Home laatste nieuws Partuur Bruinsma verrast in Burgwerd

Partuur Bruinsma verrast in Burgwerd

419
0

Het is zondag 9 augustus en onder normale omstandigheden had deze tropische dag het decor gevormd voor de 10de Keet partij georganiseerd door Keet Hartwerd en Keet Burgwerd. Op het veld zou het dan een druktewel van jewelste zijn geweest met kaatsers en publiek ware het niet dat de Corona roet in het eten gooide en deze jubileum editie hebben zij verschoven naar 2021.

Na overleg binnen de organisatie van de Keetpartij werd besloten om het gat wat in de kaatsagenda van de dameshoofdklas was gevallen op te vullen door het organiseren van een dames hoofdklas vrije formatie wedstrijd. Het is een primeur op deze zondag de dames waren voor de aller eerste keer te gast bij kaatsvereniging “Sparta” uit Burgwerd. De organisatie had alleen een voorwaarde bij de KNKB neergelegd en dat was dat de dames volgend seizoen in 2021 weer te gast zouden zijn in Burgwerd. Het is dan een volledig kaatsweekeinde in Burgwerd met op zaterdag de dames hoofdklasse en op zondag de 10de editie van de Keetpartij.

Coronaprotocol

Door het coronaprotocol mochten naast de speelsters maximaal 250 toeschouwers bij de wedstrijd aanwezig zijn. Het werd een zeer geslaagde dag waarin iedereen zich keurig aan de beroemde regels hield. In het midden het veld was een prachtige arena opgebouwd met daarom heen  de boarding van de KNKB. Scheidsrechter Hendrik Sweering had deze dag de touwtjes in handen om de wedstrijd in goede banen te leiden. In totaal waren 8 vrije formatie parturen afgereisd naar Burgwerd om met elkaar de strijd aan te gaan om het prachtige prijzen pakket. De organisatie had een prijzen pot van in totaal 1000 euro beschikbaar gesteld. Ondanks een zo nu en dan verkoelende briesje werd ook deze dag wederom de tropische temperatuur van +/- 30 graden weer aangetikt.  Ondanks de warme weersomstandigheden werd er fel gestreden om elke 2 punten aan de telegraaf dat resulteerde regelmatig in een 6-6 stand.

Tineke Dijkstra – Annet de Haan

Om klokslag 11:00 was het Tineke Dijkstra die als eerste een bal richting het perk stuurde. Zij vormt samen met Sandra Hofstra en Louise Krol een vrije formatie partuur en stonden in hun eerste partij van de dag tegenover het partuur van Annet de Haan, Lotte Delgrosso en Annelien Broersma. Beide formaties gingen goed uit de start blokken en gaven elkaar geen duimbreedte ruimte waardoor gelijk al de eerste beslissing moest vallen op de 6-6 als het vizier van Annet niet op scherp staat en de bal buiten het perk belandt neemt partuur Tineke de leiding. De balans keert daarna al snel terug in de partij als Annet er in slaagt om de bal zo naar het perk te sturen dat Louise deze niet goed weet te verwerken en de bal over de kwaad lijn vliegt op 1-0 2-6. Strijd is er volop tussen deze 2 parturen want voor de 2de keer in 3 verkaatste eersten is daar de 6-6 en is het ditmaal Annelien die prachtig onder de bal weet te stappen en deze over de boven laat vliegen. Tineke, Sandra en Louise proberen gelijk de achtervolging in te zetten maar moeten toezien dat voor de 2de keer op rij de 6-6 in handen komt van partuur Annet wanneer de door Louise opgeslagen bal niet de goede richting mee krijgt en deze buiten de perklijnen belandt waardoor het verschil oploopt naar de 1-3. Via een zeer snel verkaatst eerst loopt het verschil vervolgens terug wanneer ditmaal Tineke het perk van Lotte en Annelien met lege handen achter laat op de 1-3 6-0. Beide parturen blijven alles uit de kast halen om de winst binnen te halen waardoor ze elkaar niets toe geven. Voor de 4de keer in deze partij dient vervolgens de beslissing te vallen op de 6-6. Als Lotte op de goede plek staat en de bal vanaf de boven tot voor de kaats weet te retourneren vergroot zij de afstand tussen de beide parturen tot de 2-4. Het belangrijke zevende eerst in een partij wil nog wel eens voor een doorbraak of ommekeer zorgen. Het is Louise die hun partuur op dat moment in de race weet te houden als zij de kaats weet te passeren op de 2-4 6-2. Een belangrijk keer punt in deze strijd is het 8ste te verkaatsen eerst waarin voor de 5de keer de 6-6 verschijnt maar het Sandra is die weet toe te slaan door de bal tot in het perk te retourneren op de 3-4 6-6. De balans keert daarmee weer terug in deze partij. Annet, Lotte en Annelien slagen er vervolgens niet in om als eerste het 5de bordje aan de telegraaf te hangen sterker nog als in een zwaar bevochten eerst de door Annet opgeslagen bal net voor het perk belandt op de 4-4 6-6 gaat de formatie van Tineke er met de buit vandoor. Zij geven dit buitenkansje van 5-4 niet meer uit handen en het is Louise die een zwaar bevochten 5-4 6-0 overwinning uit het vuur weet te slepen door de bal over de boven te slaan.

Ilse Tuinenga – Roelie Kroondijk

Een van de topformaties binnen het dames kaatsen bestaat uit Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Sjanet Wijnia en op weg naar succes deze dag diende eerst te worden gewonnen van het partuur Roelie Kroondijk, Klasine Huistra en Jennie Terpstra. Het eerste te verkaatsten eerst in deze onderlinge confrontatie diende gelijk op de 6-6 te worden beslist als het vizier van Roelie vervolgens niet op scherp staat en de bal buiten het perk belandt gaat het eerste bordje naar de zijde van Ilse, Margriet en Sjanet. Zij weten vervolgens de voorsprong gelijk uit te bouwen door prachtig opslag werk van Ilse zij weet hun 2de eerst binnen te halen als zij een zitbal plaatst op de 1-0 6-2. Er lijkt niets aan de hand want het krachtsverschil blijkt aan het begin van de partij te groot wanneer voor de 3de keer op rij het eerst richting de formatie van Ilse gaat als wederom Roelie er niet in slaagt om de bal binnen lijnen van het perk te sturen op de 2-0 6-4. Via een zeer snel verkaatst eerst verschijnt als nog eindelijk het eerste bordje aan de telegraaf voor partuur Roelie wanneer de door Ilse naar het perk gestuurde bal niet de goede richting mee krijgt en buiten het perk belandt op de 3-0 0-6. Ilse, Margriet en Sjanet lijken even de grip op de wedstrijd kwijt want de spanning keert terug in de partij wanneer voor de 2de keer op rij Ilse het vizier niet goed heeft afgesteld en de bal net te kort blijkt te zijn en voor het perk neer komt op de 3-1 0-6. De strijd lijkt dan ook hier echt los te barsten wanneer voor de 2de keer de 6-6 verschijnt ditmaal is het wel Ilse die aan het langste eind trekt door een prachtige zitbal te plaatsen. Beide parturen halen alles uit de kast waardoor het 7de te verkaatsen eerst uiteindelijk op de 6-6 beslist moet worden. Als Roelie er met haar opslag in slaagt om te voorkomen dat Sjanet de kaats weet te passeren loopt het verschil terug naar 1 eerst. Roelie, Klasine en Jennie weten echter de balans niet te herstellen in de telegraaf en zien het 5de eerst als eerst naar partuur Ilse gaan als zij het perk met lege handen achter weet te laten en een zitbal plaatst op de 4-3 6-4. Ilse, Margriet en Sjanet lijken dan de wedstrijd onder controle te hebben maar moeten hard knokken voor elke 2 punten deze tropische dag want als in een zeer zwaar bevochten eerst het eerste wedstrijd punt verschijnt op de 5-3 6-6 moeten zij de winst nog even uitstellen wanneer de opgeslagen bal van Ilse buiten de perklijnen belandt. Roelie en haar maten blijven het proberen maar moeten de handdoek gooien op de 5-4 6-0 als Margriet de winst en de 2de lijst veilig weet te stellen door de kaats te passeren.

Nynke Sijbrandij – Andrea Kroes

De andere topformatie binnen de dames wordt gevormd door Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra en zij betreden vervolgens de prachtig aangeklede arena om de strijd aan te gaan met  Andrea Kroes, Sigrid de Jong en Marije Hellinga. Het is Marrit die de partij in hun voordeel weet open te breken als zij goed onder de bal stapt op de 6-2 en deze over de boven laat vliegen. De vliegende start in deze wedstrijd is voor partuur Nynke als zij zelf het 2de eerst weet te bemachtigen met een prachtige zitbal op de 1-0 6-2. Langzaam maar zeker komen Andrea, Sigrid en Marije beter in de partij en blijven in het 3de eerst gelijk opgaan tot aan de 6-6 als dan de door Andrea naar het perk gestuurde bal net te kort blijkt te zijn en voor het perk beland loopt het verschil op naar de 3-0. Andrea, Sigrid en Marije blijven het proberen maar zien de achterstand verder groeien wanneer Nynke er goed bij is in het tussenspel en  in een trik trak situatie weet toe te slaan door als nog de kaats te passeren. Kansjes zijn er wel voor partuur Andrea zo ook in het volgende eerst wanneer voor de 2de keer een 6-6 verschijnt en wanneer Nynke er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te houden is daar eindelijk het eerste bordje voor Andrea, Sigrid en Marije. Zij kunnen echter niet voorkomen dat partuur Nynke als eerste het 5de eerst weet te bereiken. De strijd is daarmee gestreden want deze voorsprong laat Nynke samen met Manon en Marrit niet meer uit handen glippen en ze weten de 2de omloop veilig te stellen als Nynke de partij in stijl weet te besluiten door een prachtige zitbal te plaatsen op de 5-1 6-0.

Anna Brecht Bruinsma – Sietske Okkema

Als laatste betrad Anna Brecht Bruinsma samen met Anne Monfils (op zaterdag 8 augustus 2020 nog samen met Aletta van Popta en Hiske Zeinstra onder tropische omstandigheden winnaar van de 17de Jong Fammen Partij in Mantgum) en Harmke Siegersma de arena. Zij stonden op de eerste lijst van de vrije formatie partij voor dames hoofdklas in Burgwerd de eerste in de geschiedenis van kaatsvereniging Sparta tegenover Sietske Okkema, Jeska Terpstra en Martzen Deinum. Net als in de voorgaande partij bereikte de telegraaf ook hier met enige regelmaat de 6-6 waaronder gelijk in het eerste verkaatste eerst. Als Anna Brecht de bal dan naar het perk mag sturen en deze net niet genoeg snelheid mee geeft en deze voor het perk beland gaat het eerste bordje richting partuur Sietske. Zij komen goed uit de startblokken want ze weten al snel daarna de voorsprong te verdubbelen wanneer Jeska goed onder de bal weet te stappen en deze over de boven lijn laat vliegen op de 0-1 4-6. Anna Brecht en haar maten proberen de aansluiting te herstellen maar moeten toezien hoe een zeer zwaar bevochten eerst voor de 2de keer op de 6-6 naar partuur Sietske gaat als zij zelf het perk van Anne en Harmke met lege handen achter weet te laten en een prachtige zitbal weet te plaatsen. Sietske, Jeska en Martzen lijken dan de partij in handen te hebben maar niets bleek minder waar door een prachtige uithaal vanuit het voorperk van Anne zij weet de boven te vinden op de 0-3 6-6 keert de spanning terug. Het gaat dan even snel want het verschil loopt zeer snel terug wanneer Anna Brecht samen met haar maten hun 2de en 3de eerst weet binnen te slepen. Het is Anna Brecht zelf die haar partuur langszij weet te brengen als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 2-3 6-2. Als Anne er in slaagt om de bal voor de kaats te keren op de 3-3 6-2 weten zij het belangrijke zevende eerst binnen te halen en dat zal gelijk het breekpunt blijken te zijn. Sietske, Jeska en Martzen blijven het wel proberen maar zien het 5de eerst richting partuur Anna Brecht gaan als zij een zitbal weet te plaatsen op de 4-3 6-2. De strijd is dan gestreden en Anna Brecht weet zich samen met Anne en Harmke als laatste te plaatsen voor de 2de lijst als zij zelf de partij weet binnen te slepen met een een mooie zitbal op de 5-3 6-2.

Tineke Dijkstra – Ilse Tuinenga

Ondanks de tropische temperatuur was het gezellig druk op het mooie veldje van kaatsvereniging Sparta. Wie als formatie de 2de lijst had weten te bereiken was verzekerd van nog 2x kaatsen doordat er bij de dames nog om de 3de prijs of niets wordt gestreden. Wie deze 2de omloop winnend wist af te sluiten mocht in de finale de strijd aan gaan om de fel begeerde kransen en de eerste prijs. Tineke Dijkstra beet op de 2de lijst samen met Sandra Hofstra en Louise Krol het spits af en mochten de strijd aangaan met het partuur van Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Sjanet Wijnia.  Het eerste verkaatste bordje in deze partij komt in handen van Ilse en haar maten als het perk van Margriet en Sjanet de kaats weten te passeren op de 0-6. De telegraaf keert echter al weer terug in balans door goed werk van Sandra als zij vanaf de boven de bal op 0-1 6-2 tot voor de kaats weet te retourneren. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen wanneer voor de eerste keer de 6-6 verschijnt. Met een prachtige uithaal weet Sjanet de bal tussen de boven palen door te sturen en daarmee hun partuur op voorsprong te zetten. Tineke probeert gelijk met Sandra en Louise de aansluiting te herstellen maar zien de achterstand verder oplopen wanneer de door Tineke naar het perk gestuurde bal niet de goede richting mee krijgt en buiten de lijnen valt op de 1-2 4-6. Beide parturen blijven alles uit de kast halen om de finale te bereiken want voor de 2de keer is daar de 6-6 in deze partij maar is het weer Sjanet die prachtig weet uit te halen en daarmee de bal weer over de boven doet vliegen en daarmee vergroot zij de voorsprong tot de 1-4. Via een snel verkaatst eerst lijkt de spanning nog even terug te doen keren als op de 1-4 6-0 het vizier van Ilse niet goed staat afgesteld en de opgeslagen bal voor het perk beland. De formatie van Tineke probeert het wel maar kan niet voorkomen dat Ilse haar partuur op de 5 eersten weet te zetten als zij de bal voor de kaats weet te keren op 2-4 4-6. Beide parturen halen nog een keer alles uit de kast maar het is Margriet die de finale veilig weet te stellen door de bal voor de kaats te keren op de 2-5 6-6.

Nynke Sijbrandij – Anna Brecht Bruinsma

De tegenstandsters moeten komen uit de 2de wedstrijd van de 2de omloop in Burgwerd en hierin staat Nynke Sijbrandij samen met Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra tegenover het partuur van Anna Brecht Bruinsma, Anne Monfils en Harmke Siegersma. Het werd een prachtige strijd de klapper van deze dag. Het is Harmke die de partij weet open te breken in  hun voordeel als zij de bal tot voor de kaats weet te retourneren op de 2-6. Via een zeer snel verkaatst eerst keert de balans al snel weer terug wanneer ditmaal Nynke op de goede plek staat op het goede moment en de bal voor de kaats weet te keren op de 0-1 6-0. Het blijft even stuivertje wisselen met het binnen halen van eersten aan het begin van deze partij want het is voor de 2de keer Nynke die weet toe te slaan als zij ditmaal haar partuur aan de leiding weet te zetten door een prachtige zitbal te plaatsen op de 1-1 6-0. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen want voor de eerste keer dient er een eerst op de 6-6 te worden beslist. Het is Anna Brecht die hun formatie langszij weet te brengen als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op het perk van Manon en Marrit op de 2-1 6-6. Het blijft even stuivertje wisselen met het binnenhalen van eersten want Nynke weet met haar maten wederom de leiding te nemen als het vizier van Anna Brecht ditmaal niet goed staat afgesteld en de bal buiten de perklijnen belandt op de 2-2 6-2. Geen van beide parturen slaagt er op dat moment in om een gaatje te slaan waardoor de telegraaf voor de 3de keer terug keert in balans als ditmaal Anne een bordje weet binnen te halen door de bal tot voor de kaats weet te retourneren op de 3-2 4-6. Het zevende te verkaatsen eerst wil nog wel eens voor een doorbraak of ommekeer zorgen in een partij. Als Nynke in een snel verkaatst eerst de bal op 3-3 6-0 voor de kaats weet te keren weten zij als eerste het 4de bordje te bereiken. De strijd lijkt vervolgens te zijn beslist als het vizier van Anna Brecht niet op scherp staat en de achterstand daardoor oploopt naar de 5-3 als zij de bal buiten het perk plaatst op de 4-3 6-2. De strijd blijkt verre van gestreden Anna Brecht, Anne en Harmke weigeren de handdoek te gooien en blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf en als Anna Brecht een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 5-3 6-6 keert de spanning terug in de partij. Beide parturen gaan er vol voor en geven elkaar geen duimbreedte ruimte op dat moment waardoor voor de 2de keer op rij de beslissing valt op de 6-6. Als Anne vanuit het voorperk goed onder de bal weet te stappen en deze over de boven vliegt hangen op beide kanten van de telegraaf 5 eersten waardoor het laatste te verkaatsen eerst de winnaar van deze partij moet gaan opleveren. De strijd blijft tot aan de laatste slag Nynke, Manon en Marrit nemen nog wel een 6-4 voorsprong maar uiteindelijk trekken zij aan het kortste eind op de volle telegraaf de 5-5 6-6 mag Nynke de bal naar het perk sturen als deze net buiten valt gaat Anna Brecht samen met Anne en Harmke als 2de naar de finale.

Tineke Dijkstra – Nynke Sijbrandij

Voordat de finalisten de arena in Burgwerd betraden was er eerst de strijd om de 3de prijs of niets waarin Tineke Dijkstra samen Sandra Hofstra en Louise Krol aan de opslag begonnen tegen het partuur van Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra. Het is Manon die het eerste bordje aan de telegraaf weet te hangen als zij de bal voor de kaats weet te keren op 0-6. Het begin van deze partij is duidelijk voor partuur Nynke die gelijk de voorsprong weten uit te bouwen als zij met haar opslag weet te voorkomen dat Sandra en Louise de kaats weten te passeren op de 0-1 2-6. De formatie van Tineke probeert het wel en halen nog een keer alles uit de kast waardoor het 3de eerst op de 6-6 beslist moest worden. Het is Marrit die goed onder de bal weet te stappen en deze een heel eind over de boven laat vliegen en daarmee het verschil doet oplopen naar de 0-3. Het krachtsverschil blijkt te groot te zijn want de eersten blijven een kant overgaan want het is wederom Marrit die een eerst aan hun totaal weet toe te voegen door de bal over de boven te slaan op de 0-3 2-6. Wat Tineke samen met Sandra en Louise ook probeert niets lijkt het passende antwoord te zijn. Als Marrit de kaats weet te passeren op de 0-4 2-6 is de strijd gestreden. In het laatste te verkaatsen eerst verschijnt nog wel voor de 2de keer de 6-6 maar is het Marrit die de 3de prijs veilig weet te stellen door de partij in stijl te beëindigen met een bovenslag.

Ilse Tuinenga – Anna Brecht Bruinsma

In de finale tijdens deze allereerste vrije formatie wedstrijd voor de dames hoofdklas in Burgwerd bij kaatsvereniging Sparta staat Ilse Tuinenga samen met Margriet Bakker en Sjanet Wijnia tegenover het partuur van Anna Brecht Bruinsma, Anne Monfils en Harmke Siegersma. Het eerste bordje in deze finale komt in handen van Anna Brecht en haar maten door goed werk van Harmke zij weet de kaats te passeren op de 4-6. Als Anna Brecht vervolgens het perk van Margriet en Sjanet met lege handen achter laat op de 0-1 4-6 en zij een zitbal weet te plaatsen loopt het verschil op naar de 2 eersten. Ilse, Margriet en Sjanet proberen gelijk de aansluiting te herstellen maar zien alle pogingen daartoe falen waardoor het verschil blijft oplopen. Voor de 2de keer op rij is het Anna Brecht die met haar opslag weet toe te slaan als zij weer een zitbal weet te plaatsen ditmaal op de 0-2 4-6. Eindelijk lijkt de finale dan echt op gang te komen wanneer Margriet hun eerste bordje aan de telegraaf weet te hangen door de bal over de boven te slaan op de 0-3 6-2. Margriet heeft ondertussen de van minst opslag over genomen van Sjanet in de hoop het tij te kunnen keren. De formatie van Anna Brecht ziet vervolgens de voorsprong weer groeien wanneer het vizier van Ilse niet op scherp staat en de bal net buiten het perk valt op de 1-3 4-6. Het verschil is dan op gelopen naar 3 eersten. Als Anna Brecht zelf op de goede plek staat op het goede moment en de bal voor de kaats weet te keren op de 1-4 4-6 haalt zij voor hun partuur het 5de eerst binnen. Ilse weigert samen met Margriet en Sjanet de strijd te staken en weten de spanning iets terug te brengen door goed werk van Ilse in het tussenspel zij weet de bal voor de kaats te keren op de 1-5 6-0. In het laatste te verkaatsen eerst verschijnt nog wel de 6-6 maar als de door Ilse opgeslagen bal net buiten het perk beland gaat de winst in Burgwerd naar de formatie van Anna Brecht Bruinsma. Het is voor Anne Monfils de dubbel in dit tropische weekeinde. Zo komt er een einde aan een mooie maar warme kaatsdag waarop de organisatie met een goed gevoel op terug kan kijken. Kortom zeker voor herhaling vatbaar, dank jullie wel (Keet Hartwerd en Keet Burgwerd in samenwerking met kaatsvereniging Sparta) dat jullie deze wedstrijd hebben georganiseerd voor de dames.  

Uitslag Burgwerd:

1e prijs:

Anna Brecht Bruinsma                                     Leeuwarden

Anne Monfils                                                   Groningen

Harmke Siegersma                                           Berlikum

2e prijs:

Ilse Tuinenga                                                   Franeker

Margriet Bakker                                               Easterlittens

Sjanet Wijnia                                                   Wommels

3e prijs:

Nynke Sijbrandij                                             Leeuwarden

Manon Scheepstra                                           Leeuwarden

Marrit Zeinstra                                                Groningen.

Tekst en foto’s Henk Hempenius

Meer foto’s vind je hier