Home laatste nieuws Dames van Huizum winnen eerste afdelingswedstrijd

Dames van Huizum winnen eerste afdelingswedstrijd

675
0

Het is zaterdag 6 mei 2023 als de dames voor het eerst dit seizoen de kaatstas hebben ingepakt om voor het eerst met elkaar de degens te kruisen om de fel begeerde kransen en eerste prijs. In totaal waren er 15 afdelingen afgereisd naar Franeker wat 4 meer waren als in 2022. Met de banken en stoelen om het veld goed gevuld met publiek barstte de strijd los.

Het werd een prachtige maar lange kaatsdag. De dames haalden gelijk alles uit de kast want vele eersten moesten deze dag worden beslist op de 6-6.

Makkum- Dronryp

De eerste partij van de dag beloofde gelijk al een mooie strijd te gaan worden want hier in stond de afdeling Makkum met Larissa Smink, Anouk Smink en Gerde Lycklama a Nijeholt tegen over het eerste partuur van V.v.V. Sjirk de Wal uit Dronryp met Iris Veltman, Lisanne Scharringa en Senne Idsardi in de gelederen. De vliegende start in deze onderlinge confrontatie was voor de afdeling Makkum. Zij weten gelijk een gaatje te slaan als zij 2x op rij een snel verkaatst eerst naar zich weten toe te trekken. Het verschil loopt zelfs op naar de 3 eersten in het voordeel van Makkum. Langzaam maar zeker lijkt de motor van Dronryp op gang te komen en zij slagen er in om eerst voor eerst van de achterstand af te halen en via de 3-1 terug te komen tot aan de 3-3. Even lijkt het er op dat de partij volledig kantelt in het voordeel van Iris, Lisanne en Senne als zij de leiding over weten te nemen met 3-4. Beide formaties weigeren de strijd op te geven, waardoor de balans in de partij terugkeert op de 4-4. Als Iris samen met haar maten als eerste het 5e eerst weten te bereiken lijken zij op de tweede omloop af te stevenen. Makkum weigert de handdoek te gooien en weet door omzettingen Larissa naar het voorperk en Anouk er uit langszij te komen op de 5-5. Het laatste eerst zal de beslissing moeten gaan brengen als in dat eerst Larissa 2x de boven weet te vinden en Gerde 1x is de strijd gestreden. Het is Gerde die hun naar de tweede lijst weet te loodsen als zij de bal tot in het perk weet te retourneren.

Sint Annaparochie – Easterein

In de tweede partij van de eerste lijst staat kaatsvereniging Drie Spul is Ut uit St. Annaparochie met Sophie Kroondijk, Noelle Hiddinga en Annet de Haan tegenover de formatie van Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Jeska Terpstra in de kleuren van de afdeling Easterein. Het begin van deze onderlinge strijd was in het voordeel van Easterein. De formatie van Roelie ging goed van start en weten gelijk een gaatje te slaan via de 0-1 naar de 0-2. Het partuur van Sophie probeerde gelijk de aansluiting te herstellen maar slaagde er niet in om het tij te keren want de achterstand liep via de 0-3 verder op naar de 0-4. Eindelijk weten Sophie, Noelle en Annet dan toe te slaan en hun eerste eerst aan de telegraaf te hangen. Het zal echter niet genoeg blijken te zijn deze dag want nadat de volgende 2 verkaatste eersten gelijk matig waren verdeeld, ontstaat er een 2-5 voorsprong voor Roelie, Corrie en Jeska. Zij geven dit niet meer uit handen en stellen de winst veilig op de 2-5 6-6 als in een zeer zwaar bevochten eerst Jeska weet toe te slaan en de kaats weet te passeren en daarmee hun formatie naar de tweede lijst weet te loodsen.

Minnertsga – Bolsward

Anna Kootstra betreedt deze dag samen met Aletta van Popta en Anke Wassenaar de arena om de kleuren van Minnertsga te verdedigen. Hun reis begint op de eerste lijst tegen de afdeling Bolsward met Rixt Blanke, Inge Blanke en Noa Elzinga. Beide formaties zijn  goed aan deze strijd begonnen en geven elkaar niets toe. Nadat de eerste verkaatste bordjes gelijkmatig werden verdeeld bleef het evenwicht gehandhaafd op de 1-1 en 2-2. Langzaam maar zeker lijkt de formatie van Bolsward de touwtjes in handen te nemen en via de 2-3 weten zij een gaatje te slaan naar de 2-4. Anna, Aletta en Anke blijven het echter proberen maar lijken aan het kortste eind te trekken als het vijfde bordje als eerste aan de zijde van partuur Bolsward verschijnt wat daarmee op de rand van de 2de lijst lijkt te staan. De strijd blijkt echter verre van gestreden want het partuur van Minnertsga weigert de handdoek te gooien en blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf wat leid via de 3-5 naar de 4-5. De inhaalrace zal echter net te laat komen want het is Inge die Bolsward de winst weet te bezorgen als zij op de 4-5 2-6 de kaats weet te passeren.

Mantgum- Ee

De tweede spannende partij die pas in het laatste te verkaatsen eerst moest worden beslist ging tussen de afdeling “Jacob Klaver”uit Mantgum met Amarins de Groot en Jenny Terpstra en het partuur van Ee met Wilianke Sipma en Louise Krol, de derde maat van Ee, Lolkje de Jong, was niet aanwezig. Het werd een prachtige strijd waarin beide weigerden om een stap op zij te doen. De telegraaf blijft hier in balans tot aan de 2-2 vanaf dat moment weten Amarins en Jenny een gaatje te slaan via de 3-2 naar de 4-2. Zij lijken daarmee de touwtjes in handen te hebben maar niets blijkt minder waar. Louise slaagt er in om samen met Wilianke om de achtervolging in te zetten en via de 4-3 weten zij zich terug te knokken in de wedstrijd en langszij te komen op de 4-4. Beide parturen blijven vervolgens gelijk op gaan, als de telegraaf de 5-5 heeft weten te bereiken dient de beslissing te vallen in het laatste te verkaatsen eerst. Het zijn uiteindelijk Amarins en Jenny die aan het langste eind trekken dankzij goed werk van Jenny in het tussenspel als zij de bal voor de kaats weet te keren. Met een zitbal en een retourslag tot in het perk weet Amarins het wedstrijd punt aan de telegraaf te hangen. Als Amarins vervolgens op de 5-5 6-0 de kaats weet te passeren staat ook Jacob Klaver uit Mantgum op de tweede lijst.

Huizum – Groningen

Kaatsvereniging Onderling Genoegen uit Huizum betreedt deze dag de arena met Annelien Broersma, Anna Dieuwke Dijkstra en Marrit Zeinstra en begonnen deze dag tegen kaatsvereniging “Wezon De Sterke Earm uit Groningen. Romy Postma, Andrea Kroes en Fiera de Vries verdedigen deze dag de kleuren groen-wit. De formatie van Onderlinge Genoegen gaat het beste uit de startblokken en weten na het openings-eerst gelijk een gaatje te slaan naar de 2-0. Langzaam maar zeker lijkt de strijd echt op gang te komen en nadat de volgende 2 verkaatste eersten gelijkmatig waren verdeeld stond er een 3-1 voorsprong op de telegraaf voor Huizum. Het krachtsverschil lijkt te groot te zijn ondanks de kansen die er waren voor de afdeling Groningen. Zij zien de achterstand verder en verder oplopen via de 4-1 naar de 5-1. De strijd blijkt echter verre van gestreden want Romy, Andrea en Fiera weten de achtervolging in te zetten en zij knokken zich via de 5-2 terug naar de 5-3. In een zwaar bevochten eerst zijn er wederom kansen voor Groningen maar als de opgeslagen bal van Fiera buiten de perklijnen beland op de 5-3 6-6 valt voor hun partuur het doek.

Stiens – Marsum

Anna Brecht Bruinsma betrad samen met Marsha Broersma voor kaatsvereniging “De Boer” uit Stiens de arena om de strijd aan te gaan met de afdeling Marsum bestaande uit Serena Hovenga, Lotte Delgrosso en Marije Hellinga. Bij de afdeling Stiens viel op het laatste moment Jildou Felkers nog geblesseerd af. Beide parturen gingen goed van start want zij gaven elkaar niets toe aan het begin van de partij om en om werden de bordjes binnen gehaald. Vanaf de 1-1 nam het partuur van Marsum de touwtjes in handen en via de 1-2 liep het verschil verder op naar de 1-3. Anna Brecht en Marsha blijven het echter proberen en er ontstaan ook wel kansen maar op het juiste moment weten Serena, Lotte en Marije toe te slaan en de bordjes binnen te halen via de 1-4 blijft het verschil verder oplopen naar de 1-5. De strijd is dan gestreden waardoor Marsum zich ook op de tweede lijst in Franeker gaat melden als zij de winst veilig weten te stellen op de 1-5 0-6.

Berltsum – Dronryp

In de laatste partij van deze eerste omloop staat de afdeling Berlikum met Nelie Steenstra, Leonie van der Graaf en Harmke Siegersma tegenover het tweede partuur van V.v.V. Sjirk de Wal uit Dronryp met Maud Hellinga, Ilse Marije van Beem en Mintsje Meintema. Het begin van deze onderlinge strijd is voor Nelie en haar maten als zij gelijk een gaatje weten te slaan via de 1-0 naar de 2-0. De strijd lijkt vervolgens dan echt los te barsten als Maud met Ilse Marije en Mintsje hun eerste bordje aan de telegraaf weten te hangen. Het evenwicht keert echter niet terug in deze onderlinge strijd want het krachtsverschil blijkt te groot ondanks diverse pogingen van de formatie van Maud via de 3-1 loopt het verschil verder op naar de 4-1. Er zijn wel degelijk kansen voor Maud, Ilse Marije en Mintsje maar het zijn Nelie, Leonie en Harmke die op het juiste moment weten toe te slaan en de bordjes achter elkaar weten binnen te slepen. De strijd is uiteindelijk gestreden op de 5-1 6-0 als de opgeslagen bal van Maud buiten de perklijnen belandt.

Leeuwarden – Makkum

De formatie van L.K.C. Sonnenborgh uit Leeuwarden kwam pas op de tweedelijst in Franeker in actie want zij hadden een vrije doorgang door een staand nummer op de eerste lijst tijdens deze editie van de Familie Wetterauw Cup. In hun eerste partij van de dag moesten zij gelijk vol aan de bak in de strijd om een halve finale plekje te bemachtigen. De tegenstand werd gevormd door de afdeling Makkum bestaande uit Larissa Smink, Anouk Smink en Gerde Lycklama a Nijeholt. In deze onderlinge strijd gingen de eerste verkaatste bordje op weg naar de zijde van Makkum wat er in slaagde om gelijk afstand te nemen via de 0-1 naar de 0-2. De formatie van Hiske probeert het wel degelijk maar slaagt er maar niet in om een vuist te maken waardoor zij het tij kunnen keren. Het krachtsverschil lijkt te groot te zijn want het verschil blijft oplopen via de 0-3 naar de 0-4 en zelfs 0-5. Larissa, Anouk en Gerde komen deze onderlinge strijd niet echt in de problemen en weten als eerste de halve finale te bereiken als Larissa de winst binnen sleept op de 0-5 4-6 als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen. De tegenstand voor Makkum gaat komen uit de tweede partij van tweede omloop tijdens deze Wetterauw Cup.

Easterein – Bolsward

De afdeling van Easterein, met Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Jeska Terpstra,  strijdt tegen het partuur van Bolsward bestaande uit Rixt Blanke, Inge Blanke en Noa Elzinga. Beide parturen gingen goed uit de start blokken en gaven elkaar niets toe waardoor de eerste verkaatste eersten gelijkmatig werden verdeeld vanaf de 1-1 weten Roelie en haar maten langzaam maar zeker de partij naar zich toe te trekken en eerst voor eerst weg te lopen via de 2-1 naar de 3-1. De spanning keert weer terug als het verschil terug loopt naar een eerst door het goede werk van Rixt, Inge en Noa als zij hun tweede eerst weten binnen te halen. De formatie van Bolsward slaagt er echter niet in om langszij te komen en zien de achterstand weer verder oplopen via de 4-2 naar de 5-2. Ondanks diverse pogingen om het tij te doen keren komen Roelie, Corrie en Jeska niet echt in de problemen en weten de halve finale te bereiken als Corrie de laatste twee punten weet binnen te slepen als zij de kaats weet te passeren op de 5-2 6-4.

Mantgum – Huizum

 Er wordt de gehele dag fel gestreden om elke 2 punten aan de telegraaf en daar is de volgende confrontatie ook een onderdeel van waarin kaatsvereniging Jacob Klaver uit Mantgum met Amarins de Groot en Jenny Terpstra alles uit de kast halen tegen kaatsvereniging Onderling Genoegen uit Huizum met Annelien Broersma, Anna Dieuwke Dijkstra en Marrit Zeinstra. Beide parturen leken zeer aan elkaar gewaagt te zijn want zij gaven elkaar geen duimbreedte toe aan het begin van de partij. Het evenwicht bleef lang in de partij via de 1-1 naar de 2-2. Langzaam maar zeker weten Amarins en Jenny de touwtjes in handen te nemen en via de 3-2 weten zij een gaatje te slaan naar de 4-2. Het verschil van 2 eersten blijft vervolgens gehandhaafd tot aan de 5-3. De afdeling Mantgum lijkt daarmee alle papieren in handen te hebben om de halve finale te bereiken in Franeker. Annelien, Anna Dieuwke en Marrit weigeren de strijd te staken en weten hun vierde eerst uit het vuur te slepen. Er lijkt niets aan de hand te zijn voor Amarins en Jenny maar als zij vervolgens de partij niet definitief weten te beslissen verschijnt er ook een vijfde bordje aan de zijde van partuur Huizum en moet het laatste te verkaatsen eerst de beslissing gaan brengen. Het is uiteindelijk Marrit die hun formatie naar de halve finale weet te loodsen als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 5-5 4-6 waardoor Huizum zich als derde plaatst voor de halve finale.

Marsum- Berltsum

Er is dan nog een ticket over en wie daar mee aan de haal gaat zal moeten worden beslist in de onderlinge strijd tussen het partuur van Marsum met Serena Hovenga, Lotte Delgrosso en Marije Hellinga en de formatie van Berltsum met Nelie Steenstra, Leonie van der Graaf en Harmke Siegersma. Het is een prachtige strijd waarin heel veel eersten op de 6-6 beslist dienden te worden. Het is Marije Hellinga die tot 2x weet toe te slaan op de 6-6 als zij 2x de bal voor de kaats weet te keren op de 2-0 6-6 en op de 3-0 6-6 loopt het verschil snel op naar de 4 eersten. Er zijn wel degelijk kansen voor het partuur van Berlikum en het leid uiteindelijk naar hun eerste bordje op de 4-1 . De spanning lijkt nog even terug te keren als de telegraaf op de 5-2 uit komt en het volgende bordje weer op de 6-6 beslist dient te worden. Het is Serena die hun partuur naar de ½ finale loodst als zij het perk van Leonie en Harmke met lege handen achter laat op de 5-2 6-6 als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen.

Makkum – Easterein

De 4 halve finalisten zijn nu bekend waardoor de strijd om de eerste 2 finaletickets van dit seizoen kon gaan los barsten. In de eerste halve finale betreed de formatie van Makkum met Larissa Smink, Anouk Smink en Gerde Lycklama a Nijeholt de arena tegen formatie van Easterein bestaand uit Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Jeska Terpstra. Het eerste bordje aan de telegraaf komt in handen van Easterein door het goede werk van het perk van Corrie en Jeska als zij er in slagen om de kaats te passeren op de 4-6. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen als voor het eerst de 6-6 verschijnt in deze partij wanneer Roelie een prachtige zitbal weet te plaatsen op het perk van Anouk en Gerde loopt het verschil al op naar de 2 eersten. Larissa, Anouk en Gerde halen alles uit de kast om het tij te keren maar zien voor de derde keer op rij het verschil verder oplopen wanneer Jeska er zeer goed bij is in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren op de 0-2 4-6. Het noodlot slaat dan op de 0-3 2-0 toe voor Roelie Kroondijk zij gaat voor de tweede keer in deze partij door haar enkel en ondanks dat Masseuse Monique Gjaltema er nog even naar kijkt wordt het al snel duidelijk dat Roelie de strijd moet staken.  Corrie en Jeska besluiten de wedstrijd met zijn tweeën uit te kaatsen. De afdeling Makkum geeft de strijd niet op en weten nog een twee keer 6-6 uit het vuur te slepen maar als Jeska de kaats weet te passeren lijkt de strijd te zijn beslist want het verschil is in middels opgelopen naar de 0-4. Larissa, Anouk en Gerde lijken daar anders over te denken want door het goede werk van Larissa zij weet de bal voor de kaats te keren op de 0-4 6-6 keert de spanning iets terug in de wedstrijd. Het verschil loopt vervolgens verder terug door het goede opslag werk van Larissa als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 1-4 6-2. De telegraaf keert echter niet terug in balans want het is Jeska die weer weet toe te slaan en het perk van Anouk en Gerde met lege handen achter laat op de 2-4 4-6 als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen. In het laatste te verkaatsen eerst verschijnt voor de vierde keer in deze halve finale de 6-6. Als de opgeslagen bal van Larissa buiten het perk knikt is de strijd gestreden en staan Corrie en Jeska in de finale. Zij mogen een vervanger oproepen voor de geblesseerde Roelie Kroondijk er moet dus snel actie worden ondernomen. Wie de vervangster werd komen we later op terug.

Huizum – Marsum

De tegenstand voor Easterein moet komen uit de tweede halve finale waarin Kaatsvereniging Onderling Genoegen uit Huizum met Annelien Broersma, Anna Dieuwke Dijkstra en Marrit Zeinstra tegenover het partuur van Marsum met Serena Hovenga, Lotte Delgrosso en Marije Hellinga komt te staan. Het is Annelien die deze halve finale weet open te breken als zij het eerste bordje aan de telegraaf weet te hangen op de 6-4 als zij de bal voor de kaats weet te keren. Het begin is duidelijk voor Huizum want zij zien de voorsprong oplopen wanneer ditmaal Annelien de bal zo naar het perk weet te sturen dat Marije deze niet goed weet te verwerken en de bal op 1-0 6-2 over de kwaadlijn vliegt. Serena, Lotte en Marije proberen uit alle macht om het tij te keren maar zien de achterstand nog verder oplopen wanneer Annelien in een zeer zwaar bevochten een prachtige zitbal weet te plaatsen op 2-0 6-6. Het krachtsverschil in deze tweede halve finale blijkt te groot te zijn want het is ditmaal Marrit die weer een eerst aan hun totaal weet toe te voegen als zij de bal tot voor de kaats weet te retourneren op de 3-0 6-4. De formatie van Serena blijft het proberen en hebben wederom kans om een bordje binnen te slepen als voor de tweede keer er een 6-6 aan de telegraaf verschijnt. Als Marrit er in slaagt om de kaats te passeren weet zij daarmee hun vijfde eerst binnen te halen. De strijd is dan gestreden want Huizum komt niet meer in de problemen en weet als tweede de finale te bereiken wanneer Annelien de 2 laatste punten weet binnen te halen met een prachtige zitbal op de 5-0 6-0.

Finale

Voor de finale wordt de net gestopte Sietske Okkema voor Easterein ingezet. Zij mag met het Corrie en Jeska opnemen tegen Huizum. Het eerste bordje aan de telegraaf verschijnt aan de zijde van Huizum als het vizier van Jeska niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland op de 4-6. Beide parturen zijn goed van start gegaan want voor het eerst in deze finale is daar de 6-6. Als Anna Dieuwke op de goede plek staat in het tussenspel en de bal tot in het perk weet te retourneren is daar de 2-0 voorsprong voor Huizum. Sietske, Corrie en Jeska weigeren de strijd te staken en blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf wat leid tot de tweede 6-6 op rij. Als Jeska de bal goed weet te raken en deze over de boven vliegt keert de spanning terug in deze finale. Het is een prachtige strijd waarin beide parturen goed aan elkaar gewaagt zijn. Voor de derde keer in 4 verkaatste eersten verschijnt de 6-6 ten tonele. Als ditmaal het vizier van Sietske niet op scherp staat en de bal buiten de perklijnen beland loopt het verschil op naar de 1-3. De formatie van Easterein blijft het proberen maar zien het verschil verder oplopen als ditmaal Jeska de bal wel goed weet te raken maar deze over de kwaadlijn vliegt op de 1-3 0-6 waarmee het schil verder is opgelopen. Spanning zit er volop in de verkaatste eersten waardoor beide formaties evenveel kans hebben om iets te bemachtigen. Als de opgeslagen bal van Sietske te kort blijkt te zijn op de 1-4 6-6 gaat het vijfde eerst als eerste naar Annelien, Anna Dieuwke en Marrit. De strijd is dan gestreden, het is Annelien die die winst en de eerste kransen van het seizoen veilig weet te stellen als zij een zitbal weet te plaatsen op de 1-5 0-6. Tijdens de Familie Wetterauw Partij wordt er ook altijd een Koninginneprijs een prachtige bokaal beschikbaar gesteld. Deze gaat in 2023 naar Marrit Zeinstra.

Uitslag Franeker:

1e prijs Huizum |Annelien Broersma, Anna Dieuwke Dijkstra en Marrit Zeinstra

2e prijs: Easterein | Sietske Okkema vervangster van de geblesseerde Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Jeska Terpstra

3e prijs: Marsum | Serena Hovenga, Lotte Delgrosso en Marije Hellinga

3e prijs: Makkum | Larissa Smink, Anouk Smink en Gerde Lycklama a Nijeholt

Verslag: Henk Hempenius

Foto’s Henk Hempenius en Henk Bootsma