Home Verslagen Manon Scheepstra wint ook in Weidum en komt in de top-drie

Manon Scheepstra wint ook in Weidum en komt in de top-drie

451
0

Dankzij haar twee overwinningen op rij is Manon Scheepstra in het kaatsklassement aller tijden gestegen naar een derde plaats met 503 punten. Samen met haar maten Nynke Sijbrandij, en Marrit Zeinstra won Manon Scheepstra zondag ook in Weidum. Het is voor het eerst dat de dames hoofdklasse twee keer in een seizoen te gast bij kaatsvereniging “Nije Kriich”. Deze dag stond in het teken van een pilot project waarbij er 6 vrije formaties op de hoofdklas lijst stonden. Zij verkaatsten deze dag volgens het poule systeem met 2×3 partuur. Volgende week zondag is de 2de pilot wedstrijd in St. Jacobiparochie ook daar komen 6 partuur in actie bij de dames hoofdklas. De winnaars van beide poules gaan strijden om de kransen en de eerste en 2de prijs.

De eerste poule was er een waarvan men vuurwerk kon gaan verwachten want deze poule werd onder andere gevormd door 2 sterkste vrije formaties bij de dames van dit moment. Als eerste het partuur van Nynke Sybrandy met Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra. Ilse Tuinenga vormde samen met Louise Krol en Sjanet Wijnia het 2de partuur in deze poule en tot slot behoorde ook Annet de Haan samen met Margriet Bakker (vervangster van Lotte Delgrosso) en Jeska Terpstra als formatie tot deze eerste poule.

Nynk Sybrandy – Ilse Tuinenga

De eerste partij van de dag was op papier een klapper van jewelste in de eerste poulewedstrijd stonden gelijk Nynke Sybrandy, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra tegenover het andere toppartuur bestaande uit Ilse Tuinenga, Louise Krol en Sjanet Wijnia. Beide parturen zijn aan elkaar gewaagd. Toch lijkt Nynke met haar maten de controle over de partij in handen te hebben want zij zien hun voorsprong verder oplopen wanneer de opgeslagen bal van Ilse buiten de perklijnen belandt op de 3-1 6-4. Ilse, Louise en Sjanet blijven het proberen, maar op een 5-2 6-4 stand slaat Ilse de bal over het perk.

Ilse Tuinenga – Annet de Haan

In het poule systeem komt vervolgens als eerste de verliezende formatie weer in actie. Na een kleine pauze begint Ilse Tuinenga samen Louise Krol en Sjanet Wijnia aan hun 2de wedstrijd van de dag waarin zij de strijd aan gaan met Annet de Haan, Margriet Bakker (vervangster van Lotte Delgrosso) en Jeska Terpstra. In een zwaar bevochten eerst weet Jeska toe te slaan door de bal voor de kaats te keren op de 6-6. Beide formaties zijn zeer goed uit de startblokken gegaan want voor de 2de keer is daar de 6-6. Het blijft stuivertje wisselen met het binnen halen van de bordjes want als Sjanet de bal vanaf de boven weet te retourneren tot in het perk op de 2-2 6-4 nemen zij de leiding over. Ilse Tuinenga weet hun 5de eerst te bemachtigen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 4-2 6-6. De strijd is dan gestreden en ook Ilse, Louise en Sjanet weten een overwinning te boeken in deze poule als Sjanet de boven weet te vinden en de winst veilig weet te stellen op de 5-2 6-4.

Er zijn nu in de tussenstand 2 parturen die een overwinning hebben geboekt. Het komt nu op de laatste poulewedstrijd aan wie er naar de finale zal gaan in Weidum.

Annet de Haan – Nynke Sybrandy

Annet de Haan begint in deze partij samen met Margriet Bakker en Jeska Terpstra aan de opslag en zij moeten een zware hindernis zien te nemen om een wedstrijd in deze poule winnend af te kunnen sluiten. Deze hindernis wordt gevormd door Nynke Sybrandy samen met Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra. Via een zeer snel verkaatst eerst weet Marrit de strijd open te breken als zij de boven weet te vinden op de 0-6. Annet en haar maten proberen gelijk aan te sluiten maar moeten toezien dat het 2de eerst eveneens richting partuur Nynke gaan als zij zelf een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 0-1 4-6. Annet, Margriet en Jeska halen alles uit de kast om het tij te doen keren want voor de 3de keer op rij is het raak in het voordeel van Nynke en haar maten als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 0-2 0-6. Het krachtsverschil in deze partij blijkt veel te groot te zijn want als Manon de boven weet te vinden op de 0-3 4-6 is de strijd gestreden. Het werd uiteindelijk 0-5 2-6. Na deze poulewedstrijd kon de eindstand worden opgemaakt. Nynke, Manon en Marrit komen op 14 punten voor en 2 tegen gevolgd door Ilse, Louise en Sjanet met 9 punten voor en 8 punten tegen en tot slot Annet, Margriet en Jeska met 2 punten voor en 12 punten tegen.  

Anna Ennema, Andrea Kroes en Marije Hellinga vormen samen met het partuur van Wybrig Bakker, Corrie Kroondijk en Fiera de Vries en de formatie van Anna Brecht Bruinsma, Anne Monfils en Jennie Terpstra de 2de poule in Weidum.

Anna Ennema – Wybrig Bakker

In de eerste poulewedstrijd begint Anna Ennema samen met Andrea Kroes en Marije Hellinga aan de opslag tegen Wybrig Bakker, Corrie Kroondijk en Fiera de Vries. Beide parturen halen alles uit de kast en geven elkaar niets toe wat leidt tot de 2de 6-6 in deze strijd. Als Fiera de bal tot in het perk weet te retourneren bouwt zij hun voorsprong uit naar de 2-4. Het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens voor een ommekeer of doorbraak zorgen. Als Andrea op de goede plek staat in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren op de 2-4 6-4 loopt het verschil terug naar een eerst. Met een prachtige zitbal op de 4-4 0-6 neemt Wybrig Bakker weer de leiding. Zij geven deze voorsprong niet meer uit handen en winnen de eerste poulewedstrijd.

Anna-Brecht Bruinsma – Anna Ennema

Anna Brecht Bruinsma betreedt vervolgens samen met Anne Monfils en Jennie Terpstra om de strijd aan te gaan met de formatie van Anna Ennema, Andrea Kroes en Marije Hellinga. Als het perk van Anne en Jennie de kaats weet te passeren op de 6-2 nemen zij de leiding. De start in deze onderlinge strijd is voor Anna Brecht en haar maten, zij weten de voorsprong te vergroten door het goede opslag werk van Anna-Brecht als zij een zitbal weet te plaatsen op de 1-0 6-4. Anna en haar maten proberen grip op de wedstrijd te krijgen maar zien de achterstand verder oplopen wanneer Anna Brecht het perk van Andrea en Marije weer met lege handen achter weet te laten op de 2-0 6-4. De strijd lijkt vervolgens nog echt los te barsten als de eerste 6-6 aan de telegraaf verschijnt. Als Jennie goed onder de bal weet te stappen en de kaats weet te passeren bouwt zij de voorsprong uit naar de 4-0. De strijd is gestreden als het vizier van Anna niet op scherp staat en de bal buiten de perklijnen beland op de 4-0 6-0. Anna Brecht, Anne en Jennie komen niet meer in de problemen en weten de winst veilig te stellen op de 5-0 6-0 door een passeerslag van Anne.

Wybrig Bakker – Anna-Brecht Bruinsma

In de laatste poulewedstrijd dient de beslissing te vallen wie er de strijd aan mag gaan met de formatie van Nynke Sybrandy. Gaat het Wybrig Bakker samen met Corrie Kroondijk en Fiera de Vries worden of het partuur van Anna Brecht Bruinsma, Anne Monfils en Jennie Terpstra. Het eerste verkaatste bordje wordt beslist op de 0-6 en als Wybrig er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te houden gaat het eerste bordje naar Anna Brecht en haar maten. Breekpunt in deze partij lijkt de 2-3 6-6 te zijn als de opslagen bal van Wybrig niet de goede richting mee krijgt en buiten het perk belandt loopt het verschil op naar de 2-4. Wybrig, Corrie en Fiera blijven het wel proberen maar kunnen niet voorkomen dat het 5de eerst naar partuur Anna Brecht gaat. Zij laten de 2-5 voorsprong niet meer uit handen glippen en weten de finale in Weidum te bereiken als Anne de bal over de boven weet te sturen op de 2-5 0-6.   

Na deze wedstrijd kon ook hier de eindstand worden opgemaakt. Anna Brecht, Anne en Jennie weten de poule winnend af te sluiten met 14 punten voor en 2 punten tegen. Wybrig, Corrie en Fiera leggen beslag op de 2de plek in de poule met 9 punten voor en 10 punten tegen. Als laatste eindigt Anna, Andrea en Marije met 4 punten voor en 12 punten tegen. Het is een prachtige dag in Weidum waar op dat moment nog een vraag beantwoord dient te worden wie gaat er met de kransen en bij behorende prijs vandoor.

Finale: Nynke Sybrandy – Anna-Brecht Bruinsma  

Het werd een prachtige strijd tussen het partuur van Nynke Sybrandy, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra die aan de opslag begonnen en de formatie van Anna Brecht Bruinsma, Anne Monfils en Jennie Terpstra. Het blijft stuivertje wisselen met het binnen halen van eersten en geen van beide slaagt er op dat moment in om een gaatje te slaan. Met een prachtige bovenslag weet Marrit hun derde eerst aan de telegraaf te hangen op de 2-2 6-2.

Zij hebben daarmee even de leiding in handen maar als in het daarop verkaatste eerst de opgeslagen bal van Nynke net te kort blijkt te zijn en voor het perk belandt op de 3-2 4-6 is voor de 3de keer de balans terug in deze finale. Het zevende eerst werd een klapper die uiteindelijk op de 3-3 6-6 beslist dient te gaan worden wanneer Manon goed in de bal weet te stappen en de boven weet te vind nemen zij een 4-3 voorsprong. Beide parturen blijven alles uit de kast halen en zo verschijnt er voor de 2de keer op rij de 6-6. Met wederom een prachtige uithaal weet Manon de boven te bereiken op 4-3 6-6 en daarmee haalt zij hun 5de bordje binnen. Het blijkt het breekpunt te zijn want Anna Brecht, Anne en Jennie proberen het nog wel maar zien de kransen en de 1ste prijs gaan naar partuur Nynke wanneer Marrit de winst veilig weet te stellen met een passeer slag van de kaats op 5-3 6-2.

Het is een mooie dag voor Manon zij ging afgelopen vrijdag door de barrière van 500 punten en passeerde op deze dag door de overwinning Leonie van der Graaf die 502 punten heeft met een punt en staat nu met 503 punten op de 3de plek in het historisch punten klassement.

Uitslag Weidum:

1e prijs:

Nynke Sybrandy                                   Leeuwarden

Manon Scheepstra                               Leeuwarden

Marrit Zeinstra                                     Leeuwarden

2e prijs:

Anna Brecht Bruinsma                          Leeuwarden

Anne Monfils                                       Groningen

Jennie Terpstra                                    Mantgum

Meer foto’s van Henk Hempenius vind je hier