Home laatste nieuws De winnaars van zaterdag 4 mei 2024

De winnaars van zaterdag 4 mei 2024

1625
0

Voor de Heren Junioren en Dames Hoofdklassers is het kaatsseizoen 2024 begonnen. Deze en alle andere winnaars van vandaag vind je in ons overzicht. ( Foto: Heren 50+ A klasse. Fotograaf: Lijkle Spijksma)

 

  Franeker Dames afdeling
1. Makkum (Larissa Smink | Anouk Smink | Gerde Lycklama à Nijeholt)
2. Easterein (Roelie Kroondijk | Corrie Kroondijk | Jeska Terpstra)
3. Franeker (Joukje Salverda | Maaike Osinga | Ilse Tuinenga)
   
  Peins | Heren junioren
1. Dronryp 1 (Jorrit Nanninga | Jorn Lars van Beem | Rick Minnesma)
2. Exmorra (Kyano van Swinden Koopmans | Jarno Feenstra | Marten Leijenaar)
3. Arum (Jildert Wijbenga | Pieter den Breejen | Germ Epema)
3. Tzum (Meindert Jan Zijlstra | Jorrit Palma | Steven Koster)
   
  Berltsum | Heren 50+ A klasse
1.
Tammo Bijlsma | Hendrik Dijkstra | Mannes van Weert 
2. Anne de Vries | Dirk Machiela | Wilco Fopma 
   
  Berltsum | Heren 50+ B klasse
1. Anne Brouwer | Wietse Punter | Teake van der Walt
2. Jan Fokke Mulder | Klaas Kramer |  Lieuwe Althof
3. Thijs Houtsma | Marcus Elzinga | Gerrie Otter
   
  Herkansing
  Broer Siderius | Wybren van der Woud | Roel Venema