Serena Hovenga wint keats off. Verslag Henk Hempenius

Winsum wint voor het eerst de Freule

Ilse Tuinenga en haar maten winnen in Makkum

Roelie Kroondijk wint Eerste klas in Weidum

Stiens wint 30+ wedstrijd in Witmarsum

Partuur Ilse Tuinenga wint in Easterein

Dronryp wint NK pupillenmeisjes