Home Verslagen Partuur Wybrig Bakker wint in Makkum

Partuur Wybrig Bakker wint in Makkum

388
0

Het is een benauwde en warme zondag 16 augustus 2020 als de dames 1ste klas de kaatstas hebben in gepakt om af te reizen naar Makkum. Kaatsvereniging “Makkum” organiseerde op deze dag een onbeperkte vrije formatie wedstrijd voor deze categorie.

Onder leiding van clubscheidsrechter de heer Andries Smink betraden 13 parturen de groene arena op kaatsveld “De Seize”. De dames konden deze dag minimaal 2x kaatsen want er was voor de formaties die de eerste omloop verloren nog een herkansing om met een prijs naar huis te gaan. Om klokslag 10:00 barstte de strijd los in 4 perken. Het werd een mooie lange kaatsdag waarin veel strijd in de verkaatste eersten werd geleverd waardoor met enige regelmaat de 6-6 verscheen aan de telegraaf. De meisjes categorie was deze dag ook goed vertegenwoordigt zij kwamen met 5 parturen naar Makkum om de strijd aan te gaan met de dames.

Ilse Zwaagstra – Melanie van der Mossel

Een van die meisjes parturen wordt gevormd door Ilse Zwaagstra, Larissa Smink en Noa Elzinga. Zij betraden als eerste de arena om in hun eerste partij van de dag de strijd aan te gaan met Melanie van der Mossel, Angela Donga en Simone Oppedijk. Beide parturen gaan goed van start en geven elkaar geen duimbreedte ruimte aan het begin van de wedstrijd waarin om en om de bordjes aan de telegraaf verschenen. Vanaf de 1-1 weet Ilse met haar maten de touwtjes in handen te nemen en langzaam eerst voor eerst uit te lopen via de 2-1 naar de 3-1. De strijd is verre van gestreden want beide parturen halen alles uit de kast om de 2de lijst te bereiken. Melanie weet met haar maten de achtervolging in te zetten en weten via de 3-2 de balans te herstellen op de 3-3. Het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens voor een doorbraak zorgen zo ook in deze strijd. Het is de formatie van Ilse die erin slaagt om het zwaar bevochten eerst aan hun zijde van de telegraaf te hangen. Het blijkt het breekpunt te zijn want zij weten daarna als eerste het 5de bordje te bemachtigen. Ondanks diverse pogingen van Melanie, Angela en Simone om de partij nog te doen kantelen moeten zij de handdoek werpen op 5-3 6-6 wanneer de door Melanie opgeslagen bal buiten de perk lijnen belandt.

Anke Wassenaar – Eline van Dijkhuizen

De 2de partij van de eerste omloop leverde een clash op tussen 2 meisjes parturen waarin Anke Wassenaar, Marsha Broersma en Gerde Lycklama a Nijeholt aan de opslag begonnen. Zij stonden tegenover Eline van Dijkhuizen, Lieke van Loon en Femke Folkerts. Het is het partuur van Eline dat vliegend uit de startblokken gaat door gelijk het eerste bordje aan de telegraaf te hangen. Nadat ook Anke met haar maten hun eerste bordje hadden te pakken weten zij het initiatief over te nemen en de leiding in handen te nemen via de 2-1 lopen zij uit naar de 3-1. De spanning keert vervolgens terug in de partij wanneer het verschil terugloopt naar de 3-2. Eline, Lieke en Femke slagen er niet in om de stand weer in balans te brengen. Het is Anke die samen met haar maten de touwtjes weer in handen weet te nemen en op de juiste momenten weten toe te slaan via de 4-2 loopt het verschil verder op naar de 5-2. De strijd is dan gestreden en het is Gerde die de winst veilig weet te stellen als zij de bal over de boven weet te slaan op 5-2 6-2. Anna Ennema vormt dit seizoen een vrije formatie samen met Anouk Smink en Melissa Rianne Hiemstra en zij stonden op de eerste lijst tegenover Simona Kootstra, Selma de Boer en Joanne Elise Broeders. Beide parturen zijn aan het begin zeer aan elkaar gewaagt en geven elkaar geen duimbreedte ruimte waardoor de eerste verkaatste eersten gelijkmatig worden verdeeld tot aan de 1-1. Langzaam maar zeker krijgt partuur Anna meer en meer grip op de wedstrijd en weten met de 2-1 op voorsprong te komen. Als Simona er met haar maten niet in slaagt om gelijk weer aan te sluiten loopt het verschil verder en verder op via de 3-1 naar de 4-1. Het lijkt dan een eenzijdige strijd te gaan worden maar niets blijkt minder waar als er even zand in de raderen van partuur Anna komt weet Simona daar samen met Selma en Joanne Elise volop van te profiteren en zij zetten met succes de achtervolging in via de 4-2 weten zij vervolgens het belangrijke zevende eerst te bemachtigen waardoor het verschil terugloopt naar een eerst op 4-3. Breekpunt blijkt hier de 4-3 6-6 te zijn, het is Anna met Anouk en Melissa Rianne die weten toe te slaan door als eerste het 5de bordje binnen te slepen. Als in het laatste zeer zwaar bevochten eerst de door Simona opgeslagen bal buiten het perk belandt op 5-3 6-6 gaat partuur Anna naar de 2de omloop in Makkum.

Wybrig Bakker – Nicole Hempenius

De formatie van Wybrig Bakker, Corrie Kroondijk en Fiera de Vries gaan in hun eerste partij van de dag de strijd aan met Nicole Hempenius, Mintsje Meintema en Miranda Scheffer. De vliegende start is er voor Wybrig en haar maten want nadat zij het eerste bordje aan de telegraaf hebben weten binnen te halen gaan zij door en weten gelijk een gaatje te slaan via 1-0 naar de 2-0. De formatie van Nicole probeert grip op de wedstrijd te krijgen maar het krachtsverschil lijkt te groot te zijn want de bordjes blijven een kant op gaan via de 3-0 loopt het verschil op naar de 4-0. Als de volgende 2 verkaatste eersten gelijkmatig worden verdeeld lijkt de partij gespeeld op een 5-1 telegraaf stand maar als Wybrig er samen met Corrie en Fiera niet in slagen om de winst veilig te stellen keert de spanning beetje voor beetje terug in deze wedstrijd. Door omzettingen binnen partuur van Nicole in het verloop van de partij Miranda en Mintje nemen de opslag en perk voor hun rekening weten zij meer grip te krijgen en eerst voor eerst van de achterstand af te halen via de 5-2 wordt het zelfs 5-3. De formatie van Wybrig moet alle zeilen bij zetten om alsnog de 2de lijst te halen in Makkum want het de balans keert zelfs bijna volledig terug als Nicole samen met Mintje en Miranda een 4de eerst weten binnen te slepen. Even lijkt het erop dat we misschien wel richting de 5-5 te gaan maar is het Corrie die op tijd voor de kaats weet te komen en de bal weet te keren op 5-4 6-6 en daarmee gaan zij alsnog naar de volgende lijst.

Andrea Kroes – Marije Bodde

Andrea Kroes betreedt vervolgens samen met Sigrid de Jong en Marije Hellinga de arena om de strijd aan te gaan met het meisjes partuur gevormd door Marije Bodde, Iris Oosterbaan en Anna Dieuwke Dijkstra. Als Marije Bodde met haar maten niet goed van start gaan weet Andrea daar samen met Sigrid en Marije volop van te profiteren via de 1-0 loopt het verschil verder en verder op via de 2-0 naar de 3-0. Ondanks omzettingen binnen partuur Marije Bodde aan de opslag lijken zij maar geen grip te kunnen krijgen op de wedstrijd waardoor de eersten een kant op blijven gaan via de 4-0 lijkt de strijd definitief gestreden op de 5-0. Marije, Iris en Anna Dieuwke weigeren de strijd op te geven en weten eindelijk een eerste bordje binnen te slepen. De rollen lijken daar omgekeerd want als de formatie van Andrea er niet in slaagt om het slot op de deur naar de 2de lijst te doen komt daar eindelijk het eerste bordje voor Marije, Iris en Anna Dieuwke tevoorschijn. Langzaam maar zeker krijgen zij meer en meer grip via de 5-2 weten zij de achterstand te verkleinen tot de 5-3. De inhaalrace zal echter te laat komen want Andrea, Sigrid en Marije laten de partij niet verder uit handen glippen en weten de winst alsnog veilig te stellen door een prachtige zitbal van Andrea op 5-3 6-4.

Foke Jil Bakker – Aletta van Popta

In de laatste partij van de eerste omloop staat het meisjes partuur van Foke Jil Bakker, Rixt Blanke en Senne Idsardi tegenover Aletta van Popta (vervangster van Inge Jansma), Elly Hofman en Ineke van der Ploeg. Het begin van de partij is voor de formatie van Aletta zij gaan het beste uit de startblokken en weten als eerste een bordje te bemachtigen. Foke Jil, Rixt en Senne proberen gelijk langszij te komen maar zien de achterstand eerst op lopen naar de 0-2 voordat zij eindelijk hun eerste eerst weten binnen te slepen. Vanaf dat moment komt de strijd echt op gang en keert ook de balans terug op de 2-2 in de wedstrijd. Beide geven elkaar daarna geen duimbreedte ruimte en halen om en om een bordje binnen waardoor het evenwicht gehandhaafd blijft tot aan de 3-3. Even lijkt het erop dat alsnog Aletta er samen met haar maten in slaagt om de partij naar zich toe te trekken als zij het belangrijke zevende eerst weten te bemachtigen. Foke Jil, Rixt en Senne weigeren de strijd te staken en blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf wat vervolgens leidt tot hun 4de eerst aan de telegraaf. Het is Rixt die hun partuur aan het 5de eerst weet te helpen als zij de boven weet te vinden op de 4-4 6-6 en dat blijkt het breek punt te zijn in deze partij. Senne weet daarna hun partuur naar de 2de lijst te helpen als zij de bal tot voor de kaats weet te retourneren op 5-4 6-2. Door deze overwinning plaatste Foke Jil zich samen met Rixt en Senne als eerste voor de ½ finale dankzij een vrije doorgang op de 2de lijst. Zij hadden daar een staand nummer.

Boukje Houtsma – Ilse Zwaagstra

Boukje Houtsma kwam samen met Jildou Ekema en Rixt Fokkema pas op de 2de lijst voor de eerste keer in actie want zij hadden een staand nummer op de eerste lijst. Zij gingen de krachten meten met de het partuur van Ilse Zwaagstra, Larissa Smink en Noa Elzinga. Ondanks dat Boukje met haar maten alles uit de kast haalden was het partuur Ilse die op de belangrijke momenten weet toe te slaan en via de 0-1 uit weet te lopen naar de 0-2 en zelfs de 0-3. Het krachtsverschil blijkt in deze partij te groot te zijn ondanks de kleine kansen die er wel degelijk zijn voor Boukje, Jildou en Rixt om een bordje binnen te slepen. Zij moeten echter wachten op hun eerste bordje aan de telegraaf tot de achterstand via de 0-4 is opgelopen naar de 0-5. Het partuur van Ilse komt niet meer in de problemen en weet zich als 2de meisjes partuur te plaatsen voor de ½ finale in Makkum als de door Boukje opgeslagen bal niet de goede richting mee krijgt en buiten het perk belandt op 1-5 4-6.

Anke Wassenaar – Anna Ennema

Meer spanning zat er in de confrontatie tussen de formatie van Anke Wassenaar, Marsha Broersma en Gerde Lycklama a Nijeholt en die van Anna Ennema, Anouk Smink en Melissa Rianne Hiemstra. Het eerste bordje aan de telegraaf komt in handen van Anke en haar maten en zij hebben een bliksemstart want zij weten gelijk een gaatje te slaan naar de 2-0. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen als het verschil terugloopt naar de 2-1. Anouk en Melissa Rianne ruilen even in het perk om de partij te doen kantelen maar zij zien de achterstand weer groter worden als Anke samen met Marsha en Gerde op de juiste momenten weet toe te slaan en de voorsprong weer weten uit te bouwen via de 3-1 naar de 4-1. Nadat de volgende verkaatste eersten gelijkmatig over de beide zijden van de telegraaf worden verdeeld lijkt de strijd gestreden want Anke, Marsha en Gerde weten als eerste het 5de bordje te bereiken. Zij slagen er echter niet in om de winst veilig te stellen op dat moment en dat geeft partuur Anna weer even lucht en zij blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf wat vervolgens leidt tot een 3de en zelfs 4de eerst waardoor het verschil terugloopt naar de 5-4. De inhaalrace zal echter te laat komen want Anke weet met Marsha en Gerde op tijd de deur in het slot te gooien en de winst veilig te stellen op de 5-4 6-0. Daarmee ging voor de 3de keer een ½ finale ticket naar een vrije formatie partuur bestaande uit meisjes.

Wybrig Bakker -Andrea Kroes

De laatste ½ finalist in Makkum op kaatsveld de Seize op deze zeer warme en tropische zondag 16 augustus 2020 moet komen uit de onderlinge strijd tussen het partuur van Wybrig Bakker, Corrie Kroondijk en Fiera de Vries zij beginnen aan de opslag en dat van Andrea Kroes, Sigrid de Jong en Marije Hellinga. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden tussen deze 2 dames parturen. Het eerste verkaatste eerst komt in handen van Wybrig en haar maten die gelijk daarna weer weten toe te slaan en via de 1-0 uitlopen naar 2-0. Andrea weet daarna samen met haar maten de aansluiting te herstellen en hun eerste eerst binnen te slepen. De balans keert echter niet terug in de partij want het zijn wederom Wybrig, Corrie en Fiera die weten toe te slaan en het verschil weer doen oplopen via de 3-1 naar de 4-1. Even lijkt de strijd weer even op te bloeien als het verschil terugloopt naar de 4-2. Het krachtsverschil blijkt te groot te zijn want de formatie van Wybrig geeft deze voorsprong niet meer uit handen en stelt de halve finale veilig als Wybrig de laatste 2 punten zelf binnen weet te halen met een prachtige zitbal op de 5-2 6-4.

Foke Jil Bakker – Ilse Zwaagstra

Het is een mooie maar zeer warme kaatsdag in Makkum waarin van de overgebleven 4 formaties maar liefst 3 meisjes parturen zijn die onderling verdeeld over 2 halve finales gaan uitmaken wie zich mag gaan opmaken voor de finale van deze onbeperkte vrije formatie wedstrijd op deze zondag de 16de augustus. In de eerste halve finale begint de staan gebleven formatie van Foke Jil Bakker, Rixt Blanke en Senne Idsardi aan de en zij nemen het op tegen Ilse Zwaagstra, Larissa Smink en Noa Elzinga. Het is een krachtsmeting tussen 2 meisjes parturen. Het is Ilse die de halve finale weet open te breken als zij het eerste bordje weet binnen te halen door de bal zo naar het perk te sturen dat zij de kaats weet te behouden op 0-6. Ilse en haar maten hebben een bliksemstart want zij weten ook het 2e verkaatste eerst binnen te slepen als ditmaal Ilse zelf weet toe te slaan als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op 0-1 2-6. De strijd lijkt daarna echt op gang te komen als ook de formatie van Foke Jil een eerst weet te bemachtigen als de door Larissa opgeslagen bal buiten het perk belandt op 0-2 6-0. Het krachtsverschil lijkt te groot te zijn in het voordeel van Ilse en haar maten want zij weten al snel daarna de voorsprong verder te vergroten als ditmaal Larissa goed onder de bal weet te stappen en deze over de boven laat vliegen op 1-2 0-6. Foke Jil, Rixt en Senne proberen het wel maar slagen er op dat moment niet in om grip op de wedstrijd te krijgen en zien de achterstand verder oplopen door goed werk aan de opslag van Ilse zij weet de kaats te behouden op 1-3 0-6. In een laatste poging om het tij te doen keren stapt Foke Jil in het voorperk en neemt Rixt de van best opslag nog even over maar het levert niet het gewenste resultaat want het 5de eerst komt alsnog in handen van partuur Ilse als de door Foke Jil opgeslagen bal te kort blijkt te zijn en voor het perk belandt op 1-4 4-6. De strijd blijkt verre van gestreden want de spanning keert langzaam maar zeker terug als ditmaal Foke Jil goed in de bal weet te stappen als zij de boven weet te vinden op de 1-5 6-4. Als Ilse samen met haar maten er niet in slaagt om de winst veilig te stellen zien zij de voorsprong langzaam maar zeker in rook op gaan want het is Rixt ditmaal die op de goede plek op het goede moment staat en de bal voor de kaats weet te keren op 2-5 6-4. De strijd komt zelfs weer geheel open ge liggen wanneer het verschil terugloopt naar de 4-5 door goed opslag werk van Foke Jil zijn weet de kaats te behouden op de 3-5 6-2. De inhaalrace zal echter te laat komen want het is Noa die hun partuur naar de finale loodst als zij de bal voor de kaats weet te keren op 4-5 4-6.

Anke Wassenaar – Wybrig Bakker

Wie de tegenstandsters gaan worden moet gaan blijken uit de 2de halve finale waarin de formatie van Anke Wassenaar, Marsha Broersma en Gerde Lycklama a Nijeholt in actie kwam. Zij gingen de strijd aan met Wybrig Bakker, Corrie Kroondijk en Fiera de Vries. Het belooft een mooie strijd te gaan worden waarin het eerste bordje aan de telegraaf in handen komt Wybrig en haar maten als zij zelf met haar opslag de kaats weet te behouden op 2-6. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen want het 2de eerst dient gelijk op de 6-6 te worden beslist als Marsha op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren keert de balans terug op 1-1. In een zwaar bevochten eerst zijn het weer Wybrig, Corrie en Fiera die weten toe te slaan als het perk van Corrie en Fiera de kaats weet te passeren op de 1-1 6-6. Als het vizier van Anke niet op scherp staat en de bal buiten de perklijnen belandt op 1-2 2-6 loopt het verschil op naar de 2 eersten. Ondanks alle pogingen van Anke, Marsha en Gerde om de aansluiting te herstellen zien zij de achterstand verder oplopen als voor de 2de keer Anke er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te plaatsen hij is ditmaal net te kort en belandt voor het perk op 1-3 4-6. De eersten blijven spannend in deze halve finale want voor de 3de keer is daar de 6-6 maar is het weer Wybrig die weet toe te slaan voor haar partuur. Zij weet de bal zo naar het perk te sturen dat Marsha en Gerde er niet in slagen om de kaats te passeren. De strijd is dan gestreden. Wybrig, Corrie en Fiera laten deze voorsprong niet meer uit handen glippen en stellen de winst veilig op de 1-5 4-6 door een prachtige retourslag tot in het perk van Wybrig op 1-5 4-6.

Ilse Zwaagstra – Wybrig Bakker

Kaatsvereniging Makkum had het prima voor elkaar op deze zeer warme en tropische, ondanks de corona maatregelen maximaal 250 toeschouwers was het gezellig druk op het mooie kaatsveld de Seize. Zij zagen dat Ilse Zwaagstra met Larissa Smink beide uit Makkum samen met Noa Elzinga in de finale stonden tegenover de formatie van Wybrig Bakker, Corrie Kroondijk en Fiera de Vries. Het is Wybrig die de finale weet open te breken als zij de bal voor de kaats weet te keren op 4-6. Zij en haar maten gaan goed uit de startblokken en weten de voorsprong te verdubbelen door goed opslag werk van Wybrig zij weet een prachtige zitbal te plaatsen op het perk van Larissa en Noa op 0-1 2-6. De strijd lijkt eindelijk op gang te komen als het 3de eerst op de 6-6 beslist dient te worden. Als Corrie erin slaagt om de bal voor de kaats weet te keren loopt het verschil op naar de 3 eersten. Ilse, Larissa en Noa halen alles uit de kast en knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf voor de 2de keer op rij is daar de 6-6 en ditmaal weet Larissa hun eerste bordje binnen te halen door goed werk te verrichten in het tussenspel zij weet de bal voor de kaats te keren. De telegraaf keert echter niet terug in balans want het krachtsverschil blijkt te groot te zijn want met een prachtige zitbal weet Wybrig de voorsprong uit te bouwen op 1-3 4-6. De strijd lijkt daarmee gestreden maar als Ilse de bal voor de kaats weet te keren op 1-4 6-2 keert de spanning terug in deze finale. Het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens voor een doorbraak of ommekeer zorgen. Voor de 3de keer deze finale dient de beslissing te vallen op de 6-6. Als Noa dan fantastisch onder de bal stapt en deze over de boven laat vliegen ligt strijd in een keer weer op en loopt het verschil naar de 3-4. Ilse, Larissa en Noa slagen er echter niet in om de stand weer gelijk te trekken en zien het 5de eerst als eerste richting partuur Wybrig gaan als Fiera de kaats weet te passeren op 3-4 2-6. Dit buitenkansje laat Wybrig zich samen met Corrie en Fiera niet meer uit handen glippen en als zij de bal zo naar het perk weet te sturen dat Noa hem wel goed weet te raken maar deze langs de verkeerde kant van de kwaat paal langsgaat op 3-5 2-6 komt de krans in handen van Wybrig, Corrie en Fiera op deze tropische zondag in Makkum.

Eline van Dijkhuizen – Melanie van der Mossel

Alle dames konden deze dag minimaal 2x kaatsen wie zich in de herkansing in de prijzen wilde kaatsen moest zien door te dringen tot de halve finale. Het meisjes partuur van Eline van Dijkhuizen, Lieke van Loon en Femke Folkerts was de eerste die deze missie wist te voltooien want zij wonnen op de 2de lijst van de formatie van Melanie van der Mossel, Angela Donga en Simone Oppedijk met 5-3 6-0. De formatie van Nicole Hempenius, Mintje Meintema en Miranda Scheffer moest er harden voor knokken om de ½ finale te bereiken want zij moesten alle zeilen bij zetten tegen Simona Kootstra, Selma de Boer en Joanne Elise Broeders. De vliegende start in deze partij was voor Simona en haar maten want zij weten een gaatje te slaan van maar liefst 3 eersten voordat eindelijk het eerste bordje aan de zijde van partuur Nicole verscheen. Er lijkt niets aan de hand te zijn voor partuur Simona als zij vervolgens een 1-4 en zelfs 2-5 voorsprong op de telegraaf weten te zetten maar ondertussen heeft Nicole met haar maten de functies opnieuw verdeeld en nemen Mintje en Miranda beide weer de opslag en perk voor hun rekening en dat leidt tot een 3de eerst. Als Simona er samen met haar maten niet in slaagt om de wedstrijd te beslissen keert de spanning verder en verder terug in deze wedstrijd via de 4-5 wordt het uiteindelijk 5-5. Het is uiteindelijk Mintje die hun naar de ½ finale weet te leiden als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op 5-5 6-2.

Marije Bodde weet samen met Iris Oosterbaan en Anna Dieuwke Dijkstra zich als eerste voor de finale van de herkansingsronde te plaatsen door een staand nummer in de ½ finale en een 5-1 6-2 overwinning op het partuur van Aletta van Popta, Elly Hofman en Ineke van der Ploeg op de 2de lijst.

Eline van Dijkhuizen – Nicole Hempenius

Wie zij tegen zouden komen in de finale moest gaan blijken uit de ½ finale tussen het partuur van Eline van Dijkhuizen, Lieke van Loon en Femke Folkerts en de formatie van Nicole Hempenius, Mintje Meintema en Miranda Scheffer. Beide parturen gaan goed uit de start blokken en weten om en om een bordje aan de telegraaf te hangen. Vanaf dat moment weet Nicole samen met haar maten de touwtjes in handen te nemen en eerst voor eerst weg te lopen bij partuur Eline via de 1-2 naar de 1-3.  Eline, Lieke en Femke lijken even geen passend antwoord te kunnen vinden waardoor de achterstand verder oploopt maar de 1-4 maar van opgeven is geen sprake, ze blijven vechten voor elke 2 punten aan de telegraaf. Langzaam maar zeker weten zij meer grip op de wedstrijd te krijgen en slagen erin om de spanning terug te brengen. Eerst voor eerst weten zij van hun achterstand weg te werken via de 2-4 naar de 3-4. Als Nicole samen met haar maten erin slagen om als eerste het 5de bordje aan de telegraaf te hangen lijkt er niet veel aan de hand. Het is Mintje die weet toe te slaan als zij op het goede moment op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op 3-4 2-6. Als in een zwaar bevochten eerst het vizier van Mintje niet op scherp staat en de bal buiten het perk belandt op de 3-5 6-6 is de strijd verre van gestreden. Met een 4-5 6-2 stand aan de telegraaf komt de partij even stil te liggen want het blijkt dat Mintje heel veel last heeft van de warmte. Zij blijkt niet verder te kunnen, Nicole en Miranda gaan samen verder om de wedstrijd uit te kaatsen. Het is Miranda die het vizier niet op scherp heeft staan op de 4-5 6-6 en de bal buiten het perk doet belanden. De beslissing over wie er naar de finale van deze herkansing gaat dient te worden beslist in het laatste te verkaatsen eerst. Nicole en Miranda trekken uiteindelijk alsnog aan het langste eind en weten zich te plaatsen voor de finale als Lieke er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te plaatsen op de 5-5 2-6.

Marije Bodde – Nicole Hempenius

In de 2de finale van deze tropische zondag de 16de augustus op kaatsveld de Seize in Makkum staat Marije Bodde samen met haar maten Iris Oosterbaan en Anna Dieuwke Dijkstra tegen over het partuur van Nicole Hempenius, Miranda Scheffer en Lieke van Loon (zij vervangt in deze finale Mintje Meintema). Het eerste verkaatste eerst aan de telegraaf wordt door Anna Dieuwke veiliggesteld als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 6-4. De bliksemstart is voor Marije en haar maten want zij weten de voorsprong gelijk te verdubbelen als wederom Anna Dieuwke weet toe te slaan door ditmaal de kaats te passeren op de 1-0 6-2. Lieke, Nicole en Miranda proberen gelijk de achtervolging in te zetten maar zij zien eerst de achterstand nog verder oplopen wanneer Lieke er niet in slaagt om de bal de goede richting mee te geven en deze buiten de perklijnen belandt op de 2-0 6-2. De strijd lijkt daarna op gang te komen wanneer ook aan de zijde van partuur Lieke een bordje verschijnt als ditmaal Iris er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te sturen op 3-0 4-6. Het krachtsverschil lijkt te groot te zijn als het perk van Marije en Anna Dieuwke van zich af weet te slaan en de kaats weet te passeren op de 3-1 6-4. Lieke weigert samen met haar maten de strijd te staken en blijven knokken wat resulteert in de eerste 6-6 aan de telegraaf. De spanning keert terug in de wedstrijd als wederom Iris er niet in slaagt om de bal de goede richting mee te geven op 4-1 6-6. Het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens voor een doorbraak of ommekeer zorgen nu is het Lieke die de spanning terug weet te brengen als zij de bal voor de kaats weet te keren op 4-2 4-6. De telegraaf komt echter niet in balans als Marije goed onder de bal weet te stappen en de bal over de boven laat vliegen op de 4-3 6-0. Het blijkt het breekpunt te zijn in deze finale want Marije laat samen met Iris en Anna Dieuwke deze voorsprong niet meer uit handen glippen en het is Marije zelf die de winst veilig weet te stellen als zij weer de bal zeer goed weet te raken en deze over de boven vliegt op 5-3 6-4. Zo komt er een einde aan een mooie kaats dag in Makkum waar het prima voor elkaar was en waarin maar liefst 4 van de 6 beschikbare prijzen naar een meisjes partuur gaat.

Uitslag van Makkum:

1e prijs:

Wybrig Bakker                                                 Tersoal

Corrie Kroondijk                                              Easterein

Fiera de Vries                                                  Sexbierum

2e prijs:

Ilse Zwaagstra                                                  Makkum

Larissa Smink                                                   Makkum

Noa Elzinga                                                     Bolsward

3e prijs:

Foke Jil Bakker                                                 Tersoal

Rixt Blanke                                                      Bolsward

Senne Idsardi                                                   Dronrijp

3e prijs:

Anke Wassenaar                                              Minnertsga

Marsha Broersma                                            Stiens

Gerde Lycklama a Nijeholt                                It Heidenskip

1e prijs herkansing:

Marije Bodde                                                  Grou

Iris Oosterbaan                                                Scharnegoutum

Anna Dieuwke Dijkstra                                     Leeuwarden

2e prijs herkansing:

Nicole Hempenius                                           Ried

Miranda Scheffer                                             Menaldum

Lieke van Loon                                                 Makkum

Verslag en foto’s Henk Hempenius

Alle foto’s van de eerste klasse in Makkum vind je hier