Home laatste nieuws NK Pupillenjongens 2023: Bitgum wint

NK Pupillenjongens 2023: Bitgum wint

1354
0

In Menaam is zaterdag het NK Pupillenjongens verkaatst. Er stonden 28 parturen (21 afdelingen) op de eerste lijst. Dat waren er drie minder dan vorig jaar. Toen won Dronryp. Dit jaar was de eerste prijs voor Bitgum, dat deze partij nog nooit eerder won. Het won in de finale op 3-5 en 2-6 van Witmarsum. Derde prijzen waren er voor Stiens en Húns.

1. Dronryp 1 2-5
4-6
2. Sint Jacobiparochie 1
         
3. Witmarsum 2 2-5
4-6
4. Reduzum
         
5. Mantgum 5-1
6-2
6. Stiens 2
         
7. Sint Annaparochie 1 3-5
6-6
8. Witmarsum 1
         
9. Sint Annaparochie 2 5-4
6-6
10. Tzummarum
         
11. Raerd 5-5
6-0
12. Pingjum
         
13. Leeuwarden 4-5
2-6
14. Reahûs
         
15. Menaam 2 2-5
2-6
16. Húns
         
17. Menaam 1 3-5
4-6
18. Bitgum
         
19. Morra 5-2
6-6
20. Minnertsga 2
         
21. Wommels 5-0
6-0
22. Dronryp 3
         
23. Sint Jacobiparochie 2 2-5
4-6
24. Oude Bildtzijl
         
25. Dronryp 2 5-5
6-6
26. Minnertsga 1
         
27. Exmorra 2-5
0-6
28. Stiens 1
         
  2e Omloop      
2. Sint Jacobiparochie 1 5-2
6-6
4. Reduzum
         
5. Mantgum 4-5
4-6
8. Witmarsum
         
9. Sint Annaparochie 2 5-5
6-4
11. Raerd
         
14. Reahûs 0-5
2-6
16. Húns
         
18. Bitgum 5-0
6-0
19. Morra
         
21. Wommels 5-4
6-6
24. Oude Bildtzijl
         
26. Minnertsga 1 1-5
6-6
28. Stiens 1
         
  3e Omloop      
2. Sint Jacobiparochie 1 0-5
2-6
8. Witmarsum
         
9. Sint Annaparochie 2 1-5
4-6
16. Húns
         
18. Bitgum 5-0
6-4
21. Wommels
         
28. Stiens 1      
         
  Halve Finale      
28. Stiens 1 5-5
2-6
8. Witmarsum
         
16. Húns 2-5
2-6
18. Bitgum
         
  Finale      
8. Witmarsum 3-5
2-6
18. Bitgum