Home Verslagen Partuur Ilse Tuinenga wint in Arum

Partuur Ilse Tuinenga wint in Arum

227
0

De dag begon onder een grijs wolkendek en op een paar spatjes na werd het een zonovergoten kaatsdag in Arum. In de vroege morgen was er nog 25 mm water gevallen in Arum en was het voetbalveld waar de dames hun wedstrijd verkaatsten nog behoorlijk vochtig.

Okkema – Tuinenga

Des al niet te min was het Sietske Okkema die de dag opende samen met Jeska Terpstra en Martzen Deinum. Zij stonden op de eerste lijst gelijk voor een zware opgave want de tegenstand werd gevormd door de formatie van Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Sjanet Wijnia. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden want beide parturen gingen goed van start maar het is Margriet die het eerste bordje aan hun zijde van de telegraaf weet te hangen als zij de bal over de boven slaat in een zeer zwaar bevochten eerst op de 6-6. De vliegende start is er voor Ilse en haar maten zij weten al snel de voorsprong uit te bouwen naar de 0-2. Sietke, Jeska en Martzen gaan op zoek naar de aansluiting maar slagen er maar niet in om grip op de wedstrijd te krijgen en zien het verschil verder oplopen door het goede opslag werk van Ilse zij weet met haar opslag Martzen tot een kwaadslag te dwingen op de 0-2 2-6. Het krachtsverschil blijkt deze dag te groot te zijn want in een zeer snel verkaatst eerst weet Ilse de voorsprong verder uit te bouwen naar de 0-4 als zij de kaats weet te behouden op de 0-3 0-6. Ondanks verwoedde pogingen van Sietske en haar maten om het tij te doen keren blijven de bordjes een kant over gaan. Als Sjanet in het tussenspel op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 0-4 4-6 weet zij voor hun partuur het 5de eerst aan de telegraaf te hangen. De strijd lijkt te zijn te gestreden maar Sietske, Jeska en Martzen weten als nog een eerst uit het vuur te slepen door een passeerslag van de kaats op de 0-5 6-2. Als Ilse er samen met Margriet en Sjanet niet in slaagt om de winst over de finish te slepen keert de spanning langzaam maar zeker iets terug want het partuur van Sietske weet een 2de eerst te bemachtigen. Als in een zeer zwaar bevochten eerst voor de 2de keer de beslissing moet vallen op de 6-6 en Jeska er in slaagt om de bal tot in het perk te retourneren op de 2-5 6-6 loopt het verschil terug tot de 2 eersten. De inhaalrace zal echter te laat komen want het is Ilse die met haar opslag er voor weet te zorgen dat de winst als nog veilig gesteld wordt wanneer zij Martzen tot een kwaadslag weet te dwingen op de 3-5 2-6.

Bruinsma – Bakker

In de 2de partij van de eerste lijst tijdens deze vrije formatie in Arum begint Anna Brecht Bruinsma samen met Anne Monfils en Jennie Terpstra aan de opslag en zij gaan de strijd aan met Wybrig Bakker, Corrie Kroondijk en Fiera de Vries. Beide parturen gaan goed van start in deze onderlinge strijd want het is Corrie die de partij weet open te breken als zij de kaats weet te passeren op de 2-6. Via een zeer snel verkaatst eerst en de passeerslag van de kaats van Jennie op de 0-1 6-0 keert het evenwicht al snel terug in deze mooie strijd. Het blijft stuivertje wisselen met het binnen halen van de bordje want voor de 2de keer weet Wybrig en haar maten de leiding te nemen wanneer Corrie er weer in slaagt om een bordje te verzilveren als zij ditmaal de bal voor de kaats weet te keren op 1-1 0-6.  Beide formaties zijn zeer aan elkaar gewaagt en geven elkaar geen duimbreedte ruimte want voor de 2de keer keert de balans terug als ditmaal Anne de kaats weet te passeren op de 1-2 6-4. Even lijkt het er op dat Anna Brecht samen met Anne en Jennie de touwtjes in handen weten te nemen als zij als eerste het 3de bordje weten te bemachtigen. Het is een prachtige strijd waarin beide parturen alles uit de kast halen waardoor de beslissing in het 6de eerst op de 6-6 dient te vallen. Als Wybrig er met haar opslag in slaagt om Jennie tot een kwaadslag te dwingen op de 3-2 6-6 komen zij weer langszij op de 3-3. Het zevende eerst wil nog wel eens voor een doorbraak gaan zorgen en het is Wybrig die het perk van Anne en Jennie met lege handen achter weet te laten op de 3-3 4-6 en daarmee haar partuur op voorsprong weet te zetten. Er wordt fel gestreden om elke 2 punten aan de telegraaf. De telegraaf keert voor de 4de keer terug in evenwicht dankzij goed werk vanaf de boven door Jennie als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 3-4 6-6. De strijd is er echter niet minder om want voor de 2de keer op rij is daar de 6-6 maar als het vizier van Wybrig niet op scherp staat en de bal buiten de perklijnen belandt komt de formatie van Anna Brecht als eerste op het 5de eerst. Zij laten dit buiten kansje niet meer uit handen glippen en weten de 2de omloop veilig te stellen als Jennie de bal tot in het perk weet te retourneren op de 5-4 6-4.

Van Popta – Dijkstra

Aletta van Popta vormt een vrije formatie partuur met Mintje Meintema en Miranda Scheffer en zij stonden in hun eerste partij van de dag tegenover Tineke Dijkstra, Louise Krol en Harmke Siegersma. De formatie van Aletta gaat voortvarend van start door het eerste verkaatste eerst aan de telegraaf te hangen door goed werk van Mintje als zij er in slaagt om de bal voor de kaats te keren op 6-4. Door een bovenbeen blessure bij Harmke staat Tineke in het achterperk en neemt zij de van best opslag voor haar rekening en is het Louise die het voorperk en de van minst opslag voor haar rekening neemt. Het is een voorzorgsmaatregel om de blessure niet erg te maken. De telegraaf keert al snel daarna weer terug in balans wanneer Tineke de opslag mag verzorgen en een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 1-0 2-6. Het lijkt er vervolgens op dat de rollen even worden omgedraaid want Tineke weet samen met Louise en Harmke de leiding in de partij over te nemen wanneer voor de 2de keer op rij Tineke succesvol is met haar opslag zij laat wederom het perk van Mintje en Miranda met lege handen staan wanneer zij ditmaal een zitbal weet te plaatsen op de 1-1 2-6. De strijd is er niet minder om want het partuur van Aletta heeft in het zeer zwaar bevochten eerst daarna wel de kans om de aansluiting te herstellen maar als het vizier van Aletta niet op scherp staat en de bal buiten het perk belandt op de 1-2 6-6 loopt het verschil op naar 2 eersten. Aletta, Mintje en Miranda proberen uit alle macht om het tij te doen keren maar het is Tineke met haar maten die de voorsprong weten uit te bouwen als Tineke ditmaal op de juiste plek staat in het tussen en de bal tot in het perk weet te retourneren op 1-3 4-6. De strijd lijkt gestreden wanneer door goed uitslag werk van Louise zij weet de kaats te passeren op de 1-4 4-6 het 5de eerst aan hun zijde van de telegraaf komt te hangen. Beide formaties halen nog een keer alles uit de kast en blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf maar het is uiteindelijk Louise die de winst veilig weet te stellen als zij de kaats weet te passeren op de 1-4 6-6.

Sybrandy – De Haan

Als laatste kwam Nynke Sybrandy samen met Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra in actie. Zij moesten op weg naar de 2de omloop de hindernis gevormd door de formatie van Annet de Haan, Lotte Delgrosso en Annelien Broersma zien te nemen. Het is de formatie van Nynke die vliegend van start gaan en gelijk het eerste verkaatste eerst naar zich toe weten te trekken als Manon goed onder de bal weet te stappen op de 6-0 en de boven weet te vinden. Annet moet daarna met haar maten op zoek naar de aansluiting maar zien voor de 2de keer op rij een bordje gaan naar partuur Nynke. Het krachtsverschil lijkt aan het begin van deze partij te groot te zijn want wederom via een zeer snel verkaatst eerst weet Nynke met Manon en Marrit toe te slaan als ditmaal Marrit de bal vanaf de boven tot in het perk weet te retourneren op de 2-0 6-0. Eindelijk lijkt de strijd als nog los te barsten als de beslissing voor het eerst op de 6-6. Het is Annet die met haar opslag het perk van Manon en Marrit met lege handen achter weet te laten en de achterstand terug weet te brengen tot de 3-1. Annet, Lotte en Annelien slagen er niet in om de achterstand verder te verkleinen want door een passeerslag van de kaats van Manon op de 3-1 6-2 loopt het verschil weer op naar de 3 eersten. Het partuur van Annet probeert het wel maar moeten toezien dat het 5de eerst aan de telegraaf als eerste in handen komt van Nynke, Manon en Marrit als ditmaal Manon op de goede plek staat in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren op de 4-1 6-0. In het laatste te verkaatsen eerst geven de beide parturen elkaar niets tot weinig toe en dient de beslissing op de 6-6 te vallen als ditmaal Nynke zelf de bal naar het perk mag sturen en deze kan onderscheppen om deze tot in het perk te retourneren gaat de winst naar partuur Nynke en plaatsen zij zich als laatste voor de 2de lijst in Arum.

Tuinenga – Bruinsma

De overgebleven formaties op de 2de omloop tijdens deze zon overgoten vrije formatie op zondag 25 juli in Arum gaan vervolgens met elkaar de strijd aan om de fel begeerde finale tickets. Als eerste betrad Ilse Tuinenga samen met Margriet Bakker en Sjanet Wijnia de grasmat om de strijd aan te gaan met Anna Brecht Bruinsma, Anne Monfils en Jennie Terpstra. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden waarin beide parturen goed van start gingen want gelijk dient het eerste bordje te worden beslist op de 6-6 als Ilse de bal zo naar het perk weet te sturen met haar opslag dat Jennie deze niet goed weet te verwerken en deze over de kwaadlijn vliegt komt partuur Ilse op voorsprong. Het verschil loopt vervolgens verder op door zeer goed opslag werk van Ilse zij laat het perk van Anne en Jennie met lege handen achter op de 1-0 6-2. Anna Brecht probeert samen met haar maten de aansluiting te herstellen maar via een zeer snel verkaatst eerst Margriet de voorsprong verder uit bouwen als zij op de goede plek staat en de bal tot voor de kaats weet te retourneren op de 2-0 6-0. Als Anne er in slaagt om in een snel verkaatst eerst de bal voor de kaats te keren op de 3-0 0-6 is daar hun eerste bordje aan de telegraaf. Anna Brecht, Anne en Jennie kunnen echter niet voorkomen dat het partuur van Ilse de draad weer weet op te pakken en verder uitloopt door wederom een prachtige zitbal van Ilse ditmaal op de 3-1 6-0. De strijd lijkt te zijn gestreden als Margriet in het tussenspel de bal vanaf de boven tot in het perk weet te retourneren op de 4-1 6-4 en daarmee hun 5de eerst aan de telegraaf weet te hangen. Anna Brecht, Anne en Jennie hebben het wel degelijk geprobeerd maar het krachtsverschil bleek deze dag te groot te zijn als het vizier van Anna Brecht niet op scherp staat en de bal buiten het perk belandt op de 5-1 6-2 is de eerste finalist in Arum bekend dat worden Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Sjanet Wijnia.

Dijkstra – Sybrandy

De tegenstand en 2de finalist zal moeten komen uit de andere wedstrijd op de 2de lijst waarin Tineke Dijkstra het samen met Jeska Terpstra (vervangster van Harmke Siegersma) en Louise Krol zal gaan op nemen tegen Nynke Sybrandy, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra. Het eerste verkaatste eerst komt in handen van partuur Nynke als de door Tineke opgeslagen bal over het perk heenvliegt op de 4-6. Het begin van deze onderlinge strijd is in handen van partuur Nynke als zij de voorsprong al snel daarna weet te verdubbelen wanneer zij er goed bij is in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren op de 0-1 4-6. Tineke, Jeska en Louise lijken in het daarop volgende verkaatste eerst een antwoord te hebben gevonden als dit op de 6-6 beslist moet gaan worden. Het is Nynke die dan de opslag mag verzorgen als zij er in slaagt om de bal voor de kaats te onderscheppen en deze voor de kaats te keren op de 0-2 6-6 loopt het verschil verder en verder op. Tineke, Jeska en Louise halen alles uit de kast om de finale als nog te kunnen bereiken maar moeten uiteindelijk toe zien dat Marrit het eerst weet te verzilveren als zij de bal bal voor de kaats weet te keren. De formatie van Nynke heeft dan de touwtjes stevig in handen en geeft die ook niet meer uithanden als zij als eerste het 5de bordje weten te bereiken door een prachtige zitbal van Nynke op de 0-4 2-6. De finale wordt veilig gesteld door Marrit als zij vanaf de boven de bal tot in het perk weet te retourneren op de 0-5 4-6.

Derde prijs of niets

In de strijd om de 3de prijs of niets wat achteraf een van de spannendste partijen van de dag zou worden in Arum staat Anna Brecht Bruinsma samen met Anne Monfils en Jennie Terpstra tegenover de formatie van Tineke Dijkstra , Jeska Terpstra (vervangster vanaf de 2de lijst van Harmke Siegersma) en Louise Krol. Het werd een mooie strijd waarin beide formaties goed van start gingen in de verkaatste eersten maar is het in het eerste verkaatste eerst Jeska die weet toe te slaan op de 6-6 als zij de bal tot in het perk weet te retourneren en daarmee het eerste eerst aan de telegraaf weet te hangen. Het partuur van Anna Brecht probeert gelijk aan te sluiten en daar zijn wel degelijk kansen voor want voor de 2de keer op rij is daar de 6-6 maar is het weer Tineke en haar maten die het eerst naar zich toe weten te trekken wanneer Jeska ditmaal de kaats weet te passeren. Ondanks 2 zeer zwaar bevochten eersten lijkt het een eenzijdige strijd te gaan worden als voor de 3de keer op rij Tineke met Jeska en Louise weten toe te slaan door ditmaal een boven slag van Louise op de 0-2 0-6. Langzaam maar zeker knokt Anna Brecht zich samen met Anne en Jennie terug in de wedstrijd want zij weten door een retourslag tot voor de kaats van Jennie op de 0-3 6-4 het eerste bordje aan de telegraaf weten te hangen. De spanning loopt verder en verder op als Anna Brecht met haar opslag weet te voorkomen dat Jeska de bal voorbij de kaats weet te slaan op de 1-3 6-2 en daarmee de achterstand weet te verkleinen tot een eerst. Als Tineke samen met Jeska en Louise even de grip op de wedstrijd kwijt lijken te zijn zien zij de balans terug keren in deze partij wanneer Anne goed onder de bal weet te stappen op de 2-3 6-2 en deze over de boven doet vliegen. Het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens voor een doorbraak of ommekeer zorgen maar het is wederom het partuur van Tineke wat de leiding weet te nemen als het vizier van Anna Brecht op de 3-3 4-6 niet op scherp staat en de bal buiten het perk belandt. Beide formaties geven niet op en blijven alles uit de kast halen door wederom een prachtige uithaal van Anne ditmaal op de 3-4 6-4 weet zij de boven te vinden is de balans terug in de telegraaf. Het lijkt er vervolgens op dat wie als eerste er in slaagt om het 5de eerst te bemachtigen wel eens er met de 3de prijs vandoor zou kunnen gaan. Het is Anna Brecht die met haar opslag weet te voorkomen dat Louise de kaats weet te passeren op de 4-4 6-4 en daarmee komen zij als eerste op een 5-4 voorsprong. Tineke, Jeska en Louise blijven het proberen en het laatste te verkaatsen eerst wordt ook op de 6-6 beslist en als dan Jennie de bal over de boven stuurt stelt zij de 3de prijs veilig voor hun partuur.

Finale: Sybrandy – Dijkstra

Het is de 4e vrije formatie van het seizoen voor de dames en voor de 3de keer stonden de 2 topformaties bij de dames tegenover elkaar in de finale. Van deze onderlinge ontmoetingen was het tot nu toe 2x Nynke Sybrandy, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra die aan het langste eind hadden getrokken tegen Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Sjanet Wijnia. Nynke en haar maten hadden in de eerste vrije formatie van het seizoen in Kimswerd in de finale tegenover de formatie van Tineke Dijkstra, Louise Krol Harmke Siegersma gestaan. Deze finale in Arum tussen de formaties Ilse en Nynke is altijd een prachtig affiche en een wedstrijd om naar uit te kijken want beide parturen weten bij elkaar het beste boven te halen. Ilse Tuinenga begon deze finale samen met Margriet Bakker en Sjanet Wijnia aan de opslag. Het begin beloofde een mooie strijd want gelijk het eerste verkaatste eerst dient op de 6-6 te worden beslist. Het is Margriet die op dat moment goed onder de opgeslagen bal van Nynke weet te stappen en de boven weet te vinden en daarmee hun partuur op voorsprong weet te zetten. De vliegende start in deze finale is voor de formatie van Ilse als zij de voorsprong zien verdubbelen als het vizier van Nynke niet op scherp staat en de bal buiten de perklijnen belandt op de 1-0 6-4. Nynke, Manon en Marrit proberen de aansluiting te herstellen maar lijken geen vat te kunnen krijgen op de wedstrijd waardoor voor de 3de keer op rij het eerst gaat naar partuur Ilse als zij met haar opslag er in weet te slagen om Manon tot een kwaadslag te dwingen op de 2-0 6-2. Kansen zijn er wel voor Nynke en haar maten want voor de 2de keer in 4 verkaatste eersten verschijnt de 6-6 maar als Manon die even met Marrit is geruild de bal op dat moment op de hak slaat van Marrit loopt het verschil op naar de 4 eersten. Beide formatie halen alles uit de kast om aan het einde van de strijd met de krans naar huis te gaan voor de 2de keer op rij en de 3de keer in deze finale is daar weer de 6-6 en mag Nynke de bal naar het perk sturen als zij de bal te veel gang mee geeft en de bal over het perk heen vliegt komt voor de 5de keer op rij het eerst in handen van partuur Ilse. De telegraaf blijft niet leeg aan de zijde van partuur Nynke als zij zelf de bal voor de kaats weet te keren op de 5-0 2-6 en hun eerste eerst weet binnen te halen. Het zal deze dag niet genoeg blijken te zijn want Ilse, Margriet en Sjanet geven de voorsprong niet meer uit handen en stellen de winst veilig door goed opslag werk van Ilse zij weet Manon tot een kwaadslag te dwingen op de 5-1 6-2 en daarmee wint Ilse samen met Margriet en Sjanet hun eerste vrije formatie van het seizoen in Arum bij kaatsvereniging Willem Westra.

Uitslag Arum:

1e prijs:

Ilse Tuinenga                                       Franeker

Margriet Bakker                                   Easterlittens

Sjanet Wijnia                                       Wommels

2de prijs:

Nynke Sybrandy                                   Leeuwarden

Manon Scheepstra                               Leeuwarden

Marrit Zeinstra                                     Groningen

3de Prijs

Anna Brecht Bruinsma                          Leeuwarden

Anne Monfils                                       Groningen

Jennie Terpstra                                    Mantgum

Meer foto’s : https://myalbum.com/album/dtVshaiXroqv

Foto’s en tekst: Henk Hempenius

Vorig artikelLoting PC op it Sjûkelân
Volgend artikelFinale Juniorencompetitie 2021: De Loting