Home laatste nieuws Partuur Nynke Sybrandy wint ook in Menaam

Partuur Nynke Sybrandy wint ook in Menaam

493
0

Het is zaterdag 28 mei 2022 als de dames voor het eerst na twee jaar weer te gast zijn bij kaatsverening V.v.V. Menaem. Het is eveneens de dag waarop voor de tweede keer dit seizoen bij de dames hoofdklas de pilot wordt verkaatst. Dat houdt het volgende in als de dames de eerste omloop verliezen komt men in de herkansing terecht en kaatst men nog om een derde prijs. Zo kunnen alle dames deze dag minimaal 2x kaatsen.

Annet de Haan – Sietske Okkema

Onder leiding van de heer Chris Anema barstte de strijd om klokslag 12:00 los in 3 perken. Annet de Haan betrad als eerste samen met Lotte Delgrosso en Jeska Terpstra de arena om het op te gaan nemen tegen Sietske Okkema, Sandra Hofstra en Annelien Broersma. Het is Lotte die de partij weet open te breken voor hun formatie als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 6-0. De telegraaf keert al snel terug in balans als in een zeer zwaar bevochten eerst Annelien goed onder de bal weet te stappen en de boven weet te vinden. Het blijft stuivertje wisselen want beide formaties zijn zeer aan elkaar gewaagt en verdelen vervolgens de volgende 2 verkaatste eersten tot aan de 2-2. Beide parturen halen alles uit de kast om de tweede lijst te gaan bereiken. Het zijn Annet en haar maten die als eerste het derde eerst weten te bereiken als Sietske het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk belandt op de 2-2 6-2. De telegraaf keert voor de derde keer op rij in evenwicht als ditmaal Annet er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen op de 3-2 6-6 ligt de strijd volledig open. Het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens voor een ommekeer of doorbraak zorgen. Als Annelien erin slaagt om een prachtige zitbal te plaatsen op de 3-3 0-6 komen zij als eerste op het vierde bordje.

Blessure Lotte Delgrosso

De formatie van Sietske weet vervolgens als eerste het vijfde bordje te bereiken als de opslag van Annet wederom niet de goed richting mee krijgt en de bal buiten het perk belandt op de 3-4 4-6. In het laatste eerst gaat het mis voor Lotte bij een uithaal naar de bal voelt ze iets in haar schouder en na een behandeling is de conclusie dat het voor deze dag einde oefening is. We hopen dat het mee valt en dat ze snel terug keert op de velden. Annet en Jeska moeten dan de partij met zijn tweeën afmaken. Zij moeten uiteindelijk de handdoek werpen op de 3-5 2-6 als de opgeslagen bal van Jeska buiten de perklijnen belandt.

Julia Marthine Rienks – Nynke Sybrandy

In de 2de partij van de dag staan Julia Marthine Rienks, Hesther de Boer en Marije Bodde gelijk voor een gigantische opgave om de 2de lijst te bereiken. Zij weten dat ze gelijk alles uit de kast moeten halen want zij komen tegenover een van de topformaties te staan bestaande uit Nynke Sybrandy, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra. Het krachtsverschil blijkt veel te groot te zijn want ondanks dat Julia, Hesther en Marije alles proberen blijven de eersten een kant op gaan. Manon weet de voorsprong uit te bouwen naar de 0-3 als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 0-2 0-6. Nynke, Manon en Marrit hebben de touwtjes in handen en blijven de eersten aan elkaar te knopen. Als Nynke de bal zo naar het perk weet te sturen dat Marije deze niet voorbij de kaats weet te slaan op de 0-3 2-6 is de strijd eigenlijk al gelopen. Julia, Hesther en Marije geven de strijd niet op maar komen te kort in deze onderlinge strijd met de formatie van Nynke. Sybrandy en haar maten winnen 0-5 2-6.

Nelie Steenstra – Wybrig Bakker

Anna Ennema is op vakantie en Andrea Kroes en Marije Hellinga moesten dus op zoek naar een vervangster en zij kwamen uit bij Nelie Steenstra. Samen gingen zij op de eerst lijst de strijd aan met Wybrig Bakker, Corrie Kroondijk en Fiera de Vries. Het werd een mooie strijd tussen deze 2 formaties wat gelijk al begon met een 6-6 aan de telegraaf. Als Wybrig de bal weet te retourneren tot in het perk nemen zij de leiding. De bliksemstart is duidelijk voor Wybrig en haar maten wanneer zij ditmaal met haar opslag de kaats weet te behouden op de 0-1 0-6. Langzaam maar zeker krijgt Nelie met haar maten meer en meer grip op de wedstrijd en zij weten na hun eerste bordje langszij te komen op de 2-2 wanneer ditmaal Nelie er in slaagt met haar opslag om de kaats te behouden op de 1-2 6-2. Er wordt vervolgens fel gestreden om elke 2 punten aan de telegraaf en ze geven elkaar niets toe om en om verschijnen de eersten via de 3-2 wordt het 3-3. Even lijkt het er op dat Nelie, Andrea en Marije het initiatief naar zich toe weten te trekken als zij het belangrijke zevende eerst weten binnen te halen en een 4-3 voorsprong weten te nemen. Zij weten deze voorsprong niet lang vast te houden want als het vizier van Nelie niet op scherp staat en de bal voor het perk op de 4-3 4-6 is de balans terug in de wedstrijd. In een zwaar bevochten eerst is het Andrea die op de 4-4 6-6 weet toe te slaan en de bal voorbij de kaats weet te slaan en daardoor het 5de eerst voor hun partuur weet te bemachtigen. De strijd is echter verre van gestreden want ook Wybrig, Corrie en Fiera weten het vijfde eerst te bereiken wanneer Fiera de bal voor de kaats weet te keren op de 5-4 4-6. Het laatste eerst zal de beslissing moeten gaan brengen. Als Wybrig op de goede plek staat in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren op de 5-5 4-6 gaan zij als nog naar de 2de lijst.

Ilse Tuinenga -Anna Brecht Bruinsma

In de laatste partij op de eerst lijst tijdens deze vrije formatie bij V.v.V. Menaem staat Ilse Tuinenga samen met Louise Krol en Sjanet Wijnia tegenover het partuur van Anna Brecht Bruinsma, Anne Monfils en Margriet Bakker (zij verving deze dag Jennie Terpstra).

Het begin van de partij is in handen van Ilse, Louise en Sjanet want zij weten dankzij Ilse de voorsprong uit te bouwen als Ilse zelf de bal voor de kaats weet te keren op de 1-0 6-4. De formatie van Anna Brecht probeert het tij te keren maar zien de achterstand verder oplopen wanneer het perk van Louise en Sjanet de kaats weet te passeren op de 2-0 6-2. Het krachtsverschil tussen deze 2 parturen blijkt deze dag te groot te zijn want als Ilse een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 3-0 6-0 is het verschil opgelopen naar de 4-0. Kansen zijn wel degelijk voor Anna Brecht, Anne en Margriet want voor de 2de keer is daar de 6-6 maar als Louise goed onder de bal weet te stappen en de boven weet te vinden loopt het verschil op naar de 5-0. Beide parturen halen nog een keer alles uit de kast en zo verschijnt voor de 3de keer de 6-6 aan telegraaf. Het is Ilse die de opslag dan mag verzorgen en als zij de bal niet genoeg snelheid mee geeft en deze voor het perk belandt is daar het eerste bordje voor Anna Brecht en haar maten. Het verschil zelfs nog verder terug wanneer Margriet goed onder de bal weet te stappen en de boven weet te vinden op de 5-1 0-6. Het zal echter niet genoeg blijken te zijn om de partij te doen kantelen want het is Louise die de 2de lijst veilig weet te stellen voor hun formatie door de kaats te passeren op de 5-2 6-0.

Pilot Systeem

Deze dag werd verkaatste volgens het pilot systeem en dat betekend dat vanaf de 2de lijst de wedstrijd gesplitst wordt in een winnaars ronde en herkansingsronde. In de winnaarsronde is het Sietske Okkema die samen met Sandra Hofstra en Annelien Broersma als eerste de strijd aangaan met Nynke Sybrandy, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra. Het belooft een mooie strijd te gaan worden als gelijk het eerste bordje op de 6-6 beslist dient te gaan worden. Beide parturen lijken zeer aan elkaar gewaagd te zijn aan het begin van deze strijd want ook Sietske en haar maten weten het eerste bordje aan de telegraaf te hangen. Vanaf de 1-1 weet langzaam maar zeker Nynke samen met Manon en Marrit de touwtjes in handen te nemen zij weten voor de 2e keer de leiding te nemen en deze uit te bouwen als het vizier van Sietske niet op scherp staat en de bal buiten het perk belandt op de 1-2 6-6. Sietske probeert met Sandra en Annelien de achtervolging in te zetten maar zij zien al hun pogingen op niets uitlopen en het verschil verder op te lopen wanneer Sietske er voor de 2de keer op rij niet in slaagt om de bal tussen de perklijnen te sturen ditmaal op de 1-3 2-6. Via een zeer snel verkaatst eerst en het goede werk van Manon zij weet de bal voor de kaats te keren op de 1-4 0-6 is de strijd gestreden. Nynke weet met Manon en Marrit als eerste de finale van deze vrije formatie bij V.v.V. Menaam te bereiken wanneer de bal die door Sietske richting het perk wordt gestuurd buiten de perklijnen belandt op de 1-5 0-6.

Wybrig Bakker- Ilse Tuinenga

Wie de tegenstand gaat vormen voor de formatie Nynke moet gaan blijken uit de 2de partij van de 2de omloop tijdens deze winnaarsronde waarin Wybrig Bakker samen met Corrie Kroondijk en Fiera de Vries het gaat opnemen tegen Ilse Tuinenga, Louise Krol en Sjanet Wijnia. Het eerste verkaatste eerst aan de telegraaf gaat naar de zijde van partuur Ilse wanneer de opgeslagen bal van Fiera buiten de lijnen belandt op de 4-6. De strijd lijkt vervolgens los te barsten als voor het eerst de 6-6 verschijnt. Als de opgeslagen bal van Ilse net buiten de perklijnen belandt is de stand weer in balans. Beide parturen zijn zeer aan elkaar gewaagt en geven elkaar niets toe in de verkaatste eersten tot nu toe want voor de 2de keer is daar de 6-6 aan de telegraaf. Het is Ilse die hun partuur op voorsprong weet te zetten als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op. Wybrig, Corrie en Fiera blijven knokken om elke 2 punten aan de telegraaf en ze geven elkaar niets toe. Want voor de 3de keer in 4 verkaatste eersten is daar de 6-6. Als Fiera er niet in slaagt om de kaats te passeren op de 1-2 6-6 loopt het verschil verder op. De spanning keert echter terug in de partij door het goede opslag werk van Wybrig als zij er in slaagt om de kaats te behouden op de 1-3 6-4. De telegraaf keert echter niet terug in evenwicht want het is Ilse die de voorsprong weet uit te bouwen als zij een zitbal weet te plaatsen op de 2-3 0-6. Het lijkt er op dat Ilse, Louise en Sjanet op weg naar de finale zijn wanneer het vizier van Wybrig niet op scherp staat en de bal buiten het perk belandt op de 2-4 4-6. De kaarten lijken daarmee in deze wedstrijd te zijn geschud maar niets blijkt minder waar want Wybrig weigert samen met Corrie en Fiera op te geven en zij weten nog een 3de eerst uit het vuur te slepen als Wybrig een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 2-5 6-6. In het laatste te verkaatsen eerst verschijnt voor de 4de keer deze partij de 6-6 aan de telegraaf. Het 2de finale plekje in Menaam komt uiteindelijk in handen van Ilse, Louise en Sjanet wanneer de opgeslagen bal van Wybrig buiten het perk belandt op de 3-5 6-6.

Finale

Het is de 4de vrije formatie van het seizoen en voor de 4de keer staan de 2 topformaties tegenover elkaar in de finale. Nynke Sybrandy, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra beginnen deze strijd met Ilse Tuinenga, Louise Krol en Sjanet Wijnia aan de opslag. Het werd een prachtige strijd waarin Nynke hun formatie aan de leiding weet te zetten als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 6-2. De vliegende start is voor partuur Nynke als zij de voorsprong weten te verdubbelen door het goede werk van Manon in het tussenspel zij weet de bal voor de kaats weet te keren op de 1-0 6-4. De strijd lijkt vervolgens langzaam op gang te komen want het is Ilse die de spanning terug weet te brengen als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 2-0 2-6. Ilse, Louise en Sjanet proberen gelijk langszij te komen maar zien een zeer snel verkaatst eerst richting de formatie van Nynke gaan wanneer Nynke de bal zelf voor de kaats weet te keren op de 2-1 6-0. Het lijkt eenrichting verkeer te zijn met het verschijnen van de bordjes aan de telegraaf want het verschil blijft oplopen door wederom het goede werk van Nynke in het tussenspel zij weet de bal voor de kaats te keren op de 3-1 6-2. De afgelopen finales tussen deze beide parturen beloofd altijd veel spanning en ook in Menaam loopt de spanning weer verder op wanneer ditmaal Nynke er met haar opslag niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te houden op de 4-1 4-6. Het zevende eerst in een partij wil nog wel eens voor een doorbraak of ommekeer zorgen. Het is Ilse die de achterstand weet te verkleinen tot een eerst door een prachtige zitbal op de 4-2 2-6. Nynke, Manon en Marrit slagen er niet in om op dat moment het ritme terug te pakken en zien een 4-1 voorsprong in rook opgaan wanneer Louise een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 4-3 4-6. Het lijkt er op dat wie als eerste het 5de eerst weet te bereiken een mooie kans gaat maken om er met de kransen vandoor te gaan. Als Manon goed onder de bal weet te stappen en de boven weet te vinden komen zij op een 5-4 voorsprong. De strijd blijkt net als de vorige finales tussen deze 2 parturen verre van gestreden. Als Ilse een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 5-4 0-6 valt de beslissing pas in het laatste te verkaatsen eerst. De kransen en de 1ste prijs tijdens deze vrije formatie komt in handen van partuur Nynke Sybrandy wanneer Manon de boven weet te vinden op de 5-5 6-2.

De kransen en de 1ste en 2de prijs zou uitgereikt kunnen worden.

Strijd om de derde prijs

In de herkansingsronde zijn er ook 4 formaties over gebleven, zij gaan uiteindelijk strijden om een prijs de 3de prijs. Om de finale te bereiken van de herkansing dient men eerst de 2de omloop zien te winnen. Als eerste betrad Annet de Haan samen met Jeska Terpstra de arena (Lotte is geblesseerd geraakt aan haar schouder en komt deze dag niet meer in actie) zij moeten het met zijn tweeën op gaan nemen tegen Julia Marthine Rienks, Hesther de Boer en Marije Bodde. Het eerste bordje gaat naar de formatie van Julia als Marije goed onder de bal weet te stappen en de boven weet te vinden. Annet en Jeska gaan vervolgens op jacht naar de aansluiting maar zien de achterstand verder oplopen via de 0-2 naar de 0-3 als Julia de kaats weet te behouden op de 0-2 0-6. Even lijkt de strijd als nog op gang te komen als voor het eerst de 6-6 aan de telegraaf verschijnt. Het is Marije voor de 2de keer in deze partij die de boven weet te vinden en daarmee weet zij het verschil op de 4 eersten te brengen. Nadat de volgende 2 verkaatste eersten gelijkmatig zijn verdeeld hangt er een 1-5 aan de telegraaf. De strijd is dan gestreden want Julia, Hesther en Marije geven deze voorsprong niet meer uithanden en gaan naar de finale van deze herkansing als Julia de bal voor de kaats weet te keren.

De tegenstand voor Julia en haar maten komt uit de onderlinge strijd tussen het partuur van Nelie Steenstra (vervangster van Anna Ennema), Andrea Kroes en Marije Hellinga en de formatie van Anna Brecht Bruinsma, Anne Monfils en Margriet Bakker (vervangster van Jennie Terpstra). De vliegende start in deze partij is voor Anna Brecht en haar maten want zij weten gelijk het initiatief te nemen en het eerste bordje aan de telegraaf te hangen. Het verschil loopt vervolgens al snel verder op naar de 0-2. Nelie en haar maten proberen dan grip op de wedstrijd te krijgen en blijven bij tot aan de 6-6 maar als ditmaal Anne de kaats weet te passeren loopt het verschil op naar de 3 eersten. Het krachtsverschil blijkt in deze onderlinge partij veel te groot te zijn want als Margriet er in slaagt om de kaats te passeren op de 0-3 0-6 lijkt de strijd al gestreden. Nelie, Andrea en Marije blijven het wel proberen maar lijken niet bij machte om het tij te doen keren. Anna Brecht en haar maten komen niet meer in de problemen en zien het 5de eerst aan hun zijde van de telegraaf verschijnen als het vizier van Nelie niet op scherp staat en de bal buiten het perk belandt op de 0-4 2-6. Het 2de finale ticket van deze herkansing komt in handen van Anna Brecht en haar maten als Anne goed onder de bal weet te stappen en de bal over de boven slaat op de 0-5 4-6.

In de strijd om de 3de prijs tijdens de finale van de herkansing begint Julia Marthine Rienks samen met Hesther de Boer en Marije Bodde aan de opslag en zij gaan de strijd aan met Anna Brecht Bruinsma, Anne Monfils en Margriet Bakker. Het eerste verkaatste eerst komt aan de zijde van Anna Brecht en haar maten te hangen als zij de kaats weten te behouden op de 0-6. Julia en haar maten proberen daarna de aansluiting te herstellen maar zien de achterstand verder oplopen wanneer Anna Brecht in het tussenspel de bal tot in het perk weet te retourneren op de 0-1 2-6. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen als het 3de verkaatste eerst op de 6-6 beslist dient te worden. Als het vizier van Anna Brecht niet op scherp staat en de bal voor het perk belandt is daar het eerste bordje voor partuur Julia en de aansluiting. Beide parturen zijn ook in het daarop volgende eerst aan elkaar gewaagt want voor de 2de keer op rij is daar de 6-6. Als Anne er in slaagt om de kaats te passeren bouwt zij de voorsprong weer uit naar de 1-3. Julia, Hesther en Marije blijven het proberen maar slagen er niet in om het tij te keren want het is Anna Brecht die met haar opslag de kaats weet te behouden op 1-3 2-6 en daarmee hun 4de eerst aan de telegraaf weet te hangen. Het krachtsverschil blijkt te groot te zijn want als ditmaal Julia er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te sturen op de 1-4 2-6 is de strijd gestreden. Anna Brecht, Anne en Margriet komen niet meer in de problemen en zien de 3de prijs veilig gesteld worden als de bal van Julia niet de goede richting mee krijgt en buiten het perk belandt op de 1-5 4-6.

Zo kwam er een einde aan deze editie van de gouden Wilhelminapartij in Menaam die na 2 jaar afwezigheid weer georganiseerd kon worden. V.v.V. Menaem stelt ook altijd een koninginneprijs ter beschikking en met algemene stemmen werd Nynke tot koningin gekroond van deze editie van de Gouden Wilhelminapartij.

Uitslag Menaam:

1e prijs:

Nynke Sybrandy (koningin)                   Leeuwarden

Manon Scheepstra                               Leeuwarden

Marrit Zeinstra                                     Leeuwarden

2de prijs:

Ilse Tuinenga                                       Franeker

Louise Krol                                           Broeksterwald

Sjanet Wijnia                                       Wommels

3de prijs:

Anna Brecht Bruinsma                          Leeuwarden

Anne Monfils                                       Groningen

Margriet Bakker                                   Easterlittens

Foto’s en verslag Henk Hempenius