Home laatste nieuws Partuur Louise Krol wint hoofdklasse in Grou

Partuur Louise Krol wint hoofdklasse in Grou

789
0

Het is zondag 9 juni 2024 wanneer de dames hun kaatstas hebben ingepakt en op weg gaan naar sportcomplex “Meinga” in Grou. Zij zijn te gast bij kaatsvereniging It Wetterlan. Op het programma staat een vrije formatie voor zowel de dames hoofdklasse als de dames eerste klasse. Het was een dag met wisselende weersomstandigheden; afwisselend zon en grijze wolken. De harde wind had een grote invloed op het verloop van de wedstrijden. Deze kwam uit verschillende richtingen, wat het voor de opslagers extra uitdagend maakte. Al met al een behoorlijke opgave om er een mooie strijd van te maken. Onder leiding van de heer Chris Anema betraden in totaal zes parturen de arena bij de dames hoofdklasse, zij kaatsten hun wedstrijden in een poulesysteem. De winnaars van elke poule gingen nog een keer de strijd aan om de felbegeerde kransen. De dames eerste klasse stond onder leiding van een clubscheidsrechter. Hier betraden in totaal twaalf parturen de arena. Iedereen kon deze dag minimaal twee keer kaatsen, want bij de dames eerste klasse was er een herkansing. Het was vroeg dag voor alle dames, want de eerste ballen werden om 10:00 richting de perken gestuurd.

Annet de Haan – Anna Ennema

De formatie van Annet de Haan, Jeska Terpstra en Manon Scheepstra betrad als eerste de arena om de strijd aan te gaan met het partuur van Anna Ennema, Anouk Smink en Fiera de Vries. Jeska weet de partij te openen door de boven te vinden op 6-2. De strijd lijkt vervolgens los te barsten als het tweede verkaatste eerst op 6-6 beslist dient te worden. Anouk stapt goed onder de bal en slaat deze over de bovenlijn, waardoor de balans terugkeert in de wedstrijd. Anna en haar maten slagen er echter niet in om de leiding over te nemen. Sterker nog, met een prachtige uithaal weet Jeska hun tweede eerst aan de telegraaf te hangen als zij de boven weet te vinden op 1-1 6-2. De touwtjes zijn stevig in handen van Annet, Jeska en Manon, want al snel daarna bouwen zij de voorsprong verder uit naar 3-1. Anna, Anouk en Fiera halen alles uit de kast en proberen door omzettingen in het perk en aan de opslag het tij te keren, maar als de opgeslagen bal van Fiera buiten de perklijnen belandt op 3-1 6-4, loopt het verschil nog verder op. Anna en haar maten krijgen maar geen grip op de wedstrijd en zien het vijfde bordje aan de telegraaf verschijnen aan de zijde van partuur Annet, als zij weer weten toe te slaan op 4-1 6-2. De strijd is dan gestreden, want Annet, Jeska en Manon komen niet meer in de problemen en weten de eerste poulewedstrijd van de dag winnend af te sluiten als het vizier van Anna niet op scherp staat en de bal buiten het perk belandt op 5-1 6-0.

Anna Ennema – Roelie Kroondijk

Na een korte pauze gaan de verliezende partij van de eerste lijst, bestaande uit Anna Ennema, Anouk Smink en Fiera de Vries, de strijd aan in hun tweede partij van de dag tegen Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Jennie Terpstra. Het lijkt een meer evenwichtige strijd te zijn, want al bij het eerste bordspel, zoals aangegeven op de telegraaf, moet de beslissing vallen bij 6-6. Wanneer Fiera de kaats weet te passeren, nemen zij de leiding in deze onderlinge confrontatie. Beide teams zijn goed begonnen en geven elkaar geen ruimte, want voor de tweede keer op rij staat het 6-6. Als ditmaal de worp van Anna niet helemaal nauwkeurig is en de bal buiten de perklijnen landt op 1-0 6-6, staat de stand weer gelijk. Langzaam maar zeker lijkt de wedstrijd in het voordeel van Roelie, Corrie en Fiera te kantelen, omdat ze de leiding overnemen. Deze keer slaagt Fiera er niet in om de bal de juiste richting te geven, waardoor deze buiten het perk belandt op 1-1 2-6. Ondanks de inspanningen van Anna, Anouk en Fiera om het tij te keren, neemt de achterstand opnieuw toe wanneer Jennie de bal terugkaatst in het perk op 1-2 4-6. Het krachtsverschil lijkt te groot te zijn, want wanneer het vierde eerst ook aan de zijde van het partuur van Roelie verschijnt, is er al een aanzienlijke kloof ontstaan. De strijd is echter nog niet voorbij, want voor de derde keer is er een gelijkspel van 6-6 en wanneer Fiera goed onder de bal stapt op 1-4 6-6 en de boven weet te vinden, registreren ze hun tweede bordje op de telegraaf. De strijd lijkt nog lang niet gestreden, want het belangrijke zevende eerst wordt binnengehaald door Anna en haar metgezellen op 2-4 6-6. De balans keert echter niet terug in deze onderlinge strijd, want wanneer de opgeslagen bal van Fiera buiten het perk belandt op 3-4 0-6, lijken Roelie, Corrie en Jennie in een goede positie te zijn. Anna, Anouk en Fiera weigeren echter op te geven en blijven vechten voor elke punt op de telegraaf. Voor de vierde keer in deze wedstrijd valt de beslissing pas bij 6-6. Als ditmaal Anouk erin slaagt om de bal goed te raken en de boven weet te vinden, keert de spanning terug in de wedstrijd. In het laatste te verkaatsen eerst valt uiteindelijk het doek voor Anna, Anouk en Fiera, wanneer in een zwaarbevochten eerst de bal van Anouk over de kwaadlijn vliegt op 4-5 6-6.

Annet de Haan – Roelie Kroondijk

In de eerste poule hebben twee parturen een keer gewonnen. In de laatste poulewedstrijd staat Annet de Haan samen met Jeska Terpstra en Manon Scheepstra tegenover het partuur van Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Jennie Terpstra. Beide hebben tot dan toe een wedstrijd gewonnen, dus het belooft een spannende wedstrijd te worden. Net als in de vorige wedstrijd moet ook hier al bij het eerste eerst op 6-6 de beslissing vallen. Als Jeska goed onder de bal weet te stappen en deze over de boven weet te vliegen, nemen zij de leiding. Het partuur van Roelie probeert aan te sluiten, maar ziet de achterstand groeien wanneer ook het tweede bordje op rij, ditmaal op 1-0 6-2, gaat naar Annet en haar metgezellen. De strijd is echter nog niet voorbij, want Roelie, Corrie en Jennie blijven knokken en dat resulteert in een tweede gelijkspel van 6-6 in deze onderlinge strijd. Als Roelie er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te sturen op 2-0 6-6, groeit het verschil naar drie eersten. Aan de zijde van partuur Roelie vindt dan een wisseling plaats in het perk: Jennie verlaat het achterperk en gaat buiten het perk. Roelie neemt haar plaats in het achterperk over. Het lijkt even effect te hebben, want zij zien gelijk een bordje aan de telegraaf verschijnen wanneer Annet er niet in slaagt om de bal de juiste richting mee te geven op 3-0 2-6. Corrie neemt vervolgens ook de opslag over van Jennie en samen knokken zij zich naar de derde 6-6 beslissing in deze strijd. Het is Jeska die erin slaagt om de kaats in een prachtige triktrak situatie toch voorbij te slaan en daarmee hun vierde bordje aan de telegraaf weet te hangen. Het blijft spannend, mede door de weersomstandigheden: een bijna stormachtige wind waait over het veld. In een zwaarbevochten eerst plaatst Roelie de bal tijdens de opslag op het lichaam van Corrie, die ter hoogte van de kaats staat op 4-1 6-6, waardoor Annet, Jeska en Manon op 5-1 komen. Beide parturen blijven alles geven en wederom valt de beslissing pas bij 6-6. Het is Annet die bij hun eerste wedstrijdpunt de opslag mag verzorgen op 5-1 6-6. Als de bal haar hand verlaat, ziet ze dat deze net te weinig snelheid heeft gekregen en voor het perk belandt op 5-1 6-6. Roelie, Corrie en Jennie blijven knokken voor de punten en geven de strijd niet op. Het is Manon die vervolgens even de opslag overneemt van Annet en zij weet de klus te klaren met een prachtige zitbal op de 5-2 6-4.

Eindstand poule

Na deze laatste poulewedstrijd kan de eindstand worden opgemaakt. Annet, Jeska en Manon plaatsen zich voor de finale met 14 punten voor en 3 punten tegen. Tweede in de poule worden Roelie, Corrie en Jennie met 9 punten voor en 10 punten tegen. De formatie van Anna, Anouk en Fiera eindigt als laatste met 5 punten voor en 12 punten tegen. Het eerste finaleticket bij kaatsvereniging It Wetterlan gaat dus naar partuur Annet de Haan, Jeska Terpstra en Manon Scheepstra.

Louise Krol – Amarins de Groot

De tegenstandsters komen uit de tweede poule, waarin het partuur van Louise Krol, Sjanet Wijnia en Gerde Lycklama a Nijeholt in hun eerste partij van de dag tegenover Amarins de Groot, Larissa Smink en Noa Elzinga stond. Het eerste verkaatste bordje verschijnt aan de zijde van Amarins en haar maten wanneer zij weten toe te slaan met 4-6. De strijd lijkt vervolgens echt los te barsten, want het tweede te verkaatsen eerst moet op 6-6 worden beslist. Als Gerde de boven weet te vinden, is de stand weer volledig in balans. Vanaf 1-1 lijkt de partij richting het partuur van Louise te kantelen. Zij weten als eerste het tweede bordje te bereiken en nemen afstand wanneer in een zwaarbevochten eerst het vizier van Amarins niet op scherp staat en de bal op 2-1 6-6 voor het perk belandt. Het krachtsverschil blijkt deze dag te groot, want Louise, Sjanet en Gerde komen in hun eerste wedstrijd van de dag niet in de problemen en weten de eersten aan elkaar te rijgen via 4-1 en zelfs 5-1. Het doek valt uiteindelijk voor Amarins, Larissa en Noa wanneer Amarins er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te sturen op 5-1 6-0.

Amarins de Groot – Iris Veltman

Bij het kaatsen in een poulesysteem komt na een korte pauze de verliezende formatie van de eerste omloop weer als eerste in actie. Amarins de Groot, Larissa Smink en Noa Elzinga staan in hun tweede partij van de dag tegenover het partuur van Iris Veltman, Lisanne Scharringa en Senne Idsardi. Via een zeer snel verkaatst eerst weet Amarins met haar maten toe te slaan met 6-0, waarmee ze de leiding nemen. Iris probeert samen met Lisanne en Senne de achtervolging in te zetten, maar zien de achterstand verder oplopen wanneer het vizier van Iris niet op scherp staat en de bal voor het perk belandt op 1-0 6-4. Iris, Lisanne en Senne weten geen grip op de wedstrijd te krijgen en kunnen niet echt een antwoord vinden op de weersomstandigheden. Het onderlinge verschil blijft vervolgens verder oplopen. Via 2-0 6-2 is het Larissa die goed onder de bal weet te stappen en de boven weet te vinden op 3-0 6-2. Iris, Lisanne en Senne proberen het wel degelijk, maar zien al hun pogingen op niets uitlopen. Uiteindelijk moeten ze de handdoek werpen op 5-0 6-4, wanneer Iris er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te houden, net zoals het haar al niet lukte op 4-0 6-2 om de bal de goede richting mee te geven.

Louise Krol – Iris Veltman

In de tweede poule hebben nu 2 formaties elk een wedstrijd gewonnen. Louise Krol, Sjanet Wijnia en Gerde Lycklama a Nijeholt betreden vervolgens de arena om de strijd aan te gaan met Iris Veltman, Lisanne Scharringa en Senne Idsardi. Het beloofde op papier een mooie partij te worden, maar het eerste verkaatste bordje komt in handen van Louise en haar maten wanneer zij een prachtige zitbal weten te plaatsen op 6-4. Iris, Lisanne en Senne lijken beter in de wedstrijd te zitten, want het tweede te verkaatste eerst moet op 6-6 worden beslist. Als ditmaal Gerde goed onder de bal weet te stappen en de boven weet te vinden, loopt het verschil op naar 2-0. Het partuur van Iris blijft alles uit de kast halen, maar slaagt er niet in om het tij te keren, want als Louise erin slaagt om de bal voor de kaats te keren op 2-0 6-0, is het verschil al opgelopen naar 3-0. De strijd blijkt echter verre van gestreden, want de spanning keert terug in de strijd wanneer het volgende eerst op 2-6 in handen komt van Iris, Lisanne en Senne. Zij lijken de smaak te pakken te hebben, want zij weten vervolgens de achterstand te verkleinen tot een eerst wanneer het vizier van Louise niet goed staat afgesteld en de bal buiten het perk belandt op 3-1 4-6. De telegraaf keert echter niet terug in evenwicht, want het is Sjanet die even de opslag heeft overgenomen van Louise en het verschil weer weet te vergroten met een prachtige zitbal op 3-2 6-2. Het lijkt het breekpunt te zijn in deze onderlinge strijd, want het vijfde eerst verschijnt vervolgens als eerste aan de zijde van partuur Louise, wanneer het perk van Sjanet en Gerde de kaats weet te passeren op 4-2 6-4. De strijd is dan gestreden, want de formatie van Louise geeft deze voorsprong niet meer uit handen en weet de finale te bereiken wanneer zij hun tweede poulewedstrijd weten te winnen op 5-2 6-2 dankzij een prachtige zitbal van Louise.

Annet de Haan – Louise Krol

Het is een prachtig affiche op sportcomplex Meinga in Grou voor de finale van deze hoofdklas vrije formatie wedstrijd waarin de beide topformaties tegenover elkaar staan. Aan de opslagzijde van het veld staat Annet de Haan samen met Jeska Terpstra en Manon Scheepstra, en daar tegenover vinden we de formatie van Louise Krol, Sjanet Wijnia en Gerde Lycklama a Nijeholt. Het eerste verkaatste bordje aan de telegraaf komt in handen van Louise en haar maten. Het is Annet die de opslag mag verzorgen op 2-6 en als zij er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te sturen, komt partuur Louise aan de leiding. Beide parturen zijn zeer goed uit de startblokken gegaan en geven elkaar geen duimbreedte ruimte. Als Jeska de kaats weet te passeren op 0-1 6-2, keert de balans terug in de wedstrijd. Beide parturen halen alles uit de kast en dat leidt tot de eerste 6-6 aan de telegraaf, en wanneer Gerde de bal zeer goed weet te raken en deze over de boven vliegt op 1-1 6-6, nemen zij de leiding weer in handen. Als de formatie van Annet ditmaal even geen passend antwoord weet te vinden en Louise een prachtige zitbal weet te plaatsen op het perk van Jeska en Manon op 1-2 2-6, loopt het verschil op. Beide formaties blijven echter knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf wat leidt tot de tweede 6-6 van deze onderlinge strijd. Er ligt dan een kleine kaats in het tussenspel en dat betekent kansen voor Annet en haar maten. Het is Louise die de bal zo naar het perk weet te sturen dat deze daar gemist wordt op 3-1 6-6 en daarmee loopt het verschil verder en verder op. Annet, Jeska en Manon weten maar geen passend antwoord te vinden en zien het onderlinge verschil verder en verder oplopen. Als de opgeslagen bal uit de hand van Annet niet de goede richting mee krijgt en buiten het perk belandt op 1-4 4-6, is de strijd gestreden. Het waait zeer hard in Grou en het heeft deze dag behoorlijk wat invloed op de wedstrijden. Louise, Sjanet en Gerde laten deze voorsprong niet meer uit handen glippen en stellen de winst veilig op 1-5 4-6 wanneer Gerde fantastisch weet uit te halen en de boven weet te vinden.

Koningin in Grou

Kaatsvereniging It Wetterlan stelt ook altijd een koninginnen DeWiMo bokaal beschikbaar. Deze is in het verleden in het leven geroepen door de oudkaatsters Debora Oosterman, Wiesje van der Berg en Monique Stelwagen. Tot koningin van deze vrije formatie partij op een zeer winderig Meinga in Grou werd Sjanet Wijnia uitgeroepen. Zo is het voor haar een dubbele overwinning dit weekend. Afgelopen vrijdag wist zij de Stienzer keatsdagen samen met Wybrig Bakker en Fiera de Vries op haar naam te schrijven en werd zij ook daar tot koningin gekroond.

Alle foto’s vind je in dit fotoalbum van Henk Hempenius

Uitslag Grou Dames Hoofdklas:

1e prijs:

Louise Krol                                                  Rinsumageest

Sjanet Wijnia (K)                                       Wommels

Gerde Lycklama a Nijeholt                 It Heidenskip

2de prijs:

Annet de Haan                                          Sint Annaparochie

Jeska Terpstra                                            Easterein

Manon Scheepstra                                 Leeuwarden