Stiens wint 30+ wedstrijd in Witmarsum

Partuur Ilse Tuinenga wint in Easterein

Dronryp wint NK pupillenmeisjes

Kransen in Huizum voor partuur Larissa Smink

Partuur Iris Oosterbaan wint meisjes B in Reduzum