Partuur Wybrig Bakker wint in Makkum

Partuur Nynke Sybrandy wint hoofdklasse Wommels

Partuur Bruinsma verrast in Burgwerd

Vakantiepartij lokt horde kaatsers naar Balk 

KNKB pupillenmeisjes Niawier

Wylde 1e klaspartij in Sexbierum

Partuur Tuinenga wint in Morra-Lioessens