Home laatste nieuws Partuur Louise Krol wint ook in Oentsjerk

Partuur Louise Krol wint ook in Oentsjerk

827
0

Het zonnetje schijnt op deze mooie zaterdag de 22ste juni 2024. De dames hebben op deze dag de kaatstas weer ingepakt om op weg te gaan naar Oentsjerk. Zij zijn deze dag te gast bij kaatsvereniging Trynwalden die de organisatie in handen heeft van een beperkte vrije formatiewedstrijd. Het veld lag er prachtig bij, er stond alleen een stevige wind schuin over de perken. Het is een prachtige dag om de groene mat weer te betreden. In totaal zijn 18 dames, verdeeld over 6 vrije formaties, afgereisd naar Oentsjerk. Onder leiding van de heer J. Winkel werden om klokslag 11:00 de eerste ballen naar de perken gestuurd. De 6 formaties waren verdeeld over twee poules van 3 parturen die via onderlinge wedstrijden gingen uitmaken wie er uiteindelijk zou strijden om de felbegeerde kransen aan het einde van deze dag

Rixt Fokkema – Amarins de Groot

Het partuur van Rixt Fokkema, Marsha Broersma en Romy Postma betrad als eerste het veld en zij stonden in hun eerste partij van de dag tegenover Amarins de Groot, Larissa Smink en Noa Elzinga. Het eerste verkaatste bordje verschijnt aan de zijde van Amarins en haar maten wanneer Romy de bal wel goed weet te raken, maar de bal op de 4-6 over de kwaadlijn vliegt. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen wanneer beide parturen elkaar geen duimbreedte ruimte geven en de eerste 6-6 aan de telegraaf verschijnt. Wanneer Noa ditmaal wel goed onder de bal weet te stappen op de 0-1 6-6, maar het vizier naar de boven niet goed heeft staan en de bal over de kwaadlijn vliegt, keert de balans terug in de wedstrijd. Vanaf dat moment weten Amarins, Larissa en Noa de touwtjes even in handen te nemen. Wanneer het vizier van Rixt niet op scherp staat afgesteld en de bal buiten het perk belandt op de 1-1 2-6, nemen Amarins en haar maten de touwtjes in handen. Rixt, Marsha en Romy gaan vervolgens op zoek naar de aansluiting maar zien het verschil verder oplopen wanneer Rixt er voor de tweede keer op rij niet in slaagt om de bal de goede richting mee te geven; ditmaal valt de bal op de 1-2 4-6 buiten de perklijnen. De formatie van Rixt blijft het proberen maar krijgt niet echt grip op de wedstrijd. Het verschil tussen de beide parturen loopt verder op wanneer Amarins de opslag mag verzorgen op de 1-3 4-6 en zij een prachtige zitbal weet te plaatsen, waardoor er een 1-4 voorsprong ontstaat. De strijd lijkt vervolgens weer op te bloeien wanneer voor de tweede keer in deze onderlinge strijd de 6-6 verschijnt. Wanneer Marsha de bal zeer goed weet te raken en deze over de bovenlijn vliegt op de 1-4 6-6, keert de spanning wat terug in de wedstrijd. Rixt, Marsha en Romy halen alles uit de kast om het tij te keren, maar moeten toezien dat het vijfde bordje als eerste aan de zijde van Amarins en haar maten verschijnt. Zij komen op een 2-5 voorsprong. De strijd is dan gestreden en wanneer Amarins erin slaagt om de bal tot voor de kaats te retourneren op de 2-5 2-6, pakken zij hun eerste poule-overwinning deze dag in Oentsjerk.

Rixt Fokkema – Roelie Kroondijk

Bij het poulesysteem komt de verliezende formatie na een pauze als eerste weer in actie. De formatie van Rixt Fokkema, Marsha Broersma en Romy Postma staat in hun tweede partij van de dag tegenover Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Jennie Terpstra. Het begin van de partij is voor Roelie en haar maten die goed uit de startblokken komen en het eerste bordje aan de telegraaf weten te hangen wanneer het perk van Corrie en Jennie de kaats weet te passeren op de 2-6. Het verschil loopt al snel verder op wanneer Roelie weet toe te slaan door de bal op de 0-1 4-6 tot in het perk te retourneren. Rixt, Marsha en Romy blijven knokken voor wat ze waard zijn en halen alles uit de kast om het tij te keren. Zij kunnen echter niet voorkomen dat het derde verkaatste eerst op rij richting het partuur van Roelie gaat wanneer Roelie met haar opgeslagen bal weet te voorkomen dat Marsha de kaats weet te passeren op de 0-2 6-6. Kansen zijn er wel degelijk voor het partuur van Rixt, maar zij slagen er maar niet in om echt grip op de wedstrijd te krijgen tot de 0-3 achterstand, want op dat moment weet Rixt op de 0-3 6-4 de bal zo naar het perk te sturen dat Corrie en Jennie deze niet weten te verwerken en daar eindelijk het eerste bordje aan de zijde van Rixt, Marsha en Romy doet verschijnen. De strijd lijkt vervolgens echt te zijn losgebarsten want wederom weet de formatie van Rixt bij te blijven tot aan de tweede 6-6. Roelie mag op de 1-3 6-6 de bal naar het perk sturen en wanneer zij dat op zo’n wijze weet te doen dat Marsha en Romy er niet in slagen om deze het perk uit te krijgen, ontstaat daar de 1-4 voorsprong. Romy en Rixt ruilen dan nog even van opslag in de hoop het tij nog te doen keren, maar niets blijkt minder waar, want het vijfde bordje verschijnt als eerste aan de zijde van Roelie, Corrie en Jennie wanneer ditmaal het vizier van Romy niet op scherp staat afgesteld en de bal buiten het perk belandt op de 1-4 0-6. Rixt en haar maten weigeren de strijd op te geven en weten nog een tweede eerst te bemachtigen wanneer Romy op de goede plek staat in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren op de 1-5 6-4. De formatie van Roelie geeft deze voorsprong niet meer uit handen en stelt de winst in de onderlinge partij veilig wanneer Roelie met haar opslag de kaats weet te behouden op de 2-5 2-6.

Amarins de Groot – Roelie Kroondijk

Na even naar de tussenstand in de eerste poule te hebben gekeken, zijn er twee formaties die elk een wedstrijd hebben gewonnen en zij gaan in de laatste poulewedstrijd bepalen wie er deze dag naar de finale van deze beperkte vrije formatiewedstrijd in Oentsjerk zou gaan. Het belooft dus een mooie strijd te worden waarin veel op het spel staat. Het is Amarins de Groot die samen met Larissa Smink en Noa Elzinga aan de opslag begint tegen het partuur van Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Jennie Terpstra. Het eerste verkaatste bordje aan de telegraaf verschijnt aan de zijde van Roelie en haar maten wanneer Amarins het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk belandt op de 4-6. De strijd lijkt vervolgens echt los te barsten wanneer voor het eerst de 6-6 aan de telegraaf verschijnt en Roelie er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te sturen, waardoor de balans terugkeert op de 1-1. Langzaam maar zeker weten Amarins, Larissa en Noa de wedstrijd naar zich toe te trekken als zij de leiding nemen door het goede werk van Larissa, die de boven weet te vinden op de 1-1 6-4. De formatie van Roelie gaat op jacht naar de aansluiting, maar ziet hun poging stranden wanneer de opgeslagen bal uit de hand van Roelie op het laatste moment weer buiten het perk belandt op de 2-1 6-2. Amarins, Larissa en Noa hebben de touwtjes stevig in handen en geven de formatie van Roelie geen enkele ruimte om te manoeuvreren. Als Noa zeer goed onder de bal weet te stappen en de boven weet te vinden op de 3-1 6-4, lijkt de strijd al gestreden. Roelie, Corrie en Jennie blijven het wel proberen, maar kunnen in deze wedstrijd geen echte vuist maken, waardoor het partuur van Amarins elke keer weer op het juiste moment weet toe te slaan. Het vijfde bordje aan de telegraaf komt als eerste aan de zijde van Amarins te hangen. Zij mag de opslag verzorgen op een 4-1 6-0 stand en als zij de bal zo naar het perk weet te sturen dat Corrie en Jennie er niet in slagen om de bal het perk uit te krijgen, loopt het verschil op naar de 5-1. De strijd is dan gestreden, want ondanks verwoede pogingen van Roelie, Corrie en Jennie om het tij te keren, moeten zij de handdoek werpen op de 5-1 6-2 als Corrie de bal vliegend raakt maar deze over de kwaadlijn vliegt.

Uitslag poule 1

Na deze laatste poulewedstrijd kan de eindstand in de poule worden opgemaakt. Het is Amarins de Groot die samen met Larissa Smink en Noa Elzinga de poule winnend afsluit met 14 punten voor en 12 punten tegen. Als tweede eindigt het partuur van Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Jennie Terpstra met 8 punten voor en 8 punten tegen. Als laatste eindigt Rixt Fokkema, Marsha Broersma en Romy Postma met 4 punten voor en 12 punten tegen.

Iris Veltman – Louise Krol

Wie de tegenstand zou gaan vormen voor het partuur van Amarins de Groot in de finale van deze beperkte vrije formatiewedstrijd moest gaan blijken uit de onderlinge partijen in de 2e poule in Oentsjerk. Iris Veltman vormt ook in de 2e cyclus een vrije formatie samen met Lisanne Scharringa en Senne Idsardi, en zij beginnen deze dag tegen het partuur van Louise Krol, Sjanet Wijnia en Gerde Lycklama a Nijeholt. Het eerste bordje aan de telegraaf is voor het partuur van Iris als zij een prachtige zitbal weet af te leveren op het perk van Sjanet en Gerde. De vliegende start in deze onderlinge strijd is duidelijk voor Iris, Lisanne en Senne want zij weten de voorsprong te verdubbelen als ditmaal Lisanne weet toe te slaan op de 1-0 6-2 door de boven te vinden. Langzaam maar zeker lijkt de wedstrijd echt op gang te komen, want de spanning keert terug als het vizier van Iris niet op scherp staat en de bal buiten het perk belandt op de 2-0 2-6. De telegraaf keert al snel weer in balans wanneer ditmaal Sjanet de bal zeer goed weet te raken en de boven weet te vinden op de 2-1 4-6. Langzaam maar zeker weten Louise, Sjanet en Gerde de touwtjes in handen te nemen en de leiding te nemen als Sjanet weer een bordje aan hun totaal weet toe te voegen door de kaats te passeren op de 2-2 0-6. Iris, Lisanne en Senne halen alles uit de kast om het tij te keren maar zien de achterstand verder oplopen wanneer Gerde de bal vanaf de boven tot in het perk weet te retourneren op de 2-3 0-6. Het partuur van Iris geeft de strijd niet op en blijft knokken voor elk punt aan de telegraaf. Zij kunnen echter niet voorkomen dat het 5e eerst richting Louise, Sjanet en Gerde gaat als ditmaal Gerde goed onder de bal weet te stappen en de boven weet te vinden op de 2-4 0-6. Beide parturen halen vervolgens nog een keer alles uit de kast en dat resulteert in de eerste 6-6 van deze onderlinge strijd. Het is Sjanet die de winst veilig weet te stellen door de boven te vinden op de 2-5 6-6.

Iris Veltman – Annet de Haan

De tweede poule is wederom de zwaarste van de 2 poules, want na een kleine pauze betreedt Iris Veltman, Lisanne Scharringa en Senne Idsardi als eerste de prachtige grasmat in Oentsjerk om ditmaal de strijd aan te gaan met de formatie van Annet de Haan, Jeska Terpstra en Manon Scheepstra. Het is de mooiste strijd bij de dames hoofdklas in beide poules. Het eerste bordje wordt door Iris in een zeer zwaar bevochten eerst aan de telegraaf gehangen als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 6-6. Net als in de vorige wedstrijd heeft Iris samen met Lisanne en Senne een bliksemstart. Zij weten de voorsprong te verdubbelen door het goede opslagwerk van Iris, die een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 1-0 6-4. Er lijkt niets aan de hand te zijn voor Iris en haar maten, maar langzaam maar zeker weten Annet, Jeska en Manon meer grip op de wedstrijd te krijgen en zij zien hun eerste bordje verschijnen wanneer het vizier van Iris niet op scherp staat en de bal buiten het perk belandt op de 2-0 4-6. De strijd lijkt vervolgens echt los te breken als voor de 2e keer in deze onderlinge strijd de telegraaf de 6-6 bereikt. De balans keert terug in deze mooie strijd als Iris er voor de 2e keer niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te houden met haar opslag. Beide parturen zijn zeer aan elkaar gewaagd en dat leidt tot de 3e 6-6 in deze onderlinge confrontatie. De bordjes worden om en om aan de telegraaf gehangen wanneer ditmaal Senne weet toe te slaan op de 2-2 6-6 door de kaats te passeren. Beide parturen zijn zo aan elkaar gewaagd dat geen van beide erin slaagt om een gaatje te slaan. Als de bal uit de hand van Iris vliegt op de 3-2 4-6 en over het perk heen vliegt, is daar voor de 2e keer de balans terug in deze mooie strijd. Het belangrijke 7e eerst wil nog wel eens voor een doorbraak zorgen of voor een ommekeer. Via een zeer snel verkaatst eerst weet Lisanne op het juiste moment op 3-3 6-0 goed onder de bal te stappen en de boven te vinden. Iris mag de opslag verzorgen op de 4-3 2-6 en wanneer zij er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te houden, is het evenwicht terug in de wedstrijd. Het lijkt erop dat wie als eerste het 5e bordje weet te bereiken, wel eens met de winst aan de haal zou kunnen gaan. Via een zeer snel verkaatst eerst weet Manon op het juiste moment goed onder de bal te stappen en de boven te vinden op de 4-4 0-6. Iris, Lisanne en Senne blijven knokken voor elk punt aan de telegraaf. Zij moeten uiteindelijk de winst laten aan het partuur van Annet wanneer Manon de bal weer in het achterperk krijgt en de winst veilig weet te stellen met een prachtige bovenslag op de 4-5 4-6.

Louise Krol – Annet de Haan

De laatste wedstrijd in de 2e poule belooft op papier weer een klapper te worden, want de 2 sterkste vrije formaties bij de dames staan wederom tegenover elkaar. Het partuur van Louise Krol, Sjanet Wijnia en Gerde Lycklama a Nijeholt begint de onderlinge strijd met Annet de Haan, Jeska Terpstra en Manon Scheepstra aan de zijde van de opslag. Het eerste bordje komt in handen van Louise en haar maten als het vizier van Annet niet op scherp staat en de bal buiten het perk belandt op de 6-4. Het verschil loopt vervolgens al snel verder op wanneer Annet wederom de opslag mag verzorgen op de 1-0 6-4 als zij ditmaal de bal te weinig snelheid meegeeft en deze voor het perk belandt. De 2-0 is voor de formatie van Louise. In een poging om de aansluiting te herstellen ruilen Manon en Annet van opslag. Het lijkt niet het gewenste effect te hebben, want voor de 3e keer op rij gaat het eerst naar Louise en haar maten wanneer Manon er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te houden op de 2-0 6-4. Langzaam maar zeker lijkt de wedstrijd op gang te komen als aan de zijde van Annet, Jeska en Manon het eerste bordje verschijnt door een prachtige zitbal van Manon op de 3-0 0-6. Een breekpunt in de wedstrijd is het zwaar bevochten volgende eerst dat op de 6-6 beslist dient te worden. Het is Manon, die nog steeds de beste opslag in handen heeft binnen hun partuur, die de opslag mag verzorgen. Als de bal uit de hand van Manon richting het perk gaat en net buiten de lijnen belandt, is daar de 4-1 voorsprong voor Louise, Sjanet en Gerde. Zij hebben het heft stevig in handen en geven niets weg. Via een zeer snel verkaatst eerst en een prachtige uithaal van Gerde vanaf de boven tot in het perk retour op de 4-1 6-0, levert hun het 5e bordje aan de telegraaf op. Annet en Manon hebben intussen weer gewisseld van opslag. De strijd is verre van gestreden, want door het goede opslagwerk van Annet en het goede werk van Manon in het tussenspel, waarbij zij de bal voor de kaats weet te keren op de 5-1 0-6, weten zij nog een 2e eerst uit het vuur te slepen. Het mag echter niet meer baten, want de winst en een plekje in de finale in Oentsjerk worden veiliggesteld door Gerde als zij fantastisch uithaalt en de boven weet te vinden op de 5-2 6-4.

Uitslag poule 2

Nadat ook in de tweede poule de laatste wedstrijd is gespeeld, kan ook hier de eindstand worden opgemaakt. Het is Louise die samen met Sjanet en Gerde de poule winnend afsluit met 14 punten voor en 4 punten tegen. Tweede in de poule werd Annet de Haan samen met Jeska Terpstra en Manon Scheepstra; zij behaalden 9 punten voor en 10 punten tegen. Laatste werden Iris Veltman, Lisanne Scharringa en Senne Idsardi; zij bleven steken op 6 punten voor en 12 punten tegen.

Amarins de Groot – Louise Krol

Het is een prachtige dag in Oentsjerk bij kaatsvereniging Trynwalden. De zon schijnt en er staat een stevige wind schuin over het veld. In de finale van deze beperkte vrije formatiewedstrijd, die om 11:00 begon met twee poules van drie parturen, staat Amarins de Groot samen met Larissa Smink en Noa Elzinga tegenover de formatie van Louise Krol, Sjanet Wijnia en Gerde Lycklama a Nijeholt.

Het eerste bordje aan de telegraaf wordt binnengehaald door Sjanet als zij de tweede kaats mag verdedigen op 0-6. Met een prachtige zitbal nemen zij de leiding in deze finale. De formatie van Amarins moet direct de achtervolging inzetten, maar wanneer het vizier van Amarins niet goed staat afgesteld en de bal op 0-1 2-6 buiten de perklijnen belandt, loopt het verschil al op naar 0-2. Amarins, Larissa en Noa halen alles uit de kast om de aansluiting te herstellen, maar zien het verschil verder oplopen wanneer de opgeslagen bal van Amarins wederom niet binnen de perklijnen belandt, ditmaal op 0-2 4-6.

Eindelijk lijkt de strijd op gang te komen wanneer voor het eerst in deze finale de 6-6 aan de telegraaf verschijnt. Het is Sjanet die op 0-3 6-6 weet toe te slaan door de boven te vinden en daarmee de voorsprong uit te bouwen naar 0-4. Het krachtsverschil blijkt te groot te zijn in deze onderlinge strijd; wat Amarins, Larissa en Noa ook proberen, zij krijgen geen grip op de partij en zien zelfs voor de vijfde keer op rij het eerst gaan naar het partuur van Louise wanneer Sjanet de bal voor de kaats weet te keren op 0-4 2-6.

De strijd is dan gestreden, want Louise, Sjanet en Gerde geven deze voorsprong niet meer uit handen. Het is Louise die in een triktrak-situatie de winst veilig weet te stellen op 0-5 4-6 door de bal alsnog over de boven te slaan. Het is voor Louise, Sjanet en Gerde de derde vrije formatieoverwinning op rij na Grou en Sint Jacobiparochie.

Uitslag beperkte vrije formatie in Oentsjerk:

1e prijs:

  • Louise Krol, Rinsumageest
  • Sjanet Wijnia, Wommels
  • Gerde Lycklama a Nijeholt, It Heidenskip

2e prijs:

  • Amarins de Groot, Leeuwarden
  • Larissa Smink, Makkum
  • Noa Elzinga, Bolsward

Foto’s

Het fotoalbum van Oentsjerk

Foto’s en tekst: Henk Hempenius