Home laatste nieuws De uitslagen van 23, 24 en 25 juli 2021

De uitslagen van 23, 24 en 25 juli 2021

296
0

De PC, Freule en Ald Meiers komen steeds dichterbij. QR-codes worden geregeld, er wordt flink getraind en in het geval van de PC nog gestreden voor de rankingspunten. De winnaars van dit weekend.

  Wommels | Junioren (DEL)
1. Wessel van der Woud | Paul Dijkstra | Dirk-Henk Kuipers
2. Corné Tuinenga | Jelle Cnossen | Jelmer Miedema
3. Aizo Veltman | Lennard Feenstra | Steven Koster 
3. Redmer Zaagemans | Jolt Vollema | Marco van Dijk
   
  Wommels | Junioren dames
1. Wybrig Bakker | Corrie Kroondijk | Anouk Smink
2. Roelie Kroondijk | Andrea Kroes | Jennie Terpstra
3 Annet de Haan | Naomi Wiersma | Ineke van der Ploeg
   
  Sint Annaparochie | Heren Hoofdklasse
1. Gert-Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Erwin Zijlstra ( Koning)
2. Haye Jan Nicolay | Jelte Visser | Evert Pieter Tolsma
3. Chris Wassenaar | Gabe-Jan van Popta | Pieter Jan Leijenaar
   
  Bitgum | Heren Eerste klasse
1. Paul Dijkstra | René de Haan | Gerben de Boer
2. Johan Diertens | Jacob Klaas Haitsma | Hillebrand Visser
3. Gerrit Jan Duiven | Sjoerd Teake Kooistra | Sybren Poelsma
3. Bauke Triemstra | Pieter Jan Plat | Sjoerd de Jong
   
  Balk | Dames Hoofdklasse del
1. Anna-Brecht Bruinsma | Louise Krol | Martzen Deinum
2. Tineke Dijkstra | Mintje Meintema | Marrit Zeinstra
3. Ilse Tuinenga | Anne Monfils | Annelien Broersma
   
  Harlingen | Dames eerste klas (poule)
1. Roelie Kroondijk | Andrea Kroes | Aluca Bouma
2. Boukje Houtsma | Amarins de Groot | Marije Hellinga
   
  Pingjum | NK meisjes
1. Makkum: Tirza Smink ( invaller voor Ilse Zwaagstra) | Lieke van Loon | Larissa Smink
2. Workum: Nynke Kuipers | Gerde Lycklama à Nijeholt
3. Goenga: Afke Marij van der Goot | Moniek Lootsma | Iris Oosterbaan
3. Folsgare: Esther Cuperus | Judith Cuperus | Eline van Dijkhuizen
   
  Arum | Heren hoofdklasse
1. Marten Bergsma | Dylan Drent | Hendrik Kootstra
2. Chris Wassenaar | Gabe-Jan van Popta | Pieter Jan Leijenaar
3. Gert-Anne van der Bos | Taeke Triemstra |  Erwin Zijlstra
   
  Ingelum | Heren Eerste klasse
1. Auke Boomsma | Hyltje Bosma | Patrick Scheepstra
2. Bauke Triemstra | Pieter Jan Plat | Sjoerd de Jong
3. Lieuwe v.d. Werff | Sip Jaap Bos | Riemer Hoekstra
   
  Easterein | Heren tweede klasse
1. Rutger Torensma | Harold de Boer | Jurrit Osinga
2. Johan Sipma | Marten Leijenaar | Jelmer Miedema
3. Jisse Kemper | Wytze Wassenaar | Remko Dijkstra
3. Wierd Baarda | Marco de Groot | Roel Pieter de Jong
   
  Sint Jacobiparochie | Heren 35+ (Poule)
1. Chris Anema | Peter van Dijk | Michel van der Veen
   
  Sint Jacobiparochie | Heren 50+ A klasse
1. Hilbrand Smid | Anco Elgersma | Tiede Boorsma
2. Ate Bierma | Jarig Katsma | Tjeerd Jan Boomsma
3. Jacob Kamstra | Douwe Wierstra | Bertus Bootsma
   
  Sint Jacobiparochie | Heren 50+ B klasse
1.
Jan Vellinga | Sikke Kostern | Henk Porte 
2.
Jacob vd Pol | Tjeerd Bouma | Germ de Graaf
3.
Henk Mulder | Hielke Raukema | Age vd Goot 
   
  Herkansing
1.
Maikel Versnel | Anne Siderius | Piet de Groot 
2.
Wybren vd Woud | Roel Sijbesma | Lubbert Schreiber
   
  Arum | Dames Hoofdklasse
1. Ilse Tuinenga | Margriet Bakker |   Sjanet Wijnia
2. Nynke Sijbrandij | Manon Scheepstra | Marrit Zeinstra 
3. Anna-Brecht Bruinsma | Anne Monfils | Jennie Terpstra
   
  Jellum-Bears
1. Roelie Kroondijk | Klasine Huistra | Simona Kootstra
2. Serena Hovenga | Amarins de Groot | Aluca Bouma
   
  Herkansing
1. Melissa Rianne Hiemstra | Hesther de Boer | Elly Hofman
   
  Raerd | Schoolmeisjes A klasse
1. Selma van der Wal | Ilse Kooistra
2. Fardau Krottje | Hester Torensma
   
  Raerd | Schoolmeisjes B klasse
1. Aniek Koopmans | Noëlle Hiddinga
2. Jeldau Koopmans |  Maud Scheffer
3. Jelly Hiemstra | Monique Postma
   
  Herkansing
1. Brecht Rennema | Jetske Zijlstra
2. Nathalie Andringa | Anna Lotte van Beem
Vorig artikelDe Ald Meiers Partij in Hitzum gaat door
Volgend artikelTentoonstelling Keatsmuseum krijgt prachtige recensie van minister van sport