LAATSTE ARTIKELEN

De uitslagen van 25 en 26 mei 2024

0

Een nat kaatsweekend waarin regelmatig wedstrijden stilgelegd moesten worden vanwege regen en onweer. We hebben weer de uitslagen voor je op een rij gezet. Aanvullingen kunnen geappt worden naar 06-51 32 26 89. Menaam | Dames hoofdklasse del1.Louise Krol | Marrit Wielenga | Gerde Lycklama à Nijeholt 2.Rixt Fokkema | Gyanna Hiemstra | Lisanne Scharringa3.Annet de Haan | Jeska Terpstra...

LIVE | Bitgum wint Bondspartij 2024

0

Het is weer Pinkstermaandag en dus wordt de Bondspartij (volgens sommige mensen het NK senioren) in Franeker verkaatst. Op de lijst staan 55 parturen. Vorig jaar won Minnertsga. De finalisten zijn dit jaar hetzelfde: Minnertsga en Bitgum. (foto: Facebook / Tjisse Steenstra)

Dames van Makkum winnen NK in Jorwert

0

Traditioneel zijn de dames altijd tussen het Nederlands Kampioenschap voor de Junioren en de Senioren op zondag te gast bij de in 1913 opgerichte kaatsvereniging Hâld Moed uit Jorwert. De Wiebe Koldijk Partij is al een halve eeuw een begrip in de historie van het dameskaatsen. Het jaar 2024 is voor het dameskaatsen een speciaal seizoen. Op de eerste...

De winnaars van zondag 19 mei 2024

0

Een NK op deze mooie Pinksterdag. De dames kwamen vandaag in actie in Jorwert, maar ook de jeugd kaatste. Wij hebben de uitslagen voor je verzameld. Heb je een aanvulling? App dan 06-51 32 26 89. Jorwert | NK dames1.Makkum (Larissa Smink | Anouk Smink |Gerde Lycklama à Nijeholt)2.Dronryp 1 (Iris Veltman | Lisanne Scharringa |Senne Idsardi)3.Easterein (Roelie Kroondijk |...

LIVE | Bondspartij Dames. Makkum Nederlands Kampioen!

0

Makkum heeft in Jorwert de Bondspartij gewonnen. De Makkumers waren in de finale te sterk voor Dronryp 1. Voor zowel Anouk Smink, Larissa Smink en Gerde Lycklama à Nijeholt betekent dit het derde wimpeltje! Alleen de PC staat nu nog op hun verlanglijstje voor het behalen van de vier wimpels.

Dronryp overtuigende winnaar Jong Nederland

0

Het partuur van Dronryp 1 (Jorrit Nanninga, Rick Minnesma, Jorn Lars van Beem) hebben zaterdag op overtuigende wijze de Jong Nederlandpartij gewonnen. Over de hele dag kregen zij slechts in vijf omlopen slechts vijf eersten tegen. De tweede prijs was voor Ingelum, de derde prijs voor Dronryp 2. De afdeling Exmorra won vorig jaar, maar ging er dit jaar in...

Bondspartij voor heren 2024: de loting

0

In Franeker begint op Pinkstermaandag om 9 uur de Bondspartij 2024. Dit jaar voor de 126e keer. Stonden er vorig jaar nog 59 parturen op de lijst, dit jaar zijn het er 55. Er zijn twee kaatsers die het klavertje vier kunnen behalen. Allard Hoekstra voor Franeker en Peter van Zuiden voor Bolsward. 1.Witmarsum2.Ingelum3.Minnertsga4.Moarre 25.Nijewier6.Húns7.Moarre 18.Bolsward 19.Hallum10.Easterein11.Franeker 312.Heerenveen13.Goënga 114.Herbaijum15.Tzummarum16.Winsum17.Sint Annaparochie18.Easterlittens19.Bitgum...

Jong Nederland 2024: de loting

0

Aan de Jong Nederland (de belangrijkste afdelingspartij voor heren junioren) doen dit jaar 21 parturen mee. Dat is er een minder dan vorig jaar. De partij werd in 1910 voor het eerst gehouden in 1910, op initiatief van de afdeling Pingjum. Bijzonder is dat Zweins weer een afdelingspartuur levert. 36 jaar lang stond er geen partuur uit dit dorp...

Bondspartij Dames: De Loting

0

In Jorwert is geloot voor de Bondspartij voor dames op zondag 19 mei 2024. De avond stond in het teken van het feit dat op Pinkstermaandag 1974 de dames voor het eerst onder KNKB-vlag een afdelingswedstrijd verkaatsten. Mooi initiatief, maar we concentreren ons nu op 2024. Welke afdeling volgt Huizum op, dat vorig jaar in Amsterdam de titel pakte? 1.Dronryp...

De winnaars van zondag 12 mei 2024

0

Een mooie zondag. Heerlijk weer, mooi kaatsweer en weer een rij met winnaars. Sint Annaparochie | Heren Hoofdklasse (VF)1.Menno van Zwieten | Gabe Jan van Popta | Tjisse Steenstra2.Marten Bergsma | Jorn-Lars van Beem | Hendrik Kootstra3.Bauke Triemstra | Laas Pieter Van Straten | Patrick ScheepstraTzum | Heren 1e klasse (VF)1.Redmer Zaagemans | Gjalt Sjirk de Groot |...