Home laatste nieuws Partuur Brent Jesse van Beem sterkste op eerste wedstrijd van juniorencompetitie

Partuur Brent Jesse van Beem sterkste op eerste wedstrijd van juniorencompetitie

878
0

Het is vrijdagmiddag 10 mei 2024 als de dames en heren junioren te gast zijn bij K.V. “Bolsward”, de oudste kaatsvereniging aangesloten bij de KNKB. Ze zijn opgericht op 20 juli 1885. Locatie: het prachtige kaatsveld “Het Oordje” aan de landbuurt. De kaatsvereniging organiseerde deze wedstrijd in samenwerking met het PC gezelschap. Het is de eerste van in totaal 6 wedstrijden in deze competitie. Hierna volgen nog wedstrijden in Holwert, Wommels, Leeuwarden en Broeksterwâld, Workum en de finale in Bolsward.

Onder prachtige weersomstandigheden, met het zonnetje aan de lucht en onder leiding van de heren Sipke Hiemstra en Fokke van der Veen, werden de eerste ballen om 15:30 naar de perken gestuurd. Bij de dames stonden 8 volledige parturen en een losse dame op de lijst en moest er worden bijgeloot. Op de lijst van de heren stonden er 8 parturen. Er waren in beide categorieën 3 prijzen beschikbaar; bij de heren betekende dat dat er nog gekaatst werd om de 3de prijs of niets. Het was een middag met veel spanning in de verkaatste eersten; met enige regelmaat hing op de diverse telegrafen de 6-6. De vrijwilligers van K.V. Bolsward hadden twee velden van 4 perken neergelegd. Het was allemaal prima in orde en het werd een leuke middag.

Den Breejen – Wijbenga

Het werd een zeer spannende middag bij de heren. Pieter den Breejen, Jarno Feenstra en Rick Minnesma kwamen als eerste in actie tegen Jildert Wijbenga, Jurre Broekstra en Rutger Torensma. Het werd gelijk een klapper waarin beide parturen zeer aan elkaar gewaagd bleken te zijn, want tot 4x toe dient er een verkaatst eerst op de 6-6 te worden beslist. Het is Pieter die samen met zijn maten het initiatief weet te nemen; nadat zij het eerste bordje aan de telegraaf hebben weten te hangen, loopt het verschil snel op in hun voordeel tot de 2-0. De wedstrijd lijkt vervolgens echt op gang te komen, want de formatie van Jildert weet met succes de achtervolging in te zetten en zij knokken zich via de 2-1 weer langszij op de 2-2. De partij lijkt vervolgens volledig te kantelen wanneer Pieter, Jarno en Rick even de grip op de wedstrijd lijken te verliezen en tegen een achterstand aan kijken die via de 2-3 oploopt naar de 2-4. Het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens voor een doorbraak of ommekeer zorgen. Als het in handen komt van het partuur Pieter den Breejen, keert de spanning terug in deze mooie strijd, want via de 3-4 keert de balans terug op de 4-4. Het lijkt erop dat wie als eerste het 5de bordje weet te bereiken een mooie kans maakt om de 2de lijst te bereiken. De beslissing valt uiteindelijk in het laatste te verkaatsen eerst, want aan beide zijden van de telegraaf komt een 5de bordje te hangen. Pieter weet uiteindelijk hun formatie naar de winst te leiden als hij de bal voor de kaats weet te keren op de 5-5 6-2.

Van Beem – Epema

De formatie van Brent Jesse van Beem, Rink Sterk en Hessel Postma staan in hun eerste partij van de dag tegenover het partuur van Germ Epema, Jordy Mossel en Jelmer Miedema. Beide parturen gaan goed uit de startblokken en geven elkaar aan het begin van de partij niets toe. Om en om verschijnen de bordjes aan de telegraaf; via de 1-1 blijft het evenwicht in de wedstrijd tot aan de 2-2. Het is Brent Jesse die samen met zijn maten ondanks het hevige verzet van Germ, Jordy en Jelmer de touwtjes in handen weet te nemen en op de juiste momenten weet toe te slaan; via de 3-2 loopt het verschil op naar de 4-2. De formatie van Germ heeft nog wel kansen, maar slaagt er maar niet in om voldoende grip op de wedstrijd te krijgen, waardoor het 5de bordje aan de telegraaf ook als eerste naar partuur Brent Jesse gaat. Zij geven deze voorsprong niet meer uit handen en stellen de winst en de 2de lijst veilig op de 5-2 6-2.

Stellingwerf – Reitsma

Er zat veel spanning in de onderlinge wedstrijden bij de heren, waarin met enige regelmaat de 6-6 verscheen, zo ook tussen het partuur van Thom Stellingwerf, Nick van der Walt en Marten Leijenaar en dat van Jurre Reitsma, Jelvin Kaper en Jelmer Foppe Drijfhout. Het eerste verkaatste eerst in deze onderlinge strijd gaat naar het partuur van Jurre en zijn maten. Net als in de voorgaande wedstrijden wordt er ook hier fel gestreden om elke 2 verkaatste punten, waardoor het evenwicht in de partij blijft; via de 2-2 naar uiteindelijk de 3-3. Het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens voor een doorbraak zorgen. Het is Jurre die samen met Jelvin en Jelmer Foppe erin slaagt om dit bordje binnen te slepen en daarmee komen zij op een 3-4 voorsprong. Beide parturen blijven alles uit de kast halen om maar de 2e lijst te bereiken in Bolsward. Het 5de bordje aan de telegraaf komt vervolgens als eerste in handen van partuur Jurre. Zij geven dit buitenkansje niet meer uit handen en weten de 2de omloop en winst veilig te stellen op de 3-5 2-6.

Algra – Kroondijk

In de laatste partij van de eerste omloop staat het partuur van Marten Algra, Johan Cnossen en Brent Timmerman tegenover de formatie van Jesse Kroondijk, Klaas Gerrit Molenaar en Jan Tymen Eisma. De vliegende start is er voor Jesse en zijn maten, want nadat zij het eerste bordje hadden weten te bemachtigen, bouwden zij de voorsprong via de 0-1 uit naar de 0-2. Kansen zijn er wel degelijk voor de formatie van Marten, maar zij zien al hun pogingen om het tij te keren op niets uitlopen, waardoor het onderlinge verschil blijft oplopen via de 0-3 naar de 0-4. Het krachtsverschil blijkt in deze onderlinge strijd te groot te zijn en Jesse, Klaas Gerrit en Jan Tymen weten elke keer op de juiste momenten toe te slaan, waardoor zij ook als eerste het 5de bordje weten binnen te halen. Net als in de vorige onderlinge confrontaties was er ook in deze partij de 6-6 te vinden, net als in het laatste te verkaatsen eerst. Als het perk van Johan en Brent er niet in slaagt om de kaats te passeren op de 0-5 6-6, gaat partuur Jesse naar de 2de lijst.

Den Breejen – Van Beem

De formaties die bij de heren junioren de 2de lijst wisten te bereiken, kwamen in ieder geval nog 2x in actie, want de verliezende parturen zouden het nog een keer gaan opnemen in de strijd om de 3de prijs of niets. De spannendste partij van deze mooie vrijdagmiddag de 10de mei 2024 op kaatsveld Het Oordje in Bolsward gaat tussen het partuur van Pieter den Breejen, Jarno Feenstra en Rick Minnesma en de formatie van Brent Jesse van Beem, Rink Sterk en Hessel Postma. Het werd een klapper, want beide parturen haalden vanaf het begin alles uit de kast en nadat zij de eerste verkaatste bordjes gelijkmatig hadden verdeeld tot aan de 1-1, weet Pieter met zijn maten even het initiatief te nemen en een gaatje te slaan via de 2-1 naar de 3-1. Langzaam maar zeker lijkt de wedstrijd echt op gang te komen; er wordt gestreden om elke 2 punten aan de telegraaf. Het lijkt erop dat Pieter, Jarno en Rick de touwtjes stevig in handen hebben. Het verschil van 2 eersten blijft gehandhaafd tot aan de 4-2. Het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens voor een doorbraak of ommekeer zorgen in een partij. Als de formatie van Brent Jesse dat belangrijke eerst weet binnen te slepen, keert de spanning terug in de wedstrijd. Op 4-3 6-6 lijkt er een breekpunt te gaan ontstaan in de wedstrijd, maar als het partuur van Pieter dit eerst alsnog verliest, keert het evenwicht terug op de 4-4. Het lijkt erop dat wie als eerste het 5e bordje weet te bereiken, er wel eens met de overwinning vandoor zou kunnen gaan. Het bordje gaat uiteindelijk als eerste naar de formatie van Pieter, die daarmee de beste papieren in handen hebben om de winst veilig te stellen. Nadat de telegraaf de 5-5 had weten te bereiken, dient het laatste te verkaatsen eerst de beslissing te gaan brengen. Het wordt uiteindelijk een volle telegraaf met 5-5 6-6. Het is Brent Jesse die er goed bij is en in een trik trak situatie zijn partuur aan de winst weet te helpen als hij de boven weet te vinden. De eerste finalist is nu bekend bij de heren junioren.

Reitsma – Kroondijk

De tegenstand moet gaan komen uit de 2de partij op de 2de lijst, waarin Jurre Reitsma samen met Jelvin Kaper en Jelmer Foppe Drijfhout aan de opslag zijde gaan beginnen tegen het partuur van Jesse Kroondijk, Klaas Gerrit Meulenaar en Jan Tymen Eisma. Nadat aan beide zijden van de telegraaf een bordje was komen te hangen, weet de formatie van Jesse de touwtjes in handen te nemen en via de 1-2 uit te lopen naar de 1-3. Jurre en zijn maten halen alles uit de kast om weer langszij te komen, maar moeten voor de 2de keer in deze partij toezien dat de volgende twee verkaatste eersten weer om en om verschenen, waardoor het verschil blijft op de 2-4. Beide parturen blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf, en dat leidt tot een mooie strijd waarin het partuur van Jurre de spanning terug weet te brengen door het belangrijke zevende eerst naar zich toe te trekken en terug te komen tot 3-4. Spanning zit er volop in de onderlinge verkaatste eersten, met regelmatig de 6-6. Het kan echter niet voorkomen dat Jesse met zijn maten als eerste het 5de bordje aan de telegraaf weten te hangen. De strijd is verre van gestreden, want het laatste verkaatsen eerst dient pas op de 6-6 te worden beslist. Als het vizier van Thom niet op scherp staat en de bal op de 3-5 6-6 buiten het perk belandt, gaat het partuur van Jesse, Klaas Gerrit en Jan Tymen naar de finale in Bolsward.

Derde prijs of niets

Voordat de finale van deze eerste junioren competitie voor heren junioren losbarstte, was er eerst nog de strijd om de 3de prijs of niets, waarin Pieter den Breejen samen met Jarno Feenstra en Rick Minnesma aan de opslag begonnen tegen Jurre Reitsma, Jelvin Kaper en Jelmer Foppe Drijfhout. Het werd een mooie strijd waarin het eerste bordje aan de telegraaf in handen kwam van Jurre en zijn maten, die daarmee de leiding in handen weten te nemen op de 0-1. Ze kunnen niet lang van de voorsprong genieten, want beide parturen zijn zeer aan elkaar gewaagd en verdelen de bordjes om en om; via de 1-1 neemt de formatie van Pieter wederom de leiding met 2-1. Er wordt fel gestreden om elke twee punten aan de telegraaf, en even lijkt er een gaatje te kunnen ontstaan als de telegraaf op de 2-1 6-6 uitkomt. De spanning keert echter terug als de formatie van Jurre de kaats weet te behouden en daarmee weer langszij komt op de 2-2. Langzaam maar zeker weten Jurre, Jelvin en Jelmer Foppe de touwtjes in handen te nemen en via de 2-3 uit te lopen naar de 2-4. Het partuur van Pieter probeert door omzettingen aan de opslag het tij in hun voordeel te kantelen. Het 5de bordje aan de telegraaf komt echter als eerst nog in handen van partuur Jurre, die daarmee een behoorlijk gaatje weten te slaan. De strijd blijkt echter verre van gestreden, want het is Rick die de spanning iets terugdoet keren door zijn prachtige zitbal op de 2-5 6-4. Spanning en mogelijkheden blijven er tot het laatste moment, want via de 3-5 bereikt de telegraaf uiteindelijk de 6-6, en mag Rick de opslag wederom verzorgen; als ditmaal de bal te kort blijkt te zijn en voor het perk belandt, gaat de 3de prijs in Bolsward naar het partuur van Jurre Reitsma.

Finale Van Beem – Kroondijk

De finale van deze eerste junioren competitie op kaatsveld “Het Oordje” in Bolsward gaat bij de heren tussen het partuur van Brent Jesse van Beem, Rink Sterk en Hessel Postma en de formatie van Jesse Kroondijk, Klaas Gerrit Meulenaar en Jan Tymen Eisma. Het eerste verkaatste eerst wordt binnengehaald door Klaas Gerrit, als hij erin slaagt om de kaats te passeren op de 4-6. De bliksemstart in deze finale is duidelijk voor Jesse en zijn maten, want door het goede werk van Klaas Gerrit die erin slaagt om op 0-1 2-6 de bal tot in het perk te retourneren, loopt het verschil al op naar de 0-2. Langzaam maar zeker lijkt de finale echt op gang te komen, want de spanning keert terug als het vizier van Jesse niet op scherp staat en de bal buiten het perk belandt op de 0-2 6-4. Het blijft vanaf dat moment stuivertje wisselen met het binnenhalen van de bordjes, want het evenwicht keert terug in de wedstrijd als in een zwaarbevochten eerst het partuur van Brent Jesse weet toe te slaan op de 1-2 6-6. Beide parturen halen alles uit de kast, en dat leidt tot zwaarbevochten bordjes aan de telegraaf; voor de 2de keer op rij is daar de 6-6. Als Brent Jesse de bal zo naar het perk weet te sturen dat Klaas Gerrit en Jan Tymen er niet in slagen om deze te verwerken, komt partuur Brent Jesse op een 3-2 voorsprong. Ze slagen er niet in om dit vast te houden, en zien de formatie van Jesse weer aansluiten door het goede werk van Klaas Gerrit, als hij de kaats weet te passeren op de 3-2 2-6. Het zevende eerst wil nog wel eens voor een doorbraak of ommekeer zorgen. Als Hessel op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 3-3 6-6, nemen zij de leiding weer in handen. Het was de 3de 6-6 in 7 verkaatste eersten. Even lijkt het erop dat Brent Jesse, Rink en Hessel er met de winst vandoor zullen gaan, wanneer zij als eerste het 5de bordje aan de telegraaf weten te hangen door een bovenslag van Hessel op de 4-3 6-4. Het partuur van Jesse weigert de strijd te staken, en blijft knokken voor elke twee punten, en wanneer het perk van Klaas Gerrit en Jan Tymen de kaats weet te passeren op de 5-3 4-6, keert de spanning terug in de wedstrijd. De spanning keert volledig terug in deze mooie finale, want als het perk van Klaas Gerrit en Jan Tymen hetzelfde kunstje nog een keer weten te herhalen op de 5-4 2-6, is daar ook het 5de bordje voor hun partuur. Het laatste te verkaatsen eerst zal de beslissing moeten gaan brengen, wie er deze dag met de kransen vandoor zullen gaan. Als Hessel op de 5-5 6-2 goed onder de bal weet te stappen en de boven weet te vinden, is de strijd gestreden en ziet de uitslag er bij de heren junioren als volgt uit.

Uitslag van heren Junioren Bolsward:

1e prijs: Brent Jesse van Beem (Dronryp), Rink Sterk (Sint Annaparochie), Hessel Postma (Winsum)

2e prijs: Jesse Kroondijk (Sint Annaparochie), Klaas Gerrit Meulenaar (Baard), Jan Tymen Eisma (Franeker)

3de prijs: Jurre Reitsma (Bolsward), Jelvin Kaper (Sint Annaparochie), Jelmer Foppe Drijfhout (Poppenwier)

Meer foto’s van Henk Hempenius: https://myalbum.com/album/kTJ3KpqiWURE/?invite=cc4bca29-c47d-42af-9071-254ddb671667