Home laatste nieuws Britt Joustra, Lisanne Venema en Jeldau Koopmans winnen eerste klasse in Grou

Britt Joustra, Lisanne Venema en Jeldau Koopmans winnen eerste klasse in Grou

774
0

Het is zondag 9 juni 2024 als de dames hun kaatstas weer hebben ingepakt en samen op weg gaan naar sportcomplex “Meinga” in Grou. Ze zijn deze dag te gast bij kaatsvereniging It Wetterlân. Op het programma staat een vrije formatie voor zowel de dames hoofdklasse als de dames 1ste klas. Het was een dag met wisselende weersomstandigheden; de zon en de grijze wolken wisselden elkaar af. Het werd een dag met veel uitdagingen voor de opslagers. Het waaide ontzettend hard, wat veel invloed had op het verloop van de wedstrijden. Bovendien was de wind niet constant en leek hij soms uit verschillende richtingen te komen. Al met al een behoorlijke opgave om er een mooie strijd van te maken. Onder leiding van een clubscheidsrechter betraden in totaal twaalf vrije formaties bij de dames 1ste klas de arena. Iedereen kon deze dag minimaal twee keer kaatsen, want als men de eerste omloop verloor, kwam men in de herkansingsronde terecht. Het was een vroege start voor alle dames, want de eerste ballen werden om 10:00 uur richting de perken gestuurd. De dames 1ste klas begonnen in vier perken en de telegrafen kwamen regelmatig uit op de 6-6.

Rixt Fokkema – Rianne Stremler

Rixt Fokkema betrad samen met Marsha Broersma en Romy Postma als eerste de arena om de strijd aan te gaan met het partuur van Rianne Stremler, Noëlle Hiddinga (die deze dag Marit Feenstra verving) en Gyanne Hiemstra. Beide formaties gingen goed van start en gaven elkaar geen duimbreedte toe. Nadat Rixt en haar maten de leiding hadden genomen, knokte Rianne zich samen met Noelle en Gyanne terug in de wedstrijd en kwamen ze langszij op 1-1. Langzaam maar zeker wist Rixt met haar maten de touwtjes in handen te nemen en op de juiste momenten toe te slaan. Via de 2-1 liep het verschil op naar 3-1. Rianne, Noelle en Gyanne haalden alles uit de kast om de tweede lijst nog te bereiken, maar kregen geen grip op de wedstrijd. Het krachtsverschil leek deze dag te groot, want het partuur van Rixt kwam niet echt in de problemen, ondanks de kansen voor partuur Rianne. Via de 4-1 bereikten ze gemakkelijk de tweede omloop dankzij een 5-1 6-4 overwinning.

Andrea Kroes – Hester Torensma

In de tweede wedstrijd stond Andrea Kroes samen met Rixt Wijnia en Anna Dieuwke Dijkstra tegenover het partuur van Hester Torensma, Ilse Baanstra en Gerbrich Koster. Het werd een van de spannendste wedstrijden bij de dames 1ste klas, want beide teams gingen goed van start. De formatie van Andrea sloeg gelijk toe in het eerste te verkaatsen eerst en nam daarmee de leiding. Het werd flink knokken voor elk punt, want Hester en haar maten wisten gelijk de aansluiting te herstellen en kwamen langszij op 1-1. Het bleef stuivertje wisselen bij het binnenhalen van de bordjes, waarbij Andrea, Rixt en Anna Dieuwke tot twee keer toe de leiding wisten te nemen op 2-1 en zelfs 3-2. De strijd was verre van gestreden, want het partuur van Hester slaagde erin om elke keer weer aan te sluiten. Via de 2-2 bereikte de telegraaf de 3-3 stand. Het belangrijke zevende eerst zorgde vaak voor een ommekeer of doorbraak. Toen Hester samen met Ilse en Gerbrich dit bordje wist binnen te halen, leek de partij in hun voordeel te kantelen. Ze slaagden er echter niet in om dit vast te houden, waardoor voor de vierde keer de balans terugkeerde op 4-4. Het leek erop dat degene die als eerste het vijfde bordje wist te bereiken, met de winst zou vertrekken. Uiteindelijk boekten Andrea, Rixt en Anna Dieuwke een zwaar bevochten overwinning op 5-4 6-4.

Aletta van Popta – Fianne Dijkstra

De formatie van Aletta van Popta, Ilse Marije van Beem en Simona Kootstra stond in hun eerste partij van de dag tegenover het partuur van Fianne Dijkstra, Iris Jasper en Marleen Stienstra. Het waaide de hele dag zeer hard in Grou. De formatie die hier het beste mee om kon gaan, zou aan het einde van de dag met de kransen naar huis gaan. Net als in de voorgaande partijen nam het partuur dat aan de opslag begon de leiding. Het eerste bordje kwam in handen van Aletta, Ilse Marije en Simona, waarmee ze op voorsprong kwamen. De telegraaf keerde ook hier al snel weer terug in balans toen Fianne en haar maten hun eerste bordje wisten binnen te halen. In deze onderlinge strijd verscheen nog wel enkele malen de 6-6, maar het was Aletta die samen met Ilse Marije en Simona op de juiste momenten wist toe te slaan en via de 2-1 uitliep naar 3-1 en 4-1. Fianne, Iris en Marleen bleven het proberen, maar slaagden er niet in om het tij te keren. De spanning bleef in de verkaatste eersten. De winst kwam uiteindelijk in handen van partuur Aletta op 5-1 6-6, die zich daarmee ook plaatsten voor de tweede omloop in Grou.

Britt Joustra – Moniek Lootsma

Britt Joustra, Lisanne Venema en Jeldau Koopmans vormen samen een vrije formatie partuur, maar mogen ook nog in de meisjescategorie uitkomen. Zij hebben zich ingeschreven voor de ranking en komen deze dag voor het eerst in actie. Ze moeten op weg naar de tweede lijst eerst winnen van de formatie van Moniek Lootsma, Marrit Wielenga en Marije van der Molen. De vliegende start in deze onderlinge strijd is voor Britt en haar maten, want zij laten er aan het begin van de partij geen gras over groeien en weten, nadat zij het eerste bordje aan de telegraaf hebben gehangen, een gaatje te slaan naar 2-0. Zij gaan op dat moment het beste met de omstandigheden om en weten de voorsprong nog verder uit te bouwen naar 3-0. Langzaam maar zeker lijkt het partuur van Moniek grip op de wedstrijd te krijgen en zien ze de achterstand kleiner worden via 3-1 naar 3-2. Het lijkt erop dat Britt, Lisanne en Jeldau even de grip kwijt zijn, want de spanning keert zelfs terug op 3-3. Het belangrijke zevende eerst zal in deze onderlinge confrontatie het breekpunt zijn, want door omzettingen aan de opslag weet de formatie van Britt weer toe te slaan en een 4-3 op de telegraaf te zetten. De strijd is er niet minder om, want Moniek, Marrit en Marije geven goed tegengas. Zij slagen er echter ditmaal niet in om weer langszij te komen, waardoor zij het vijfde bordje aan de telegraaf aan de zijde van partuur Britt zien verschijnen. De spanning blijft ook hier tot aan het einde in de partij, maar het is Lisanne die de winst in een zeer zwaar bevochten partij weet veilig te stellen als zij de kaats weet te passeren op 5-3 6-6.

Hilde Stremler – Wybrig Bakker

In de een-na-laatste partij op de eerste lijst bij de dames 1ste klas begint Hilde Stremler samen met Inge Blanke en Anke Wassenaar aan de opslagzijde van het veld. Zij moeten de hindernis, gevormd door Wybrig Bakker, Rixt Blanke en Foke Jill Bakker, zien te nemen op weg naar de tweede lijst. Het is echter het partuur van Wybrig dat een vliegende start kent en op de juiste momenten weet toe te slaan. Via de 0-1 weten zij al snel een gaatje te slaan naar 0-2. Het partuur van Hilde haalt alles uit de kast om de aansluiting te herstellen, maar zij zien de achterstand verder oplopen via 0-3 naar 0-4. Het krachtsverschil lijkt te groot te zijn, maar Hilde, Inge en Anke hebben wel degelijk kansen, want ook in deze partij bereikt de telegraaf tot twee keer toe de 6-6. De strijd lijkt vervolgens gestreden wanneer het partuur van Wybrig als eerste het vijfde bordje weet binnen te slepen. Hilde, Inge en Anke geven de strijd niet op en weten nog een bordje uit het vuur te slepen, waardoor hun zijde van de telegraaf niet leeg blijft. Uiteindelijk moeten zij de handdoek gooien op 1-5 0-6.

Berber van der Goot – Yannah Palma

Het volgende partuur, dat ook nog in de meisjescategorie mag kaatsen, bestaat uit Berber van der Goot, Brecht Renema en Suzanna Allema. Zij staan in hun eerste partij van de dag tegenover Yannah Palma, Elly Hofman en Hedwig Wiersma. Het begin van deze onderlinge strijd is voor Yannah en haar maten, als zij na de 0-1 een gaatje weten te slaan naar 0-2. Het partuur van Berber krijgt wel kansen om zich terug te knokken in de wedstrijd, maar zij zien de bordjes aan een zijde van de telegraaf verschijnen. Via 0-3 loopt het verschil op naar 0-4. De touwtjes zijn stevig in handen van Yannah, Elly en Hedwig. Zij weten vervolgens als eerste het vijfde bordje aan de telegraaf te hangen, maar weten nog niet de deur in het slot te gooien. Berber, Brecht en Suzanna geven niet op en weten alsnog een bordje aan hun zijde van de telegraaf te hangen voordat zij de handdoek moeten gooien op 1-5 4-6.

Vanaf de tweede omloop in Grou bij kaatsvereniging It Wetterlan wordt de lijst bij de dames 1ste klas gesplitst in een winnaarsronde en een herkansing. Alle dames konden deze dag twee keer kaatsen. Vanaf de tweede omloop barstte de strijd echt los om de felbegeerde tickets voor de strijd om dagprijzen en de kransen, want bij winst in de tweede omloop plaatst men zich voor de halve finale.

Rixt Fokkema – Andrea Kroes

In de winnaarsronde betreedt Rixt Fokkema samen met Marsha Broersma en Romy Postma als eerste weer de arena. Zij gingen ditmaal de strijd aan met de formatie van Andrea Kroes, Rixt Wijnia en Anna Dieuwke Dijkstra. Het beloofde een mooie strijd te worden, want beide parturen bleken deze dag zeer aan elkaar gewaagd aan het begin van de partij. Het begin is voor Andrea en haar maten, aangezien zij het eerste verkaatste bordje weten binnen te slepen. Zij slagen er echter niet in om deze voorsprong vast te houden, waardoor de telegraaf al snel terugkeert in evenwicht op 1-1. Langzaam maar zeker weet Rixt met Marsha en Romy het initiatief naar zich toe te trekken, want zij weten de leiding over te nemen op 2-1. De strijd is verre van gestreden, en het was voor alle parturen deze dag een hele uitdaging om de ballen binnen de perklijnen te houden. Voor de tweede keer is daar de balans, want ook Andrea, Rixt en Anna Dieuwke weten een tweede bordje binnen te halen. Zij lijken daarmee de wedstrijd te gaan kantelen in hun voordeel, maar moeten toezien dat het derde eerst naar het partuur van Rixt gaat. Zij weten de voorsprong zelfs uit te bouwen naar 4-2. Andrea, Rixt en Anna Dieuwke krijgen maar niet genoeg vat op de omstandigheden en zien de achterstand vervolgens nog verder oplopen naar 5-2. Rixt, Marsha en Romy weten elke keer op de juiste momenten toe te slaan en zij weten daarmee als eerste de halve finale te bereiken in Grou.

Aletta van Popta – Britt Joustra

In de tweede partij van de tweede omloop begint Aletta van Popta samen met Ilse Marije van Beem en Simona Kootstra aan de opslagzijde van het veld. Zij staan tegenover het zeer jonge partuur van Britt Joustra, Lisanne Venema en Jeldau Koopmans. Het eerste verkaatste bordje in deze onderlinge strijd verschijnt aan de zijde van partuur Britt. Zij kennen daarmee een bliksemstart en wanneer het partuur van Aletta even geen passend antwoord heeft, zien zij gelijk de onderlinge afstand oplopen naar 0-2. Kansen zijn er wel degelijk voor Aletta, Ilse Marije en Simona, en zij weten de draad vervolgens op te pakken en de spanning terug te brengen naar 1-2. Zij slagen er echter niet in om de balans terug te doen keren. Het is wederom Britt die samen met Lisanne en Jeldau de voorsprong weet uit te bouwen naar 1-3. De strijd is er niet minder om, want beide parturen halen alles uit de kast om de halve finale te bereiken in Grou. Het initiatief blijft echter in handen van de formatie van Britt. Zij weten als eerste het vierde en zelfs vijfde bordje aan de telegraaf te hangen en daarmee een 1-4 en zelfs 1-5 voorsprong te nemen. De strijd is dan gestreden, want Britt, Lisanne en Jeldau komen niet meer in de problemen en weten voor een verrassing te zorgen als zij de halve finale weten te bereiken met een 1-5 0-6 overwinning op partuur Aletta van Popta.

Wybrig Bakker – Yannah Palma

Er zijn nu twee tickets voor de halve finale in Grou vergeven en dat betekent dat er nog een ticket over is en de formatie die daar beslag op weet te leggen een vrije doorgang in Grou heeft, want zij hebben een staand nummer in de halve finale. Het is Wybrig Bakker die samen met Rixt Blanke en Foke Jill Bakker aan de opslag begint in hun strijd met Yannah Palma, Elly Hofman en Hedwig Wiersma. Het begin van deze onderlinge strijd is in het voordeel van Wybrig en haar maten, want zij weten gelijk toe te slaan en het eerste bordje aan de telegraaf te hangen. Als de formatie van Yannah er niet in slaagt om gelijk weer aan te sluiten, zien zij de achterstand verder oplopen naar 2-0. Het is een mooie strijd die daarna langzaam echt op gang lijkt te komen wanneer Yannah, Elly en Hedwig hun eerste bordje aan de telegraaf weten te hangen. Beide parturen zijn vanaf dat moment zeer aan elkaar gewaagd en dat leidt tot 2-2. Het partuur van Yannah slaagt er echter op dat moment nog niet in om de leiding over te nemen en zij zien het derde eerst als eerste richting Wybrig, Rixt en Foke Jill gaan die weer op voorsprong weten te komen op 3-2. Het blijft stuivertje wisselen bij het binnenhalen van de bordjes, want nu is het weer Yannah die zich samen met haar maten terug weet te knokken op 3-3. Het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens voor een doorbraak of ommekeer zorgen. Yannah weet dit samen met Elly en Hedwig te verzilveren en zij weten daarna gelijk door te drukken om als eerste het vijfde bordje te bereiken. Wybrig, Rixt en Foke Jill blijven het proberen, maar lijken de grip op de wedstrijd kwijt te zijn en moeten uiteindelijk de winst laten aan partuur Yannah op 3-5 in een zwaar bevochten laatste eerst op 6-6.

Rixt Fokkema – Britt Joustra

Yannah, Elly en Hedwig kunnen zich nu rustig voorbereiden op de finale, want de tegenstand komt uit de onderlinge strijd tussen het partuur van Rixt Fokkema, Marsha Broersma en Romy Postma, die aan de opslag beginnen, en de formatie van Britt Joustra, Lisanne Venema en Jeldau Koopmans. De stormachtige wind heeft de hele dag veel invloed gehad op de verkaatste wedstrijden, maar de omstandigheden zijn voor iedereen gelijk en wie er het beste mee omgaat, neemt aan het einde van de dag de mooie kransen mee naar huis. Het eerste verkaatste bordje komt in handen van Britt en haar maten, die er geen gras over laten groeien en meteen weten uit te lopen van 0-1 naar 0-2. Rixt, Marsha en Romy doen hun best en krijgen ook kansen om een bordje te bemachtigen, maar zij zien elke keer op het laatste moment de formatie van Britt toeslaan en het eerst voor hun neus wegkapen. Via 0-3 wordt het al snel 0-4. Rixt en haar maten proberen door omzettingen aan de opslag het tij te keren, maar kunnen niet voorkomen dat het vijfde bordje op rij naar Britt, Lisanne en Jeldau gaat. De strijd blijft er tot aan de laatste slag, want het laatste te verkaatsen eerst dient op de 6-6 te worden beslist. Als het vizier van Romy, die de opslag even heeft overgenomen, niet op scherp staat en de bal buiten het perk belandt, is daar het finale ticket voor Britt, Lisanne en Jeldau.

Yannah Palma – Britt Joustra

De strijd om de felbegeerde kransen bij kaatsvereniging It Wetterlân bij de dames eerste klas zal gaan tussen de formatie van Yannah Palma, Elly Hofman en Hedwig Wiersma en het partuur van Britt Joustra, Lisanne Venema en Jeldau Koopmans. Beide parturen gaan goed van start en geven elkaar geen duimbreed toe, waardoor de bordjes om en om aan de telegraaf hangen. Vanaf de 1-1 weet het partuur van Britt de touwtjes in handen te nemen en een gaatje te slaan via 1-2 naar 1-3. Yannah, Elly en Hedwig blijven knokken voor elk bordje aan de telegraaf, maar zij slagen er op dat moment niet in om het tij te keren, waardoor het verschil nog verder oploopt naar 1-4. De strijd is er echter niet minder om, want die blijkt verre van gestreden. Het verschil loopt terug naar twee eersten als Britt, Lisanne en Jeldau even de grip op de wedstrijd kwijt lijken te zijn. De partij komt zelfs weer geheel open te liggen als Elly in een zeer zwaar bevochten eerst op 2-4 6-6 weet toe te slaan en de boven weet te vinden, waardoor het verschil terugloopt naar 3-4. Beide parturen geven elkaar niets toe en maken er een prachtige strijd van, waarin de 6-6 met enige regelmaat aan de telegraaf verschijnt. Britt en Jeldau zijn ondertussen even geruild van opslag en als Jeldau de bal zo naar het perk weet te sturen dat Hedwig deze wel goed weet te raken, maar de bal over de kwealijn vliegt op 3-4 6-6, is daar het vijfde bordje voor partuur Britt. Beide parturen krijgen nog kansen om aan het einde van deze finale met de kransen naar huis te gaan. De winst en de kransen worden uiteindelijk veiliggesteld door Jeldau, als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op 3-5 6-6.

Rianne Stremler – Hester Torensma

Naast de winnaarsronde was er ook een herkansingsronde, waarin Rianne Stremler als eerste, samen met Noelle Hiddinga en Gyanne Hiemstra, de arena weer betrad om de strijd aan te gaan met Hester Torensma, Ilse Baanstra en Gerbrich Koster. Het eerste verkaatste eerst aan de telegraaf komt in handen van Hester en haar maten, die daarmee goed van start gaan. Zij weten daarna meteen een gaatje te slaan naar 0-2. De formatie van Rianne probeert uit alle macht de aansluiting te herstellen en krijgt daarvoor ook kansen, maar het verschil blijft oplopen in het voordeel van Hester, Ilse en Gerbrich. Via 0-3 wordt het al snel 0-4. Het krachtsverschil lijkt te groot te zijn in deze onderlinge confrontatie. De formatie van Rianne haalt echter alles uit de kast en doet wat ze kan om deze partij te doen kantelen, maar het mag niet baten. Ondanks het zeer zwaar bevochten laatste eerst, dat op 6-6 beslist moet worden, gaat Hester samen met Ilse en Gerbrich naar de halve finale dankzij een 0-5 6-6 overwinning.

Fianne Dijkstra – Moniek Lootsma

De tegenstand voor Hester en haar maten komt uit de onderlinge strijd tussen het partuur van Fianne Dijkstra, Iris Jasper en Marleen Stienstra en de formatie van Moniek Lootsma, Marrit Wielenga en Marije van der Molen. De formatie van Moniek weet meteen het initiatief naar zich toe te trekken door het eerste verkaatste eerst aan hun zijde van de telegraaf op te hangen. Fianne en haar maten proberen gelijk de aansluiting te herstellen, maar zien de achterstand verder oplopen via 0-2 naar 0-3. Het krachtsverschil lijkt te groot te zijn, want Fianne, Iris en Marleen slagen er op dat moment niet in om echt grip op de wedstrijd te krijgen en moeten wachten tot een 0-4 achterstand voordat zij eindelijk een bordje weten binnen te slepen. Moniek, Marrit en Marije komen in deze onderlinge strijd niet echt in de problemen en weten als tweede de halve finale te bereiken dankzij een 1-5 0-6 overwinning.

Hilde Stremler – Berber van der Goot

In de laatste partij, de mooiste in de herkansing, staat er veel op het spel, want de winnaar van deze onderlinge strijd heeft een vrije doorgang naar de halve finale dankzij een staand nummer. Hilde Stremler begint samen met Inge Blanke en Anke Wassenaar aan de opslagzijde van het veld en zij staan tegenover Berber van der Goot, Brecht Renema en Suzanna Allema. Het begin van deze onderlinge strijd is duidelijk voor Berber en haar maten, want zij weten meteen afstand te nemen. Via 0-1 loopt het verschil zelfs op naar 0-2. Het partuur van Hilde probeert het tij te keren en zet de achtervolging in, maar zij moeten wachten tot de 0-3 voordat zij de spanning iets terugbrengen door hun eerste bordje aan de telegraaf te hangen. Het krachtsverschil lijkt echter te groot te zijn deze dag en het partuur van Berber gaat beter om met de omstandigheden, waardoor zij de voorsprong verder weten uit te bouwen via 2-3 naar 2-4. Hilde, Inge en Anke blijven het de hele partij proberen, maar moeten uiteindelijk de strijd staken op 3-5 2-6, waardoor het partuur van Berber doorgaat naar de finale in Grou.

Hester Torensma – Moniek Lootsma

Wie zij daar tegen gaan komen, moet blijken uit de onderlinge strijd tussen het partuur van Hester Torensma, Ilse Baanstra en Gerbrich Koster en de formatie van Moniek Lootsma, Marrit Wielenga en Marije van der Molen. Het partuur van Hester weet meteen de touwtjes in handen te nemen en op voorsprong te komen in deze halve finale. Via 1-0 weten zij uit te lopen naar 2-0. Het partuur van Moniek probeert gelijk aan te haken, maar slaagt er niet in om een bordje binnen te slepen, waardoor het verschil verder oploopt naar 3-0. De strijd lijkt vervolgens alsnog op gang te komen wanneer ook aan de zijde van Moniek, Marrit en Marije het eerste bordje aan de telegraaf verschijnt. De balans keert echter niet verder terug in deze halve finale, want het partuur van Hester blijft op de juiste momenten toeslaan, waardoor zij de voorsprong weer verder weten uit te bouwen via 3-1 naar 4-1. De strijd is dan eigenlijk al gestreden, want wat Moniek samen met Marrit en Marije ook probeert, zij slagen er niet in om de partij te doen kantelen. Zij moeten uiteindelijk de handdoek gooien op 5-1 6-4.

Finale herkansing

De finale van de herkansing in Grou gaat tussen het partuur van Berber van der Goot, Brecht Renema en Suzanna Allema, die beginnen aan de opslagzijde van het veld, en het partuur van Hester Torensma, Ilse Baanstra en Gerbrich Koster. Het is een mooie strijd tussen beide parturen, maar het is de formatie van Hester die deze finale weet te openen en op een 0-1 voorsprong te komen. De bliksemstart wordt vervolgens meteen uitgebouwd naar 0-2. Het partuur van Berber haalt alles uit de kast om het tij te keren, maar kan niet voorkomen dat het verschil blijft oplopen naar 0-3. Het krachtsverschil blijkt deze dag te groot te zijn en ondanks omzettingen binnen het partuur van Berber kunnen zij niet voorkomen dat het vierde eerst op rij in handen komt van Hester, Ilse en Gerbrich. Zij hebben het initiatief in handen en geven dat ook niet meer weg. Ondanks verwoede pogingen van partuur Berber om het tij te keren, blijven de bordjes een kant op gaan en is het uiteindelijk Hester die samen met Ilse en Gerbrich de eerste prijs in de herkansing opeist, wanneer de opgeslagen bal van Suzanna buiten het perk belandt op 0-5 2-6.

Uitslag Dames 1ste Klas:

1e prijs:

 • Britt Joustra uit Lollum
 • Lisanne Venema uit Lollum
 • Jeldau Koopmans uit Lollum

2de prijs:

 • Yannah Palma uit Tzum
 • Elly Hofman uit Leeuwarden
 • Hedwig Wiersma uit Akkrum

3de prijs:

 • Rixt Fokkema uit Groningen
 • Marsha Broersma uit Stiens
 • Romy Postma uit Groningen

1e prijs Herkansing:

 • Hester Torensma uit Oosternijkerk
 • Ilse Baanstra uit Sneek
 • Gerbrich Koster uit Tzum

2e prijs Herkansing:

 • Berber van der Goot uit Goenga
 • Brecht Renema uit Gaastmeer
 • Suzanna Allema uit Niawier

Foto’s eerste klasse Grou

Het fotoalbum van Henk Hempenius