Home Verslagen Maud Hellinga, Brecht Renema en Martsen van der Goot in de kransen

Maud Hellinga, Brecht Renema en Martsen van der Goot in de kransen

610
0

Als de kerktoren 11x heeft geslagen barst de strijd in alle hevigheid los. De meisjes in de B categorie konden allemaal in een keer los want kaatsvereniging Easterein had alle registers open getrokken en 3 velden neergelegd een voor de A en twee voor de B behalve 13 en 14 want daar moest worden bijgeloot.

Na de 1ste omloop werd de lijst gesplitst in een winnaarsronde en verliezersronde. De meisjes kunnen op deze manier in ieder geval 2x kaatsen. De meisjes die zich in de prijzen wilde kaatsen deze dag moesten met haar partuur zien door te dringen tot de ½ finales. In de winnaarsronde waren er 4 prijzen en bij de herkansing was er een prijs. De eerste formatie die deze route met succes wist af te leggen is die van Femke Buwalda, Inez Bosch en Mare Dijkstra. Inez en Mare waren bijgeloot. Zij kwamen op de eerste lijst in actie tegen de formatie van Jelly Hiemstra, Rianne Sjoukje Terluin en Bjoke Westra. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden want beide parturen gaan goed van start en geven elkaar geen duimbreedte toe waardoor het evenwicht in de partij blijft tot aan de 1-1. Langzaam maar zeker weet Femke met haar maten het initiatief naar zich toe te trekken en via de 1-2 uit te lopen naar de 1-3. De strijd blijkt verre van gestreden want het verschil loopt terug als partuur Jelly hun tweede eerst weet binnen te slepen en de achterstand terug brengen tot een eerst. Beide parturen halen alles uit de kast om de 2de lijst te bereiken nadat de volgende 2 verkaatste eersten gelijkmatig zijn verdeeld ontstaat er een 3-4 stand op de telegraaf het ligt dus heel dicht bij elkaar. De balans keert echter niet terug in de partij want het zijn Femke, Inez en Mare die als eerste het 5de eerst weten te bereiken en dat geven zij niet meer uit handen en zij weten uiteindelijk de winst veilig te stellen op de 3-5 4-6. Op de 2de omloop hoeven zij niet in actie te komen want zij hebben een vrije doorgang dankzij een staand nummer.

De tegenstand in de halve finale wordt gevormd door het partuur van Maud Hellinga, Brecht Renema en Martsen van der Goot. Zij weten als 2de de laatste 4 te bereiken. In hun eerste partij van de dag stonden zij tegenover Jetske Zijlstra, Inez Bosch en Rikst Mulder. Net als in de A categorie werd er fel gestreden om elke 2 punten aan de telegraaf zo ook aan het begin van deze onderlinge strijd de balans blijft gehandhaafd tot aan de 1-1. Langzaam maar zeker weten Maud en haar maten de touwtjes in handen nemen en een gaatje te slaan via de 1-2 naar de 1-3. Het partuur van Jetske probeert het wel degelijk maar het krachtsverschil blijkt te groot te zijn want het onderlinge verschil blijft oplopen via de 1-4 naar de 1-5. Nog een keer weet het partuur van Jetske toe te slaan en een 2de eerst aan hun totaal toe te voegen voor dat de formatie van Maud de deur in het slot gooit en de winst veilig weet te stellen op de 2-5 6-6. Op de tweede lijst moesten Maud, Brecht en Martsen even alle zeilen bijzetten tegen Yannah Palma, Marit Feenstra en Gelbrich van der Leest. De bliksem start in deze onderlinge strijd is voor de formatie van Maud want zij weet met haar maten via de 0-1 uit te lopen naar de 0-2. Het partuur van Yannah probeert uit alle macht om grip op de wedstrijd te krijgen maar zij zien al hun pogingen daartoe op niets uitlopen waardoor het verschil blijft oplopen via de 0-3 naar de 0-4. Het lijkt een eenzijdige strijd te gaan worden wanneer het partuur van Maud als eerste het 5de bordje weet te bereiken. Als Maud er samen met haar maten ditmaal niet in slaagt om de deur in het slot te gooien loopt de voorsprong via de 0-5 langzaam terug via de 1-5 naar de 2-5. Het zijn Yannah, Marit en Gelbrich die in een keer in een flow lijken te zitten want zij weten de achterstand eerst voor eerst weg te werken en terug te keren via de 3-5 naar de 4-5. De spanning is daardoor weer helemaal terug. De inhaalrace zal echter te laat komen want Maud, Brecht en Martsen laten deze voorsprong niet meer uit handen glippen en stellen een plekje in de halve finale veilig door de winst binnen te slepen op de 4-5 2-6.

Het derde partuur wat er in slaagt om de halve finale te bereiken in Easterein bestaat uit Nina Claire Wijning, Fenna Hoekstra en Ilse Baanstra. Zij stonden in hun eerste partij van de dag tegen over Maud van der Veen, Liset Sijbesma en Mare Dijkstra. Het begin van deze onderlinge strijd is duidelijk voor Nina Claire en haar maten want zij weten na het openingseerst de voorsprong uit te bouwen via de 2-0 naar de 3-0. De strijd lijkt vervolgens echt opgang te komen wanneer ook Maud, Liset en Mare hun eerste bordje aan de telegraaf weten te hangen. De 3-0 verdwijnt als sneeuw voor de zon via de 3-1 naar de 3-2. De balans keert echter niet terug in deze partij want het is wederom het partuur van Nina Claire wat weet toe te slaan en de voorsprong weer uit weet te bouwen via de 4-2 naar de 5-2. De strijd is dan gestreden want ondanks verwoede pogingen van partuur Maud om het tij te doen keren moeten zij de handdoek werpen op de 5-2 6-6. Op de 2de lijst stond vervolgens de formatie van Nathalie Andringa, Femke Dijkstra en Doutsen Veendorp te wachten. Zij hadden al een pittige strijd achter de rug. Zij wisten in hun eerste partij van de dag nipt te winnen van Fianne Dijkstra, Lyanne Wiedijk en Ineke de Vries. Dit werd pas beslist op de 5-5 6-4 in het voordeel van de formatie van Nathalie en haar maten. De onderlinge strijd tussen de formaties van Nina Claire en die van Nathalie kende het volgende verloop. Beide formaties geven elkaar aan het begin van de partij niets toe en verdelen de bordjes gelijkmatig tot aan de 1-1. Vanaf deze stand weten Nina Claire, Fenna en Ilse de touwtjes in handen te nemen en via de 2-1 uit te lopen naar de 3-1. Ondanks verwoede pogingen van Nathalie, Femke en Doutsen om het tij te keren loopt het verschil verder en verder op naar de 4-1 en zelfs de 5-1. Het partuur van Nina Claire komt niet echt in de problemen en weet zich als derde te plaatsen voor de ½ finale.

Het laatste ticket gaat uiteindelijk naar de formatie van Marije Bokma, Elbrich Kooistra en Isabella Sijtsma. Zij moesten gelijk op de eerste lijst al volle bak tegen Rixt Baarda, Janneke Posthumus en Stientje Geertsma. Het werd een prachtige strijd waarin het gelijk opging tot aan de 1-1. Vanaf dat moment lijkt de wedstrijd zich in het voordeel van partuur Marije te ontwikkelen want zij weten als eerste het 2de en 3de eerst aan de telegraaf te hangen waardoor er een gaatje ontstaat van 2 eersten. Als de volgende 2 verkaatste eersten gelijkmatig worden verdeeld ontstaat er een 2-4 stand op de telegraaf. De strijd blijkt verre van gestreden want Rixt en haar maten weten met succes de achtervolging in te zetten en via de 3-4 langszij te komen op de 4-4. De inhaalrace zal echter niet genoeg blijken te zijn want het is als nog Marije die samen met Elbrich en Isabella de winst veilig weet te stellen op de 4-5 6-6. In hun tweede partij van de dag moesten Marije, Elbrich en Isabella wederom alle zeilen bijzetten om de ½ finale te bereiken in Easterein. Zij staan daar tegenover Sophie Kroondijk, Riki Koops en Afke Marij van der Goot. Zij kenden echter wel een bliksem start want de formatie van Marije weet na het eerste bordje ook het 2de en 3de bordje als eerste aan de telegraaf te hangen en daarmee een flink gat te slaan aan het begin van deze partij.  Langzaam maar zeker komt de strijd als nog op gang en zien zij hun voorsprong in rook op gaan en keert de spanning terug via de 1-3 naar de 2-3. Beide parturen zijn zeer aan elkaar gewaagt en via de  2-4 blijft er een gaatje van 2 eersten gehandhaafd op de 3-5. De strijd lijkt daarmee te zijn gestreden maar niets blijkt minder waar want Sophie, Riki en Afke Marij blijven knokken voor de punten en zij weten daarmee nog een 4de bordje binnen te slepen voordat zij als nog de handdoek moeten gooien op de 4-5 6-6.

De 4 halve finalisten zijn nu bekend en zij gaan de strijd aan om de 2 fel begeerde finale tickets. Als eerste betreed Femke Buwalda samen met Inez Bosch en Mare Dijkstra de arena om de strijd aan te gaan met het partuur van Maud Hellinga, Brecht Renema en Martsen van der Goot. Het begin van deze partij is duidelijk voor Maud en haar maten want zij laten er geen gras over groeien en weten via de 0-1 uit te lopen naar de 0-2 en zelfs de 0-3. Femke en haar maten slagen er maar niet in om het tij te doen keren want het krachtsverschil lijkt veel te groot te zijn want de bordjes blijven een kant over gaan via de 0-4 is de strijd gauw gestreden op de 0-5. Het is de formatie van Maud die als eerste beslag weet te leggen op een finale tickets als zij de winst veilig weten te stellen in deze halve finale op de 0-5 2-6. Wie wordt de tegenstander van partuur Maud dat is dan nog de vraag is dat Nina Claire Wijning, Fenna Hoekstra en Ilse Baanstra of als nog de formatie van Marije Bokma, Elbrich Kooistra en Isabella Sijtsma. Het werd weer een kraker want beide parturen geven elkaar geen duimbreedte ruimte. Beide parturen gaan goed van start en geven elkaar niets toe aan het begin van de partuur via de 1-1 wordt het al snel 2-2. Vanaf dat moment weet Nina Claire met haar maten een gaatje te slaan via de 3-2 naar de 4-2. De strijd blijkt verre van gestreden want via de 3-4 keert de spanning volledig terug in de wedstrijd en bereikt de telegraaf de 4-4. De beslissing in deze halve finale valt pas in het laatste te verkaatsen eerst want beide parturen weten nog het 5de eerst uit het vuur te slepen. Het zijn uiteindelijk Marije Bokma, Elbrich Kooistra en  Isabella Sijtsma die als 2de naar de finale gaan in  Easterein als zij de winst weten binnen te slepen op de 5-5 4-6.

Met de hele dag het zonnetje boven het sportcomplex “De Skoalleseize” in Easterein is het wederom een prachtige maar lange kaatsdag door het vele bijloten. De finale van deze door elkaar loten wedstrijd in de winnaarsronde gaat uiteindelijk tussen het partuur van Maud Hellinga, Brecht Renema en Martsen van der Goot en de formatie van Marije Bokma, Elbrich Kooistra en Isabella Sijtsma. Na een gelijk opgaand begin is het Maud die met haar maten een gaatje weten te slaan via de 1-1 naar de 2-1. Het werd een mooie finale waarin beide parturen nog een keer alles uit de kast haalden. Als Maud de bal zo naar het perk weet te sturen dat Isabella deze niet goed weet te verwerken op de 2-1 6-4 en de bal over de kwaadlijn vliegt loopt het verschil verder op naar de 3-1. Het initiatief blijft in handen van Maud, Brecht en Martsen want voor de 2de keer op rij weet Maud met haar opslag Isabella tot een kwaadslag te dwingen op de 3-1 6-0. De strijd is gestreden als het vizier van Elbrich niet op scherp staat en de bal buiten de perklijnen beland op de 4-1 6-2. De kransen bij de meisjes B komen uiteindelijk in handen van Maud, Brecht en Martsen als het vizier van Elbrich niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland op de 5-1 6-4. Daarmee komt er een einde aan de winnaarsronde. In de finale van de herkansing stonden Anouk Delfsma, Nadya Rinske Moufakkir en Rigt van der Velde tegenover het partuur van Rikst Baarda, Bjoke Westra en Jelly Hiemstra. Nadat de eerste twee verkaatste eersten gelijkmatig waren verdeeld weet Rikst met haar maten een gaatje te slaan via de 1-2 naar de 1-3 en zelfs de 1-4. De strijd blijkt verre van gestreden want als het vizier van Bjoke niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland op de 1-4 keert de spanning terug in deze finale van de herkansing. Het verschil loopt nog verder terug wanneer Rigt er in slaagt om de kaats te passeren op de 2-4 6-2 waarmee zij de achterstand weet te verkleinen tot aan de 3-4. De telegraaf komt echter niet terug in balans want als Jelly op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 3-4 4-6 is de strijd gestreden want in het laatste te verkaatsen eerst is het Rikst die de winst veilig weet te stellen als zij de boven weet te vinden op de 3-5 2-6 en daarmee stelt zij de overwinning veilig voor hun partuur.

Uitslag Meisjes B:

1e prijs:

 Maud Hellinga                 Dronrijp

Brecht Renema                Gaastmeer

Martsen van der Goot   Goenga

2e prijs:

Marije Bokma                   Stiens

Elbrich Kooistra               Loenga

Isabella Sijtsma                Wetzens

3e prijs

Nina Claire Wijning          St. Annaparochie

Fenna Hoekstra                St. Annaparochie

Ilse Baanstra                     Sneek

3e prijs:

Femke Buwalda               Franeker

Inez Bosch                         Arum

Mare Dijkstra                    Makkum

1e Prijs Herkansing:

Rikst Buwalda                   Britswert

Bjoke Westra                    Jubbega

Jelly Hiemstra                   Menaam

Verslag en foto’s Henk Hempenius