Home Verslagen Partuur Dido Iedema pakt de krans bij de meisjes B in Arum

Partuur Dido Iedema pakt de krans bij de meisjes B in Arum

170
0

Het is zaterdag 8 juni 2024 als de meisjescategorie van de KNKB de kaatstas heeft ingepakt om af te reizen naar Arum. Zij zijn deze dag te gast bij kaatsvereniging “Willem Westra”. Het is een mooie dag om een balletje te slaan, ondanks de stevige wind die invloed had op de wedstrijden. De technische commissie van deze meisjes heeft voor deze dag een indeling gemaakt.

Zij zijn verdeeld over een A- en B-categorie. In totaal betreden 33 meisjes de groene mat op het Bining Sportcomplex. De meisjes A kaatsen volgens een poulesysteem met 4 parturen op de lijst en bij de meisjes B was de lijst gevuld met 7 parturen. Iedereen kon deze dag 2 keer kaatsen, want bij de meisjes B was er nog een herkansingsronde. Onder leiding van 2 clubscheidsrechters werden om klokslag 10:00 uur de eerste ballen naar de perken gestuurd. Ondanks de stevige wind werden er veel eersten op de 6-6 beslist.

Jelly Hiemstra – Brecht Grovenstein

Jelly Hiemstra was deze dag via het lot gekoppeld aan Monique Postma en Karina Mollema. Zij stonden in hun eerste partij van de dag tegenover het partuur van Brecht Grovenstein, Fianne Dijkstra en Maud van der Veen. Het eerste bordje aan de telegraaf in deze onderlinge strijd kwam in handen van Brecht en haar maten. Zij gingen goed van start en wisten al snel daarna de voorsprong te verdubbelen naar 0-2. Jelly en haar maten probeerden het tij te keren maar kregen niet echt grip op de wedstrijd. Beide parturen haalden alles uit de kast om de tweede omloop in Arum te bereiken. Brecht wist met Fianne en Maud elke keer op de juiste momenten toe te slaan, waardoor zij de bordjes aan elkaar wisten te rijgen via de 0-3 naar de 0-4. De strijd leek te zijn gestreden toen het vijfde eerst aan de telegraaf verscheen aan de zijde van de formatie van Brecht. Toen zij er niet in slaagden om de deur in het slot te gooien, was het Jelly die samen met Monique en Karina wist te profiteren en hun eerste bordje aan de telegraaf wist te hangen. De spanning keerde nog verder terug in deze onderlinge strijd, want het verschil liep terug naar de 2-5. Jelly, Monique en Karina moesten uiteindelijk toch de handdoek gooien op de 2-5 6-6 toen de opgeslagen bal van Jelly buiten het perk belandde.

Inez Bosch – Jiska Altenburg

Inez Bosch, een van de plaatselijke favorieten uit Arum, vormde deze dag een partuur samen met Amber Goedbloed en Jildou Sterk en zij begonnen deze dag tegen het partuur van Jiska Altenburg, Sofie Koops en Nathalie Andringa. De vliegende start in deze onderlinge strijd was voor Jiska en haar maten, want zij wisten na het eerste verkaatste bordje gelijk door te pakken en een 0-2 voorsprong op de telegraaf te zetten. Langzaam maar zeker kwam de wedstrijd echt op gang en zette Inez met haar maten de achtervolging in. Zij wisten zich terug te knokken via de 2-1 en kwamen weer langszij op de 2-2. Vanaf dat moment leek er een mooie strijd te ontstaan, want de parturen gaven elkaar niets toe. Het was echter voor de tweede keer Jiska die samen met Sofie en Nathalie de touwtjes in handen wist te nemen en langzaam maar zeker uitliepen via de 2-3 naar de 2-4. Het partuur van Inez haalde alles uit de kast om het tij te keren maar zag het vijfde bordje als eerste aan de zijde van Jiska en haar maten verschijnen. Zij sloegen daarmee een behoorlijk gat van 2-5. Toen zij er niet in slaagden om de winst definitief veilig te stellen, keerde langzaam maar zeker de spanning terug in de wedstrijd. Via de 3-5 liep het verschil uiteindelijk terug naar een eerst op de 4-5. Inez, Amber en Jildou slaagden er niet in om de balans terug te brengen en moesten uiteindelijk toch de handdoek werpen op de 4-5 4-6 toen de opgeslagen bal van de formatie van Inez Bosch buiten het perk belandde.

Nina Claire Wijning – Maud Scheffer

In de laatste partij van de eerste omloop stond Nina Claire Wijning samen met Wieke Schaap en Lyanne Wiedijk tegenover het partuur van Maud Scheffer, Minke Tjalsma en Anke Bruinsma. Het beloofde een mooie strijd te worden, want beide formaties gaven elkaar geen duimbreedte ruimte aan het begin van deze strijd. Via de 1-0 keerde de balans al snel terug op de 1-1. Vanaf dat moment was het Nina Claire die met haar maten het initiatief naar zich toe wist te trekken. Via de 2-1 liep het verschil op naar de 3-1. Het krachtsverschil leek te groot te zijn toen Maud en haar maten er niet in slaagden om het tij te keren. Zij zagen de achterstand nog verder oplopen naar de 4-1. Langzaam maar zeker leek de strijd alsnog los te barsten. Toen de volgende twee verkaatste bordjes gelijkmatig werden verdeeld, leek het met een 5-2 voorsprong niet meer mis te kunnen gaan voor het partuur van Nina Claire en haar maten. De formatie van Maud weigerde de strijd te staken en bleef knokken voor elke twee punten aan de telegraaf. Via de 5-3 werd het toch nog zeer spannend aan het einde van deze onderlinge strijd, want het verschil liep zelfs terug naar de 5-4. Keerde de balans terug in de wedstrijd? Dat was de vraag, en het antwoord luidde uiteindelijk nee. Toen het perk van Nina Claire haar formatie de kaats wist te passeren op de 5-4 6-2, gingen zij als laatste naar de winnaarsronde in Arum.

Dido Iedema – Brecht Grovenstein

Vanaf de tweede omloop werd de lijst gesplitst in Arum bij kaatsvereniging Willem Westra in een winnaarsronde en herkansing. De spannendste partij van de dag bij de meisjes B ging tussen het partuur van Dido Iedema, Lieke Tuinier en Sibrig Tigchelaar. Zij kwamen pas op de tweede lijst in actie door een staand nummer in de eerste omloop in Arum. Zij stonden in hun eerste partij van de dag tegenover Brecht Grovenstein, Fianne Dijkstra en Maud van der Veen. Het eerste verkaatste bordje aan de telegraaf kwam in handen van Brecht en haar maten, die daarmee een bliksemstart kenden. Langzaam maar zeker leek de wedstrijd te kantelen in het voordeel van Dido en haar maten. Via de 1-1 wisten zij de leiding over te nemen met 2-1. Toen het partuur van Brecht even geen passend antwoord wist te vinden, liep het verschil verder op naar de 3-1. De strijd was verre van gestreden, want via de 3-2 keerde de spanning terug in de wedstrijd. De balans keerde zelfs terug toen ook Brecht, Fianne en Maud een derde eerst wisten binnen te slepen. Vanaf dat moment ontstond er een prachtige strijd waarin geen van beide parturen de strijd wilde opgeven. Het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens voor een doorbraak of een ommekeer zorgen. Dido, Lieke en Sibrig wisten het zevende eerst te bemachtigen en kwamen daarmee weer op voorsprong. De spanning bleef in deze prachtige strijd, want beide teams haalden alles uit de kast om de finale te bereiken. Toen aan beide zijden van de telegraaf een vierde bordje hing, leek het erop dat wie als eerste het vijfde bordje wist te bereiken, er met de winst vandoor zou kunnen gaan. Het was weer Dido die samen met Lieke en Sibrig op een belangrijk moment wist toe te slaan, maar zij wisten de winst niet veilig te stellen waardoor ook aan de zijde van Brecht, Fianne en Maud een vijfde eerst kwam te hangen. Het laatste te verkaatsen eerst zou de beslissing moeten brengen wie er naar de finale in Arum zou gaan. Sibrig wist de winst en de finale veilig te stellen toen zij de bal voor de kaats wist te keren op de 5-5 6-2.

Jiska Altenburg – Nina Claire Wijning

De tegenstand moest komen uit de onderlinge strijd tussen het partuur van Jiska Altenburg, Sofie Koops en Nathalie Andringa en dat van Nina Claire Wijning, Wieke Schaap en Lyanne Wiedijk. Beide parturen gingen goed uit de startblokken en gaven elkaar niets toe aan het begin van deze onderlinge strijd. Ze verdeelden de eerste verkaatste bordjes gelijkmatig via de 0-1 naar de 1-1. Vanaf deze gelijke stand wist Jiska met haar maten langzaam maar zeker de touwtjes in handen te nemen en via de 2-1 uit te lopen naar de 3-1. Nina Claire probeerde samen met Wieke en Lyanne meer grip op de wedstrijd te krijgen en het tij te keren, maar ze moesten wachten tot het verschil was opgelopen naar de 4-1 voordat de strijd weer leek op te laaien. Het verschil liep vervolgens terug naar de 4-2. De achtervolging kwam echter te laat voor het partuur van Nina Claire, want zij moesten uiteindelijk de handdoek gooien

Jiska Altenburg – Dido Iedema

De meisjes halen alles uit de kast om op het einde met de kransen naar huis te kunnen. Ondanks de stevige wind wordt er fel gestreden om elke punt aan de telegraaf op sportcomplex De Bining in Arum bij kaatsvereniging Willem Westra. Jiska Altenburg, Sofie Koops en Nathalie Andringa begonnen in de finale aan de opslagzijde van het veld. Zij stonden tegenover het partuur van Dido Iedema, Lieke Tuinier en Sibrig Tigchelaar. Het begin van deze strijd is voor Dido en haar maten, want zij weten gelijk toe te slaan en het eerste bordje aan de telegraaf te hangen. Via de 0-1 loopt het verschil al snel verder op naar de 0-2. Het partuur van Jiska haalt alles uit de kast om het tij te keren en grip op de wedstrijd te krijgen. Zij zien echter het verschil verder oplopen naar de 0-3. Het krachtsverschil blijkt te groot te zijn in deze finale van de winnaarsronde, want de bordjes blijven een kant overgaan, waardoor Dido, Lieke en Sibrig voor de 4e keer op rij een eerst bij kunnen schrijven aan hun totaal. Jiska, Sofie en Nathalie blijven knokken voor elke twee punten aan de telegraaf, maar slagen er niet in om het ritme van de formatie van Dido te breken. De strijd is gestreden op het moment dat het 5e bordje aan de zijde van Dido, Lieke en Sibrig verschijnt. Zij laten de winst niet meer uit handen glippen en mogen de kransen en 1e prijs deze dag mee naar huis nemen wanneer het vizier van Jiska niet op scherp staat en de bal buiten de perklijnen belandt op de 0-5 2-6.

Jelly Hiemstra – Inez Bosch

In de herkansing stond er eveneens een ½ finale op het programma waarin Jelly Hiemstra samen met Karina Mollema en Monique Postma de strijd aanging met de thuisspelende Inez Bosch, Amber Goedbloed en Jildou Sterk. Het beloofde een mooie strijd te worden, want beide parturen gaan goed van start en geven elkaar geen duimbreedte toe. Het eerste verkaatste eerst in deze onderlinge ontmoeting komt in handen van Jelly en haar maten, waarmee zij de 1-0 voorsprong nemen. Zij kunnen daar echter niet lang van genieten, want Inez weet met haar maten gelijk de aansluiting te herstellen en langszij te komen op de 1-1. Geen van beide formaties slaagt er op dat moment in om een gaatje te slaan. Voor de 2e keer in deze partij is het weer Jelly met Karina en Monique die op voorsprong weten te komen met 2-1. Beide parturen blijven alles uit de kast halen, waardoor al snel weer de balans terugkeert op de 2-2. De formatie van Inez slaagt er echter niet in om de leiding over te nemen en komt weer op achterstand, ditmaal met 3-2. Even lijkt het erop dat Jelly, Karina en Monique de touwtjes echt stevig in handen weten te nemen als zij ditmaal een gaatje weten te slaan naar de 4-2. Het belangrijke 7e bordje wil nog wel eens voor een doorbraak of ommekeer zorgen als Inez er met haar maten in slaagt om dit bordje binnen te slepen en de spanning terug te brengen. Zij weten de balans echter niet terug te laten keren, want het 5e bordje verschijnt als eerste aan de telegraaf in het voordeel van Jelly, Karina en Monique. De strijd lijkt vervolgens nog niet gestreden, want het laatste te verkaatste bordje wordt beslist op de 6-6. Het is Jelly die de finale van de herkansing veilig weet te stellen met een prachtige bovenslag op de 5-3 6-6.

Maud Scheffer – Jelly Hiemstra

Maud Scheffer, Minke Tjalsma en Anke Bruinsma staan al in de finale, want zij hadden een staand nummer en beginnen aan de opslagzijde van het veld. Zij gaan de strijd aan met het partuur van Jelly Hiemstra, Karina Mollema en Monique Postma. Het eerste bordje aan de telegraaf in deze laatste partij van de dag komt in handen van het partuur Jelly, die daarmee een bliksemstart heeft. De formatie van Maud probeert gelijk de achtervolging in te zetten, maar ziet hun poging stranden, waardoor het verschil vervolgens oploopt naar de 0-2. De strijd lijkt vervolgens alsnog op gang te komen, want eindelijk is daar op de 6-4 het eerste bordje voor Maud, Minke en Anke, die daarmee de spanning terug weten te brengen. Zij slagen er echter niet in om langszij te komen. Jelly weet samen met Karina en Monique de voorsprong weer uit te bouwen als zij hun 3e eerst aan de telegraaf weten te hangen. De strijd is er niet minder om, want Maud, Minke en Anke blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf. De beslissing in dit 5e eerst dient uiteindelijk te vallen op de 6-6. Het komt uiteindelijk in handen van Jelly en haar maten. Zij hebben daarmee de touwtjes stevig in handen en weten als eerste ook het 5e bordje aan de telegraaf te hangen. Ondanks dat Maud, Minke en Anke alles uit de kast blijven halen, moeten zij de handdoek werpen op de 1-5 2-6 wanneer Monique er goed bij is in het tussenspel en de kaats in een trik trak alsnog weet te passeren.

Uitslag Meisjes B:

1e prijs:

Dido Iedema                                  Sint Annaparochie

Lieke Tuinier                                   Makkum

Sibrig Tigchelaar                           Wijnaldum

2de prijs:

Jiska Altenburg                              Reahus

Sofie Koops                                    Makkum

Nathalie Andringa                        Berltsum

1e prijs Herkansing:

Jelly Hiemstra                                Menaam

Karina Mollema                             Dronrijp

Monique Postma                          Winsum

Foto’s

Het fotoalbum