Bitgum en Huizum winnen voor de tweede keer

888
0

De afdelingsparturen van Bitgum (bij de heren) en Huizum (bij de dames) bevestigden op Hemelvaartsdag de kracht van hun partuur èn toonden vormbehoud. Bitgum won al de Bangmapartij in Weidum en op donderdag in Tzummarum ook de generale voor de Bondspartij. De dames van Huizum wonnen de seizoensopening in Franeker en zegevierden ook in Dronryp.

Bitgum (Paul Dijkstra, Hans Wassenaar en Tjisse Steenstra) wonnen in de finale met 5-3 en 6-4 van Minnertsga. Op die stand plaatste Paul Dijkstra een zitbal. De finale leek een logische, want het partuur van Minnertsga mag met kaatsers als Marten Bergsma, Jacob Wassenaar en Hendrik Kootstra zeker niet onderschat worden. Tot 3-3 ging het gelijk op. Daarna pakte Bitgum drie eersten op rij. Mede daarom is Bitgum na twee overwinningen favoriet als op Pinkstermaandag 29 mei de Bondspartij wordt verkaatst. Die werd vorig jaar ook gewonnen door Bitgum. Ook toen won het de Bangmapartij, maar verloor het het in Tzummarum de finale van Exmorra.

De dames van Huizum (Annelien Broersma, Anna-Dieuwke Dijkstra en Marrit Zeinstra) wonnen de afdelingspartij in Dronryp, nadat eerder al de afdelingspartij in Franeker was gewonnen. Toen was Huizum in de finale te sterk voor Easterein. In Dronryp stond Makkum (in Franeker goed voor een derde prijs) in de finale. Die afdeling startte prima. Makkum pakte een ruime voorsprong (3-0), maar zag Huizum terugkomen (3-3). Het werd daarna ook nog 4-4, maar daarna sloeg Huizum toe. Op 5-4 en 6-6 viel het doek dan toch voor Makkum. Op die stand plaatste Annelien Broersma een zitbal. In Dronryp waren er derde prijzen voor Mantgum en Marsum. Voor Marsum was dat de tweede derde prijs. Ook in Franeker stond die afdeling op het podium.

De heren kaatsen hun Bondspartij op Pinkstermaandag in Franeker. De dames kaatsen hun Bondspartij op 24 juni in Amsterdam. Ja, bij beide edities lijkt één afdeling favoriet op basis van de afgelopen weken, maar in beide gevallen had het kwartje misschien ook de andere kant uit kunnen vallen.

(kaatsnieuws.com / foto: Henk Hempenius)