Home Verslagen Mantgum wint 18de editie van de Jong Famme partij

Mantgum wint 18de editie van de Jong Famme partij

407
0

Met het zonnetje aan de hemel vormde op zaterdag 3 juli 2021 kaatsveld “De Wjukken” uit Mantgum voor de 18de keer het decor voor de Strijd om de Gouden Klaver. Het is een afdelingswedstrijd in de junioren categorie van 17 t/m 21 jaar. De Jong Famme Partij is inmiddels al niet meer weg te denken uit de jaarlijkse kaatsagenda van de KNKB. Het is uitgegroeid tot een soepel georganiseerde kaatswedstrijd met ruime belangstelling en unieke, speciaal voor deze wedstrijd door kunstenares Hennie Broers ontworpen en vervaardigde prijzen van edelmetaal. De Jong Fammen Partij maakt deel uit van de Wimpel van 4.

Het foto-album van Henk vind je hier

Vier wimpels

Aukje van Kuiken uit Groningen heeft in 2012 deze onderscheiding ‘4 Wimpels’ als mogen ontvangen.
Zij was na Fenna Zeinstra en Sjoukje Visser de derde kaatsster die deze nieuwe prijs heeft bemachtigd. Zij won de prijs omdat ze de vier belangrijkste wedstrijden bij de dames op haar naam heeft geschreven. De Ald-Meiers Partij in Hitzum, de Jong Famme Partij in Mantgum, de Frouljus PC in Weidum en het NK Dames van de KNKB. De ‘4 Wimpels’ is een initiatief van deze organiserende kaatsverenigingen en de KNKB om het dameskaatsen een stimulans te geven. Sjanet Wijnia is de laatste tot nu toe die in 2019 de 4 Wimpels uitgereikt kreeg daarmee kwam het totaal op 4 kaatssters. Sinds 2016 is Manon Scheepstra de beschermvrouw van de Jong Famme Partij.
Kaatsvereniging Jacob Klaver is blij en trots dat deze sympathieke topkaatster de kaatsvereniging met raad en daad wil bijstaan. Manon heeft de Jong Famme Partij vijf maal gewonnen en wordt ook wel de ongekroonde koningin van de Jong Famme partij genoemd. Houdster van de Gouden Klaver is De Sterke Earm uit Groningen, Anne Monfils, Hiske Zeinstra en Marrit Zeinstra stonden vorig jaar op de hoogste trede.

Groningen – Workum

Het is de Sterke Earm uit Groningen met ditmaal in de gelederen Fiera de Vries, Aletta van Popta en Hiske Zeinstra. Zij verdedigen dit jaar de titel en gingen in hun eerste partij van de dag de strijd aan met “De Pripper” uit Workum. Nynke Kuipers, Naomi Wiersma en Gerde Lycklama a Nijeholt verdedigden deze dag de kleuren van “De Pripper”. De vliegende start was er voor Nynke en haar maten zij weten na het eerste bordje aan de telegraaf gelijk een gaatje te slaan naar de 0-2. Ondanks dat Aletta en haar maten wel degelijk kansen hadden om het tij te doen keren tot 3x toe bereikte de telegraaf de 6-6, bleven de bordjes een kant over gaan via de 0-3 naar de 0-4 liep het verschil verder en verder op. Nynke en haar maten kwamen niet echt in de problemen en weten de 2de lijst te bereiken als Gerde de winst veilig weet te stellen als zij de kaats weet te passeren op de 0-5 2-6.

Minnertsga – Exmorra

In de 2de partij van deze 18de Jong Fammen is het de afdeling Minnertsga die de arena betreedt. Mariet Haarsma, Anke Wassenaar en Simona Kootstra gaan de strijd aan met het tweetal van Exmorra, Marit Feenstra en Hilde Stremler beide eigenlijk nog schoolmeisje. Het eerste bordje in deze onderlinge strijd gaat naar de formatie van Mariet en vanaf dat moment nemen zij de touwtjes in handen en bouwen langzaam maar zeker de voorsprong verder en verder uit. Via de 2-0 loopt het verschil al snel verder op naar de 3-0 en de 4-0. Hilda, Marit geven de strijd niet op en halen alles uit de kast om het Mariet, Anke en Simona zo moeilijk mogelijk te maken. Eindelijk weten ook zij hun eerste bordje aan de telegraaf te hangen. Het zal niet genoeg blijken te zij om het tij te doen keren. Het krachtsverschil is te groot en met een prachtige uithaal weet Anke de boven te vinden op de 5-1 6-4 en daarmee loodst zij Minnertsga naar de 2de lijst.

Dronryp – Arum

Inge Jansma, Senne Idsardi en Iris Veltman kaatsen deze dag voor V.v.V. Sjirk de Wal uit Dronrijp. In hun eerste partij van de dag staan ze tegenover kaatsvereniging Willem Westra uit Arum met Anna Brouwer, Rixt Fokkema en Geanne Faber. Inge en haar maten laten er ondanks hevig verzet van Arum geen gras overgroeien en weten gelijk na het eerste bordje aan de telegraaf het heft in handen te nemen en uit te lopen via de 2-0 naar de 3-0. Anna en haar maten moeten echter wachten tot een 4-0 achterstand voordat ook zij een bordje weten te bemachtigen. Inge, Senne en Iris hebben de controle over de partij in handen en geven dit niet meer weg en stellen de 2de lijst veilig door een passeerslag van de kaats van Senne op de 5-1 6-4.

Sexbierum – Makkum

De eerste partijen van deze 18de editie van deze Jong Fammen kennen een vrij vlot verloop. Het is de afdeling D.I.O.S./De Twa Doarpen uit Sexbierum/Pietersbierum met Ilse Marije Hartman, Berber Bruinsma en Anna Ennema die daarna de arena betreden om de strijd aan te gaan met de afdeling Makkum met in de gelederen Ilse Zwaagstra, Larissa Smink en Anouk Smink. De vliegende start is er voor Ilse Marije en haar maten als zij er in slagen om als eerste een bordje te bemachtigen. Als Makkum er op dat moment niet in slaagt om het ritme te pakken loopt de achterstand op naar de 2-0. Langzaam maar zeker weet Ilse samen met Larissa en Anouk meer en meer grip te krijgen en weten zij de aansluiting te herstellen op de 2-1. Nadat de telegraaf de 2-2 stand bereikte weet Makkum langzaam maar zeker het tij in hun voordeel te keren en nemen zij voor het eerst de leiding met 2-3. Ilse Marije, Berber en Anna blijven het proberen maar zien het 4de en 5de eerst als eerste aan de zijde van partuur Makkum verschijnen waardoor het verschil op loopt naar de 2-5 en is de strijd gestreden. Als het perk van Larissa en Anouk de kaats weet te passeren gaan ook zij naar de 2de lijst.

Bolsward – Grou

Spannendste partij van de 1ste lijst was die tussen Bolsward wat aan de opslag begon met Femke Folkerts, Inge Blanke en Noa Elzinga. Zij moesten op weg naar de 2de omloop eerst de hindernis gevormd door kaatsvereniging It Wetterlan uit Grou zien te nemen. Jitske Kamsma en Aluca Bouma haalden gelijk vanaf het begin alles uit de kast maar zien het eerste verkaatste eerst naar de formatie van Femke gaan. Beide parturen gaan goed uit de startblokken en geven elkaar niets toe om en om worden de bordjes binnen gehaald via de 1-1 wordt het 2-2 en zelfs 3-3. Het belangrijke zevende eerst in een partij wil nog wel eens voor een doorbraak of ommekeer zorgen en het zijn Jitske en Aluca die weten toe te slaan en een 3-4 voorsprong weten te nemen. Zij slagen er echter niet in om dit vast te houden waardoor voor de 4de keer de telegraaf weer in evenwicht uit kwam ditmaal op de 4-4. Nadat de volgende 2 verkaatste eersten gelijkmatig waren verdeeld diende de beslissing in deze mooie strijd te vallen op de 5-5 telegraaf stand. Als de door Noa opgeslagen bal over het perk vliegt op de 5-5 4-6 gaan Jitske en Aluca naar de 2de omloop op deze mooie zaterdag in Mantgum.

Reduzum – Marsum

Kaatsvereniging “Jan Reitsma” uit Reduzum met Nora Zijlstra, Anne Baukje Zijlstra en Ylse Zijlstra betreed vervolgens de arena voor hun eerste partij van de dag tegen Kaatsvereniging Foar Ut uit Marsum met Nynke Steenstra, Serena Hovenga en Marije Hellinga. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden want beide parturen geven elkaar aan het begin niets toe waardoor de telegraaf in balans bleef tot aan de 1-1-1.  Vanaf dat moment weet Nynke langzaam maar zeker met haar maten de touwtjes in handen te nemen en uit te lopen via de 1-2 naar de 1-3. Ondanks verwoedde pogingen van Nora, Anna Baukje en Ylse om het tij te doen keren blijven de eersten een kant op gaan en komen Nynke, Serena en Marije niet echt meer in de problemen en zij stellen de winst uiteindelijk veilig op de 1-5 0-6 als Marije de bal voor de kaats weet te keren.

Ried – Mantgum

De afdeling V.v.V. Klaas Mug uit Ried met Janneke Posthumus, Joanne Elise Broeders en Ineke van der Ploeg stonden tegenover de thuisspelende formatie van Jacob Klaver uit Mantgum met Amarins de Groot, Bregt Arends en Jennie Terpstra. In het 18de jarige bestaan van de Jong Fammen Partij heeft Mantgum deze nog nooit weet te winnen wordt het hun dag is de vraag. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden aangezien beide parturen vanaf het begin elkaar niets toe gaven en om en om een bordje weten binnen te halen. Bregt en haar maten slagen er vervolgens in om de leiding in de partij te nemen en spel voorsprong te nemen via de 1-2 naar de 1-3. De strijd blijkt verre van gestreden want Janneke, Joanne Elise en Ineke weigeren de strijd te staken en slepen nog een 2de eerst uit het vuur . De telegraaf keert echter niet terug in balans want het is wederom Bregt samen met Amarins en Jennie die de voorsprong weten uit te bouwen via de 2-3 naar de 2-4 en de 2-5. De strijd is dan gestreden want Ried moet uiteindelijk het hoofd op de 2-5 2-6 buigen als Jennie hun partuur naar de 2de lijst weet te loodsen als zij de boven weet te vinden.

Sint Annaparochie – Goënga

Kaatsvereniging “St. Anna / Drie Spul is Ut” uit St. Annaparochie met Nienke de Haan, Sophie Kroondijk en Annet de Haan begint dan aan hun partij tegen Goenga/ De Lege Geaen uit Goenga met Moniek Lootsma, Iris Oosterbaan en Andrea Kroes.  De vliegende start is er voor Moniek en haar maten zij laten er geen gras overgroeien en weten gelijk een gaatje te slaan via de 0-1 naar de 0-2. Nienke, Sophie en Annet proberen het wel degelijk maar slagen er niet in om een echte vuist te maken om een bordje te bemachtigen, kans zijn er wel maar dan weten Moniek, Iris en Andrea elke keer op het juiste moment toe te slaan waardoor zij vervolgens hun 3de en 4de eerst aan de telegraaf weten te hangen. Ook in deze partij verschijnt met regelmaat de 6-6 maar blijft het bordje uit handen van partuur Nienke waardoor de formatie van Moniek de winst en 2de omloop veilig weet te stellen op de 0-5 6-6. Het is Moniek zelf die de winst veilig weet te stellen door een prachtige zitbal te plaatsen.

Easterein – Jirnsum

In de laatste partij van de eerste lijst van deze 18de editie van de Jong Fammen staat Easterein een van de kanshebbers deze dag met Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Jeska Terpstra, tegenover kaatsvereniging Jirnsum met Wybrig Bakker, Foke Jil Bakker en Marije Bodde. Het is een spannende partij vooral in de verkaatste eersten want maar liefst 4x verschijnt hier de 6-6 aan de telegraaf maar is het begin voor Roelie en haar maten als zij via de 1-0 gelijk afstand weten te nemen met 2-0 en 3-0. Langzaam maar zeker weet Wybrig met haar maten grip op de wedstrijd te krijgen en een bordje binnen te slepen. Nadat de volgende verkaatste eersten gelijkmatig werden verdeeld staat er een 4-2 voorsprong voor Easterein op de telegraaf. Wybrig blijft het samen met Foke Jil en Marije proberen maar moeten uiteindelijk de handdoek gooien op de 5-2 6-0 als door Wybrig opgeslagen bal te kort blijkt te zijn en voor het perk beland.

Workum – Folsgare

De tweede omloop van deze 18de editie op deze mooie zaterdag begint met de partij tussen “De Pripper” uit Workum met Nynke Kuipers, Noami Wiersma en Gerde Lycklama Nijeholt en kaatsvereniging Yn’e Lyte uit Folsgare met Judith Cuperus en Eline van Dijkhuizen. Het eerste bordje aan de telegraaf verschijnt aan de zijde van partuur Nynke. Ook Judith en Eline zijn goed uit de startblokken gegaan en weten de stand al snel weer in balans te brengen op de 1-1. Zij slagen er echter niet in om de leiding over te nemen. Het krachtsverschil blijkt te groot te zijn want Nynke, Naomi en Gerde nemen vanaf de 1-1 de touwtjes in handen en bouwen via de 1-2 de voorsprong verder en verder uit via de 1-3 naar de 1-4. Judith en Eline blijven echter knokken voor wat ze waard zijn maar moeten uiteindelijk als nog de handdoek werpen op de 1-5 2-6 als Naomi de winst veilig weet te stellen door de kaats te passeren.

Minnertsga – Dronryp

Een mooie strijd is er vervolgens tussen de afdeling van Minnertsga met Mariet Haarsma, Anke Wassenaar en Simona Kootstra en V.v.V. Sjirk de Wal uit Dronrijp met Inge Jansma, Senne Idsardi en Iris Veltman. Het eerste te verkaatste eerst komt in handen van Mariet en haar maten die daarmee zeer goed van start gaan lang kunnen zij echter niet van deze voorsprong genieten want de formatie van Inge weet gelijk aan te sluiten op de 1-1. Vanaf dat moment lijkt de partij te kantelen in het voordeel van Dronrijp als zij als eerste het 2de en 3de eerst weten te bereiken en daarmee een 1-3 voorsprong weten te nemen. Mariet, Anke en Simona weigeren de strijd op te geven en halen alles uit de kast om het verschil van 2 eersten kleiner te maken maar wat ze ook proberen Dronrijp blijft op voorsprong via de 2-4 lopen zij uit naar de 3-5. In het laatste te verkaatsen halen beide parturen nog een keer alles uit de kast en dient het eerst op de 6-6 te worden beslist. Als Anke de opgeslagen bal van Inge niet goed verwerkt en deze over de kwaadlijn vliegt gaat ook Dronrijp naar de 3de lijst.

Makkum – Grou

De afdeling van Makkum met Ilse Zwaagstra, Larissa Smink en Anouk Smink betreden vervolgens de arena tegen het tweetal van It Wetterlan uit Grou bestaande uit Jitske Kamstra en Aluca Bouma. Het is Makkum die vliegend van start gaat en via de 1-0 gelijk een gaatje weet te slaan naar de 2-0. Jitske en Aluca proberen het wel maar het krachtsverschil blijkt te groot te zijn ondanks diverse kansjes om het tij te keren. Het verschil loopt al snel verder op in het voordeel van Ilse, Larissa en Anouk. De bordjes blijven een kant op vallen via de 3-0 naar de 4-0 en zelfs de 5-0. Eindelijk weten Jitske en Aluca als nog een eerst uit het vuur te slepen voordat het doek valt als Anouk de winst voor Makkum veilig weet te stellen met een passeerslag van de kaats op 5-1 6-2.

Marsum – Mantgum

Kaatsvereniging Foar Ut uit Marsum met Nynke Steenstra, Serena Hovenga en Marije Hellinga komt in hun 2de partij van de dag tegenover de lokale favoriet te staan Jacob Klaver uit Mantgum met Amarins de Groot, Bregt Arends en Jennie Terpstra. Nynke en haar maten nemen brutaal weg de leiding en weten het eerste verkaatste eerst naar zich toe te trekken. De telegraaf komt als snel weer terug in evenwicht te hangen op de 1-1 waardoor er een prachtige strijd ontstaat waarin de mogelijkheden er zijn voor Marsum maar de eersten naar de formatie van Amarins gaan op  de 1-2 en zelfs de 1-3. Even lijkt de strijd weer geheel op te laaien als Nynke samen met Serena en Marije de achterstand bijna ongedaan weten te maken en terug weten te komen tot aan de 2-3. De balans keert echter niet terug in deze partij want wederom pakt Bregt samen met Amarins en Jennie de draad weer op en bouwen de voorsprong weer verder uit naar de 2-4 en zelfs de 2-5. Nynke, Serena en Marije proberen het nog wel maar moeten uiteindelijk als nog de handdoek gooien op de 2-5 2-6 als de door Serena opgeslagen bal buiten de perk lijnen beland.

Goënga – Easterein

In de klapper van deze mooie kaatsdag in Mantgum op sportcomplex “De Wjukken” tijdens deze 18de Jong Fammen Partij staat de afdeling Goenga/De Lege Geaen met Moniek Lootsma, Iris Oosterbaan en  Andrea Kroes tegenover het partuur van Easterein met Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Jeska Terpstra. Het werd een prachtige strijd waarin Moniek met haar maten als eerste een bordje weten te bemachtigen. Beide formatie geven elkaar geen duimbreedte ruimte zodat de eersten om en om aan de telegraaf verschenen via de 1-1 wordt het al snel 2-2. Nadat Roelie met haar maten een 3-2 achterstand ongedaan hadden weten te maken wisten zij het belangrijke zevende eerst naar zich toe te trekken. Moniek, Iris en Andrea geven de strijd niet op en weten zich weer langszij te knokken op de 4-4. Als de 2 daarop verkaatste eersten gelijkmatig worden verdeeld komt de telegraaf uit op de 5-5. Wie er naar de 3de omloop zal worden beslist in het laatste te verkaatsen bordje. Als beide formaties elkaar niets toe geven valt de beslissing uiteindelijk op een volle telegraaf de 5-5 6-6. Het is Roelie die op deze stand de opslag aan de zijde van Easterein mag verzorgen als zij de bal niet de goede koers mee geeft en deze buiten het perk valt gaan Moniek, Iris en Andrea als laatste naar de 3de omloop. Als zij daar vervolgens een vrije doorgang hebben door een staand nummer plaatsen zij zich als eerste voor de halve finale van deze 18de editie van de Jong Fammen Partij in Mantgum.

Workum – Dronryp

De andere halve finalisten komen uit de partijen op de 3de lijst waarvan de eerste zal gaan tussen kaatsvereniging “De Pripper” uit Workum met Nynke Kuipers, Naomi Wiersma en Gerde Lycklama Nijeholt en de formatie van V.v.V. Sjirk de Wal uit Dronrijp te staan met Inge Jansma, Senne Idsardi en Iris Veltman.

Het eerste verkaatste eerst komt in handen van Inge en haar maten als de door Gerde opgeslagen bal buiten de perklijnen beland op de 0-6. De balans keert echter al snel terug in deze wedstrijd wanneer ditmaal Gerde haar fout zelf weet te herstellen als zij de boven weet te vinden op de 0-1 6-4. De strijd lijkt vervolgens echt los te barsten wanneer het 3de verkaatste eerst op de 6-6 beslist dient te worden. Als Inge de bal te veel snelheid mee geeft en deze over het perk heen vliegt komt Workum op een 2-1 voorsprong. Inge, Senne en Iris proberen vervolgens de achtervolging in te zetten maar moeten toezien dat het bordje wederom naar Workum gaat wat daarmee al een 3-1 voorsprong weet te nemen. Als Gerde vervolgens een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 3-1 6-4 loopt het verschil verder op en lijkt deze strijd te zijn gestreden maar de formatie van Inge weigert de handdoek te werpen e.n blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf en zij weten een 2de eerst uit het vuur te slepen. Het zevende eerst wil nog wel eens voor een doorbraak of ommekeer zorgen. In een zeer zwaar bevochten eerst weet Inge op de 4-2 6-6 aan het langste eind te trekken als zij de kaats weet te behouden en daarmee keert de spanning weer volledig terug in deze strijd. Het zal echter niet genoeg blijken te zijn want met een prachtige uithaal op de 4-3 6-2 van Naomi zij weet de boven te vinden komt Workum op een 5-3 en dit buitenkansje laten zij zich niet meer uit handen glippen. Inge, Senne en Iris proberen nog uit alle macht om te voorkomen dat Workum de ½ finale bereikt maar door een prachtige klap van Naomi op 5-3 6-4 zij weet de kaats te passeren stelt zij de winst veilig.

Makkum- Mantgum

Zo waren 2 van de 3 halve finalisten op dat moment bekend wie zich als laatste bij de formaties van Workum en Goenga zou gaan voegen moest gaan blijken uit de confrontatie tussen de afdeling van Makkum met Ilse Zwaagstra, Larissa Smink en Anouk Smink en het thuis spelende vereniging Jacob Klaver met Bregt Arends,  Amarins de Groot en Jennie Terpstra. Het is een wedstrijd waarin veel op het spel staat de winnaars van deze strijd hebben een staand nummer in de ½ finale van deze 18de editie van de Jong Fammen Partij en plaatsen zich daarmee als eerste voor de finale. Het is Makkum die er in weet te slagen om gelijk het eerste verkaatste bordje naar zich toe te trekken als Anouk de boven weet te vinden op 6-4. Beide parturen zijn zeer aan elkaar gewaagt aan het begin van deze strijd want al snel weet Amarins de balans terug te brengen als zij de bal voor de kaats weet te keren op 1-0 2-6. Het blijft stuivertje wisselen met het binnen halen van de bordjes want voor de 2de keer weten Ilse, Larissa en Anouk het initiatief te nemen en op een 2-1 voorsprong te komen. Bregt, Amarins en Jennie blijven echter in het spoort want zij weten gelijk weer aan te sluiten als Amarins de bal zo naar het perk weet te sturen dat Anouk deze niet goed weet te verwerken en deze over de kwaadlijn vliegt op de 2-1 4-6. Zij slagen er echter niet in om de leiding over te nemen in de partij want het is ditmaal Larissa die er in slaagt om weer Makkum op voorsprong te zetten als zij de bal over de boven slaat op de 2-2 6-4. De strijd lijkt vervolgens echt los te barsten als voor de eerste keer de beslissing dient te vallen op de 6-6. Het is Ilse die de afstand tussen de beide parturen weet te vergroten als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen. De strijd blijkt verre van gestreden want Bregt zet samen met haar maten de achtervolging in onder leiding van Amarins zij weet de achterstand terug te brengen en het belangrijke zevende eerst te verzilveren door de bal zo naar het perk te sturen op de 4-2 0-6 dat deze niet verwerkt kan worden door Larissa en Anouk. De telegraaf komt vervolgens al snel weer in balans door wederom goed opslag werk van Amarins zij weet weer een prachtige zitbal te plaatsen op de 4-3 0-6. Beide parturen blijven alles uit de kast halen en het 9de te verkaatsen eerst dient op de 6-6 te worden beslist en als Jennie de bal dan voorbij de kaats weet te slaan neemt Mantgum voor het eerst de leiding in de partij en dit buitenkansje laten zij niet meer uit handen glippen. In een zwaar bevochten strijd loodst Amarins hun formatie naar de finale van deze 18de Jong Fammen partij als zij de winst veilig weet te stellen met een zitbal op de 4-5 0-6.

Goënga – Workum

Op de vraag wie de strijd aan mag gaan met Mantgum in de finale dient een antwoord te komen uit de ½ finale waarin Goenga/De Lege Geaen met Moniek Lootsma, Iris Oosterbaan en Andrea Kroes tegenover “De Pripper” uit Workum staan met Nynke Kuipers, Naomi Wiersma en Gerde Lycklama a Nijeholt. Het beloofd een mooie strijd te gaan worden als gelijk het eerste verkaatste eerst gelijk tot aan de 6-6. Het is Andrea die het bordje weet te verzilveren wanneer zij een prachtige zitbal weet te plaatsen. De bliksemstart is er voor Moniek en haar maten als voor de 2de keer op rij  Andrea weet toe te slaan. Zij slaagt er in om de kaats te passeren op de 1-0 6-2. Nynke, Naomi en Gerde proberen het wel om het tij te keren maar moeten toezien dat voor de 3de keer op rij het bordje richting de zijde van de telegraaf van Goenga gaat. Voor de derde keer op rij is het Andrea die fantastisch werk doet voor haar partuur als zij ditmaal om de kaats te passeren op de 2-0 6-2. Ondanks verwoedde pogingen van de formatie van de Pripper om grip op de wedstrijd te krijgen blijven de eersten aan een zijde verschijnen. Door goed werk van Moniek in het tussenspel, zij weet de bal voor de kaats te keren op de 3-0 6-4 halen zij daarmee voor de 4de keer op rij een bordje binnen. De strijd lijkt te zijn gestreden als de door Gerde opgeslagen bal niet de goede richting mee krijgt en buiten de perklijnen beland op de 4-0 6-4. De strijd blijkt verre van gestreden want Nynke, Noami en Gerde weigeren de strijd te staken en de handdoek te gooien, eindelijk weten ook zij een eerst te bemachtigen. Met een prachtige zitbal weet Gerde toe te slaan op de 5-0 4-6. De inhaal race zal echter te laat komen want het is Andrea die het slot akkoord schrijft in deze partij en hun formatie naar de finale weet te loodsen wanneer zij goed onder de bal stapt en deze over de boven vliegt op de 5-1 6-2.

Finale

Het is een prachtige zaterdag de 3de juli 2021 in Mantgum nadat de dames even pauze hadden gehad en het Fries Volkslied had geklonken barste nog een keer de strijd los om de Gouden Klaver, wie zou deze 18de editie van de Jong Fammen op zijn naam gaan schrijven is het de thuis spelende formatie van Mantgum met Bregt Arendz, Amarins de Groot en Jennie Terpstra of gaan Moniek Lootsma, Iris Oosterbaan en Andrea Kroes kaatsend voor de afdeling De Lege Geaen uit Goenga er als nog met de hoofdprijs vandoor. Voor de laatste keer deze dag gaf de heer J. Winkel aan ditmaal Amarins van Mantgum om de hand op te steken en de eerste bal richting het perk te sturen. Bregt, Amarins en Jennie begonnen deze finale aan de zijde van de opslag en zij weten in een zeer zwaar bevochten eerst gelijk op de 6-6 toe te slaan als vizier van Monique niet op scherp staat en de bal te kort blijkt te zijn en voor het perk beland. De bliksemstart in deze finale is voor Bregt en haar maten wanneer zij er geen gras over laten groeien en de  de voorsprong gelijk weten uit te bouwen naar de 2-0 door goed werk van Amarins zij weet de bal zo naar het perk te sturen op de 1-0 6-2 dat Andrea en Iris er niet in slagen om deze goed te verwerken. Moniek, Iris en Andrea proberen het wel maar krijgen niet echt grip op de wedstrijd en zien de achterstand verder oplopen. Het is Jennie die de afstand tussen de parturen doet oplopen naar de 3 eersten als zij de bal tot voor de kaats weet te retourneren op de 2-0 6-4. Eindelijk lijkt de strijd los te barsten als ook Goenga hun eerste bordje aan de telegraaf ziet verschijnen als ditmaal Amarins niet met scherp de bal naar het perk stuurt en deze buiten het perk beland op de 3-0 2-6. De spanning lijkt vervolgens volledig terug te keren in deze finale als in een zeer zwaar bevochten eerst Andrea weet toe te slaan door de kaats te passeren op de 3-1 6-6. Het evenwicht keert echter niet terug in de telegraaf want want met een prachtige bovenslag van Jennie op de 3-2 6-4 weet zij het verschil weer op 2 eersten te brengen. Als Moniek, Iris en Andrea daar geen passend antwoord op lijken te hebben ondanks dat Iris de van best opslag voor haar rekening gaat nemen vanaf dat moment lijkt de strijd als nog gestreden wanneer Iris er niet in slaagt om de bal de goede richting mee te geven aan de opslag en deze buiten het perk beland op de 4-2 6-4. Het partuur van Bregt geeft deze voorsprong niet meer uit handen, en zij weten namens kaatsvereniging Jacob Klaver uit Mantgum voor het eerst in het 18de jarige bestaan van de Jong Fammen Partij de Gouden klaver in Mantgum te houden wanneer Amarins de winst veilig weet te stellen met een prachtige uithaal slaat zij de bal over de boven op 5-2 6-4.

Uitslag 18de Jong Fammen Partij:

1e prijs: Mantgum

K.V. Jacob Klaver met  Bregts Arendz, Amarins de Groot en Jennie Terpstra

2e prijs: Goenga

K.V. Goenga/De Lege Geaen met Moniek Lootsma, Iris Oosterbaan en Andrea Kroes

3de prijs: Workum

K.V. “De Pripper” met Nynke Kuipers, Naomi Wiersma en Gerde Lyklama a Nijeholt

Meer foto’s

Verslag en foto’s Henk Hempenius