Home uitslagen Marije, Elske en Noa winnen openingswedstrijd bij meisjes in Bolsward

Marije, Elske en Noa winnen openingswedstrijd bij meisjes in Bolsward

381
0

Voor het 2de jaar op rij heeft Corona de kaatsagenda weer aardig op zijn kop gezet en was het wederom wachten op groen licht vanuit Den Haag. Voor de meisjescategorie van de KNKB was het dan eindelijk in Bolsward op zondag 13 juni 2021 zo ver. De meisjes konden allemaal minimaal 2x kaatsen want er was deze dag ook een herkansingsronde.

Nienke de Haan – Lisanne Scharringa

Het is Nienke de Haan die samen met haar maten Senne Idsardi en Inge Blanke het spits afbeten en het opnamen tegen Lisanne Scharringa, Rixt Blanke en Sanne van Vilsteren. De vliegende start was er voor de formatie van Nienke zij wisten gelijk een spel voorsprong te nemen. Langzaam maar zeker kwamen Lisanne, Rixt en Sanne beter en beter in de wedstrijd en zijn wisten eerst voor eerst van de achterstand te halen en de telegraaf weer in evenwicht te brengen op de 2-2. Vanaf dat moment ontstond er een boeiende strijd waarin het stuivertje wisselen was met betrekking tot het nemen van de leiding. Nienke, Senne en Inge leken goede zaken te doen door vervolgens een 3-2 en zelfs 4-3 voorsprong te nemen dus als eerste het belangrijke zevende eerst binnen te slepen. De formatie van Lisanne weet echter van geen wijken en knokt zich elke keer terug en lijkt er na de 4-4 als nog met de winst vandoor te gaan als zij als eerste het 5de bordje weten te bereiken maar de strijd is verre van gestreden want de telegraaf bereikt toch weer de 5-5. Het laatste eerst zal de beslissing moeten gaan brengen. Het zijn Nienke, Senne en Inge die er met de winst vandoor gaan op de 5-5 6-0.

Marije Bodde – Judith Cuperus

In de 2de wedstrijd begint de formatie van Marije Bodde, Judith Bosch en de doorgeschoven Larissa Smink (door afwezigheid van Gonnie Schilstra) aan de opslag tegen Judith Cuperus, Femke Folkerts en Anke Wassenaar. Het eerste bordje komt in handen van Marije en haar maten. De wedstrijd is nauwelijks onderweg als het noodlot voor Marije toeslaat. Als zij met haar opslag onderweg is glijd ze weg en loopt ze behoorlijk zware enkel blessure op en kan de strijd niet voortzetten. Lieke van Loon wordt vervolgens eveneens doorgeschoven en zij vervangt Marije voor de resterende strijd. Het partuur bestaat dus vervolgens uit Judith Bosch, Larissa Smink en Lieke van Loon en zij weten de voorsprong te verdubbelen naar de 2-0. De spanning keert nog even terug als de formatie van Judith Cuperus hun eerste bordje aan de telegraaf weten te hangen. Het krachtsverschil blijkt ondanks diverse pogingen van Judith, Femke en Anke om het tij te keren te groot te zijn want het verschil loopt verder en verder op via de 3-1 naar de 4-1. Het blijft evenwel zeer spannend in de verkaatste eersten want beide parturen weten van geen wijken. Via de 4-2 weten Judith, Larissa en Lieke als eerste het 5de eerst te bereiken en de winst veilig te stellen op de 5-2 6-6 als de door Anke opgeslagen bal op 5-2 6-6 buiten de perklijnen beland. Ilse Zwaagstra is deze dag via loting gekoppeld aan Marsha Broersma en Ilse Marije van Beem en zij gaan de strijd aan met Geertje Bijlsma, Hilde Stremler en Anna Dieuwke Dijkstra. Het is Geertje die samen met Hilde en Anna Dieuwke een vliegende start kennen en er in weten te slagen door de eerste drie verkaatste eersten op rij naar zich toe te trekken. Op deze 0-3 stand ligt ook deze wedstrijd even stil vanwege een blessure bij Ilse, zij kan na een korte onderbreking de strijd voorzetten en het lijkt er op dat dit hun nieuwe energie geeft want eerst voor eerst wordt de achterstand ongedaan gemaakt en loopt het verschil terug naar de 2-3. De balans keert echter niet terug in de wedstrijd want Geertje, Hilde en Anna Dieuwke weten een spel voorsprong via de 2-4 vast te houden tot aan de 3-5. Zij geven dit niet meer uit handen en weten de winst veilig te stellen op 3-5 2-6 als Anna Dieuwke de kaats weet te passeren.

Julia Martine Rienks – Marije van der Molen

Het is een prachtige kaatsdag in Bolsward op de enkelblessure van Marije na want er zitten zeer spannende partijen tussen en word fel gestreden om elke 2 punten zo ook in de volgende confrontatie tussen het partuur van Julia Martine Rienks, Gerde Lycklama a Nijeholt en Gerbrich Koster en de formatie van Marije van der Molen, Elske van Straten en Noa Elzinga. Beide parturen gaan goed van start en geven elkaar niets toe waardoor aan beide zijden van de telegraaf een bordje kwam te hangen. Vanaf dat moment lijkt het partuur van Marije de touwtjes in handen te nemen als zij eerst voor eerst een gaatje weten te slaan via de 1-2 naar de 1-3. De strijd lijkt vanaf dat moment echt los te barsten want langzaam maar zeker komt partuur Julia beter in de wedstrijd en weet de achterstand ongedaan te maken en langszij te komen op de 3-3. Nadat de volgende eersten gelijkmatig waren verdeeld lijkt de formatie van Marije als nog de touwtjes in handen te nemen en als eerste het 5de bordje te bereiken. Het blijft een prachtige strijd want uiteindelijk bereikt de telegraaf de volledig gevulde stand 5-5 6-6. Als de door Julia opgeslagen bal aan de verkeerde kant van de perklijn valt gaat partuur Marije van der Molen alsnog naar de 2de omloop in de winnaars ronde. De laatste partij van de eerste lijst gaat tussen Foke Jil Bakker, Janneke Posthumus en Iris Veltman en het partuur van Marrit Wielenga, Romy Postma en Moniek Lootsma. Beide parturen zijn zeer aan elkaar gewaagt en geven elkaar geen duimbreedte ruimte aan het begin van de partij. Om en om verschijnen de eersten aan de telegraaf waarin Foke Jil en haar maten tot 3x toe de leiding weten te nemen op 1-0, 2-1 en de 3-2. Elke keer weet de formatie van Marrit zich terug te knokken waardoor het evenwicht elke keer terug keert. Het breekpunt in deze partij is het zevende te verkaatsen eerst. Als dit wordt binnen gesleept door Foke Jil, Janneke en Iris lijkt de ban gebroken want ditmaal keert het evenwicht niet terug en weet Iris met een bovenslag op de 5-3 6-2 de winst en de 2de lijst als nog veilig te stellen. Na deze laatste partij wordt de lijst opgesplitst in een winnaarsronde en herkansing.

Iris Oosterbaan – Nienke de Haan

De formatie van Iris Oosterbaan, Yannah Palma en de bijgelote Sanne van Vilsteren komt pas door een staand nummer op de 2de lijst voor het eerst in actie. Zij gaan de strijd aan met Nienke de Haan, Senne Idsardi en Inge Blanke. Het werd een prachtige krachtmeting tussen deze 2 parturen. Om en om verschijnen de bordjes aan de telegraaf waarin het eerste verkaatste eerst in handen komt van Iris en haar maten. Beide formaties halen alles uit de kast en verdelen de bordjes gelijkmatig via de 1-1 wordt het 2-2 en zelfs 3-3. Het zevende eerst wil nog wel eens een scherprechter zijn in een wedstrijd en even lijkt het er op dat de balans naar de zijde van partuur Nienke zal uit slaan maar Iris, Yannah en Sanne geven de strijd niet op en weten als nog de winst naar zich toe te trekken op 5-4 6-4. Daarmee weten zij zich als eerste voor de ½ finale in Bolsward te plaatsen. De tegenstandsters in de ½ finale moeten gaan komen uit de confrontatie tussen de formatie van Judith Bosch, Larissa Smink en Lieke van Loon en die van Geertje Bijlsma, Hilde Stremler en Anna Dieuwke Dijkstra. Net als in de eerste partij van de 2de omloop op kaatsveld ’t Oortje bij kaatsvereniging werd ook nu weer alles uit de kast gehaald om de ½ finale te bereiken. Ook hier nam de formatie die aan de opslag begon de leiding Judith en haar maten weten het eerste bordje binnen te slepen. Er werd gestreden op het scherpst van de snede en dat resulteerde regelmatig in een 6-6 stand aan de telegraaf geen van beide parturen wist een definitief gaatje te slaan gedurende de wedstrijd waardoor de balans gehandhaafd bleef op de 1-1, 2-2 en 3-3. Beide parturen lijken op diverse momenten de partij al nog naar zich toe te kunnen trekken als Geertje met Hilde en Anna Dieuwke het belangrijke zevende eerst weten te verzilveren het zal echter niet genoeg blijken te zijn want het is Judith met haar formatie die aan het langste eind weet te trekken door de winst veilig te stellen op de 5-4 6-0 als ditmaal Larissa de bal tot in het perk weet te retourneren.

Marije van der Molen – Foke Jil Bakker

In de laatste partij van de 2de omloop van de winnaarsronde staat er veel op het spel want de formatie die de winst veilig weet te stellen komt door een staand nummer in de ½ finale als eerste in de finale terecht. Het is Marije van der Molen die samen met Elske van Straten en Noa Elzinga aan deze missie begint en zij moeten op weg naar die finale eerst de hindernis gevormd door Foke Jil Bakker, Janneke Posthumus en Iris Veltman zien te nemen. De vliegende start is er voor Marije en haar maten zij weten gelijk toe te slaan door na het eerste verkaatste eerst de voorsprong gelijk te verdubbelen naar de 2-0. Het verschil van 2 eersten blijft lang gehandhaafd in deze strijd via de 3-1 naar de 4-2  en zelfs de 5-3. De strijd is echter verre van gestreden want Foke Jil en haar maten knokken zich nog terug tot de 5-4 maar moeten de winst uiteindelijk laten aan partuur Marije wanneer Elske op de goede plaats staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 5-4 6-0. Door deze overwinning plaatsen zij zich als eerste voor de finale van deze eerste door elkaar loten wedstrijd in Bolsward.

Iris Oosterbaan – Judith Bosch

Wie de tegenstandsters gaan worden in de finale moet gaan blijken uit de halve finale waarin de formatie van Iris Oosterbaan, Yannah Palma en Sanne van Vilsteren aan de opslag gaan beginnen en zij gaan de strijd aan met Judith Bosch, Lieke van Loon en Larissa Smink. Het werd wederom een strijd waarin je op het puntje van je stoel zat. Het is Iris die de halve finale weet open te breken door het eerste bordje aan de telegraaf te hangen als zij de boven weet te vinden op de 6-2. Zij kennen een bliksem start want ook het 2de eerst op rij komt in handen van Iris en haar maten als zij ditmaal weet toe te slaan op 1-0 6-2 door een prachtige zitbal te plaatsen. Langzaam maar zeker keert de spanning terug in deze halve finale want via de 2-0 2-6 en een buitenslag van Iris op de 2-1 4-6 keert de balans volledig terug in de telegraaf. Beide parturen zijn van af dat moment zeer aan elkaar gewaagt en geven elkaar niets meer toe. Via de 2-3 weet Yannah de stand weer in balans te brengen door de bal voor de kaats te keren op de 3-2 4-6. Het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens voor een doorbraak zorgen, als Larissa er in slaagt om de bal tot in het perk te retourneren op de 3-3 2-6 neemt de formatie van Judith de leiding. Via een zeer snel verkaatst eerst weet Iris door een passeerslag van de kaats de stand weer gelijk te trekken op de 3-4 6-0. Met een prachtige zitbal slaagt Iris er vervolgens in om als eerste het 5de eerst binnen te slepen als zij een zitbal weet te plaatsen op de 4-4   6-2. De telegraaf echter wederom terug in evenwicht als ook Judith, Lieke en Larissa het 5de eerst weten te bemachtigen als Larissa er met haar opslag in slaagt om Sanne tot een kwaadslag te dwingen op de 5-4 2-6. Het laatste te verkaatsen eerst zal de beslissing moeten gaan brengen als het perk van Larissa en Lieke er in slaagt om de kaats te passeren op de 5-5 4-6 plaatsen zij zich als nog voor de finale in Bolsward.

Finale Marije van der Molen – Elske van Straten

De eerste finale van het seizoen bij de meisjes word onder een strak blauwe lucht verkaatst. Hierin staat Marije van der Molen samen met Elske van Straten en Noa Elzinga tegen over Judith Bosch, Lieke van Loon en Larissa Smink. Het werd een finale waarin veel eersten op de 6-6 beslisten moesten gaan worden zo ook het eerste verkaatste eerst. Het is Elske die met een prachtige zitbal weet toe te slaan en hun partuur aan de leiding weet te zetten. De formatie van Judith probeert gelijk aan te sluiten maar ziet de achterstand verder oplopen als ditmaal de opgeslagen bal van Larissa te kort blijkt te zijn en voor het perk beland op de 1-0 6-4. Spanning zit er volop in deze finale want beide parturen halen nog alles uit de kast om er met de eerste kransen van het seizoen vandoor te gaan. Als Elske er in slaagt om Lieke tot een kwaadslag te dwingen op de 2-0 6-6 loopt het verschil op naar de 3 eersten. Het blijft een prachtige strijd tussen deze beide die in verkaatste punten elkaar niet veel ontlopen maar wel in de eersten want voor de 4de keer weet Marije met Elske en Noa toe te slaan als ditmaal Marije de boven weet te vinden in de 3de 6-6 van de 4 verkaatste eersten. Via een zeer snel verkaatst eerst lijkt de finale te zijn beslist wanneer de door Larissa opgeslagen bal buiten de perklijnen beland op de 4-0 6-0. Eindelijk weten dan Judith, Larissa en Lieke een bordje binnen te slepen wanneer Larissa een prachtige zitbal weet te plaatsen op 5-0 2-6. Het zal echter niet meer mogen baten want ondanks dat beide parturen nog een keer alles uit de kast haalden weet Noa de winst en de eerste kransen van het seizoen veilig te stellen door de kaats te passeren op 5-1 6-6.

Winnaarsronde:

1e prijs:

Marije van der Molen                                      Stiens
Elske van Straten                                            Feinsum
Noa Elzinga                                                     Bolsward

2de prijs:

Judith Bos                                                       Arum
Larissa Smink                                                 Makkum
Lieke van Loon                                               Makkum

3de prijs:

Iris Oosterbaan                                                Scharnegoutum
Yannah Palma                                                  Tzum
Sanne van Vilsteren                                         Raerd

Herkansing

Op de 2de lijst van de herkansing kwam als eerst Lisanne Scharringa samen met de Rixt Blanke en de bijgelote Inge Blanke zus van Rixt in actie tegen Judith Cuperus, Femke Folkerts en Anke Wassenaar. In deze strijd verscheen ook met enige regelmaat de 6-6 aan de telegraaf maar zijn het Lisanne en haar maten die vanaf de 1-1 elke keer weten toe te slaan en vanaf dat moment langzaam maar zeker weten uit te bouwen via de 2-1 naar de 3-1 en zelfs de 4-1. Het krachtsverschil blijkt te groot te zijn want Lisanne, Rixt en Inge komen eigenlijk niet in de problemen en weten de winst binnen te halen op de 5-1 6-6 door een zitbal van Rixt.

Ilse Zwaagstra – Julia Martine Rienks

Ilse Zwaagstra staat samen met haar maten Marsha Broersma en Ilse Marije van Beem in de volgende strijd tegenover Julia Martine Rienks, Gerde Lycklama a Nijeholt en Gerbrich Koster. Julia en haar maten kennen in deze partij een vliegende start en weten via de 0-1 een behoorlijk gat te slaan via de 0-2 naar de 0-3. Langzaam maar zeker weet Ilse met haar maten meer en meer grip te krijgen op de wedstrijd en zij knokken zich terug via de 1-3 naar de 2-3. De telegraaf keert zelfs weer terug in balans op de 3-3. Nadat de volgende 2 verkaatste eersten gelijkmatig worden verdeeld blijft het evenwicht gehandhaafd op de 4-4. Het is uiteindelijk Julia die de finale van de herkansing veilig weet te stellen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 4-5 2-6. De tegenstandsters voor partuur Julia komen uit de ½ finale tussen Marrit Wielenga, Romy Postma en Moniek Lootsma en het partuur bestaand uit Lisanne Scharringa, Rixt Blanke en Inge Blanke. Met een prachtige zitbal op de 4-6 weet Rixt hun formatie op voorsprong te zetten. Als de door Moniek opgeslagen bal te kort blijkt te zijn en voor het perk beland loopt het verschil op naar de 0-2.

Het krachtsverschil blijkt in deze halve finale te groot te zijn want met een prachtige uithaal weet Inge de boven te vinden op de 0-2 0-6 en daarmee het verschil op 3 eersten te brengen. De bordjes blijven een kant over gaan want met een prachtige boven slag op de 0-3 2-6 loopt het verschil op naar 4 eersten. Lisanne, Rixt en Inge komen niet echt in de problemen want zij zien hun 5de eerst verschijnen als de bal van Moniek weer buiten het perk terecht komt op de 0-4 4-6. In het laatste te verkaatsen eerst halen de dames nog een keer alles uit de kast maar is het Rixt die de finale weet veilig te stellen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 0-5 6-6. In de finale van de herkansing van deze eerste partij van het seizoen bij de meisjes staat Julia Martine Rienks samen met Gerde Lycklama a Nijeholt en Gerbrich Koster tegen over Lisanne Scharringa, Rixt en Inge Blanke.

Het is Rixt die deze finale weet open te breken als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 4-6. Via een snel verkaatst eerst is het Gerde die de stand weer gelijk te trekken als zij de boven weet te vinden op de 0-1 6-0. Het is stuivertje wisselen met het op voorsprong komen in deze finale want ditmaal weet Julia toe te slaan aan de opslag als zij het perk kansloos laat op de 1-1 6-4. Beide parturen ontlopen elkaar niets en geven niets toe want voor de 2de keer is daar weer de balans door goed opslag werk van Rixt als zij weer een zitbal weet te plaatsen op 2-1 0-6. In zeer zwaar bevochten eerst is het Lisanne die weet toe te slaan op de 2-2 6-6 als zij de kaats weet te kaatsen.

Beide parturen halen alles uit de kast en knokken voor elke 2 punten het resulteert voor de 3de keer in gelijke stand want wederom is het Julia met haar opslag die het perk de baas is op 2-3 6-6. Er lag op deze stand een kaats in het tussenspel en er was wat discussie omtrent de manier van keren de punten wel of niet kwijt, het wordt uiteindelijk een nieuwe slag waarin Julia weet toe te slaan door het belangrijke 7de eerst voor haar partuur veilig te stellen met een prachtige zitbal op de 3-3 6-2 is de ban gebroken. Als de opgeslagen bal van Rixt te kort blijkt te zijn op de 4-3 6-2 is de strijd gestreden. Het is Julia zelf die de winst veilig weet te stellen voor haar partuur als zij de partij in stijl weet af te sluiten met een zitbal op de 5-3 6-2.

1e prijs Herkansing:

Julia Martine Rienks                                                    Dronrijp
Gerde Lycklama a Nijeholt                                          It Heidenskip
Gerbrich Koster                                                           Tzum

Verslag en foto’s Henk Hempenius

Meer foto’s : https://myalbum.com/album/mkdqvvBHvzt3