Home Verslagen Makkum wint NK in Makkum

Makkum wint NK in Makkum

462
0

Het is zaterdag 10 juni 2017 een spannende dag voor de meisjes afdelingsparturen. Zij gaan na dat zij hun kaatstas hebben ingepakt met onder andere de kaatswant en de veldschoenen op weg naar Makkum. Kaatsveld “De Seize” vormt het toneel voor het Nederlands Kampioenschap voor afdeling.

Kaatsvereniging Makkum viert dit jaar zijn 125 jarige jubileum. Zij hadden in samenwerking met de KNKB de organisatie in handen van deze wedstrijd. Het is een van de hoofdprijzen in het seizoen bij de meisjes. In een mooie kaatsarena en onder prachtige weersomstandigheden gingen in totaal 21 afdelingen met elkaar de strijd aan om de Nederlandse Titel. De wedstrijd leiding was in handen van de heren T. Visser en  Y.K. Dijkstra (clubscheidsrechter van de vereniging Makkum).

Favorieten

De meisjes maakten er een schitterende kaatsdag van in Makkum met veel spanning in de verkaatsten eersten en tot 4 keer toe viel de beslissing pas in het laatste te verkaatsen eerst. Tot de favorieten voor de eindoverwinning op deze mooie kaats zaterdag in juni behoorden Makkum met Baukje-Ellen Bosma, Lobke Vlasbloem en Kim Dijkstra. Makkum had de laatste twee afdelingswedstrijden gewonnen. De formatie van Easterein behoort eveneens in het rijtje thuis. Roelie Kroondijk, Jeska Terpstra en  Selma de Boer verdedigden deze dag de kleuren van Easterein. Een gevaarlijke outsider is Sexbierum/Pietersbierum. Ilse Marije Hartman, Anna Ennema en Fiera de Vries betraden voor DIOS/De Twa Doarpen de arena. Kaatsvereniging Makkum had twee velden van 3 perken klaar gelegd zodat om klokslag 10:00 de eerste 12 afdelingen met elkaar de degens konden kruisen op weg naar misschien wel de titel. Om deze dag zich in de prijzen te kaatsen diende de meisjes door te dringen tot de halve finale en dat betekende dat er eerst drie omlopen moesten worden gewonnen.

Reduzum – Dronryp

Kaatsvereniging Jan Reitsma uit Reduzum bestaande uit Jitsina van den Bogert, Anne-Baukje Bloem en Albertine Brinksma kwamen als eerste in actie tegen de formatie van V.v.V. Sjirk de Wal uit Dronrijp. Het zijn Inge Jansma en Julia Marthine Rienks die de kleuren van Dronrijp verdedigden. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden als beide parturen goed van start gaan en om en om een bordje weten te verzilveren. Vanaf dat moment weet Reduzum de touwtjes in handen te nemen en zij nemen de leiding via de 2-1 naar de 3-1. Inge en Julia geven de strijd niet zonder slag of stoot gewonnen en halen alles uit de kast om het tij te keren maar zien de achterstand verder oplopen via de 4-1 naar de 5-1. De formatie van Jitsina, Anne-Baukje en Albertine geven dit niet meer uit handen en gaan als eerste naar de 2de lijst als zij de winst veilig stellen in een laatste zwaar bevochten eerst op de 5-1 6-6.

Sexbierum – Easterein

Een van de spannendste confrontaties op de eerste lijst gaat tussen de afdeling De twa Doarpen/D.I.O.S. uit Sexbierum met in de gelederen Ilse Marije Hartman, Anna Ennema en Fiera de Vries de formatie van Easterein met Roelie Kroondijk, Selma de Boer en Jeska Terpstra. Het is de klapper van de eerste lijst in Makkum tijdens dit NK. Het werd een prachtige en zeer boeiende strijd tussen deze twee formaties. Roelie en haar maten weten tot 2 maal toe de leiding te nemen via de 0-1 wederom op de 1-2 maar zij slagen er niet in om dit vast te houden of uit te bouwen waardoor Ilse-Marije, Anna en Fiera elke keer weer weten aan te sluiten. Vanaf de 2-2 zijn de rollen omgedraaid en weet het partuur van Sexbierum-Pietersbierum onder leiding van Fiera nu op hun beurt de leiding te nemen op de 3-2. Het blijft een prachtige strijd waarin ze elkaar geen duimbreedte ruimte geven en er wordt om elke 2 punten aan de telegraaf gestreden. Nadat de balans is terug gekeerd op de 3-3 weet Ilse-Marije samen met Anna en Fiera het belangrijke zevende eerst binnen te halen. Roelie, Selma en Jeska geven de strijd echter niet op en weten weer langszij te komen op de 4-4. Even lijkt het er op dat Sexbierum-Pietersbierum er met de winst van door gaat als zij als eerste het 5de eerst weten te bereiken maar de strijd is verre van gestreden en wordt uiteindelijk in het laatste eerst pas beslist. Het is uiteindelijk Fiera die hun partuur naar 2de lijst loodst met een prachtige zitbal op de 5-5 6-4.

Exmorra – Raerd

Exmorra betreed deze dag de arena met Rianne Stremler, Iris van der Werf en Nienke Zijlstra en zij komen tegenover Raerd (k.v. Wez Wis) te staan bestaand uit Tara Brit van der Meulen, Sigrid Timersma en Jildou Ekema. Ondanks verwoede pogingen van partuur Rianne is het Tara Brit met Sigrid en Jildou die gelijk de touwtjes in handen weten te nemen en via de 0-1 uit weten te lopen via de 0-2 naar de 0-3. Het partuur van Rianne, Iris en Nienke probeert het wel degelijk maar het krachtsverschil lijkt deze dag te groot te zijn want het verschil blijft op lopen via de 0-4 naar de 0-5. De strijd lijkt te zijn gestreden maar eindelijk is er dan een bordje voor Exmorra. Het zal echter niet meer mogen baten want Raerd laat dit niet meer uit handen glippen en stellen de winst veilig op de 1-5 4-6.

Berltsum – Menaam

In de volgende confrontatie staat de formatie van Berltsum met Hester Zijlstra, Tessa Reitsma en Margriet Miedema tegenover Menaam wat is afgereisd naar Makkum met Ynola Lommerse, Anne Rixt Iedema en Jiska Herrema. Het begin van de partij is voor Menaam wat elke keer op het juiste moment weet toe te slaan en de eerste 3 op rij verkaatste eersten aan hun zijde van de telegraaf weten te hangen. Langzaam maar zeker krijgt Hester met haar maten meer grip op de wedstrijd en zij zetten met succes de achtervolging in en weten terug te keren in de partij via de 1-3 naar de 2-3. Het evenwicht keert echter niet terug in deze partij ondanks verwoede pogingen van Berlikum weet Ynola met Anne Rixt en Jiska de touwtjes in handen te houden het wordt nog even spannend als het 7de verkaatste eerst richting Berltsum gaat. De formatie van Menaam weet als eerste het 5de eerst te bereiken en dit zal voldoende blijken te zijn ondanks dat het laatste verkaatste eerst beslist word op de 6-6. Het is Menaam die de 2de lijst veilig weet te stellen met een 3-5 6-6 overwinning.

Wommels – Workum

Nynke Marije Faber, Elske Deinum en Rixt Wijnia vormen deze dag het partuur van de afdeling Wommels en zij beginnen op de eerste lijst tegen Workum. Kaatsvereniging De Pripper heeft Eefje Groen, Gerde Lycklama a Nijeholt en Naomi Wiersma afgevaardigt deze dag. De vliegende start is er voor Wommels zij slagen er in om na het openingseerst ook het 2de verkaatste eerst op rij binnen te halen. Workum zet vervolgens de achtervolging en weten ook een bordje te verzilveren. Vanaf dat moment laat Wommels er geen gras overgroeien en weten het initiatief in handen te nemen langzaam maar zeker bouwen zij een voorsprong op via de 2-1 naar de 3-1 en zelfs de 4-1. Eefje, Gerde en Naomi proberen het wel degelijk maar het is Wommels die op de juiste momenten weet toe te slaan en zij komen dan ook niet echt in de problemen en stellen de winst veilig op 5-1 6-4.

Sint Annaparochie – Arum

St. Anne/Drie Spul is Ut betreedt deze dag de arena met Ilse Idema, Silke Heinsma en Annet de Haan en zij moeten gelijk aan de bak tegen Arum. Anna Brouwer, Geanne Faber en Rixt Fokkema vormen het partuur van kaatsvereniging Willem Westra. En zij gaan goed van start in deze confrontatie waarin zij na het eerste bordje aan de telegraaf er in slagen om de voorsprong uit te bouwen via de 0-2 naar zelfs de 0-3. Er lijkt niets aan de hand te zijn maar dan neemt Annet het partuur van St. Anne op sleeptouw en slagen zij er in om hun eerste bordje binnen te halen. Anna, Geanne en Rixt proberen de voorsprong vast te houden maar zien dit in rook op gaan en de telegraaf via de 2-3 weer in balans komen op de 3-3. Als Ilse met Silke en Annet het belangrijke zevende eerst weten te bemachtigen lijkt er iets te knappen in de tegenstand van de formatie van Arum want in een mum van tijd is het 5-3 voor St. Annaparochie. De wedstrijd is dus volledig gekanteld en het zijn ondanks de grote achterstand Ilse, Silke en Annet die de winst veilig weet te stellen op de 5-3 6-4.

Folsgare – Makkum

In de volgende partij staat de formatie van Yn’e Lijte uit Folsgare met de meisjes Silke Stilma, Iris Cuperus en Marit Folkertsma tegenover de grote favoriet voor de eindoverwinning in Makkum de thuis spelende formatie van Baukje Ellen Bosma, Lobke Vlasbloem en Kim Dijkstra. Beide parturen gaven elkaar aan het begin van de partij weinig toe en verdeelden de eersten om en om tot aan de 1-1. Silke, Iris en Marit verkochten hun huid duur en haalden alles uit de kast om het Makkum zo moeilijk mogelijk te maken. Vanaf de 1-1 weet Baukje Ellen met Lobke en Kim de leiding in handen te nemen en een gaatje te slaan via de 1-2 naar de 1-3. Makkelijk ging het nog niet aan de zijde van Makkum maar zij wisten het verschil toch groter en groter te maken via de 1-4 en de 1-5 lijkt de tweede omloop een feit maar er kwam zand in de raderen waardoor Folsgare in eens misschien wel kansen rook om toe te slaan en zij knokken zich terug via de 2-5 naar de 3-5. Kim en Baukje Ellen hebben onder tussen van opslag geruild en het is Kim die Makkum naar de 2de lijst loodst met een zitbal op de 3-5 0-6.

Ried- Minnertsga

Ried (V.v.V. Klaas Mug) met Joanne Elise Broeders, Trea van der Ploeg en Mara Scheffer stonden op de eerste omloop tegenover Anke Wassenaar, Hanne Siegersma en Simona Kootstra van de afdeling Minnertsga. Onder leiding van Simona is het Minnertsga die er geen gras over laten groeien en zij weten na het openingseerst de bordjes even aan elkaar te rijgen via de 0-2 naar de 0-3. Joanne Elise, Trea en Mara proberen het wel degelijk en weten een eerst uit het vuur te slepen voordat het verschil verder oploopt via de 1-4 naar de 1-5. Ried deed wel mee in de verkaatste eersten maar Minnertsga weet elke keer op het juiste moment toe te slaan en in het laatste te verkaatsen eerst verschijnt nog een 6-6 maar het is Simona die met een prachtige zitbal op de 1-5 6-6 de winst veilig weet te stellen.

Jirnsum – Stiens

De formatie van Jinsum met Dian Dijkstra, Dieuwke Roelfsema en Djura Odinga staan op de eerste lijst tegenover K.C De Boer uit Stiens gevormd door Esmee de Groot, Demi Broersma en  Jannica van der Ploeg. De vliegende start is er voor Jirnsum zij weten gelijk de touwtjes in handen te pakken en gaatje te slaan via de 1-0 naar de 2-0. Wat Esmee ook met haar maten probeert zij kunnen niet voorkomen dat het verschil oploopt naar de 3-0. De strijd is verre van gestreden want ondanks dat Jirnsum een comfortabele voorsprong heeft zet Stiens de achtervolging in en keert de spanning langzaam maar zeker terug in de partij als de voorsprong eerst voor eerst in rook opgaat via de 3-1 naar de 3-2. Het belooft een mooie strijd te gaan worden als de balans terug keert op de 3-3. De formatie van Esmee, Demi en Jannica blijkt echter niet bij machte om de leiding over te nemen en zien het 7de eerst in handen komen van Jirnsum en dat blijkt het definitieve breek punt in deze partij te zijn. Dian, Dieuwke en Djura laten dit niet meer uit handen glippen en weten de laaste twee punten binnen te halen op de 5-3 6-4 en door te gaan naar de volgende lijst in Makkum.

Winsum – Witmarsum

Als laatste kwam de formatie van Winsum met Marlies Bonnema, Anna Rob en Rianne Nutma in actie tegen de afdeling Witmarsum. Kaatsvereniging Pim Mulier had twee meisjes afgevaardigd Selma van der Molen en Robin Gaastra. Het begin is voor Winsum als zij de eerste twee verkaatste eersten op rij aan hun zijde van de telegraaf weten te hangen. Selma en Robin halen alles uit de kast om het Winsum zo moeilijk mogelijk te maken en slepen nog een bordje uit het vuur. Het krachtsverschil blijkt echter te groot te zijn en Marlies, Anna en Rianne komen niet echt in de problemen en weten de voorsprong uit te bouwen via de 3-1 naar de 4-1 en zelfs de 5-1. Selma en Robin blijven tot de laatste slag knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf maar moeten de handdoek werpen op de 5-1 6-2 als Rianne de boven weet te vinden. De formatie van de afdeling Winsum heeft op de 2de lijst een staand nummer en plaatsen zich daarmee als eerste voor de 3de lijst.

Grou – Reduzum

Fenna Hoekstra, Marije de Vries en Jitske Kamsma van It Wetterlan uit Grou hadden een vrije doorgang tot de 2de omloop dankzij een staand nummer. Zij kwamen voor het eerst in actie tegen de formatie van Jitsina van den Bogert, Anne Baukje Bloem en Albertine Brinksma van de afdeling Reduzum (k.v. Jan Reitsma). Het beloofde een mooie strijd te gaan worden want beide parturen gingen goed van start en verdeelden de eerste verkaatste eersten gelijkmatig tot aan de 1-1. Het is Jitsina met haar maten die de leiding weten te nemen met de 1-2. Fenna, Marije en Jitske proberen gelijk aan te sluiten maar zien het verschil oplopen naar de 1-3 en zelfs de 1-4. De strijd blijkt verre van gestreden want de spanning keert terug als Grou nog een 2de bordje aan de telegraaf weet te hangen. Het zal echter niet meer mogen baten want Jitsina, Anne-Baukje en Albertine laten de voorsprong niet meer handen glippen en stellen de 3de omloop veilig met een 2-5 4-6 overwinning.

Sexbierum – Raerd

De formatie van De Twa Doarpen / D.I.O.S. uit Sexbierum/Pietersbierum bestaande uit Ilse-Marije Hartman, Anna Ennema en Fiera de Vries betreden vervolgens de arena tegen Raerd met Tara Brit van der Meulen, Sigrid Timersma en Jildou Ekema. Na een gelijk opgaand begin waarin de eerste om en om aan de telegraaf verschijnen neemt de formatie van Sexbierum-Pietersbierum onder leiding Fiera het heft in handen en weten eerst voor eerst uit te lopen via de 2-1 naar de 3-1. Tara Brit, Sigrid en Jildou proberen het wel maar het lijkt er op dat de formatie van Ilse Marije, Anna en Fiera een maatje te groot is want het verschil tussen beide formaties loopt verder op via de 4-1 naar de 5-1. In het laatste te verkaatsen eerst verschijnt nog de 6-6 maar het mag niet meer baten voor Tara Brit en haar maten zij moeten de handdoek werpen op de 5-1 6-6.

Menaam – Wommels

V.v.V Menaem met Ynola Lommerse, Anna Rixt Iedema en Jiska Herrema staan op de 2de lijst tegenover Wommels met Nynke Marije Faber, Elske Deinum en Rixt Wijnia. Het werd een mooie strijd waarin bedie formaties zeer aan elkaar gewaagt bleken te zijn. Ze gaven elkaar aan het begin van de wedstrijd niets toe en verdeelden de eersten gelijkmatig via de 1-1 werd het daarna zelfs 2-2. Vanaf dat moment slagen Nynke Marije, Elske en Rixt er in om het initiatief naar zich toe te trekken en op belangrijke momenten weten zij toe te slaan en via de 2-3 uit te lopen naar de 2-4. Ynola, Anna Rixt en Jiska halen alles uit de kast om het tij te keren maar kunnen niet voorkomen dat het 5de eerst als eerste naar de zijde van Wommels gaat. De strijd wordt er niet minder om want Menaam geeft niet op en weet nog een 3de eerst te bemachtigen voordat in het laatste zwaar bevochten eerst Rixt op de goed plek staat op de 3-5 6-6 om de winst veilig te stellen als zij de bal voor kaats weet te keren.

Sint Annaparochie -Makkum

Kaatsvereniging Makkum die dit seizoen hun 125 jarige bestaan vieren hadden samen met de K.N.K.B. alle registers open getrokken om er een mooie kaatsdag van te maken. De meisjes haalden de hele dag alles uit de kast en streden om elke centimeter gras en elke 2 punten aan de telegraaf. Zo ook in de 4de partij van de 2de lijst waarin kaatsvereniging Drie Spul is Ut/ St. Anne met Ilse Iedema, Silke Heinsma en Annet de Haan uit St. Annaparochie tegenover het thuisspelende Makkum met Baukje Ellen Bosma, Lobke Vlasbloem en Kim Dijkstra kwam te staan. Het werd een van de mooiste wedstrijden van de dag. Beide parturen gaan goed uit de startblokken en geven elkaar geen duimbreedte ruimte. Nadat de eerste verkaatste eersten gelijkmatig waren verdeeld bleken de formaties zeer aan elkaar gewaagt te zijn. Baukje-Ellen, Lobke en Kim hebben het zeer moeilijk tegen St. Annaparochie waar Annet haar maten Ilse en Silke mee op sleeptouw neemt en ze weten zelfs de leiding over te nemen op de 2-1. De telegraaf keert echter al snel weer in balans op de 2-2. Het derde eerst verschijnt als eerste aan de zijde van partuur Makkum en een belangrijk breekpunt is op de 2-3 als Ilse met haar maten langszij kunnen komen maar het eerst als nog richting het partuur van Baukje-Ellen zien gaan waardoor de achterstand oploopt naar de 2-4. De strijd is echter verre van gestreden want Ilse weigert samen met Silke en Annet de handdoek te werpen en er gloort wat hoop als zij het belangrijke zevende eerst naar zich toe weten te trekken. Zij kunnen echter niet voorkomen dat door omzettingen binnen partuur Makkum Baukje-Ellen en Kim hebben inmiddels van opslag geruild dat het 5de bordje ook richting Makkum gaat en zij op  een 3-5 voorsprong komen. De strijd is verre van gestreden want Annet blijft haar maten aansporen en zij weet samen met Ilse en Silke nog een 4de eerst binnen te slepen voordat zij in het laatste zwaar bevochten eerst op de 4-5 6-6 de handdoek moeten werpen als Kim een zitbal weet te plaatsen en daarmee komt Makkum deze omloop met de schrik vrij.

 

Minnertsga – Jirnsum

In de laatste partij op de 2de omloop tijdens dit Nederlands Kampioenschap op kaatsveld “De Seize” staat Anke Wassenaar met Hanne Siegersma en Simona Kootstra voor de afdeling Minnertsga tegenover Jirnsum met Dian Dijkstra, Dieuwke Roelfsema en Djura Odinga. Het is Minnertsga die onder leiding van Simona vliegend uit de startblokken gaan zij weet met haar maten gelijk het eerste bordje aan de telegraaf te hangen. Wat de formatie van Jirnsum ook probeert zij krijgen maar geen grip op de wedstrijd en zien de achterstand verdubbeld worden tot de 0-2. Het krachtsverschil lijkt te groot te zijn ondanks dat Dian, Dieuwke en Djura kleine kansjes krijgen weten zij geen passend antwoord te vinden en zien het de achterstand verder en verder oplopen via de 0-3 naar de 0-4. Anke heeft samen met haar maten de partij stevig in handen en zij weten vervolgens als eerste het 5de eerst te bereiken en dit geeft het partuur van Minnertsga ook niet meer uit handen en het is Simona die hun partuur naar de 3de lijst weet te loodsen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 5-0 6-4.

Winsum – Reduzum

Marlies Bonnema verdedigt deze dag samen met Anna Rob en Rianne Nutma de kleuren van de afdeling Winsum en zij hoeven tijdens de 2de omloop van dit Nederlands Kampioenschap niet in actie te komen want zij hebben een staand nummer en daarmee een vrije doorgang naar de 3de omloop. Op zaterdag 10 juni was het NK om 10:00 begonnen met 21 afdelingen op de lijst en daar bleven er nog 6 van over die onderling gingen uitmaken wie er naar de halve finale zou gaan en het leverde wederom prachtige partijen op. De formatie van Winsum (Marlies Bonnema, Anna Rob en Rianne Nutma) betrad als eerste de arena om het daar op te nemen tegen Reduzum met Jitsina van den Bogert, Anne-Baukje Bloem en Albertine Brinksma). Beide afdelingsparturen bleken in deze confrontatie zeer aan elkaar gewaagt te zijn want ze verdeelden de eersten om en om. Het evenwicht bleef gehandhaafd op de 1-1 en zelfs de 2-2. Langzaam maar zeker weet Marlies met haar maten het initiatief in handen te nemen en een gaatje te slaan via de 3-2 naar de 4-2. De afdeling Reduzum gaf de strijd niet op maar wisten niet echt een vuist te maken waardoor Marlies, Anna en Rianne als eerste het 5de eerst weten te bereiken. Zij slagen er echter niet in om de winst op dat moment veilig te stellen waardoor de formatie van Jitsina als nog een 3de eerst uit het vuur weten te slepen. Het tij zal daarmee niet gekeerd worden en het is Winsum die als eerste de halve finale weet te bereiken als zij de winst veilig weten te stellen op de 5-3 6-4. Marlies, Anna en Rianne schrijven daarmee geschiedenis voor de afdeling Winsum nog nooit tot op deze dag wist Winsum met de meisjes een prijs te behalen en nu waren ze minimaal verzekerd van de derde prijs.

Sexbierum – Wommels

De tegenstandsters kwamen uit de confrontatie tussen De Twa Doarpen/D.I.O.S. uit Sexbierum-Pietersbierum met Ilse Marije Hartman, Anna Ennema en Fiera de Vries en het partuur van Wommels met Nynke Marije Faber, Elske Deinum en Rixt Wijnia. Nynke Marije weet met haar maten gelijkt de touwtjes in handen te nemen en nadat zij het openingseerst hebben weten te bemachtigen stomen zij door en weten een gaatje te slaan van 2 eersten. Langzaam maar zeker komt ook partuur Ilse Marije op toeren waar Fiera haar maten mee trekt op weg naar misschien wel een mooi resultaat. Zij zetten met succes de achtervolging en weten eerst voor eerst van de achterstand weg te werken en langszij te komen op de 2-2. Vanaf dat moment ontstaat er een prachtige strijd waarin beide parturen elkaar geen duimbreedte ruimte gaven en de eerste om en om weten binnen te halen via de 3-2 naar de 3-3. Breekpunt in deze partij is het belangrijke zevende eerst. Het is Ilse Marije die er met samen met Anna en Fiera in slaagt om dit eerst aan hun zijde van de telegraaf te hangen. De formatie van Wommels geeft de strijd niet op en Nynke Marije probeert met haar maten gelijk de aansluiting te herstellen maar zien het 5de eerst ook naar de afdeling De Twa Doarpen/D.I.O.S. gaan en daarmee komen zij op een 5-3 voorsprong. In het laatste te verkaatsen eerst halen de beide formaties nog een keer alles uit de kast waardoor er nog een 6-6 verschijnt maar het is Fiera die de bal zo naar het perk weet te brengen dat zij Nynke Marije tot een kwaadslag weet te dwingen en daarmee de halve finale in Makkum veiligstelt op de 5-3 6-6.

Makkum – Minnertsga

De laatste confrontatie van de 3de omloop zou gelijk de eerste finalist gaan opleveren van dit NK want de winnaar had een vrije doorgang in de halve finale door een staand nummer en was daarmee verzekerd van minimaal een tweede prijs de verliezende formatie blijft echter met lege handen achter. Het werd een klapper van jewelste. Een van de grote favorieten voor de titel de meisjes van Makkum (Baukje Ellen Bosma, Lobke Vlasbloem en Kim Dijkstra) die kaatsveld “De Seize” als hun thuishonk mogen beschouwen staan tegenover de afdeling Minnertsga met Anke Wassenaar, Hannie Siegersma en Simona Kootstra. Het werd een geweldige confrontatie waarin beide parturen zeer goed van start gingen en de eerste verkaatste eersten gelijkmatig werden verdeeld. Vanaf dat moment weet Minnertsga onder leiding van Simona de touwtjes in handen te nemen. Zij slagen er in om de leiding over te nemen en uit te lopen via de 1-2 naar de 1-3. De spanning lijkt even terug te keren als Baukje Ellen met Lobke en Kim de achterstand terug weten te brengen tot de 2-3. Zij slagen er echter niet in om langszij te komen te komen en Minnertsga lijkt even vleugels te hebben en als het partuur van Baukje Ellen even geen passend antwoord heeft lijkt een kleine sensatie in de lucht te hangen. Anke, Hanne en Simona weten als eerste het 4de eerst aan hun zijde van de telegraaf te hangen. We zijn dan ondertussen aangekomen bij het belangrijke zevende eerst aan gekomen in deze prachtige strijd. Makkum heeft ondertussen maatregelen genomen Kim heeft de van best opslag in handen en staat achterin en Lobke heeft de van minst opslag in handen en staat in het voorperk. Baukje Ellen staat in het tussen spel even te bal keren op dat moment. Het lijkt effect te hebben want in plaats van 2-5 keert de spanning terug als het verschil terug loopt naar de 3-4. Minnertsga slaagt er echter even niet in om de draad weer op te pakken waardoor de balans terug keert in de partij. Even lijken Anke, Hanne en Simona als nog op weg naar de finale te gaan als zij als eerste het 5de eerst weten te bemachtigen zij weten dit niet in winst om te zetten waardoor het laatste te verkaatsen eerst de beslissing moet gaan brengen. Het is Kim die de finale als nog veilig weet te stellen als zij de kaats weet te passeren op de 5-5 6-2. Het was een prachtige strijd waarin Makkum wederom met de schrik vrij komt en als eerste een finale ticket weet te bemachtigen.

Winsum – Sexbierum

Wie zij in de finale van deze editie van het Nederlands Kampioenschap op kaatsveld “De Seize” tegen gaan komen moet blijken uit de halve finale tussen Winsum met Marlies Bonnema, Anna Rob en Rianne Nutma en de afdeling De Twa Doarpen/D.I.O.S. uit Sexbierum-Pietersbierum gevormd door Ilse Marije Hartman, Anna Ennema en Fiera de Vries. Het werd weer een partij die iedereen op het puntje van de stoel deed zitten. Marlies en haar maten weten het eerste bordje aan de telegraaf te hangen als de opgeslagen bal van Fiera buiten de perklijnen beland op de 6-2. De balans keert al snel weer terug in de partij als Fiera er met haar opslag in slaagt om de kaats te behouden. Zij brengt de bal op de 1-0 2-6 zo naar het perk dat Anna en Rianne er niet in slagen om de kaats te passeren. Het blijft om en om gaan met het binnen halen van de eersten want weer komt Winsum aan de leiding als Fiera weer het vizier niet op scherp heeft staan op de 1-1 6-2 en de bal weer buiten doet belanden. Als de opgeslagen bal van Marlies over het perk heen vliegt op de 2-1 4-6 keert de balans voor de 2de keer terug in deze halve finale. Marlies, Anna en Rianne blijven goed partij geven en weten voor de 3de keer deze halve finale aan de leiding te komen als ditmaal Anna de bal tot een kwaadslag verwerkt op de 2-2 6-4. Via een snel verkaatst eerst weet Ilse Marije met Anna en Fiera de schade te repareren en langszij te komen op de 3-3 dit gebeurt op de 3-2 0-6. De strijd lijkt dan echt los te barsten als voor het eerst de beslissing dient te vallen op de 6-6 en het is op de 3-3 het belangrijke zevende bordje aan de telegraaf met een prachtige zitbal weet Fiera het eerst aan hun zijde van de telegraaf te hangen. De strijd is verre van gestreden want Anna Rob weet de formatie van Winsum aan het 4de eerst te helpen als zij de kaats weet te passeren op de 3-4 6-2. Het lijkt op de laatste te verkaatsen eersten aan te komen en als Rianne op de goede plek en op het goede moment te plek is op de 4-4 6-4 en de bal voor de kaats weet te keren lijkt Winsum met een been in de finale te staan zij bereiken als eerste het 5de eerst. De spanning blijft in deze halve finale in Makkum oplopen als Fiera toe weet te slaan op de 5-4 4-6 en de kaats weet te passeren. Zij houd daarmee Sexbierum-Pietersbierum in de race om het fel begeerde finale ticket. Het laatste bordje aan de telegraaf gaat beslissen wie er tegenover Makkum in de finale komt te staan. Het is Fiera die met een prachtige uithaal de boven weet te vinden en daarmee stelt zij de finale als nog veilig op de 5-5 4-6. Winsum blijft op de derde prijs staan maar schrijft geschiedenis want nog nooit had de afdeling een prijs gewonnen op een NK bij de meisjes.

Makkum – Sexbierum

Voor dat de finalisten de arena op kaatsveld “De Seize” betraden stelden zij zich eerst even op voor de bestuurstent met de blokje lopers en de scheidsrechters zodat het Fries volkslied even gespeeld kon worden. De meisjes kregen vervolgens nog even een paar minuten om in te spelen en daarna gaf de heer T. Visser het start sein om aan de finale te beginnen. Het is een mooi affiche de favoriet Makkum met Baukje-Ellen, Lobke Vlasbloem en Kim Dijkstra stond tegenover een outsider de formatie van Sexbierum Pietersbierum (De Twa Doarpen/D.I.O.S.) bestaande uit Ilse-Marije Hartman, Anna Ennema en Fiera de Vries. Het is Lobke die de finale open weet te breken voor hun partuur als zij op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 6-4. De start is voor partuur Baukje-Ellen want in het daarop volgende eerst weet Kim de voorsprong te verdubbelen als zij een zitbal weet te plaatsen op de 0-1 2-6. De strijd lijkt vervolgens als nog op gang te komen als het perk van Anna en Fiera even van zich laat horen en de bal over de boven weet te slaan op de 2-0 4-6 en daarmee verzilveren zij hun eerste bordje van deze finale. Zij slagen er echter niet in om langszij te komen wanneer Kim de bal zo naar het perk weet te brengen dat Anna deze niet goed verwerkt en deze over de kwaad vliegt op de 2-1 6-0. Ilse-Marije, Anna en Fiera halen alles uit de kast om er een spannende finale van te maken maar zien hun pogingen stranden. De afstand tussen de beide parturen blijft groeien als dit maal Kim een bordje aan hun totaal weet toe te voegen met een bovenslag op de 3-1 6-2. De strijd lijkt te zijn gestreden als in het daarop volgende eerst Lobke goed bij de les is en de kaats weet te passeren op de 4-1 6-4. De titel lijkt dan binnen handbereik maar Ilse Marije, Anna en Fiera geven de strijd niet op en blijven knokken om elke 2 punten aan de telegraaf. In een zwaar bevochten eerst weet Fiera de bal zo naar het perk te brengen op de 5-1 6-6 dat Kim deze tot een kwaadslag verwerkt waardoor er een 2de bordje aan de zijde van partuur Sexbierum-Pietersbierum verschijnt. Het zal echter niet meer mogen baten want als Lobke op de goede plek staat in het tussenspel op de 5-2 6-0 en de bal voor de kaats weet te keren stelt zij de overwinning veilig. De meisjes van Makkum winnen  het Nederlands Kampioenschap op het eigen kaatsveld “De Seize”. Zij bezorgen kaatsvereniging Makkum die 125 jaar bestaat een geweldig cadeau want het blijkt voor Makkum de eerste prijs op een Nederlands Kampioenschap ooit. Zij kwam er een einde aan een prachtige kaatsdag.

Uitslag van Makkum:

Makkum

1e prijs:      Makkum (Baukje-Ellen Bosma, Lobke Vlasbloem en Kim Dijkstra)

2e prijs:      Sexbierum-Pietersbierum (Ilse Marije Hartman, Anna Ennema en Fiera de Vries)

3e prijs:      Winsum (Marlies Bonnema, Anna Rob en Rianne Nutma)

Verslag en foto’s Henk Hempenius

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in