Home laatste nieuws Noëlle Hiddinga wint derde juniorenwedstrijd

Noëlle Hiddinga wint derde juniorenwedstrijd

440
0

Op woensdagmiddag 19 juni 2024 wordt het zonnige weer afgewisseld door een wolkendek, maar het is een prachtige middag bij K.F. ‘Wommels’. De dames- en herenjunioren zijn te gast voor een mooie kaatsmiddag, georganiseerd in samenwerking met het PC gezelschap. Dit is al de derde wedstrijd van in totaal 6 in deze competitie. Hierna volgen nog wedstrijden in Leeuwarden, Broeksterwâld, Workum en de finale in Bolsward. De vrijwilligers van kaatsvereniging Wommels hebben twee prachtige velden met elk 4 perken aangelegd op het kaatsveld achter het oude gemeentehuis, dat is omgebouwd tot een appartementencomplex.

Het is een schitterende woensdagmiddag. Onder leiding van een clubscheidsrechter bij de dames en Bergsma bij de heren, begonnen de wedstrijden om 17:00 uur. Bij de dames stonden 9 volledige parturen op de lijst, terwijl bij de heren de lijst gevuld was met 9 complete parturen, en bij partuur 10 moest worden bijgeloot. In beide categorieën waren 3 prijzen beschikbaar. Het was een middag vol spanning, met verschillende keren een 6-6 op de telegraaf.

Hilde Stremler – Noëlle Hiddinga

Hilde Stremler betrad samen met Marit Feenstra en Gerde Lycklama a Nijeholt als eerste de arena, om de strijd aan te gaan met de formatie van Noelle Hiddinga, Marsha Broersma en Fiera de Vries. Het werd meteen een prachtige strijd, waarin diverse keren 6-6 op de telegraaf verscheen. Het begin van deze confrontatie was voor het partuur van Hilde, dat direct toesloeg door het eerste bordje aan hun zijde van de telegraaf te hangen. Noelle’s formatie probeerde aansluiting te vinden, maar slaagde er op dat moment niet in voldoende grip op de wedstrijd te krijgen, waardoor het verschil opliep naar 2-0. Hilde, Marit en Gerde leken de controle stevig in handen te hebben, toen het verschil verder opliep naar maar liefst 3-0.

Ze leken daarmee op weg naar de tweede lijst in Wommels, maar niets bleek minder waar. Langzaam maar zeker leek Noelle met haar maten meer grip op de wedstrijd te krijgen en ze wisten hun eerste bordje aan de telegraaf te hangen. Eerst voor eerst werd de achterstand kleiner en via de 3-2 kwam de balans terug in de wedstrijd op 3-3. Het belangrijke zevende eerst kon wel eens voor een doorbraak of ommekeer zorgen. Noelle en haar maten bereikten als eerste het 4de eerst en namen daarmee de leiding over.

Hilde, Marit en Gerde bleven alles uit de kast halen om de achterstand ongedaan te maken. De strijd leek gestreden toen het partuur van Noelle vervolgens als eerste het 5de bordje wist binnen te slepen en daarmee uitliep naar 3-5. Hilde, Marit en Gerde weigerden echter de handdoek te gooien en wisten nog een vierde bordje uit het vuur te slepen. Ondertussen hadden Gerde en Hilde van opslag gewisseld. Noelle, Marsha en Fiera wisten uiteindelijk, ondanks de 3-0 achterstand aan het begin van de wedstrijd, alsnog naar de tweede lijst te gaan toen het vizier van Gerde niet op scherp stond en de bal buiten het perk belandde in een zeer zwaarbevochten eerst.

Jelly Hiemstra – Britt Joustra

In de tweede partij van de eerste omloop bij K.F. Wommels stonden Jelly Hiemstra samen met Corrie Kroondijk en Romy Postma tegenover het partuur van Britt Joustra, Larissa Smink en Anke Wassenaar. Het beloofde een mooie strijd te worden, want beide formaties gaven elkaar aan het begin van de wedstrijd geen duimbreed ruimte. Het eerste te verkaatsen eerst kwam in handen van Britt, Larissa en Anke en vanaf dat moment ontstond er een prachtige strijd waarin al snel de telegraaf weer op 1-1 uitkwam.

Het bleef stuivertje wisselen met het binnenhalen van de bordjes. Jelly wist samen met Corrie en Romy de leiding over te nemen toen zij als eerste het 2de eerst veiligstelden en daarmee op 2-1 kwamen. Eerst voor eerst wisten zij langzaam maar zeker weg te lopen bij het partuur van Britt, via 3-1 liep het verschil op naar 4-1. De strijd bleek verre van gestreden, want Britt en haar maten weigerden op te geven en bleven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf. Via 4-2 liep het verschil terug naar 4-3. Het 7de te verkaatsen eerst kwam in handen van Britt, Larissa en Anke en zij leken daarmee de partij te doen kantelen in hun voordeel.

Echter, ze slaagden er niet in de balans terug te brengen in de wedstrijd, want Jelly, samen met Corrie en Romy, was als eerste in staat het 5de bordje aan de telegraaf te hangen. Beide parturen haalden alles uit de kast om de tweede lijst in Wommels te bereiken. Toen het perk van Larissa en Anke er niet in slaagde de kaats te passeren bij 5-3 6-4, ging het partuur van Jelly door naar de tweede omloop.

Het is een prachtige kaatsmiddag in Wommels, waar het zonnetje zo nu en dan flink tussen de wolken door komt. De spanning is voelbaar in de verkaatste wedstrijd, waar dames en heren alles uit de kast halen om aan het einde van de dag met de kransen naar huis te gaan.

Rixt Fokkema – Linda van der Meer

Rixt Fokkema is deze dag gekoppeld aan Fianne Dijkstra en Anna Dieuwke Dijkstra. In hun eerste partij nemen zij het op tegen Linda van der Meer, Lisanne Scharringa en Senne Idsardi. Het werd de spannendste partij van de dag bij de dames, waarin werd gestreden om elke 2 punten aan de telegraaf. Linda’s partuur nam de leiding en hing als eerste het bordje aan de telegraaf. Ze kenden een vliegende start en liepen snel uit naar 0-2, gevolgd door een 0-3 voorsprong. Ondanks de inspanningen van Rixt, Fianne en Anna Dieuwke slaagden ze er op dat moment niet in om een bordje binnen te slepen. Het krachtsverschil leek te groot, want ondanks alle inspanningen van Rixt, Fianne en Anna Dieuwke gingen de eersten een kant op. Via 0-4 leek de strijd gespeeld, vooral toen Linda samen met Lisanne en Senne het 5de eerst aan de telegraaf hing en daarmee met een been op de 2de lijst in Wommels stond.

Het partuur van Rixt bleef echter geloven en had plezier bij elk punt dat ze wisten binnen te halen. Eindelijk hingen zij aan hun zijde van de telegraaf een bordje op en brachten de achterstand terug tot 1-5. Als Linda, Lisanne en Senne er niet in slaagden om de winst veilig te stellen, zagen ze hun voorsprong langzaam kleiner worden. Via 2-5 liep de spanning verder op naar 3-5. Linda en Senne wisselden even van opslag in een poging de winst veilig te stellen. Het partuur van Rixt wist vervolgens zelfs de achterstand te verkleinen tot 4-5. De beste papieren bleven in handen van Linda, Lisanne en Senne. Ze slaagden er echter niet in het laatste bordje binnen te slepen, waardoor een 0-5 voorsprong volledig in rook opging en het partuur van Rixt weer langszij kwam op 5-5.

Beide parturen bleven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf, waardoor het laatste te verkaatste eerst ook op 6-6 beslist moest worden. De beslissing over wie naar de 2de lijst in Wommels zou gaan, viel pas op de volle telegraaf bij 5-5 6-6. Fianne stond op de goede plek in het tussenspel en keerde de bal voor de kaats op 5-5 6-6, waardoor zij alsnog naar de 2de omloop in Easterein gingen, ondanks de 0-5 achterstand.

Yannah Palma – Inge Blanke

In de laatste partij van de eerste omloop op deze woensdagmiddag 19 juni 2024 stonden Yannah Palma samen met Rixt Blanke en Ilse Marije van Beem tegenover het partuur van Inge Blanke, Anouk Smink en Gerbrich Koster. Het werd de op een na spannendste partij bij de dames. Het werd een prachtige strijd waarin beide parturen zeer aan elkaar gewaagd bleken te zijn en de bordjes om en om aan de telegraaf hingen. Het eerste verkaatste eerst kwam in handen van Inge en haar maten, waarmee ze de beste start kenden in deze onderlinge strijd. Nadat de balans was hersteld op 1-1, nam Inge samen met Anouk en Gerbrich tweemaal de leiding op 1-2 en zelfs 2-3. Het partuur van Yannah wist elke keer de aanval af te slaan en zich terug te knokken naar 2-2 en zelfs 3-3.

Het was een prachtige strijd waarin om elke 2 punten aan de telegraaf en elke centimeter gras werd gestreden. Het belangrijke zevende eerst kon wel eens een doorbraak brengen of de partij volledig doen kantelen. Het initiatief leek vervolgens even bij Yannah, Rixt en Ilse Marije te liggen, want zij hingen als eerste het 4de bordje aan hun zijde van de telegraaf. Het was een prachtige strijd waarin beide parturen elkaar niets toe gaven, waardoor voor de tweede keer op de eerste lijst de 5-5 stand werd bereikt. Yannah leidde uiteindelijk haar partuur naar de 2de lijst door een prachtige zitbal te plaatsen op 5-5 6-0. Ze bereikten daarmee als eerste de halve finale door een staand nummer op de 2de lijst.

Iris Veltman – Noëlle Hiddinga

Een ticket voor de halve finale bij de dames junioren was nu vergeven. Na overleg met beide scheidsrechters werd besloten om de wedstrijden op de 2de lijst met 1-1 te starten. Iris Veltman betrad vervolgens voor het eerst de arena samen met Marrit Wielenga en Noa Elzinga. Zij hadden een staand nummer op de 1ste lijst. Zij gingen de strijd aan met het partuur van Noelle Hiddinga, Marsha Broersma en Fiera de Vries. Het werd een mooie strijd waarin ook hier met enige regelmaat de beslissing pas viel op de 6-6. Nadat de eerste verkaatste eersten gelijkmatig waren verdeeld aan de telegraaf en de 1-1 werd bereikt, wisten Iris samen met Marrit en Noa even het heft in handen te nemen en een gaatje te slaan via de 1-2 naar de 1-3. Zij leken daarmee even de controle te hebben. Langzaam maar zeker kreeg Noelle samen met Marsha en Fiera meer grip op de wedstrijd en wisten zij met succes de achtervolging in te zetten toen zij in een zeer zwaar bevochten eerst toesloegen op de 1-3 6-6. Het verschil liep daarmee terug tot 2-3. Beide parturen gaven elkaar vanaf dat moment geen duimbreedte ruimte meer. De formatie van Noelle wist de balans terug te doen keren in deze mooie strijd toen zij eveneens het 3de bordje aan de telegraaf wisten te hangen. Vanaf de 3-3 leek de wedstrijd langzaam maar zeker te kantelen in het voordeel van Noelle, Marsha en Fiera toen zij een 3-4 op de telegraaf zetten. Iris, Marrit en Noa gaven de strijd niet op en bleven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf, waardoor de balans voor de 2de keer terugkeerde in deze onderlinge partij op de 4-4. Noelle wist uiteindelijk samen met Marsha en Fiera aan het langste eind te trekken en een ticket voor de halve finale te boeken toen zij de winst veilig wisten te stellen op de 4-5 2-6. Het was Noelle die de partij met een prachtige zitbal in hun voordeel wist te beslissen en daarmee gingen zij als 2de naar de halve finale in Wommels.

Jelly Hiemstra – Rixt Fokkema

In de andere onderlinge strijd stond er veel meer op het spel. De winnaar van deze onderlinge strijd had namelijk een vrije doorgang in de halve finale dankzij een staand nummer en plaatste zich daarmee als eerste voor de finale in Wommels. Het was Jelly Hiemstra die samen met Corrie Kroondijk en Romy Postma aan de opslagzijde van het veld begon. Zij gingen de strijd aan met het partuur van Rixt Fokkema, Fianne Dijkstra en Anne Dieuwke Dijkstra. Beide parturen begonnen deze onderlinge strijd al met een bordje aan de telegraaf. Vanaf dat moment wist de formatie van Rixt gelijk toe te slaan en de leiding te nemen met 1-2. Jelly en haar maten probeerden gelijk de aansluiting te herstellen maar zagen het verschil oplopen naar 1-3. De touwtjes waren stevig in handen van Rixt, Fianne en Anne Dieuwke; sterker nog, zij wisten de voorsprong vast te houden en uit te bouwen naar 1-4. Langzaam maar zeker leek de wedstrijd iets te kantelen in het voordeel van Jelly, Corrie en Romy toen zij hun 2de bordje aan de telegraaf wisten te hangen. Ondanks dat ze alle zeilen bijzetten om het tij te keren, zagen zij het 5de eerst als eerste aan de zijde van Rixt, Fianne en Anne Dieuwke verschijnen. Jelly, Corrie en Romy gaven de strijd niet op zonder slag of stoot en wisten nog een 3de bordje aan de telegraaf te hangen. De inhaalrace zou echter te laat komen, want het was Rixt die de winst en een plekje in de finale voor hun partuur veilig wist te stellen toen zij de bal voor de kaats wisten te keren op de 2-5 4-6. Rixt, Fianne en Anne Dieuwke konden dan rustig langs de kant gaan zitten, want zij kwamen in de halve finale niet in actie dankzij een staand nummer en hadden daarmee een vrije doorgang naar de finale.

Yannah Palma – Noëlle Hiddinga

Net als in de tweede omloop was het startpunt in de halve finales ook 1-1 aan de telegraaf. Yannah Palma begon samen met Rixt Blanke en Ilse Marije van Beem aan de opslagzijde van het veld en zij gingen de strijd aan met het partuur van Noelle Hiddinga, Marsha Broersma en Fiera de Vries. Het werd een prachtige strijd op het scherpst van de snede, want de beslissing diende in het daarop zeer zwaar bevochten 3de eerst te worden beslist op de 1-1 6-6. Als het vizier van Noelle niet op scherp staat en de bal op de 1-1 6-6 buiten het perk belandt, is daar de voorsprong voor Yannah en haar maten. Zij weten dit niet lang vast te houden, want ook het partuur van Noelle weet het 2de bordje te bereiken als het perk van Marsha en Fiera de kaats weet te passeren op de 2-1 2-6. De strijd is er niet minder om, want beide parturen gaan vol voor de overwinning en dat resulteert in de 2de 6-6 in deze onderlinge strijd. Als Rixt zeer goed tegen de bal weet te stappen en de boven weet te vinden, is daar de 3-2 voorsprong voor hun partuur. Net als in de vorige onderlinge wedstrijden is er nu ook volop strijd, wat leidt tot spannende eersten. Voor de 3de keer in 4 verkaatste eersten dient de beslissing te vallen op de 6-6. Het is Ilse Marije die de voorsprong weet uit te bouwen als zij de boven weet te vinden op de 3-2 6-6. Yannah en haar maten lijken daarmee een stap richting de finale te zetten, maar als het 7de te verkaatste eerst op de 4-2 0-6 gaat naar Noelle en haar maten wanneer de opgeslagen bal van Yannah ditmaal niet de goede richting meekrijgt en buiten het perk belandt, komt de strijd weer helemaal open te liggen. Ditmaal is het Fiera die op de goede plek staat in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren op de 4-3 4-6. Langzaam maar zeker kantelt deze onderlinge strijd in het voordeel van Noelle, Marsha en Fiera. Het is Fiera die met een prachtige uithaal hun 5de bordje aan de telegraaf weet te hangen als zij de boven weet te vinden op de 4-4 0-6. Yannah, Rixt en Ilse Marije blijven het proberen maar moeten uiteindelijk de strijd staken op de 4-5 4-6, als Noelle haar partuur naar de finale loodst met een prachtige zitbal op de 4-5 2-6.

Finale: Rixt Fokkema – Noëlle Hiddinga

De finale van deze 3de Junioren Door Elkaar Gelote wedstrijd uit de Junioren Competitie zal gaan tussen het staande partuur van Rixt Fokkema, Fianne Dijkstra en Anna Dieuwke Dijkstra en de formatie van Noelle Hiddinga, Marsha Broersma en Fiera de Vries. Het is Marsha die de strijd weet open te breken als zij de kaats weet te passeren op de 4-6. De balans keert al snel terug in deze laatste partij van de dag wanneer Fianne op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 0-1 6-0. Voor de 2de keer neemt het partuur van Noelle de voorsprong wanneer zij ditmaal weten toe te slaan op de 1-1 0-6, nadat de opgeslagen bal van Rixt net buiten de perklijnen belandt. De formatie van Rixt probeert de aansluiting te herstellen, maar door het goede werk van Fiera, die de bal tot in het perk weet te retourneren op de 1-2 2-6, loopt het verschil op naar 1-3.

Rixt, Fianne en Anna Dieuwke geven niet op en blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf. In de eerste omloop wisten zij een 5-0 achterstand weg te werken en alsnog te winnen. Alles blijkt mogelijk deze dag. De strijd lijkt vervolgens gestreden wanneer Rixt de opslag mag verzorgen en haar opgeslagen bal buiten het perk ziet belanden op de 1-3 2-6. Er zijn echter nog kansen voor Rixt, Fianne en Anna Dieuwke, want zij weten bij te blijven tot aan de 6-6.

Wanneer Noelle en Fiera even van opslag wisselen, stuurt Fiera de bal naar het perk op de 1-4 6-6. Wanneer zij een prachtige zitbal weet te plaatsen, loopt het verschil op naar 1-5. Beide parturen halen nog een keer alles uit de kast, waardoor voor de 2de keer op rij de beslissing valt op de 6-6. De kransen en de eerste prijs in Wommels worden vervolgens door Fiera veiliggesteld wanneer zij de bal voor de kaats weet te keren op de 1-5 6-6.

Uitslag Dames Junioren:

1e prijs:

Noëlle Hiddinga                Sint Annaparochie
Marsha Broersma             Stiens
Fiera de Vries                   Groningen

2de prijs:

Rixt Fokkema                              Groningen
Fianne Dijkstra                            Easterein
Anna-Dieuwke Dijkstra                 Leeuwarden

3e prijs:

Yannah Palma                               Tzum
Rixt Blanke                                   Bolsward
Ilse Marije van Beem                     Dronrijp

Foto’s en tekst: Henk Hempenius

Fotoalbum juniorenwedstrijd Wommels