Winnaars Barradeel partij

Welpen kaatsten in Bolsward

Partuur Andrea Kroes wint in Goutum

Serena Hovenga wint keats off. Verslag Henk Hempenius

Winsum wint voor het eerst de Freule

Ilse Tuinenga en haar maten winnen in Makkum

Roelie Kroondijk wint Eerste klas in Weidum