Kaatsen | De uitslagen van zaterdag 6 mei

1636
0

De dames kwamen vandaag voor het eerst dit jaar in actie. Zij begonnen hun kaatsseizoen met 15 parturen op een afdelingswedstrijd in Franeker. Voor de junioren (heren) was er een afdelingswedstrijd in Peins. Daar stonden 17 parturen op de lijst.

Peins | Heren Junioren
1.Dronryp: Jorrit Nanninga | Jorn Lars van Beem | Rick Minnesma
2.Tzum: Jorrit Palma | Steven Koster
3.Winsum: Stefan Greidanus | Hessel Postma | Wessel Hilverda
Franeker | Dames afdeling
1.Huizum: Annelien Broersma |Anna-Dieuwke Dijkstra | Marrit Zeinstra (koningin)
2.Easterein: Sietske Okkema | Corrie Kroondijk | Jeske Terpstra
3.Makkum: Gerde Lycklama à Nijeholt | Anouk Smink | Larissa Smink
3.Marsum: Serena Hovenga | Lotte Delgrosso | Marije Hellinga
Tzum | Heren 50+ A klasse
1.Jan Meindertsma | Hilbrand Smid | Bertus Bootsma
2.Nanning Seepma | Ludwig Seerden | Johan Hiemstra
3.Anne de Vries | Evert Tolsma |Anco Elgersma
Tzum | Heren 50+ B klasse
1.Harmen Westra | Jan Fokke Mulder | Klaas van der Vlugt
2.Jan Hoekstra | Johannes Hinrichs | Simon de Groot
3.Harm Jan de Boer | Pieter Porte | Gerrie Otter
Herkansing
1.Jan de Jong | Johannes Siegersma | Wietse Punter