Home laatste nieuws KNKB kaatsen: Uitslagen 14,16,17, 18 en 19 juli 2021

KNKB kaatsen: Uitslagen 14,16,17, 18 en 19 juli 2021

352
0

Er werd veel gekaatst deze week. Twee wedstrijden in de juniorencompetitie, een NK en natuurlijk de reguliere wedstrijden voor de jeugd en senioren. Alle uitslagen vind je hier. Aanvullingen kun je mailen naar kaatsnieuws@gmail.com of appen naar 06-51322689

Bolsward | Heren juniorencompetitie (14-7)
1.Steven Koster | Wessel van der Woud | René de Haan
2.Corné Tuinenga | Lennard Feenstra | Thomas Dijkstra
3.Redmer Zaagemans | Jurrit Osinga | Gabe Jan van Popta
Leeuwarden | Heren juniorencompetitie
1.Wessel v.d. Woud | Paul Dijkstra | Dirk Henk Kuipers
2.Youri De Groot | Lucas Postma | Jorn Lars van Beem
3.Redmer Zaagemans | Jasper de Boer | Patrick van Dellen
Sint Nicolaasga | Jongens uitnodiging (poule)
1.Jari Visser | Harold de Boer | Rick Minnesma
2.Jurrit Osinga | Thom Stellingwerf | Verry van der Meer
Makkum | Heren Hoofdklasse del
1.Marten Bergsma | Dylan Drent | Willem Heeringa
2.Tjisse Steenstra | Kees van der Schoot | Hans Wassenaar
3.Youri de Groot | Renze Hiemstra | Tsjerk Elsinga
Sint Annaparochie | Heren Eerste klasse del
1.Redmer Zaagemans | Jorn Lars van Beem (k) | Ramon Hoogerhuis
2.Auke Boomsma | Mark Minnesma | Patrick Scheepstra
3.Bauke Triemstra | Bauke Dijkstra | Tjalling Feenstra
Makkum | Dames Hoofdklasse
1.Wybrig Bakker | Manon Scheepstra | Martzen Deinum
2.Serena Hovenga | Anne Monfils | Marrit Zeinstra
3.Ilse Tuinenga | Louise Krol | Fiera de Vries
Bitgum | NK Jongens afdeling
1.Bolsward: Dietmer Kuperus | Yoram Elzinga | Redmer Cnossen
2.Dronryp: Jorrit Nanninga | Rick Minnesma | Rutger Kumbangsila
3.Morra Lioessens: Marco Wouda | Jacob Klaas Dijkstra | Johan Sipma
4.Berltsum: Douwe Joostema | Rink Sterk | Thomas Dijkstra
4.Jellum Bears: Wiebe Siemen Leenstra | Harold de Boer | Jelmer Miedema
Morra Lioessens | Schooljongens
1.Daan Kooistra | Brent Jesse van Beem
2.Daan Harkema | Jan Yntema
3.Eelco Meijer | Thijs Lanting
Morra Lioessens | Schooljongens (Herkansing)
1.Martijn Mossel | Jort de Kroon
2.Pieter Miedema | Lars Tijssen
Morra Lioessens | Schoolmeisjes A klasse
1.Hester Torensma | Ilse Kooistra
2.Rigt van der Velde | Marije Bokma
Morra Lioessens | Schoolmeisjes B klasse
1.Noëlle Hiddinga | Lisanne Venema
2.Lisan Kaper | Elbrich Kooistra
3.Anna Lotte van Beem | Martsen van der Goot
3.Ilse Baanstra | Monique Postma
Herkansing Schoolmeisjes B
1.Nathalie Andringa | Jelly Hiemstra
2.Manouk Scharringa | Doutsen Veendorp
Hantum | Welpenjongens (DEL)
1.Roan Luimstra | Roan Bruinsma
2.Sigert Bouma | Jesse Moos
3.Jorrit Kroondijk | Rindert Douma
Hantum | Welpenjongens (Herkansing)
1.Lasse Boomsma | Harke Slagman
2.Sven Kingma | Hilwert Kuiper
Hitzum | Welpenmeisjes A
1.Ilse Lanting | Anna Miedema
2.
Hitzum | Welpenmeisjes B
1.
2.
3.
Leeuwarden | Heren Hoofdklasse
1.Marten Bergsma | Kees van der Schoot | Menno van Zwieten
2.Willem Heeringa | Jouke Bosje | André van Dellen
3.Haye Jan Nicolay | Jelte Visser | Evert Pieter Tolsma
Winsum | Heren eerste klasse
1.Remmelt Bouma | Bauke Dijkstra | Thomas van Zuiden
2.Lieuwe van der Werff | Sip Jaap Bos | Riemer Hoekstra
3.Johannes van der Veen | Kevin Jordi Hiemstra | Tsjerk Elzinga
Reahûs | Heren tweede klasse
1.Steven Koster | Jorn Lars van Beem | Thomas Dijkstra
2.Paul Dijkstra | René de Haan | Gerben de Boer
3.Jesse Kroondijk | Roeland van der Ploeg | Jolt Vollema
3.Johan Diertens | Jacob Klaas Haitsma | Hillebrand Visser
Sint Annaparochie | Dames hoofdklasse
1.Nynke Sijbrandij | Manon Scheepstra | Marrit Zeinstra
2.Ilse Tuinenga | Margriet Bakker | Sjanet Wijnia
3.Tineke Dijkstra | Louise Krol | Harmke Siegersma
Hurdegaryp | Dames eerste klasse
1.Aletta van Popta | Mintje Meintema | Miranda Scheffer
2.Serena Hovenga | Amarins de Groot | Aluca Bouma
3.Hesther de Boer | Nicole Hempenius | Ineke van der Ploeg
Herkansing
1.Roelie Kroondijk | Klasine Huistra | Simona Kootstra
2.Inge Jansma | Naomi Wiersma | Anouk Smink
Makkum | Jongens afdeling
1.Jellum Bears: Harold de Boer | Jelmer Miedema | Sven Schukken
2.Niawier Metslawier Oosternijkerk: Jan Bandstra | Jelmer Torensma | Rutger Torensma
3.Raerd: Jens Kooistra | Sybrand Veldhuis | Jelmer Foppe Drijfhout
3.Leeuwarden: Harmen Zuidema | Otte Algra | Rein Breuker
Makkum | Jongens (DEL & Herkansing Afdeling)
1.Jurrit Osinga | Johan Tolsma | Jelke Greidanus
2.Luuk Zwaagstra | Stijn Vincken | Niels de Boer
3.Wesley van der Vaart | Jan Johannes van der Kamp | Gosse de Haan
Stiens | Meisjes afdeling
1.Dronryp 1: Julia Marthine Rienks | Senne Idsardi | Lisanne Scharringa
2.Makkum: Ilse Zwaagstra | Lieke van Loon | Larissa Smink
3.Stiens: Ilse van der Galiën | Marije Bokma | Marsha Broersma
3.Goënga: Berber van der Goot | Moniek Lootsma | Iris Oosterbaan
Stiens | Meisjes del
1.Eline van Dijkhuizen | Afke Marij van der Goot | Anna Baukje Zijlstra
2.Ilse Marije van Beem | Sophie Kroondijk | Esther Cuperus
Berltsum | Pupillen jongens A
1.Lieuwe van der Kamp | Pieter Miedema
2.Jelke Veldhuis | Kyano van Swinden Koopmans
Berltsum | Pupillen jongens B
1.Mark Reitsma | Roelof Schuiling
2.Ryan Wieggers | Thymen Damstra
3.Rimar van der Schaaf | Ruben Hendriks
Herkansing
1.Jurre Dijkstra | Marten Jan Koree
2.Stijn Feenstra | Redmer van der Meulen
Berltsum | Pupillen Meisjes A
1.Manouk Scharringa | Aniek Koopmans
2.Noëlle Hiddinga | Fenna Cuperus
Berltsum | Pupillen Meisjes B
1.Lisan Kaper | Hendrika Stegenga
2.Rens Bos | Michelle Sijtsma
3.Rianne van der Walt | Anke Bruinsma
Herkansing
1.Minke Tjalsma | Lieke Tuinier
2.Fenna Koster | Sophie Koops
Makkum | Heren senioren del
1.Youri de Groot (Koning) | Gabe-Jan v. Popta | Hendrik Bouwhuis
2.Willem Miedema | René Anema | Thomas Dijkstra
3.Elgar Boersma | Kevin Jordi Hiemstra | Pieter Jan Leijenaar
Makkum | Dames senioren del
1.Annet de Haan | Naomi Wiersma | Marrit Zeinstra
2.Kim Dijkstra | Andrea Kroes | Gerde Lycklama à Nijeholt
3.Anne Berber Zeinstra | Anna Dieuwke Dijkstra | Jennie Terpstra
Herkansing
1.Inge Jansma | Corrie Kroondijk | Iris Oosterbaan