KNKB pupillenmeisjes Niawier

Wylde 1e klaspartij in Sexbierum

Partuur Tuinenga wint in Morra-Lioessens

Winnaars Barradeel partij

Welpen kaatsten in Bolsward

Partuur Andrea Kroes wint in Goutum

Serena Hovenga wint keats off. Verslag Henk Hempenius