Kransen voor Ilse Tuinenga in Ee

Dames eerste klasse in Scharnegoutum

Manon Scheepstra koningin in Stiens

Puur Passie wint hoofdklasse in Berltsum

Koninginnetitel voor Ilse Tuinenga bij K.V. Winsum

Sulveren Keatswant voor Nynke, Wiljo en Marrit

Trio Anne Berber Zeinstra wint in Folsgare

Dames Berltsum winnen in Dronryp