Home Verslagen Partuur Aniek Koopmans wint meisjes A klasse in Arum

Partuur Aniek Koopmans wint meisjes A klasse in Arum

488
0

Het is zaterdag 8 juni 2024 als de meisjescategorie van de KNKB de kaatstas heeft ingepakt om af te reizen naar Arum. Zij zijn deze dag te gast bij kaatsvereniging “Willem Westra.” Het is een mooie dag om een balletje te slaan, hoewel de stevige wind invloed had op de wedstrijden. De technische commissie van deze meisjes heeft voor deze dag een indeling gemaakt. Zij zijn verdeeld over een A- en B-categorie. In totaal betreden 33 meisjes de groene mat op het Bining Sportcomplex. De meisjes A kaatsen volgens een poulesysteem met 4 parturen op de lijst, en bij de meisjes B was de lijst gevuld met 7 parturen, maar iedereen kon deze dag twee keer kaatsen want bij de meisjes B was er nog een herkansingsronde. Onder leiding van twee clubscheidsrechters werden om klokslag 10:00 uur de eerste ballen naar de perken gestuurd. Ondanks de stevige wind werden veel eersten op de 6-6 beslist.

Britt Joustra – Martsen van der Goot

Britt Joustra was deze dag via loting gekoppeld aan Selma van der Wal en Sophie Kroondijk, en zij gingen in hun eerste poulewedstrijd de strijd aan met de formatie van Martsen van der Goot, Brecht Renema en Linda van der Meer. Het eerste bordje aan de telegraaf werd binnengehaald door Britt en haar maten, en zij namen na de 1-0 gelijk het heft in handen, want de voorsprong groeide vervolgens naar 2-0. Kansen waren er wel degelijk voor het partuur van Martsen. De telegraaf gaf diverse keren 6-6 aan, maar als het partuur van Britt elke keer op het juiste moment wist toe te slaan, liep het verschil verder op naar 3-0 en 4-0. Langzaam maar zeker leek de strijd op gang te komen toen Martsen met haar maten eindelijk hun eerste bordje aan de telegraaf hingen en zij de wedstrijd even deden kantelen in hun voordeel toen zij terugkwamen naar 4-1. De strijd leek vervolgens gespeeld toen het vijfde bordje als eerste aan de zijde van partuur Britt verscheen. Martsen, Brecht en Linda weigerden de strijd op te geven en wisten een tweede eerst aan de telegraaf te hangen. In deze partij verscheen maar liefst drie keer 6-6 en twee keer 6-4. Het mocht echter voor de formatie van Martsen niet baten, want zij moesten uiteindelijk de handdoek gooien bij 5-2 6-2 toen Britt de winst veilig wist te stellen met een prachtige zitbal.

Aniek Koopmans – Berber van der Goot

In de andere poulewedstrijd staat Aniek Koopmans samen met Lisanne Venema en Jeldau Koopmans tegenover de formatie van Berber van der Goot, Mare Dijkstra en Suzanna Allema. Het partuur van Aniek kende in deze onderlinge strijd een bliksemstart, want zij weten gelijk het eerste bordje aan de telegraaf te hangen. Net als in de andere poulewedstrijd werden er ook hier diverse eersten pas op de 6-6 beslist. Via de 1-0 weet Aniek met haar maten de voorsprong gelijk uit te bouwen naar 2-0. Berber lijkt samen met Mare en Suzanna meer grip op de wedstrijd te krijgen en weet zich terug te knokken naar 2-1. Zij slagen er echter niet in om de balans terug te doen keren. Als het partuur van Aniek op het juiste moment weet toe te slaan, zien zij hun voorsprong oplopen naar 3-1. Berber, Mare en Suzanna blijven het proberen en krijgen wel degelijk kansen om de spanning terug te doen keren. Aniek, Lisanne en Jeldau blijven de touwtjes in handen houden en zij weten vervolgens als eerste het vierde en vijfde bordje aan de telegraaf te hangen. De strijd is er niet minder om, want het laatste te verkaatsen eerst dient op de 6-6 te worden beslist. Als Jeldau erin slaagt om de bal voor de kaats te keren, is daar hun eerste poulewedstrijd van deze kaatsdag in Arum.

Britt Joustra – Berber van der Goot

Na een kleine eet- en drinkpauze gaat het verder met de tweede poulewedstrijden van deze dag. In het poulesysteem komt de verliezende formatie van de eerste omloop als eerste weer in actie. Het partuur van Britt Joustra, Selma van der Wal en Sophie Kroondijk begint wederom aan de opslagzijde van het veld en zij staan ditmaal tegenover de formatie van Berber van der Goot, Mare Dijkstra en Suzanna Allema. Het werd de spannendste partij van de dag bij de meisjes in de A-categorie. Het eerste verkaatste bordje aan de telegraaf komt in handen van Britt en haar maten. Zij hebben weer een bliksemstart en weten de voorsprong vervolgens te verdubbelen naar 2-0. Langzaam maar zeker komt de strijd echt op gang en weet het partuur van Berber de aansluiting te herstellen op 2-1. De telegraaf keert echter niet terug in balans, want het initiatief blijft in handen van Britt, Selma en Sophie, die de voorsprong weer weten uit te bouwen naar 3-1. De strijd in deze onderlinge strijd blijkt verre van gestreden, want als het wat hapert aan de zijde van partuur Britt, weet Berber daar samen met Mare en Suzanna volop van te profiteren. Zij weten eerst voor eerst van de achterstand af te halen en via 3-2 langszij te komen op 3-3. Het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens voor een doorbraak of ommekeer zorgen. Het komt echter in handen van partuur Britt, die daarmee weer de leiding weet te nemen. Beide parturen zijn zeer aan elkaar gewaagd en geven elkaar niets toe, waardoor de balans terugkeert op 4-4. Het lijkt erop dat wie als eerste het vijfde bordje weet te bereiken, er wel eens met de winst vandoor zou kunnen gaan. Het is weer Britt die samen met Selma en Sophie op het juiste moment weet toe te slaan en op een 5-4 voorsprong komt. De formatie van Berber geeft de strijd niet op en weet zich langszij te knokken op 5-5. Het laatste te verkaatsen eerst dient de beslissing te brengen. Als de opgeslagen bal van Berber niet de goede richting meekrijgt op 5-5 6-2 en deze buiten de perklijnen belandt, is daar alsnog de tweede poulewinst voor Britt, Selma en Sophie. Het was een prachtige strijd met veel eersten die uiteindelijk op de 6-6 eindigden, maar liefst in totaal vijf stuks.

Martsen van der Goot – Aniek Koopmans

Martsen van der Goot gaat samen met Brecht Renema en Linda van der Meer in hun tweede partij van de dag op jacht naar hun eerste pouleoverwinning en zij proberen dat te doen tegen de formatie van Aniek Koopmans, Lisanne Venema en Jeldau Koopmans. Aniek weet samen met haar maten de strijd open te breken; zij weten het eerste bordje aan de telegraaf te hangen. De formatie van Martsen probeert gelijk aan te sluiten, maar zij zien de achterstand verder oplopen naar 0-2. Het krachtsverschil blijkt in deze onderlinge strijd te groot te zijn, want de bordjes blijven één kant op gaan. Via 0-3 wordt het al snel 0-4. Aniek, Lisanne en Jeldau hebben het heft stevig in handen, ondanks de verwoede pogingen van Martsen, Brecht en Linda om het tij te keren. Zij krijgen kansen, maar zien elke keer op de belangrijke momenten het partuur van Aniek toeslaan. Als Lisanne op 0-5 4-6 de kaats weet te keren, is daar de tweede overwinning van deze dag voor Aniek, Lisanne en Jeldau. Op dat moment zijn er twee parturen in de poule die twee overwinningen hebben geboekt. De laatste poulewedstrijden gaan uiteindelijk beslissen wie er deze dag met de prijzen vandoor zal gaan bij kaatsvereniging Willem Westra.

Martsen van der Goot – Berber van der Goot

Martsen van der Goot betreedt voor de laatste keer deze dag samen met Brecht Renema en Linda van der Meer de arena om de strijd aan te gaan met Berber van der Goot, Mare Dijkstra en Suzanna Allema. Het eerste verkaatste bordje in deze onderlinge strijd gaat naar het partuur van Martsen; zij weten daarmee de 1-0 op de telegraaf te hangen. De strijd lijkt vervolgens los te barsten, want het tweede verkaatste eerst dient te worden beslist op 6-6. Als Suzanna, die de opslag even heeft overgenomen van Berber, er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te sturen, loopt het verschil op naar 2-0. Het krachtsverschil lijkt aan het begin van deze partij te groot te zijn, want voor de derde keer op rij weet het partuur van Martsen toe te slaan en op een 3-0 voorsprong te komen. De strijd is er niet minder om, want voor de tweede keer is daar de 6-6. Als de opgeslagen bal van Martsen buiten het perk belandt, keert de spanning terug in de wedstrijd. Berber lijkt samen met Mare en Suzanna meer grip op de wedstrijd te krijgen en dat leidt zelfs tot een tweede bordje, waardoor het verschil terugloopt naar 3-2. Beide parturen zijn vanaf dat moment zeer aan elkaar gewaagd en het kan alle kanten op. Als Brecht goed onder de bal weet te stappen en de boven weet te vinden op 3-2 6-6, loopt hun partuur weer verder uit naar 4-2. Beide parturen halen alles uit de kast en blijven knokken om elke twee punten aan de telegraaf. Het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens voor een doorbraak of ommekeer zorgen. Het is een zeer zwaar bevochten eerst, want het dient op 6-6 te worden beslist. Als Berber een prachtige zitbal weet te plaatsen op 4-3 6-6, keert de spanning weer terug. De telegraaf keert echter niet terug in balans, want het is Martsen die het vijfde eerst voor haar partuur aan de telegraaf weet te hangen als zij een zitbal weet te plaatsen op 4-3 6-2. De strijd is gestreden, want Berber, Mare en Suzanna weten zich ditmaal niet meer terug te knokken en moeten de winst laten op 5-3 6-2 als Martsen op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren.

Britt Joustra – Aniek Koopmans

De strijd om de felbegeerde kransen vindt plaats in de laatste poulewedstrijd van de dag bij de meisjes A. Zowel het partuur van Britt Joustra, Selma van der Wal en Sophie Kroondijk als de formatie van Aniek Koopmans, Lisanne Venema en Jeldau Koopmans hebben op dat moment hun beide poulewedstrijden gewonnen. Het beloofde dus een kraker te worden. Het is Jeldau die de strijd weet open te breken als zij op de juiste plek staat in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren op 4-6. De vliegende start is er voor het partuur van Aniek, want zij weten al snel daarna de voorsprong te verdubbelen en uit te lopen naar 0-2. Britt, Selma en Sophie proberen grip op de wedstrijd te krijgen, maar zien voor de derde keer op rij het bordje aan de zijde van partuur Aniek verschijnen wanneer Lisanne de kaats weet te passeren op 0-2 4-6. Er lijkt dus niets aan de hand te zijn voor Aniek, Lisanne en Jeldau. Als Britt de bal zo naar het perk weet te sturen dat Jeldau deze niet goed weet te verwerken op 0-3 6-4 en deze over de kwaadlijn vliegt, keert de spanning terug in de wedstrijd. De strijd lijkt dan echt los te barsten, want Britt, Selma en Sophie weten de aansluiting te herstellen als de opgeslagen bal van Aniek buiten het perk belandt op 1-3 6-6. De telegraaf keert al snel terug in balans, want als het perk van Lisanne en Jeldau er niet in slaagt om de kaats te passeren op 2-3 6-2. Het belangrijke zevende eerst wordt zwaar bevochten en dient uiteindelijk voor de tweede keer op 6-6 te worden beslist. Het komt in handen van partuur Aniek, die daarmee weer de leiding weet te nemen. Als het vijfde bordje als eerste aan de zijde van Aniek, Lisanne en Jeldau verschijnt wanneer het vizier van Sophie niet op scherp staat op 3-5 2-6. De strijd is echter verre van gestreden, want beide parturen geven de strijd niet op, wat leidt tot de derde 6-6 in deze onderlinge strijd. Het is Aniek die de opslag mag verzorgen op 3-5 6-6 en als zij de bal net te weinig snelheid meegeeft en deze voor het perk belandt, loopt het verschil terug naar een eerst. Beide parturen blijven elkaar aardig in evenwicht houden en geven elkaar niets toe in het laatste te verkaatsen eerst. Het is Aniek die wederom de opslag mag verzorgen, ditmaal op 4-5 6-6. Als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen, stelt zij hun derde overwinning in deze poule veilig en de eindstand wordt opgemaakt.

Prijzen

De kransen en eerste prijs gaan naar Aniek Koopmans, Lisanne Venema en Jeldau Koopmans met 21 punten voor en 5 punten tegen. Als tweede eindigt Britt Joustra samen met Selma van der Wal en Sophie Kroondijk met 18 punten voor en 13 punten tegen. Martsen van der Goot eindigde samen met Brecht Renema en Linda van der Meer als derde met 9 punten voor en 15 punten tegen. Laatste werden deze dag Berber van der Goot, Mare Dijkstra en Suzanna Allema met 9 punten voor en 18 punten tegen.

Uitslag Arum Meisjes A:

1e prijs:

Aniek Koopmans                          Witmarsum

Lisanne Venema                           Lollum

Jeldau Koopmans                        Lollum

2de prijs:

Britt Joustra                                    Lollum

Selma van der Wal                       Menaam

Sophie Kroondijk                          Sint Annaparochie

Meer foto’s

Het fotoalbum met foto’s gemaakt door Henk Hempenius vind je hier