Home laatste nieuws Partuur Andrea Kroes wint in IJlst

Partuur Andrea Kroes wint in IJlst

467
0

Het zaterdag 12 september 2020 de dag begint grijs en er staat een stevige wind die schuin over het sport complex “De Utherne” waait. Het vormt deze dag het decor waarin de dames 1ste klas een onbeperkte vrije formatie gaan verkaatsen. Zij hebben de kaatstas ingepakt om af te reizen naar kaatsvereniging “Nije Moed” in IJlst, zij hebben deze dag de organisatie in handen.

Ondanks het grijzen wolken dek haalden de dames alles uit de kast om op het einde van de dag er met de krans vandoor te kunnen gaan. Onder leiding van clubscheidsrechter de heer. H. v.d Kooi betraden in totaal 11 formaties de arena. Zij konden deze dag minimaal 2x kaatsen omdat er ook een herkansingsronde was. Om klokslag 10:00 werden de eerste ballen door de dames opslagers naar de perken gestuurd. Ondanks de stevige wind haalden de dames alles uit de kast wat met enige regelmaat leidde tot een 6-6 aan de telegraaf.

Hilde Stremler – Foke Jil Bakker

Het is Hilde Stremler die samen met Romy Postma en Geertje Bijlsma als eerste de arena betrad om het op te gaan nemen tegen de formatie van Foke Jil Bakker, Rixt Blanke en Senne Idsardi. De vliegende start is er voor Foke Jil en haar maten zijn gelijk het eerste bordje aan de telegraaf te hangen. Ondanks diverse pogingen van Hilde en haar maten om de aansluiting te herstellen zien zij de achterstand verder oplopen via de 0-2 naar de 0-3. Het krachtsverschil blijkt in deze eerste partij van de dag te groot te zijn. Wat Hilde, Romy en Geertje ook proberen zij weten maar geen passend antwoord te kunnen te vinden om het tij te doen keren. Als de formatie van Foke Jil elke keer op het juiste moment weten toe te slaan blijft het verschil verder oplopen. Via de 0-4 weten zij eveneens als eerste het 5de bordje te bereiken. De strijd is dan gestreden en wanneer Rixt goed onder de bal weet te stappen op 0-5 4-6 stelt zij de winst en de 2de lijst voor hun partuur veilig.

Ilse Zwaagstra – Roelie Kroondijk

De meisjes categorie was deze dag ook weer goed vertegenwoordigt in de eerste 2 partijen van de eerste lijst kwamen er maar liefst 3 in totaal in actie waarvan Ilse Zwaagstra samen met Larissa Smink en Noa Elzinga het 3de partuur vormden. Zij gingen de strijd aan met het partuur van Roelie Kroondijk, Klasine Huistra en Martine Tiemersma (vervangster van Jennie Terpstra). Het werd een mooie strijd waarin het begin duidelijk voor partuur Roelie was zij weten als eerste een bordje te bemachtigen. Ilse en haar  maten proberen gelijk de balans terug te brengen de partij maar zien de achterstand oplopen naar de 0-2. Nadat de volgende verkaatste eersten gelijkmatig waren verdeeld leek er niets aan de hand van Roelie en haar maten want zij wisten het verschil van 2 eersten te handhaven op de 1-3. Langzaam maar zeker weet Ilse met Larissa en Noa meer en meer grip op de wedstrijd te krijgen en zij weten de achterstand eerst voor eerst weg te poetsen en langszij te komen op de 3-3. De formatie van Roelie probeert het ritme weer op te pakken maar zien het belangrijke zevende eerst in handen komen van partuur Ilse die daarmee een 1-3 achterstand weten om te buigen in een 4-3 voorsprong. Roelie, Klasine en Martine lijken in een keer de grip kwijt te zijn en zien ondanks alle pogingen om het tij te keren het 5de eerst aan de telegraaf als eerste naar partuur Ilse gaan. Deze kans laat Ilse met haar maten niet meer uit handen glippen en zij weten de 2de omloop in IJlst te bereiken wanneer Ilse zelf de bal naar het perk mag sturen en deze vervolgens voor de kaats weet te keren op 5-3 6-2.

Inge Jansma – Melanie van der Mossel

Inge Jansma vormt dit “seizoen” een vrije formatie met Elly Hofman en Ineke van der Ploeg zij stonden in hun eerste partij van de dag tegenover Melanie van der Mossel, Angela Donga en Hendrieke van der Schoot. Beide parturen gaan goed uit de startblokken en geven elkaar geen duimbreedte ruimte. Om en om verschenen de bordjes aan beide zijden van de telegraaf. Nadat de 1-1 werd bereikt weet Inge samen met haar maten het heft in handen te nemen ondanks het verzet van partuur Melanie. Via de 2-1 loopt het verschil al snel verder op naar de 3-1. Kansen zijn er wel degelijk en er wordt fel gestreden om elke 2 punten aan de telegraaf maar het zijn Inge, Elly en Ineke die er in slagen om de bordjes aan hun zijde van de telegraaf op te hangen. Via de 4-1 verschijnt ook al snel daarna de 5-1. De strijd lijkt dan te zijn gestreden maar Melanie, Angela en Hendrieke weigeren de handdoek te gooien en blijven in het laatste eerst knokken voor elke 2 punten waardoor dit  beslist dient te worden op de 6-6. Het is Inge die met haar opslag de winst veilig weet te stellen als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op 5-1 6-6 en daarmee loodst zij haar partuur naar de 2de lijst.

Elske van Straten – Andrea Kroes

Elske van Straten (laatste jaar schoolmeisje), Marsha Broersma en Anna Dieuwke Dijkstra het laatste meisjes partuur op de 1ste lijst bij kaatsvereniging Nije Moed betreden vervolgens de arena. Zij moeten op weg naar de 2de lijst eerst zien te winnen van partuur Andrea Kroes, Sigrid de Jong en Marije Hellinga. Het werd een mooie strijd waarin beide parturen gelijk alles uit de kast haalden en zeer aan elkaar gewaagt bleken te zijn aan het begin van de partij. Nadat het eerste verkaatste eerst in handen kwam van partuur Andrea zette Elske met haar maten gelijk de achtervolging in en weten gelijk weer aan te sluiten op de 1-1. Sterker nog zij weten gelijk door te gaan en de touwtjes even in handen te nemen door de leiding over te nemen op de 2-1. Zij konden daar niet lang van profiteren want het is Andrea die samen met Sigrid en Marije gelijk weer langszij weten te komen op de 2-2. Beide parturen geven elkaar weinig toe want er word fel gestreden om elke 2 punten aan de telegraaf. Nadat de balans hersteld was in de telegraaf wist Andrea met haar maten wederom de touwtjes in handen te nemen en via de 2-3 weg te lopen naar de 2-4. Het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens voor een doorbraak of ommekeer zorgen. In deze mooie strijd lijkt het laatste aan de orde wanneer Elske met haar maten in een zwaar bevochten eerst weten toe te slaan en de achterstand weten terug te brengen tot een eerst. Zij slagen er echter niet in om de balans weer terug te doen keren sterker nog het 5de eerst aan de telegraaf verschijnt als eerste aan de zijde van partuur Andrea. Zij geven deze 3-5 voorsprong niet meer uit handen ondanks het zwaar bevochten laatste eerst weet Andrea zelf de winst veilig te stellen als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 3-5 6-6.

Boukje Houtsma – Aletta van Popta

Als laatste kwam Boukje Houtsma samen met Jildou Ekema en Rixt Fokkema in actie, zij stonden in de laatste partij van de eerste omloop tegenover Aletta van Popta (vervangster van Nicole Hempenius gedurende het restant van de nog te spelen wedstrijden), Mintje Meintema en Miranda Scheffer. De vliegende start is er voor Boukje en haar maten zij laten er geen gras over groeien en weten nadat zij het eerste bordje aan de telegraaf hebben weten te hangen gelijk de voorsprong verder uit te bouwen naar de 2-0. Langzaam maar zeker komt de formatie van Aletta op gang en weten meer grip op de wedstrijd te krijgen, zij zetten met succes de achtervolging in en weten eerst voor eerst van de achterstand weg te werken en langszij te komen op de 2-2. Vanaf dat moment lijkt de partij volledig te kantelen in het voordeel van partuur Aletta die voor de 3de keer op rij een bordje aan de telegraaf weten te hangen en daarmee de leiding over weten te nemen met 2-3. Boukje, Jildou en Rixt proberen gelijk weer aan te sluiten maar weten de balans niet te herstellen sterker nog zij zien ondanks al hun pogingen de bordjes naar de andere zijde van de telegraaf gaan en daarmee de achterstand oplopen via de 2-4 naar de 2-5. De strijd is dan gestreden en het is Aletta die samen met Mintje en Miranda zich als laatste weet te plaatsen voor de 2de omloop in IJlst.

Anna Ennema – Foke Jil Bakker

Ondanks dat er een grijs wolkendek was en er een stevige wind stond had kaatsvereniging “Nije Moed” het prima voor elkaar en de dames maakten er een prachtige kaatsdag van waar op het einde van zelfs het zonnetje nog tevoorschijn kwam. De formaties die de 2de omloop hadden weten te bereiken gingen via onderlinge confrontaties bepalen wie een plekje in de halve finale zou bemachtigen. Anna Ennema, Mariska Hoogland (vervangster van Anouk Smink) en Melissa Rianne Hiemstra hadden een vrije doorgang op de eerste omloop door een staand nummer en zij kwamen op de 2de lijst voor het eerst in actie. In hun eerste partij van de dag gingen zij de strijd aan met de formatie van Foke Jil Bakker, Rixt Blanke en Senne Idsardi. Anna en haar maten gaan zeer voortvarend van start en wisten gelijk het eerste bordje aan de telegraaf te hangen. Als de formatie van Foke Jil op dat moment even geen grip op de wedstrijd kan krijgen zien zij het verschil verder oplopen naar de 2-0. Beide parturen halen alles uit de kast om de ½ finale te bereiken in IJlst maar het lijkt er op dat de beste papieren daarin zijn voor Anna, Mariska en Melissa als zij voor de 3de keer weten toe te slaan en een 3-0 voorsprong op de telegraaf weten te zetten. Zij lijken daarmee de touwtjes stevig in handen te hebben maar langzaam maar zeker komt het partuur van Foke Jil beter in de wedstrijd en weten daarna hun eerste bordje uit het vuur te slepen. Als Anna er samen met haar maten niet in slaagt om de voorsprong vast te houden keert langzaam maar zeker de spanning terug in de partij via de 3-2 keert uiteindelijk de balans terug op de 3-3. Een breek punt lijkt in deze partij wel eens het 7de te verkaatsen eerst te gaan worden waarin beide parturen alles uit de kast weten te halen en dit uiteindelijk op de 6-6 beslist dient te worden. Als Foke Jil, Rixt en Senne op het juiste moment weten toe te slaan nemen zij de leiding over in de partij. Zij lijken vervolgens op weg naar de ½ finale als zij als eerste het 5de bordje weten te bereiken. Anna en haar maten weigeren de strijd te staken en weten nog een 4de eerst binnen te slepen voordat zij uiteindelijk als nog de handdoek moeten gooien op 4-5 0-6 als de door Melissa opgeslagen bal buiten het perk beland.

Ilse Zwaagstra – Inge Jansma

De formatie van Ilse Zwaagstra, Larissa Smink en Noa Elzinga moeten op weg naar de ½ finale eerst de hindernis gevormd door partuur Inge Jansma, Elly Hofman en Ineke van der Ploeg zien te nemen. Het eerste verkaatste eerst verschijnt aan de zijde van Ilse en haar maten die daarmee een bliksemstart hebben. Zij weten zelfs al heel snel weer toe te slaan door ook het 2de op rij verkaatste eerst naar zich toe te trekken. De spanning keert terug in deze partij wanneer de formatie van Inge hun eerste bordje weet te bemachtigen daarmee de achterstand terug weten te brengen tot de 2-1. Als Ilse samen met Larissa en Noa even de grip op de wedstrijd kwijt lijken te zijn profiteert Inge daar met haar maten volop van door een 2-1 achterstand om te buigen in een 2-3 voorsprong. In de verkaatste eersten wordt er volop om elke 2 punten aan de telegraaf gestreden maar zijn het Inge, Elly en Ineke die aan het langste eind weten te trekken en daarmee loopt het verschil verder en verder op via de 2-4 naar de 2-5. Ondanks de kansen die er wel degelijk waren voor partuur Ilse moeten zij uiteindelijk de handdoek gooien op de 2-5 6-6 als de door Ilse opgeslagen bal buiten de perk lijnen valt. Daarmee was de 2de ½ finalist in IJlst bekend.

Andrea Kroes – Aletta van Popta

In de laatste partij van de 2de lijst in IJlst stond er niet alleen een plekje in de ½ finale op het spel maar doordat de winnaar van deze onderlinge confrontatie een vrije doorgang heeft dankzij een staand nummer gaat het gelijk om het eerste finale plekje van deze mooie kaatsdag. Het werd een prachtige strijd met gelijk het spannendste einde tot dan toe. Aan de opslag was het de formatie van Andrea Kroes, Sigrid de Jong en Marije Hellinga. Zij stonden tegenover Aletta van Popta, Mintje Meintema en Miranda Scheffer. Het eerste verkaatste eerst komt in handen van partuur Andrea die daarmee de strijd weten open te breken. Zij nemen gelijk het heft in handen en weten de voorsprong uit te bouwen via de 2-0 naar de 3-0. De formatie van Aletta probeert vanaf het begin de aansluiting te herstellen en het tij te doen keren. Zij lijken echter maar geen grip op de wedstrijd te kunnen krijgen en zien voor de 4de keer het eerst naar partuur Andrea gaan. De strijd lijkt vervolgens te zijn gestreden als de volgende verkaatste eersten gelijk matig worden verdeeld waardoor er een 5-1 voorsprong op de telegraaf komt te hangen voor de formatie van Andrea. Zij lijken daarmee op weg naar de finale maar als zij definitieve winst niet veilig weten te stellen is het Aletta die samen met haar maten in zwaar bevochten eersten (met 6-6 aan de telegraaf) weet toe te slaan. Eerst voor eerst weten zij de achterstand te verkleinen via de 5-1 naar de 5-2 en zelfs de 5-3.  Er lijkt niets aan de hand voor de formatie van Andrea die op dat moment nog een riante voorsprong in handen hebben maar beide parturen halen alles uit de kast waardoor ook met enige regelmaat de 6-6 verschijnt 4 in totaal. Aletta, Mintje en Miranda weigeren de handdoek te werpen en weten de spanning verder op te voeren als zij hun 4de eerst aan de telegraaf weten te hangen en daarmee is het verschil terug gelopen naar een eerst. De beslissing van wie zich als laatste voor de ½ finale in Ijlst gaat plaatsen en daarmee als eerste beslag weet te leggen op een ticket voor de finale valt pas in het laatste te verkaatsen eerst als ook Aletta, Mintje en Miranda het 5de eerst weten te bereiken en daarmee weten zij een 5-1 achterstand weg te werken. Het is uiteindelijk als nog partuur Andrea die weet toe te slaan als zij de winst veilig weten te stellen op de 5-5 6-4 en daarmee komen zij met de hakken over de sloot in de finale.

Foke Jil Bakker – Inge Jansma

De tegenstand moet komen uit de ½ finale waarin Foke Jil Bakker samen met Rixt Blanke en Senne Idsardi aan de opslag begint tegen de formatie van Inge Jansma, Elly Hofman en Ineke van der Ploeg. Het eerste verkaatste bordje aan de telegraaf komt in handen van partuur Foke Jil als Rixt goed onder de bal weet te stappen en deze over de boven laat vliegen op 6-4. De strijd komt gelijk daarna op gang wanneer het 2de verkaatste eerst op de 6-6 beslist dient te worden. De telegraaf keert al snel terug in balans als ditmaal Inge met haar maten het eerst naar zich toe weten te trekken. Het is een mooie strijd waarin de eersten om en om worden binnen gehaald ditmaal is het Senne die weet toe te slaan als zij de boven weet te vinden in een zeer zwaar bevochten eerst op 1-1 6-6. Foke Jil blijft samen met Rixt en Senne na de volgende 2 verkaatste eersten aan de goede zijde van de telegraaf staan via de 2-2 weten zij als eerste het 3de bordje binnen te halen. Inge, Elly en Ineke geven de strijd niet op en weten voor de 3de keer de aansluiting te herstellen als ditmaal Ineke de boven weet te vinden op 3-2 4-6. Het zevende eerst wil nog wel eens voor een doorbraak of ommekeer zorgen maar Inge weet met haar maten hier niet van te profiteren en zien het bordje aan de zijde van partuur Foke Jil verschijnen, zij nemen daarmee een 4-3 voorsprong als het perk van Senne en Rixt de kaats weet te passeren op 3-3 6-4. De strijd is er niet minder om want weer dient er een verkaatst eerst op de 6-6 te worden beslist als Senne een prachtige zitbal weet te plaatsen weten zij als eerste het 5de eerst te bereiken. Inge, Elly en Ineke blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf en zij weten hun 4de eerst aan de telegraaf te hangen als het perk van Elly en Ineke de kaats weet te passeren op 5-3 0-6. Foke Jil probeert samen met Rixt en Senne om de deur naar de finale in het slot te gooien maar zien de formatie van Inge ook het 5de eerst bereiken als Inge een zitbal weet te plaatsen op de 5-4 0-6. Het laatste te verkaatsen eerst zal de beslissing moeten gaan brengen wie zich als 2de voor de finale in Ijlst zal gaan plaatsen. Het zijn uiteindelijk als nog Foke Jil, Rixt en Senne als de door Elly opgeslagen bal voor het perk beland op 5-5 6-4.

Andrea Kroes – Foke Jil Bakker

Als de finale op punt staat van beginnen verschijnt langzaam het zonnetje en wordt het een stuk aangenamer op het veld in IJlst. Andrea Kroes, Sigrid de Jong en Marije Hellinga beginnen deze finale aan de opslag en zij staan tegenover Foke Jil Bakker, Rixt Blanke en Senne Idsardi. Het eerste bordje aan de telegraaf word binnen gehaald door Andrea als zij met haar opslag de kaats weet te behouden op de 6-0. De balans keert echter al snel weer terug in de wedstrijd als het vizier van Andrea niet op scherp staat en de bal buiten de perklijnen beland op  1-0 4-6. Via een zeer snel verkaatst eerst komt de formatie van Andrea weer op voorsprong als ditmaal Foke Jil de bal niet genoeg snelheid mee geeft en deze voor het perk beland op de 1-1 6-0. De strijd lijkt vervolgens echt los te barsten als voor het eerst een 6-6 aan de telegraaf verschijnt. Met een prachtige uithaal weet Sigrid de voorsprong uit te bouwen als zij de bal over de boven laat vliegen. Foke Jil, Rixt en Senne halen alles uit de kast en blijven in het daarop verkaatste eerst bij tot aan de 6-6. Met een prachtige bovenslag weet Senne de achterstand terug te brengen tot aan de 3-2. Het initiatief blijft in handen van Andrea en haar maten die de voorsprong weten uit te bouwen wanneer Sigrid op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op 3-2 6-4. Ondanks verwoedde pogingen van Foke Jil en haar maten om het tij te doen keren is het Andrea die weet toe te slaan als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op 4-2 6-4. Het zal gelijk het breekpunt zijn in deze finale want deze voorsprong laten Andrea, Sigrid en Marije niet meer uit handen glippen en zij zien de winst en de kransen veilig gesteld worden op 5-2 6-4 als de door Senne naar het perk gestuurde bal te kort blijkt te zijn en voor het perk beland.

Boukje Houtsma -Roelie Kroondijk

De dames konden deze prachtige kaatsdag allemaal minimaal 2x kaatsen vanwege de herkansingsronde. In de halve finale stond het partuur van Boukje Houtsma, Jildou Ekema en Rixt Fokkema tegenover de formatie van Roelie Kroondijk, Klasine Huistra en Martine Tiemersma. Boukje en haar maten hadden de ½ finale weten te bereiken dankzij een staand nummer op de 2de lijst. Roelie en haar maten hadden op weg naar deze partij op de 2de lijst gewonnen met 5-0 6-0 van Hilde Stremler, Romy Postma en Geertje Bijlsma. Het eerste bordje aan de telegraaf komt in handen van partuur Roelie wanneer het perk van Jildou en Rixt er niet in slaagt om de kaats te passeren op 2-6. De bliksemstart in deze ½ finale is voor Roelie en haar maten als zij de voorsprong weten te vergroten als ditmaal Rixt er niet in slaagt om de kaats te passeren op 0-1 0-6. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen als voor het eerst een bordje beslist dient te worden op de 6-6. Als het vizier van Roelie niet op scherp staat en de bal te kort blijkt te zijn keert de spanning terug in de partij. Boukje, Jildou en Rixt blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf en blijven voor de 2de keer op rij bij tot aan de 6-6. Als Klasine de bal naar de boven jaagt en Jildou de bal bij het keren op het lichaam krijgt en daarmee het eerst als nog kwijt is loopt het verschil verder op naar de 1-3. Het krachtsverschil blijkt op dat moment te groot te zijn want Roelie, Klasine en Martine weten gelijk door te drukken en de voorsprong verder uit te bouwen als ditmaal Klasine weet toe te slaan en de bal over de boven laat vliegen op 1-3 4-6. De strijd lijkt vervolgens te zijn gestreden wanneer Roelie met een prachtige zitbal op 1-4 2-6 hun 5de eerst aan de telegraaf weet te hangen. Boukje, Jildou en Rixt denken daar anders over en weten het 2de eerst uit het vuur te slepen als Martine er niet in slaagt om de kaats te passeren op 1-5 6-6. Kansen zijn er genoeg voor partuur Roelie om de winst veilig te stellen maar de spanning blijft oplopen als ditmaal het vizier van Roelie niet op scherp staat en deze buiten de perklijnen beland op 2-5 6-6. De spanning keert zelfs terug in de partij als Boukje met Jildou en Rixt het 4de eerst weet te bereiken als voor de 2de keer op rij het vizier van Roelie niet op scherp staat en de bal buiten het perk beland op 3-5 6-4. De inhaalrace zal echter te laat komen want als Boukje er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te houden op 4-5 0-6 gaat Roelie met Klasine en Martine naar de finale van de herkansing in Ijlst.

Elske van Straten – Melanie van der Mossel

Op hun stond de formatie van Elske van Straten, Marsha Broersma en Anna Dieuwke Dijkstra te wachten zij hadden op de 2de lijst met 5-3 6-0 gewonnen van Melanie van der Mossel en Angela Donga, Hendrieke van der Schoot was tijdens hun eerste partij raar terecht gekomen tijdens het keren van de bal voor de kaats. Door een staand nummer in de halve finale was Elske met haar maten als eerste doorgedrongen tot de finale. Het werd een prachtige strijd tussen de formatie van Roelie Kroondijk en die van Elske van Straten. In een zwaar bevochten eerst weet Roelie met haar opslag toe te slaan en een prachtige zitbal te plaatsen op 6-6. De balans keert echter al snel terug in de partij wanneer Roelie vervolgens het vizier niet op scherp heeft staan en de bal te weinig snelheid mee geeft en deze voor het perk beland op 0-1 6-4. Het is Elske met haar maten die vanaf de 1-1 de touwtjes in handen weten te nemen als zij als eerste het 2de eerst weten binnen te halen wanneer het perk van Marsha en Anna Dieuwke de kaats weet te passeren op 1-1 6-2. De strijd is er niet minder om want voor de 2de keer valt de beslissing pas op de 6-6 als ditmaal Anna Dieuwke de kaats weet te passeren komen zij op een 3-1 voorsprong. Beide parturen maakten er een mooie strijd van waarin voor de 2de keer op rij de beslissing valt op de 6-6 als het vizier van Elske niet op scherp staat en de bal voor het perk beland keert de spanning terug in deze finale van de herkansing. Er wordt zeer fel gestreden om elke 2 punten aan de telegraaf waarin beide parturen elkaar niets toe geven want voor de 3de keer op rij was daar weer de 6-6. Als Roelie de bal voor de kaats weet te keren komt zij met haar maten langszij op de 3-3. De partij lijkt vervolgens te kantelen in het voordeel van Roelie en haar maten als zij zelf in een trik trak situatie weet toe te slaan en de bal als nog over de boven weet te slaan op 3-3 2-6. Beide parturen zijn zeer aan elkaar gewaagt en geven elkaar geen duimbreedte. Als de opgeslagen bal van Roelie niet de goede richting mee krijgt op 3-4 6-4 en buiten het perk beland keert de balans terug op 4-4. Als Anna Dieuwke in een zeer zwaar bevochten eerst de bal vliegend raakt op de 4-4 6-6 maar deze over de kwaadlijn vliegen komt partuur Roelie als eerste op het 5de eerst aan met een 4-5 voorsprong. Elske, Marsha en Anna Dieuwke geven de strijd niet op en weten door het goede werk van Marsha in het tussenspel. Zij weet de bal tot in het perk te retourneren op 4-5 6-0 en daarmee hun 5de bordje aan de telegraaf weet te hangen. De beslissing valt in het laatste te verkaatsen eerst van deze dag. Als de door Roelie opgeslagen bal op 5-5 6-2 buiten de perklijnen beland gaat de 1e prijs in de Herkansing naar partuur Elske van Straten.

Uitslag IJlst:

1e prijs Winnaarsronde:

Andrea Kroes                                                   Gauw

Sigrid de Jong                                                  Blauwhuis

Marije Hellinga                                                Deinum

2e prijs Winnaarsronde:

Foke Jil Bakker                                                 Tersoal

Rixt Blanke                                                      Bolsward

Senne Idsardi                                                   Dronrijp

3de prijs Winnaarsronde:

Inge Jansma                                                    Dronrijp

Elly Hofman                                                     Dronrijp

Ineke van der Ploeg                                         Ried

1e prijs Herkansing:

Elske van Straten                                             Feinsum

Marsha Broersma                                            Stiens

Anna Dieuwke Dijkstra                                     Leeuwarden.

Tekst en foto’s Henk Hempenius

Meer foto’s: https://myalbum.com/album/dLZeUhsPyxMu