Loting Jong Famme partij in Mantgum

Loting NK Schooljongens in Winsum

Loting NK Schoolmeisjes in Niawier

Partuur Fiera de Vries wint in Arum

NK Dames 2017: De uitslagen

NK Pupillenjongens 2017: De uitslagen

NK Pupillenmeisjes 2017: De uitslagen

Rick Poortstra stopt met kaatsen