Home laatste nieuws Moarre wint generale voor NK pupillenmeisjes

Moarre wint generale voor NK pupillenmeisjes

355
0

Voor juni was het winderig en koud! Toch konden we om precies 10 uur los. 17 parturen op de lijst en er waren acht perken. Jammer alleen dat de wind dwars op het veld stond. De eerste prijs waren gouden kaatsballen en voor de tweede en derde prijs waren er HEMA-
waardebonnen te winnen.

De halve finale ging tussen het thuisspelende Bolsward en Wommels. Het werd een onderhoudende partij, waarbij diverse keren het eerst op 6-6 werd beslist. Wommels was het betere partuur op de beslissende momenten en won dan ook verdiend met 5-2 6-6 toen Wommels op die stand de boven passeerde. Tegenstander van Wommels in de finale werd de formatie uit Morra 1. Morra won, misschien wel verrassend de finale met 5-0 6-6. Misschien was Wommels wel uitgekaatst, maar in elk geval dit was wel verrassend, temeer Wommels de eerste afdelingswedstrijd had gewonnen. Wommels was in de halve finale gekomen door in de eerste omloop 5-0 6-2 te winnen van
Morra 2 en in de tweede omloop was er winst op Dronryp 1 (5-1 6-2). In de derde omloop was er winst op de formatie uit Makkum (5-1 6-2).
Morra won in de 1 e omloop van Mantgum met 5-2 6-2 en in de tweede omloop met 5-2 6-4 van Winsum (5-2 6-4). Arum werd door Morra in de derde omloop met 5-1 6-0 naar huis gestuurd. Met een staand nummer in de halve finale kwam Morra in de finale. Bolsward won in de eerste omloop met 5-1 6-6 van Minnertsga en in de tweede omloop van Paesens (5-3 6-6).

Volledig uitslag:
1e : Morra 1, met Iris Schingenga, Doutzen Wijnsma en Tessa Wouda.
2e : Wommels, met Evy Wijnia en Alieke de Jong.
3e : Bolsward, met Froukje Patricia Blanke, Rianne Cuperus en Lyset Westra.

Opstapwedstrijd

Naast een afdelingswedstrijd was er vanzelfsprekend ook een zgn. opstapwedstrijd. Op deze
lijst kwamen degenen die zich ‘los’ hadden opgegeven en de verliezers van de eerst omloop
van de afdeling. Op de lijst kwamen 14 parturen. In de finale kwam partuur 13 bestaande uit Femke de Vries
(Reduzum) en Nynke Visser (Burgwerd). De andere finalisten waren Marrit Hoekstra
(Scharnegoutum) en Jantine Prins (Ie). Partuur De Vries had in de halve finale tegen Sanne van Dijk en Nikkie Bijlsma met 5-3 6-2
gewonnen. Partuur Hoekstra won met 5-2 6-4 van Esther Lootsma en Anne Jeltje Mossel. De finale werd nooit echt een wedstrijd. Partuur Hoekstra won met een schone telegraaf. En daarmee is alles gezegd.

Volledige uitslag:
1e : Marrit Hoekstra (Scharnegoutum) en Jantine Prins (Ie)
2e : Femke de Vries (Reduzum) en Nynke Visser (Burgwerd)
3e : Esther Lootsma (Goënga) en Anne Jeltje Mossel ((Ie)
3e : Sanne van Dijk (Reduzum) en Nikkie Bijlsma (Menaam)