. De finale komt niet meer in gevaar voor de formatie van Annet en zij plaatsen zich als eerste wanneer Lotte de boven weet te vinden op de 0-5 2-6.

Sybrandy – Tuinenga

De strijd om het 2de finale plekje in Sexbierum is een herhaling van de finale in Arum waarin Nynke Sybrandy met Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra aan de opslag beginnen tegen het partuur van Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Sjanet Wijnia. In Arum was de formatie van Ilse het sterkste met 5-1 6-2. De strijd tussen deze beide topformaties is altijd een prachtig affiche waarin ze elkaar niets ontlopen. Beide parturen gaan vliegend uit de startblokken maar is het weer Ilse met haar maten die de leiding weten te nemen als het vizier van Nynke niet op scherp staat op de 6-6 en de bal voor het perk terecht komt. De voorsprong wordt al snel verder uitgebouwd door goed werk in het voorperk van Margriet als zij de kaats weet te passeren op de 0-1 4-6. Beide parturen halen alles uit de kast maar voor de 3de keer op rij is het Ilse met Margriet en Sjanet die weten toe te slaan als ditmaal Sjanet weet toe te slaan in de 2de 6-6 in 3 verkaatste eersten door de boven te vinden en daarmee het verschil te doen oplopen naar 3 eersten. De formatie van Ilse lijkt de touwtjes in handen te hebben maar zien het eerste bordje aan de overzijde van de telegraaf verschijnen als de retour geslagen bal vanaf de boven van Margriet op de 0-3 6-4 over de kwaadlijn vliegt. De spanning keert vervolgens zeer snel terug in de strijd wanneer Nynke in een zeer snel verkaatst eerst weet toe te slaan met een zitbal op de 1-3 6-0. De strijd komt vervolgens echt op gang als beide parturen elkaar geen duimbreedte ruimte meer geven en het 6de eerst op de 6-6 beslist dient te worden. Als de bal uit de hand van Ilse niet de goede richting mee krijgt en net buiten het perk beland is de strijd weer geheel open. Het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens voor een doorbraak of ommekeer zorgen. De partij lijkt vervolgens compleet te kantelen wanneer Marrit het bordje weet binnen te slepen als zij de kaats weet te passeren op de 3-3 6-2. Ilse, Margriet en Sjanet proberen gelijk de aansluiting te herstellen maar zien het 5de eerst naar partuur Nynke gaan als Manon goed onder opgeslagen bal van Ilse weet te stappen als zij de boven weet te vinden op de 4-3 6-4. Beide parturen blijven voor de punten strijden en in een zwaar bevochten eerst weet Sjanet de spanning nog terug te doen keren als zij ditmaal de boven weet te vinden op de 5-3 6-6. Het zal echter niet genoeg blijken te zijn deze dag om de finale te bereiken want het is Manon die de winst en finale in Sexbierum weet veilig te stellen als zij de boven weet te vinden op de 5-4 6-4.

Derde prijs of niets

Voordat de finalisten de arena betraden was er eerst de strijd om de 3de prijs of niets tussen het partuur van Aletta van Popta, Mintje Meintema en Miranda Scheffer en de formatie van Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Sjanet Wijnia. Het eerste bordje aan de telegraaf komt door het goede opslag werk van Ilse in hun handen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 0-6. Het krachtsverschil blijkt aan het begin van de partij al duidelijk als voor de 2de keer op rij Ilse een bordje weet te verzilveren als zij ditmaal een prachtige zitbal weet te plaatsen op het perk van Mintje en Miranda op de 0-1 2-6. Aletta, Mintje en Miranda proberen het wel degelijk maar kunnen niet voorkomen dat voor de 3de keer op rij het eerst in handen komt van partuur Ilse als zij de kaats weet te behouden op de 0-2 4-6. De strijd lijkt vervolgens op gang te komen als voor het eerst de 6-6 aan de telegraaf verschijnt. Voor de 4de keer op rij gaat het bordje een kant over want het is Ilse die wederom met haar opslag weet toe te slaan en een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 0-3 6-6 op het perk van Mintje en Miranda. De strijd is gestreden als ditmaal het vizier van Aletta niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland op de 0-4 2-6. Ilse, Margriet en Sjanet komen niet meer in de problemen en stellen de 3de prijs veilig wanneer Sjanet de bal voor de kaats weet te keren op de 0-5 0-6.

Finale

De finale van deze vrije formatie wedstrijd bij kaatsvereniging “De Twa Doarpen / D.I.O.S” op sportcomplex “De Lytse Trije” gaat tussen het partuur van Annet de Haan, Lotte Delgrosso en Annelien Broersma en die van Nynke Sybrandy met Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra. Het beloofd een mooie strijd te gaan worden als het eerste verkaatste eerst op de 6-6 beslist moet worden. Het is Nynke die op dat moment de opslag mag verzorgen en een prachtige zitbal weet te plaatsen op het perk van Lotte en Annelien en daarmee hun partuur op voorsprong weet te zetten. De vliegende start is voor Nynke, Manon en Marrit als het perk van Manon en Marrit van zich af weet te slaan en de boven weet te vinden op de 0-1 4-6. De formatie van Annet probeert het wel degelijk maar het is Nynke met haar maten die de bordjes weten binnen te slepen als voor de 2de keer in 3 verkaatste eersten Nynke een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 0-2 2-6. Het krachtsverschil blijkt te groot te zijn want voor de 4de keer op rij is het partuur Nynke die weet toe te slaan met een zitbal van Nynke op de 0-3 0-6. Het blijft eenrichtingsverkeer met het binnen halen van de bordjes want voor de 5de keer verschijnt het aan de zijde van partuur Nynke door een prachtige uithaal van Manon op de 0-4 0-6. In het laatste te verkaatsen eerst verschijnt dan als nog de 1ste 6-6 aan de telegraaf maar is het Marrit die de winst en de krans veilig stelt in Sexbierum door de bal tot voor de kaats te retourneren op de 0-5 6-6. Kaatsvereniging “De Twa Doarpen / D.I.O.S.” stelt ook bij elke editie een koninginneprijs beschikbaar “It Sulveren Skutsje”. Het is Manon Scheepstra die door de betreffende commissie tot koningin van deze editie van de vrije formatie word uitgeroepen.

Uitslag Sexbierum:

1e prijs:

Nynke Sybrandy                                   Leeuwarden

Manon Scheepstra (K)                          Leeuwarden

Marrit Zeinstra                                     Groningen

 2e prijs:

Annet de Haan                                     St. Annaparochie

Lotte Delgrosso                                    Minnertsga

Annelien Broersma                              Leeuwarden

3de prijs:

Ilse Tuinenga                                       Franeker

Margriet Bakker                                   Easterlittens

Sjanet Wijnia                                       Wommels

Vorig artikelKaatsfan verzorgt open trainingen in Stiens en Franeker
Volgend artikelDeze 16 parturen staan woensdag op de PC