Home laatste nieuws Deze junioren kaatsen vrijdag de finaledag van de juniorencompetitie

Deze junioren kaatsen vrijdag de finaledag van de juniorencompetitie

234
0

Drie wedstrijden werden er de afgelopen twee weken gekaatst in de juniorencompetitie. Een in Bolsward, een in Leeuwarden en de laatste in Wommels. De finale van de competitie vindt daarna, net als twee jaar geleden, plaats op it Sjûkelân in Franeker. Sponsor FGD Lease stelt opnieuw een jaar lang een auto beschikbaar aan de winnaars.

De finale is vrijdag 30 juli om 15:30 uur.

Wessel van der Woud
Paul Dijkstra
Dirk Henk Kuipers
Steven Koster
Corné Tuinenga
Redmer Zaagemans
Youri de Groot
Jorn Lars van Beem
Lennard Feenstra
Thomas Dijkstra
Jelle Cnossen
Lucas Postma
René de Haan
Mark Polstra
Jasper de Boer
Jelmer Miedema
Christiaan Stremler
Gerben de Boer
Patrick van Dellen
Aizo Veltman
Gabe van Popta
Jurrit Osinga
Marco van Dijk
Jolt Vollema