Home laatste nieuws Nynke Sybrandy prolongeert koninginnetitel in St Anne

Nynke Sybrandy prolongeert koninginnetitel in St Anne

365
0

Het was zondag 19 juli 2020 pas de 2de keer dit “seizoen” dat de dames de kaatstas hadden ingepakt om richting St. Annaparochie af te reizen. In deze vreemde tijd moeten alle verenigingen een corona protocol opstellen om een wedstrijd te kunnen/mogen organiseren waar maximaal 250 toeschouwers bij aanwezig mogen zijn op 1,5 m afstand.

Kaatsvereniging St. Anna / Drie Spul is Ut had het op sportcomplex De Waaie prima voor elkaar. Het waren prachtige weersomstandigheden, gezellig druk om het veld. Mooie omstandigheden waarin de 8 vrije formatie parturen op de lijst met elkaar de degens gingen kruisen om de fel begeerde kransen. De wedstrijd leiding was deze dag in handen van scheidsrechter de heer J. Winkel en hij gaf om 11:00 het startsein waarna door de dames die de van best opslag verzorgden binnen hun partuur de eerste ballen richting de perken stuurden.  

Sietske Okkema – Andrea Kroes

Sietske Okkema vormt dit seizoen een vrije formatie met Jeska Terpstra en Martzen Deinum. Zij stonden in hun eerste partij van de dag tegenover het partuur van Andrea Kroes, Sigrid de Jong en Ineke van der Ploeg (verving de afwezige Marije Hellinga). Sietske weet met haar opslag deze partij open te breken door het eerste bordje aan de telegraaf te hangen wanneer zij de bal zo naar het perk weet te sturen dat Ineke er niet in slaagt om deze goed te verwerken en de bal over de kwaadlijn vliegt op de 6-4. Het beloofd een mooie strijd te gaan worden wanneer de balans al zeer snel terug keert in deze partij. Het is ditmaal goed opslag werk van Andrea. Zij slaagt er in om het perk van Jeska en Martzen met lege handen achter te laten en een prachtige zitbal te plaatsen op de 1-0 4-6. Andrea, Sigrid en Ineke slagen er niet in om de leiding in de wedstrijd over te nemen maar zien voor de 2de keer een achterstand ontstaan. Als ditmaal het vizier van Andrea niet op scherp staat en de bal buiten de perklijnen belandt op 1-1 6-4. De formatie van Sietske weet vervolgens het initiatief in handen te nemen en de voorsprong uit te bouwen. Het is Martzen die op de goede plek staat in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren op 2-1 6-4. Het verschil tussen de beide formaties loopt daarmee op naar 3-1 in het voordeel van partuur Sietske. De strijd blijkt echter verre van gestreden want voor het eerst in deze partij dient er een verkaatst eerst op de 6-6 te worden beslist. Er liggen daarmee kansen voor partuur Andrea om dichterbij te komen maar het is Sietske die dat met haar opslag weet te voorkomen. Zij weet de bal zo naar het perk te sturen dat zij zelf op tijd is om de bal voor de kaats kan keren op 3-1 6-6 en daarmee lijkt deze strijd te zijn gestreden. Er lijkt geen vuiltje aan de lucht voor Sietske, Jeska en Martzen wanneer zij ook als eerste er in slagen om het vijfde bordje te bemachtigen. Het is het goede opslag werk van Sietske wat er voor zorgt dat het perk van Sigrid en Ineke met lege handen achter op de 4-1 6-4. Andrea en haar maten weigeren echter de handdoek in de ring te gooien en blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf. Het is Sigrid die door een boven slag op 5-1 0-6 hun 2de eerst aan de telegraaf weet te hangen. De strijd en spanning lijkt vervolgens verder toe te nemen wanneer in een zeer snel verkaatst eerst Andrea samen met haar maten weet toe te slaan. Zij weten de kaats te behouden op 5-2 0-6. De inhaalrace van Andrea en haar maten zal echter te laat komen want als het vizier van Andrea op de 5-3 6-4 niet op scherp staat en de bal buiten het perk belandt gaat de formatie van Sietske, Jeska en Martzen als eerste naar de 2de omloop.

Ilse Tuinenga – Roelie Kroondijk

Ilse Tuinenga betreedt vervolgens samen met Margriet Bakker en Sjanet Wijnia de arena om hun eerste partij van de dag te gaan spelen. Zij beginnen aan de opslag en nemen het op tegen het partuur van Roelie Kroondijk, Klasine Huistra en Jennie Terpstra. Het is Margriet die met een prachtige uithaal de partij weet open te breken, zij laat de bal over de boven vliegen op de 6-2. Roelie probeert gelijk met haar maten de aansluiting te herstellen maar zien het verschil verder oplopen wanneer Ilse een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 1-0 6-0. Ondanks verwoede pogingen om het tij te doen keren ziet Roelie samen met Klasine en Jennie alle pogingen daartoe stranden en het verschil verder oplopen. Voor de 2de keer in 3 verkaatste eersten weet Margriet een bordje binnen te slepen als zij ditmaal de kaats weet te passeren op de 2-0 6-4. Het krachtsverschil blijkt deze dag te groot te zijn want de eersten blijven een kant op gaan. Ilse mag zelf de bal richting het perk sturen op de 3-0 6-2 zij weet dat op zo’n wijze te doen dat het Klasine en Jennie niet lukt om deze bal te verwerken en deze in het perk blijft zitten. Toch blijft de zijde van de telegraaf van Roelie, Klasine en Jennie leeg want als Ilse de bal op 4-0 2-6 te veel snelheid mee geeft en deze over het perk heen vliegt is daar het eerste bordje voor partuur Roelie. Zij kunnen echter niet voorkomen dat het 5de eerst aan de telegraaf als eerste aan de zijde van Ilse, Margriet en Sjanet verschijnt wanneer de door Roelie opgeslagen bal niet binnen de perklijnen blijft op 4-1 6-0. In het laatste te verkaatsen eerst halen beide parturen nog een keer alles uit de kast en is de eerste 6-6 van deze onderlinge confrontatie een feit. Met een prachtige bovenslag is het Sjanet die hun formatie op 5-1 6-6 naar de 2de lijst weet te loodsen.

Anna Brecht Bruinsma -Nynke Sybrandy

In de 3de partij van de eerste omloop op deze mooie zondag 19 juli 2020 stond Anna Brecht Bruinsma samen met Anne Monfils en Harmke Siegersma tegenover de formatie van Nynke Sybrandy, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra een zware opgave maar ze gaan vliegend van start. Zij begonnen deze partij met Anne in een dubbel rol voor van best op en in het voorperk. De van minst opslag werd verzorgt door Anne Brecht en het lijkt effect te hebben want zij weten gelijk de leiding te nemen als Anne de bal op 6-4 zo naar het perk weet te sturen dat Manon deze niet goed verwerkt en deze over de kwaadlijn vliegt. Even lijkt het er op dat Anna Brecht en haar maten een vliegende start kunnen gaan maken als zij op een 1-0 6-4 voorsprong komen maar ze weten dit niet vast te houden want via een bovenslag van Manon wordt het 1-0 6-6 en als Marrit vervolgens dan nog zeer goed onder de bal weet te stappen en deze over de boven laat vliegen komen ze weer langszij. Spanning zit er volop in de verkaatste eersten want voor de 2x op rij valt de beslissing pas op de 6-6. Manon weet de voorsprong voor hun partuur verder uit te bouwen als zij op de 1-1 6-6 de kaats weet te passeren. Anna Brecht, Anne en Harmke proberen daarna de draad weer op te pakken en de achtervolging in te zetten. Ondanks alle verwoede pogingen zien zij de achterstand toch groeien als het vizier van Anne niet op scherp staat en de bal net buiten de perklijnen belandt op de 1-2 4-6. Het krachtsverschil blijkt in deze onderlinge strijd ook te groot te zijn want als de door Anna Brecht naar het perk gestuurde bal over het hele perk heen vliegt  op 1-3 0-6 is de strijd eigenlijk gestreden. Het 5de eerst in deze strijd komt als eerste in handen van Nynke, Manon en Marrit. Het is Manon die er in slaagt om op 1-4 4-6 de bal over de boven te laten vliegen op 1-4 4-6. De formatie van Nynke komt niet meer in de problemen ondanks diverse pogingen van partuur Anna Brecht om het tij in hun voordeel te doen kantelen. Marrit weet vervolgens de laatste 2 punten aan de telegraaf te hangen wanneer zij op 1-5 2-6 de bal tot in het perk weet te retourneren waardoor ook zij weten door te dringen tot de 2de lijst in St. Annaparochie.

Tineke Dijkstra – Annet de Haan

Als laatste kwam Tineke Dijkstra samen met Sandra Hofstra en Louise Krol in actie en zij gingen de strijd aan met de formatie van Annet de Haan, Lotte Delgrosso en Annelien Broersma. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden want gelijk het eerste bordje dient op de 6-6 te worden beslist. Als Sandra er in slaagt om op dat moment de kaats te passeren nemen zij de leiding. Via een zeer snel verkaatst eerst loopt het verschil tussen beide parturen verder op als het vizier van Annelien niet goed staat afgesteld op de 1-0 6-0. De formatie van Annet probeert uit alle macht om grip op de wedstrijd te krijgen. Zij doen volop mee in de verkaatste eersten want voor de 2de keer in 3 verkaatste eersten verschijnt de 6-6 maar is het wederom Tineke die er samen met haar maten weer mee vandoor gaat als de opslag de formatie van Annet hun weer in de steek laat en de door Annelien opgeslagen bal net aan de verkeerde kant van de perklijn terecht komt. De formatie van Tineke heeft de zaakjes op dat moment goed voor elkaar en slaagt er in om voor de 4de keer op rij toe te slaan dankzij een prachtige zitbal Tineke op de 3-0 6-4. Even lijkt het erop dat het eenrichting verkeer wat betreft bordjes aan de telegraaf zou worden maar niets bleek minder waar, wanneer Tineke er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te houden op de 4-0 4-6 is daar eindelijk het eerste bordje voor de formatie van Annet. De spanning lijkt vervolgens verder en verder terug te keren in deze partij als het verschil terug loopt. Voor de 2de keer op rij staat het vizier van Tineke net niet goed afgesteld en ziet zij de op de 4-1 4-6 de bal weer net buiten het perk belanden. De strijd is gestreden wanneer het 5de bordje aan de telegraaf als eerste in handen komt van partuur Tineke zij laten dit buitenkansje zich niet meer ontglippen en weten zich als laatste te plaatsen voor de 2de omloop op sportcomplex de Waaie in St. Annaparochie als de door Annet opgeslagen bal net buiten de perklijnen belandt op de 5-2 6-4.

Sietske Okkema – Ilse Tuinenga

Wie er in slaagt om de 2de omloop te bereiken is altijd verzekerd van 2x kaatsen want de winnaars van deze omloop staan tegen over elkaar in de finale en de verliezende formaties staan nemen het nog een keer tegen elkaar op in de strijd om de 3de prijs of niets. Als eerste is het Sietske Okkema die samen met Jeska Terpstra en Martzen Deinum de arena betreedt om de degens te gaan kruisen met het partuur van Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Sjanet Wijnia. Via een snel verkaatst is het Sjanet die er in slaagt om het eerste bordje aan de telegraaf weet te hangen als zij de bal met een onderhandse slag voorbij de kaats weet te slaan op de 0-6. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen als het 2de eerst op de 6-6 beslist dient te worden. Het is Ilse zelf die met haar opslag de voorsprong weet te verdubbelen als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op het perk van Jeska en Martzen. Sietske en haar maten proberen het wel maar het is wederom Ilse die goed op dreef is en het verschil verder doet oplopen als zij voor de 2de keer op rij ditmaal op 0-2 2-6 het perk van Jeska en Martzen weer met lege handen laat staan. Kansen zijn er wel voor de formatie van Sietske want voor de 2de keer in 4 eersten is daar weer de 6-6. Als ditmaal de door Ilse opgeslagen bal net voor de voorlijn neer ploft is daar eindelijk het eerste bordje en loopt het verschil terug naar de 1-3. Het lijkt hard te gaan als Ilse samen met Margriet en Sjanet een 0-6 voorsprong weten te nemen in het volgende eerst maar de strijd bleek verre van gestreden want ook in dit eerst dient de beslissing te vallen op de 6-6. Op dat moment is het wederom Ilse die de bal naar het perk mag sturen en als zij dat weer op een wijze doet dat Jeska en Martzen er geen antwoord op hebben loopt het verschil op naar de 1-4. Sietske weigert samen met haar maten de strijd op te geven en zien nog een 2de eerst aan hun zijde van de telegraaf verschijnen als ditmaal het vizier van Ilse niet op scherp staat en de bal buiten het perk belandt op de 1-4 6-2. Het belangrijke zevende eerst in een partij wil nog wel eens voor een ommekeer of doorbraak zorgen. Spannend is het wel want voor de 4de keer in deze strijd is er de 6-6 aan de telegraaf. Als Sjanet ditmaal goed onder de bal weet te stappen en deze over de boven vliegt is het verschil definitief gemaakt. Ilse, Margriet en Sjanet komen niet meer in de problemen en plaatsen zich als eerste voor de finale als de door Sietske opgeslagen bal net buiten de perklijnen belandt op de 2-5 0-6.

Nynke Sybrandy – Tineke Dijkstra

Wie er beslag gaat leggen op het 2de finale plekje op deze mooie zondag de 19de juli op sportcomplex “De Waaie” moet de onderlinge strijd tussen de formatie van Nynke Sybrandy, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra en die van Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol gaan uitmaken. Het beloofd een mooie strijd te gaan worden want het eerste verkaatste bordje dient gelijk op de 6-6 te worden beslist en het wordt verzilverd door Nynke als zij zelf de bal naar het perk mag sturen en vervolgens de bal weet te retourneren tot in het perk. Tineke en haar maten proberen gelijk de aansluiting te herstellen maar kunnen niet voorkomen dat ook het 2de eerst op rij naar partuur Nynke gaat als het perk van Manon / Margriet de boven weet te vinden op de 1-0 6-2. Het krachtsverschil lijkt te groot te zijn want de bordjes gaan een kant over als voor de 2de keer Nynke weet toe te slaan door een eerst aan hun totaal toe te voegen. Zij weet een prachtige zitbal te plaatsen op de 2-0 6-0. Wat Tineke, Sandra en Louise ook proberen zij lijken maar geen grip op de wedstrijd te kunnen krijgen en zien het verschil verder en verder oplopen. Het 4de eerst gaat wederom door goed opslag werk van Nynke naar hun zijde van de telegraaf zij weet het perk van Sandra en Louise met lege handen achter te laten op de 3-0 6-4. De strijd is gestreden wanneer Nynke op de goede plek op het goede moment is in het tussenspel en de bal voor de  kaats weet te keren op 4-0 6-2. Nog een keer halen beide parturen alles uit de kast en het leid nog tot de 2de 6-6 van deze strijd maar als de door Louise opgeslagen bal buiten het perk belandt gaat Nynke samen met Manon en Marrit naar de finale van deze 2de vrije formatie van het seizoen.

Sietske Okkema – Tineke Dijkstra

Het is een mooie kaatsdag waar kaatsvereniging “St. Anne – Drie Spul is Ut” het mooi voor elkaar hadden en het gezellig druk was op sportcomplex  “De Waaie”. Voordat de finalisten de arena betraden was er eerst nog de strijd om de 3de prijs of niets. Hierin begon Sietske samen met Jeska Terpstra en Martzen Deinum aan de opslag en zij stonden tegen over Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol. Het eerste verkaatste eerst tussen deze 2 parturen komt in handen van partuur Tineke als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 0-6. De telegraaf keert al snel terug in balans wanneer de door Louise opgeslagen bal buiten de perklijnen belandt op de 0-1 6-0. Voor de 2de keer in deze mooie strijd is het wederom Tineke die met haar maten op het juiste moment weten toe te slaan. Sandra slaagt er in om de kaats te passeren op de 1-1 4-6 en daarmee hun partuur weer op voorsprong te zetten. De formatie van Sietske probeert het wel maar zien de achterstand verder oplopen wanneer Louise de bal zo naar het perk weet te sturen dat Martzen deze niet goed weet te verwerken en deze over de kwaadlijn vliegt op 1-2 4-6. Strijd is er volop want beide parturen halen alles uit de kast om de 3de prijs mee te kunnen nemen en dat leid tot de eerste 6-6 van de partij. Als de door Sietske opgeslagen bal te net kort blijkt te zijn en voor het perk belandt loopt het verschil op naar de 1-4. Via een zeer snel verkaatst eerst is de strijd vervolgens gestreden want als de door Martzen uitgeslagen bal wederom over de kwaadlijn verdwijnt op de 1-4 2-6 komt het 5de eerst aan de zijde van partuur Tineke te hangen en zij geven dit niet meer uit handen en stellen de 3de prijs veilig wanneer Sandra de partij in stijl eindigt met een prachtige boven slag op de 1-5 0-6.

Ilse Tuinenga – Nynke Sybrandy

De finale van deze 2de vrije formatie wedstrijd van het seizoen is een prachtig affiche want de 2 sterkste vrije formatie parturen bij de dames hoofdklas staan tegenover elkaar het beloofde dus een prachtige strijd te gaan worden. Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Sjanet Wijnia beginnen deze finale aan de zijde van de opslag en aan de overkant staat de formatie van Nynke Sybrandy, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra. Het is Margriet die het eerste eerst weet binnen te halen als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 6-0. De strijd lijkt vervolgens echt los te barsten want voor het eerst is daar de 6-6 aan de telegraaf. Als Ilse de bal te veel snelheid mee geeft en deze over het perk heen vliegt keert de balans terug in deze prachtige strijd. Nynke, Manon en Marrit weten daarna even het initiatief naar zich toe te trekken en de leiding over te nemen door goed opslag werk van Nynke zij weet het perk van Margriet en Sjanet met lege handen achter te laten op de 1-1 2-6. Beide formaties halen alles uit de kast en laten zien waartoe ze in staat zijn aan zowel de opslag als in de beide perken waardoor voor de 2de keer in 4 eersten de 6-6 de beslissing dient te vallen. Het is Nynke die op dat moment de bal naar het perk mag sturen en als zij er weer in slaagt om dat op zo’n wijze weet te doen dat Margriet en Sjanet er geen vat op weten te krijgen loopt het verschil op naar de 1-3. De strijd is echter van gestreden want de spanning keert terug in de wedstrijd als in het daarop volgende eerst het vizier van Nynke niet op scherp staat en de bal buiten de perklijnen belandt op de 1-3 6-4. Ilse, Margriet en Sjanet slagen er niet in om gelijk langszij te komen waardoor het verschil weer oploopt naar de 2 eersten. Het is Manon die prachtige onder de opgeslagen bal van Ilse stapt en deze over de boven doet vliegen op de 2-3 2-6. Spanning blijft volop in deze prachtige finale want Ilse geeft samen met haar maten de strijd niet op en weten het belangrijke zevende eerste te bemachtigen als zij de kaats weet te behouden op de 2-4 6-4. Even lijkt het er op dat de balans als nog terug lijkt te keren in deze partij wanneer Ilse, Margriet en Sjanet een 6-2 voorsprong weten te nemen maar zij weten dit niet om te zetten in een bordje via een kwaadopslag van Sjanet en een zitbal van Nynke wordt het 2-4 6-6. Als Nynke de bal zo naar het perk weet te sturen dat de door Margriet uitgeslagen bal net aan de verkeerde kant van de kwaad paal langs gaat loopt verschil op naar de 3-5 in plaats van de 4-4. Het blijkt het breekpunt te zijn in deze finale want het is Marrit die de kransen en de eerste prijs vervolgens veilig weet te stellen als zij de bal voorbij de kaats weet te slaan op de 3-5 0-6. Kaatsvereniging “St. Anne – Drie Spul is Ut” stelt ook altijd een koninginneprijs beschikbaar voor de 2de keer op rij werd Nynke Sybrandy tot koningin uit geroepen en zij mag de Jokelyn Tienstra Wisselprijs wederom voor een jaar mee naar huis nemen.

Uitslag St. Annaparochie:

1e prijs:

Nynke Sybrandy                                               Leeuwarden

Manon Scheepstra                                           Leeuwarden

Marrit Zeinstra                                                Groningen

2e prijs:

Ilse Tuinenga                                                   Franeker

Margriet Bakker                                               Easterlittens

Sjanet Wijnia                                                   Wommels

3de prijs:

Tineke Dijkstra                                                 Wjelsrijp

Sandra Hofstra                                                Wjelsrijp

Louise Krol                                                      Ee

Foto’s en tekst: Henk Hempenius

Meer foto’s: https://myalbum.com/album/S8SkjWbBraZFhttps://myalbum.com/album/S8SkjWbBraZF