Home laatste nieuws Louise Krol en haar maten de sterksten in Nijewier

Louise Krol en haar maten de sterksten in Nijewier

690
0


Het is zondag 28 april als de dames voor het eerst sinds september 2023 de veldschoenen en kaatswant weer uit de kast hebben gehaald om af te reizen naar Nijewier. Ze zijn te gast bij K.V. De Trije Doarpen, zij hebben een primeur want het is voor het eerst dat de dames bij hen te gast zijn en de openingswedstrijd kaatsen in Nijewier.

Waar de wedstrijden van Holwerd en Weidum werden afgelast vanwege te veel water op het veld lag het veld er in Nijewier goed bij en gaf de heer Erwin van Wier om klokslag 10:00 groen licht om de strijd aan te gaan tijdens de eerste door elkaar loten wedstrijd van het seizoen bij de dames. Hij was door de K.N.K.B uitgeschreven als een dames eerste klas wedstrijd waaraan ook de hoofdklasse dames mee mochten doen. Er hadden zich voor de eerste wedstrijd van het seizoen 21 dames opgegeven en zij waren verdeeld over 7 parturen. Zij gingen via onderlinge wedstrijden de strijd met elkaar aan om de eerste kransen van het seizoen. De dames konden minimaal twee keer kaatsen want er was ook een herkansingsronde. Met zo nu en dan een heerlijk zonnetje en een paar buitjes werd het een mooie kaatsdag in Nijewier.

Roelie Kroondijk – Rixt Fokkema

Roelie Kroondijk beet deze dag samen met Corrie Kroondijk en Senne Idsardi het spits af zij gingen in de eerste wedstrijd van het seizoen de strijd aan met Rixt Fokkema, Marleen Stienstra en Gerde Lycklama a Nijeholt. Het eerste verkaatste eerst kwam in handen van Rixt en haar maten. Vanaf dat moment wisten de formatie van Roelie langzaam maar zeker de touwtjes in handen te krijgen en nadat zij langszij waren gekomen wisten zij als eerste het 2de en 3de bordje te bereiken waardoor zij een 0-1 achterstand wisten om te bouwen naar een 3-1 voorsprong. Het partuur van Rixt haalde alles uit de kast om de achterstand te verkleinen en wist nog een 2de bordje uit het vuur te slepen en de onderlinge afstand te verkleinen tot 3-2. De telegraaf keerde echter niet terug in balans want het initiatief bleef in handen van Roelie, Corrie en Senne en zij wisten via de 4-2 als eerste het 5de bordje te bereiken. De 5-2 voorsprong gaven zij niet meer uit handen en wisten de winst veilig te stellen op 5-2 6-4 toen de opgeslagen bal van Rixt voor het perk belandde.

Iris Veltman – Amarins de Groot

Iris Veltman was deze dag via het lot gekoppeld aan Anouk Smink en Gerbrich Koster. Zij stonden in hun eerste partij van de dag tegenover Amarins de Groot, Lisanne Scharringa en Noa Elzinga. Na een gelijkopgaand begin waarin beide eerste verkaatste bordjes gelijkmatig werden verdeeld wist het partuur van Iris als eerste het 2de bordje te bereiken. Amarins en haar maten probeerden gelijk weer aan te sluiten maar zagen de achterstand vervolgens verder oplopen via 2-1 naar 3-1. Beide parturen haalden alles uit de kast om de 2de omloop te bereiken in Nijewier. Iris wist samen met Anouk en Gerbrich elke keer op het juiste moment toe te slaan waardoor hun voorsprong bleef groeien via 4-1 naar 5-1. De strijd was gestreden en via een prachtige bovenslag van Anouk op 5-1 6-4 gingen zij naar de 2de omloop in Nijewier.

Louise Krol – Andrea Kroes

In de laatste partij van de eerste lijst stonden Louise Krol samen met Jeska Terpstra en Anke Wassenaar tegenover Andrea Kroes, Larissa Smink en Jennie Terpstra. Ondanks dat de telegraaf enkele keren op 6-6 belandde leek het krachtsverschil deze dag te groot te zijn want Louise en haar maten lieten er geen gras over groeien. Zij wisten nadat zij het eerste bordje hadden weten te bemachtigen de voorsprong via 2-0 uit te bouwen naar 3-0. Andrea, Larissa en Jennie probeerden grip op de wedstrijd te krijgen maar zagen al hun pogingen daartoe op niets uitlopen. De bordjes bleven een kant opgaan via 4-0 werd het al snel 5-0. Even leek het erop dat de strijd alsnog los zou barsten wanneer eindelijk het eerste eerst aan de zijde van partuur Andrea verscheen. Spanning zat ook nog in het laatste te verkaatsen eerst want het diende op 6-6 beslist te worden. Als Louise op de goede plaats stond en de bal voor de kaats wist te keren op 5-1 6-6 gingen ook zij naar de 2de omloop.

Annet de Haan – Roelie Kroondijk

Annet de Haan vormde deze dag een partuur samen met Romy Postma en Anna Dieuwke Dijkstra en zij waren automatisch geplaatst voor de 2de omloop door een staand nummer in de 1ste omloop. Zij moesten op weg naar de finale eerst zien te winnen van Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Senne Idsardi. Het werd een prachtige strijd waarin de vliegende start voor Roelie en haar maten was. Zij wisten na het eerste verkaatste eerst gelijk een gaatje te slaan via 0-1 naar 0-2. Langzaam maar zeker leek de wedstrijd echt op gang te komen want ook Annet, Romy en Anna Dieuwke wisten hun eerste bordje binnen te slepen. Zij slaagden er echter niet in om de balans te doen terugkeren in deze onderlinge strijd; sterker nog, het was de formatie van Roelie die de voorsprong wist uit te bouwen via 1-3 naar 1-4. De strijd bleek echter verre van gestreden want het partuur van Annet kreeg meer grip op de wedstrijd. De spanning keerde daardoor langzaam terug in deze onderlinge strijd via 2-4 liep het verschil terug naar 3-4. Annet, Romy en Anna Dieuwke bleven knokken voor wat ze waard waren maar moesten toezien dat het 5de bordje als eerste naar partuur Roelie ging. Beide parturen weigerden de strijd op te geven waardoor het verschil terugliep naar 4-5. In het laatste zeer zwaar bevochten eerst verscheen nog een 6-6 aan de telegraaf en toen het vizier van Annet niet op scherp stond en de bal voor het perk belandde op 4-5 6-6 ging Roelie samen met Corrie en Senne als eerste naar de finale in Nijewier.

Iris Veltman – Louise Krol

De tegenstand voor de formatie van Roelie moest komen uit de onderlinge strijd tussen het partuur van Iris Veltman, Anouk Smink en Gerbrich Koster en de formatie van Louise Krol, Jeska Terpstra en Anke Wassenaar. Het werd de spannendste partij van de dag bij de dames. Beide parturen gingen goed van start en gaven elkaar geen duimbreedte ruimte; via 1-1 bleef het evenwicht gehandhaafd tot aan 2-2. Even leek het erop dat het partuur van Iris de touwtjes in handen wist te nemen toen zij een gaatje wisten te slaan via 3-2 naar 4-2. Vanaf de 2de lijst had de formatie van Louise de opstelling aangepast met Louise in het achterperk en Jeska in het voorperk. De strijd tussen deze 2 formaties bleek verre van gestreden want langzaam maar zeker, eerst voor eerst, keerde de telegraaf terug in balans. Het leek er vervolgens op dat wie als eerste het 5de bordje wist te bereiken er wel eens met de winst vandoor zou kunnen gaan en zich als tweede zou kunnen plaatsen voor de finale. Het was Louise die samen met Jeska en Anke erin slaagde toen zij op een 5-4 voorsprong kwamen. De formatie van Iris weigerde de handdoek te gooien en slaagde er eveneens in het 5de bordje aan de telegraaf te hangen. Wie naar de finale in Nijewier zou gaan moest beslist worden in het laatste te verkaatsen eerst. Toen de opgeslagen bal van Iris op 5-5 2-6 buiten de perklijnen belandde ging het partuur van Louise als nog naar de finale in Nijewier.

Finale: Roelie Kroondijk – Louise Krol

De finale van deze eerste door elkaar loten wedstrijd van het seizoen zou gaan tussen Roelie Kroondijk die deze dag samen met zus Corrie Kroondijk en Senne Idzardi een partuur vormde en de formatie van Louise Krol, Jeska Terpstra en Anke Wassenaar. Het begin van de partij beloofde veel spanning want het eerste te verkaatste bordje diende gelijk op 6-6 beslist te worden. Een buitenslag van Roelie deed het aan de zijde van partuur Louise belanden. Als Jeska vervolgens de voorsprong wist te verdubbelen door de kaats te passeren op 0-1 4-6 klopte het verschil op naar 0-3. Via een zeer snel verkaatst eerst wist Louise hun derde eerst te bemachtigen door een prachtige zitbal te plaatsen op 0-2 0-6. De spanning leek vervolgens terug te keren toen Senne de kaats wist te passeren op 0-3 6-0 maar de formatie van Roelie slaagde er niet in om nog dichterbij te komen door goed werk van Louise in het tussenspel; zij wist de bal voor de kaats te keren op 1-3 2-6, waardoor het verschil wederom verder opliep. Roelie, Corrie en Senne probeerden het wel en slaagden erin nog een tweede 6-6 uit het vuur te slepen maar toen Anke op de goede plek stond en de bal voor de kaats keerde op 1-4 6-6 was de strijd gestreden. De eerste krans van het seizoen werd veiliggesteld door Anke toen zij de bal voor de kaats wist te keren op 1-5 4-6, zo kwam er een einde aan een hele mooie kaatsdag in Nijewier.

Uitslag Nijewier Dames:

1e prijs
Louise Krol | Rinsemageest
Jeska Terpstra | Easterein
Anke Wassenaar | Minnertsga
2e prijs
Roelie Kroondijk | Groningen
Corrie Kroondijk | Groningen
Senne Idsardi | Dronryp
3e prijs
Andrea Kroes | Groningen
Larissa Smink | Makkum
Jenny Terpstra | Mantgum

Meer foto’s vind je hier

Verslag en foto’s Henk Hempenius