Home laatste nieuws Anna Brecht Bruinsma cs wint in Balk

Anna Brecht Bruinsma cs wint in Balk

335
0

Om klokslag 11:00 betrad als eerste Sietske Okkema samen met Lotte Delgrosso en Sjanet Wijnia de mooie grasmat van Balk om de strijd aan te gaan met het partuur van Serena Hovenga, Manon Scheepstra en Jennie Terpstra. Het eerste bordje aan de telegraaf komt in handen van Serena en haar maten wanneer Sjanet er niet in slaagt om de kaats te passeren op de 2-6. Het belooft een mooie strijd te gaan worden als Sietske er al snel in slaagt om de balans te herstellen op de 1-1 als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 0-1 6-4. Beide formaties gingen goed van start en gaven elkaar geen duimbreedte ruimte. Er werd fel gestreden om elke 2 punten aan de telegraaf, wat resulteert in de eerste 6-6 van deze partij. Het is Lotte die er in slaagt om hun formatie aan de leiding te zetten als zij de bal over de boven weet te slaan op de 1-1 6-6. Serena, Manon en Jennie proberen gelijk weer langszij te komen maar moeten ook in het 2de zeer zwaar bevochten eerst op de 6-6 toe zien dat ditmaal Lotte weet toe te slaan als zij de bal voorbij de kaats weet te slaan. In een poging het tij te keren probeert de formatie van Serena door middel van omzettingen weer grip op de wedstrijd te krijgen Serena en Manon ruilen van opslag. Als het vizier van Manon niet op scherp staat en de bal buiten de perklijnen valt op de 3-1 6-0 loopt het verschil op naar de 3 eersten. Beide formaties weigeren de strijd op te geven en voor de 4de keer dient de beslissing te vallen op de 6-6. De spanning keert terug als ditmaal Manon er in weet te slagen door de kaats te passeren en hun 2de eerst binnen te slepen. De telegraaf keert echter niet terug in balans want het is voor de 2de keer deze wedstrijd dat Manon er met haar opslag niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te plaatsen op de 4-2 6-2. Serena en haar maten geven de strijd nog niet op en weten nog een 3de eerst uit het vuur te slepen als ditmaal Jennie de boven weet te vinden op de 5-2 2-6. Het zal niet genoeg blijken te zijn want Sietske en haar maten geven deze voorsprong niet meer uit handen en zien ondanks het laatste zeer zwaar bevochten eerst de 2de omloop niet meer in gevaar komen en het is Lotte die de winst veilig weet te stellen als zij de bal over de boven weet te slaan op 5-3 6-6.

Van Popta – Tuinenga

Er dient deze dag bijgeloot te worden want Harmke Siegersma had zich voor deze dag afgemeld met een bovenbeenblessure. Nynke Sybrandy en Margriet Bakker moesten daardoor nog even wachten voordat zij de arena konden betreden. Aletta van Popta was deze dag via het lot gekoppeld aan Jeska Terpstra en Miranda Scheffer en zij gingen het opnemen tegen het partuur van Ilse Tuinenga, Anne Monfils en Annelien Broersma. Via een zeer snel verkaatste eerst is het Anne die de wedstrijd weet open te breken als zij de boven weet te vinden op de 0-6. De vliegende start is voor de formatie van Ilse als zij de voorsprong zelf weet te verdubbelen wanneer zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 0-1 2-6. Aletta, Jeska en Miranda proberen het wel maar weten maar geen grip op de wedstrijd te krijgen en zien de achterstand verder oplopen wanneer Annelien er in slaagt om hun 3de eerst binnen te halen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 0-2 0-6.  Ilse en haar maten hebben de touwtjes stevig in handen en de eersten blijven aan een kant van de telegraaf verschijnen als voor de 2de keer in deze partij Anne de boven weet te vinden op de 0-3 2-6. Het kracht verschil is veel te groot en Ilse komt met haar maten ook niet meer in de problemen en zien een 5de eerst verschijnen wanneer het vizier van Aletta niet op scherp staat en de bal buiten het perk belandt op de 0-4 0-6. De 2de omloop in Balk wordt binnen gehaald door Anne als zij de bal over de boven slaat op de 0-5 2-6.

Sybrandy – Bruinsma

Wie er bij Nynke Sybrandy en Margriet Bakker in het achterperk terecht zou komen kon nu worden bepaald door het lot het was Jennie Terpstra die het goede lot had getrokken maar wanneer zij haar terug trekt met een knieblessure is het Miranda Scheffer die uiteindelijk het plekje gaat opvullen. Nu de formatie weer compleet is kan de strijd los barsten zij gingen samen uitmaken met het partuur van Anna Brecht Bruinsma, Louise Krol en Martzen Deinum wie er deze dag naar de 2de omloop zou gaan in Balk. Het eerste verkaatste eerst komt in handen het partuur van Nynke wanneer zij zelf er in slaagt om de bal voor de kaats te keren op de 6-4. De bliksemstart is er voor Nynke, Margriet en Miranda als zij gelijk de voorsprong weten te verdubbelen door goed uitslag werk van Miranda zij weet de boven te vinden op de 1-0 6-6. De strijd lijkt vervolgens in alle hevigheid los te barsten wanneer voor de 2de keer op rij het bordje op de 6-6 beslist dient te worden. Louise weet de spanning terug te doen keren als zij er in slaagt om de kaats te passeren op de 2-0 6-6. Anna Brecht, Louise en Martzen slagen er in om langzaam maar zeker het tij te doen keren in hun voordeel en langszij te komen door goed werk van Martzen als zij de kaats weet te passeren op de 2-1 2-6. Het partuur van Nynke lijkt beetje voor beetje de grip op de wedstrijd kwijt te raken en komen op een 2-3 achterstand door goed werk van Louise in het tussenspel zij slaagt er in om de bal tot in het perk te retourneren op de 2-2 4-6. Het blijft een mooie strijd om te zien want ook hier halen beide parturen alles uit de kast om de 2de lijst te kunnen bereiken voor de 3de keer in 6 verkaatste eersten is het de 6-6 die aan de telegraaf verschijnt. Als Nynke de door haar naar het perk gestuurde bal niet genoeg snelheid mee geeft op de 2-3 6-6 en deze voor het perk belandt loopt het verschil op naar de 2-4. Het partuur van Anna Brecht heeft het initiatief dan in handen en weten eveneens als eerste het 5de eerst binnen te slepen wanneer Martzen goed onder de bal stapt en de kaats weet te passeren op de 2-4 4-6. Anna Brecht, Louise en Martzen komen niet meer in de problemen in deze partij ondanks verwoede pogingen van Nynke met Margriet en Miranda om partij nog te doen kantelen. Als Martzen op de goede plek staat op het juiste moment in het tussenspel en de bal voor de kaats weet te keren op 2-5 2-6 plaatsen ook zij zich voor de 2de lijst in Balk.

Dijkstra – Bakker

Tineke Dijkstra kwam als laatste in actie samen met Mintje Meintema en Marrit Zeinstra, zij begonnen aan de opslag en moesten op weg naar de 2de lijst de hindernis gevormd door Wybrig Bakker, Corrie Kroondijk en Fiera de Vries zien te nemen. Beide formaties gaan goed uit de startblokken en geven elkaar geen duimbreedte ruimte zodat het eerste verkaatste eerst gelijk al op de 6-6 beslist dient te worden. Het is Wybrig die er met haar opslag in slaagt om Mintje tot een kwaadslag te dwingen waardoor zij op voorsprong komen. De balans keert al snel terug in de telegraaf wanneer het vizier van Wybrig niet op scherp staat en de bal niet de juiste lengte mee krijgt en voor het perk belandt op 0-1 6-4. Het is een prachtige kaatsdag in Balk waar alles zeer goed voor elkaar was. Met een passeerslag van de kaats weet Mintje hun partuur op de 1-1 6-2 op voorsprong te zetten. Het is een mooie strijd waarin geen van beide er op dat moment in slaagt om een gaatje te slaan. Als Wybrig er in slaagt om de bal voor de kaats te keren op de 2-1 6-6 keert het evenwicht voor de 2de keer terug in deze wedstrijd en weet Wybrig samen met Corrie en Fiera even de touwtjes in handen te nemen. Zij slagen er in om hun derde en vierde eerst aan de telegraaf te hangen en daarmee uit te lopen. Het is Corrie die hun 4de bordje aan de telegraaf weet te hangen als zij de kaats weet te passeren op de 2-3 2-6. Er lijkt dus niets aan de hand voor Wybrig en haar maten als zij op een comfortabele 2-4 voorsprong komen maar als zij er niet in slagen om de winst in deze partij definitief naar zich toe trekken zet Tineke met Mintje en Marrit de achtervolging in en weet door goed werk van Tineke in het tussen het belangrijke zevende eerst naar zich toe te trekken als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 2-4 6-2. De spanning keert weer volop terug in deze strijd als ditmaal Mintje goed onder de bal weet te stappen en deze over de boven stuurt op de 3-4 6-2. Wybrig, Corrie en Fiera slagen er niet in om de draad weer op te pakken en zien voor de 3de keer op rij het eerst naar partuur Tineke gaan als ditmaal Tineke de bal zo naar het perk weet te sturen dat Fiera er niet in slaagt om de kaats te passeren op de 4-4 6-0 en daarmee komt het 5de eerst aan de telegraaf als eerste in handen van partuur Tineke. Zij laten dit buitenkansje niet meer uit handen glippen en weten ondanks de achterstand toch aan het langste eind te trekken. Het is Marrit die de winst en de 2de omloop veilig weet te stellen als zij vanaf de boven de bal tot in het perk weet te retourneren op de 5-4 6-4.

Okkema – Bruinsma

Het is een prachtige dag in Balk bij kaatsvereniging Cannegieter met veel spanning in de verkaatste eersten in de onderlinge partijen. Op de 2de omloop gingen de dames met elkaar de strijd aan om de 2 fel begeerde finale tickets van deze door elkaar loten wedstrijd. Als eerste kwam Sietske Okkema samen met Lotte Delgrosso en Sjanet Wijnia in actie. Zij begonnen aan de opslag tegen het partuur van Anna Brecht Bruinsma, Louise Krol en Martzen Deinum. Het eerste zeer snel verkaatste eerst komt in handen van Anna Brecht en haar maten als Louise goed onder de bal weet te stappen en de boven weet te vinden op de 0-6. De strijd lijkt daarna echt op gang te komen als voor het eerst de 6-6 verschijnt maar als Louise voor de 2de keer op rij de boven weet te vinden loopt het verschil op naar de 2 eersten. Sietske, Lotte en Sjanet proberen de achtervolging in te zetten maar slagen er niet in om grip de wedstrijd te krijgen waardoor de achterstand verder oploopt. Het is Anna Brecht zelf die hun formatie op een comfortabele voorsprong weet te zetten van 3 eersten als zij het perk van Lotte en Sjanet met lege handen achter laat en een zitbal weet te plaatsen op de 0-2 2-6. Het is Lotte die ook hun partuur op de telegraaf weet te zetten als zij er in slaagt om de bal tot voor de kaats te retourneren op de 0-3 6-2. Sietske en haar maten slagen er niet in om de achterstand verder te verkleinen wanneer wederom Anna Brecht er in slaagt om de bal zo naar het perk te sturen dat Lotte en Sjanet deze niet weten te verwerken op de 1-3 2-6. De strijd is echter verre van gestreden want met een prachtige bovenslag van Sjanet op 1-4 6-4 keert de spanning toch weer terug. Het zevende eerst wil nog wel eens voor een ommekeer of doorbraak zorgen. Via een zeer snel verkaatst weet Lotte het te verzilveren als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 2-4 6-0 en daarmee ligt de strijd weer volledig open. Beide formaties halen alles uit de kast om de finale te bereiken in Balk als in een zwaar bevochten eerst Sjanet de opslag even heeft overgenomen van Sietske en zij het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten de perklijnen doet belanden op de 3-4 6-6 komt het 5de eerst als eerste in handen van partuur Anna Brecht. De formatie van Sietske geeft de strijd  niet op en weten dankzij Lotte  een vierde eerst uit het vuur te slepen als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 3-5 6-4. Het zal echter niet genoeg blijken te zijn want het is Martzen die de finale voor hun partuur veilig weet te stellen als zij de kaats weet te passeren op de 4-5 0-6. De tegenstand voor partuur Anna Brecht dient te komen uit de onderlinge strijd tussen het partuur van Ilse Tuinenga, Anne Monfils en Annelien Broersma en de formatie van Tineke Dijkstra, Mintje Meintema en Marrit Zeinstra. Het eerste verkaatste eerst komt in handen van Ilse en haar maten wanneer de door Tineke opgeslagen bal buiten de perklijnen belandt op de 6-4. Het werd een mooie strijd waarin beide parturen zeer aan elkaar gewaagt bleken te zijn. Met een prachtige zitbal in het volgende bordje op de 1-0 2-6 weet Tineke het evenwicht te herstellen. Het blijft stuivertje wisselen met het binnen halen van de eersten want het is Ilse die hun partuur voor de 2de keer op voorsprong weet te zetten als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 1-1 6-4. Geen van beide formaties slaagt er op dat moment in om een gaatje te slaan want door goed werk van Mintje in het tussenspel zij weet de bal voor de kaats te keren op de 2-1 2-6 keert de balans terug in de wedstrijd. Het is echter wel Ilse die samen met Anne en Annelien voor de 3de keer op voorsprong weten te komen als Ilse zelf het 3de eerst aan hun zijde van de telegraaf weet te hangen met ditmaal een zitbal op de 2-2 6-2. Het is een prachtige strijd tussen deze beide formaties die zeer aan elkaar gewaagt blijken te zijn want met een passeerslag van de kaats van Marrit op de 3-2 4-6 is de stand weer in balans. Als het zevende te verkaatsen eerst in handen komt van Ilse en haar maten wanneer Tineke er niet in slaagt om de bal de goede richting mee te geven en deze buiten de perklijnen belandt op de 3-3 6-4 lijkt dat het breekpunt te gaan worden in deze partij want via een zeer snel verkaatst eerst weet Ilse de bal in het tussenspel te onderscheppen en deze voor de kaats te keren op de 4-3 6-0. Zij weten daarmee als eerste het 5de bordje aan de telegraaf weten te hangen. Zij hebben de touwtjes in handen maar zien Tineke, Mintje en Marrit weer dichterbij komen door het goede werk van Tineke in het tussenspel zij weet hun 4de eerst binnen te halen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 5-3 2-6. Als de formatie van Ilse er niet in slaagt om de winst veilig te stellen weet Marrit daar van te profiteren. Als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 5-4 4-6 keert het evenwicht terug in deze partij en dient de beslissing als nog te vallen in het laatste te verkaatsen eerst. Ondanks de 5-3 achterstand gaat het 2de plekje in de finale in Balk als nog naar partuur Tineke wanneer Marrit goed onder de bal weet te stappen en deze over de boven weet te slaan op de 5-5 4-6. Zo kwam er een einde aan een prachtige strijd tussen deze beide formaties.

Okkema – Tuinenga

Voordat de finalisten met elkaar de strijd aan gingen betrad de formatie van Sietske Okkema, Lotte Delgrosso en Sjanet Wijnia de arena om het op te gaan nemen tegen het partuur van Ilse Tuinenga, Anne Monfils en Annelien Broersma in de strijd om de 3de prijs of niets. Het eerste bordje aan de telegraaf komt in handen van partuur Sietske op de 6-0. De bliksemstart is voor Sietske en haar maten als Lotte de voorsprong weet te verdubbelen op de 1-0 6-4 als zij de boven weet te vinden. De strijd lijkt vervolgens langzaam op gang te komen want het partuur van Ilse weet de aansluiting te herstellen als zij er met haar opslag in slaagt om Sjanet tot een kwaadslag te dwingen op de 2-0 6-6. Het evenwicht keert al snel daarna terug in de wedstrijd als ditmaal Anne de bal zeer goed weet te raken op de 2-1 4-6 en deze over de boven vliegt. Beide parturen halen nog een keer alles uit de kast deze dag wat leid tot de 2de 6-6 aan de telegraaf maar als het vizier van Sietske niet op scherp staat en de bal buiten het perk belandt komt partuur Ilse op een 2-3 voorsprong. Het lijkt dan even snel te gaan als in het daarop volgende eerst Sietske de bal te veel snelheid mee geeft dat deze over het perk heen vliegt op de 2-3 2-6 waardoor het verschil oploopt naar de 2 eersten. De strijd blijkt verre van gestreden want Sietske weet met Lotte en Sjanet de aansluiting te herstellen als zij het 7de eerst weten binnen te halen wanneer Sietske met haar opslag weet te voorkomen dat Anne de kaats weet te passeren op de 2-4 6-0. De strijd komt zelfs weer volledig open te liggen door het goede uitslag werk van Lotte zij weet de kaats te passeren op de 3-4 6-2 en daarmee komt partuur Sietske weer langszij. Het vijfde eerst aan de telegraaf komt echter in handen van partuur Ilse als zij de bal zo naar het perk weet te sturen dat Lotte deze niet goed weet te verwerken en de bal over de kwaadlijn vliegt op de 4-4 2-6. Het is Ilse die in het laatste eerst de basis weet te leggen voor de overwinning in deze strijd om de 3de prijs of niets als zij tot 2x toe de bal tot in het perk weet te retourneren en er daarmee voor zorgt dat er een 4-5 0-6 aan de telegraaf komt te hangen. Als Anne de kaats dan weet te passeren komt de 3de prijs in Balk in handen van Ilse, Anne en Annelien.

Finale: Bruinsma – Dijkstra

In de finale van deze door elkaar loten wedstrijd bij kaatsvereniging Cannegieter staat het Anna Brecht Bruinsma samen met Louise Krol en Martzen Deinum tegenover de formatie van Tineke Dijkstra, Mintje Meintema en Marrit Zeinstra. Het eerste bordje aan de telegraaf in deze finale komt in handen van Anna Brecht en haar maten als zij een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 6-4. Ook in deze finale zijn beide formaties zeer aan elkaar gewaagt en weet Mintje in een zeer zwaar bevochten eerst hun formatie weer langszij te brengen als zij de boven weet te vinden op de 1-0 6-6. Het zijn Tineke, Mintje en Marrit die gelijk even het initiatief  weten te nemen en op voorsprong weten te komen wanneer Mintje weer weet toe te slaan door ditmaal de kaats te passeren op de 1-1 0-6. Het blijft ook in deze finale stuivertje wisselen met het binnen halen van de eersten. Voor de 2de keer in deze partij weet Anna Brecht het perk van Mintje en Marrit met lege handen achter te laten en een zitbal te plaatsen op de 2-1 4-6. Er wordt fel gestreden om elke 2 punten aan de telegraaf wat resulteert in de 2de 6-6 van deze finale als het vizier van Tineke niet op scherp staat en de bal buiten het perk belandt neemt partuur Anna Brecht een 3-2 voorsprong. Iedereen schrikt vervolgens als Tineke tijdens het opslaan wegglijd en even blijft liggen, zij lijkt door het enkel te zijn gegaan. Nadat de masseuse er even naar heeft gekeken lijkt het gelukkig mee te vallen zij kan de finale voortzetten maar laat de opslag over aan haar beide maten en gaat even alleen bal keren. Tineke is er echter goed bij in het tussenspel want zij weet hun partuur weer op gelijke hoogte te brengen als zij de bal voor de kaats weet te keren op 3-2 6-6. Beide formaties halen alles uit de kast om er aan het einde van deze finale met de krans vandoor te kunnen gaan. Louise weet hun formatie weer op voorsprong te zetten als zij de kaats weet te passeren in het belangrijke zevende eerst op de 3-3 6-4. Het blijft een mooie strijd waarin de verschillen klein zijn want voor de 4de keer dient er in deze finale een bordje te worden beslist op de 6-6. Als Louise de bal voor de kaats weet te keren blijkt dat het breekpunt te zijn in deze partij want ondanks verwoede pogingen van Tineke, Mintje en Marrit om het tij nog te doen keren is het Anna Brecht zelf die de winst in Balk veilig weet te stellen op de 5-3 6-2 als zij met haar opslag er in slaagt de bal zo naar het perk te sturen dat Mintje en Marrit deze niet weten te werken en de bal in het perk blijft zitten. Zo kwam er een einde aan een mooie kaatsdag waarin kaatsvereniging Cannegieter het goed voor elkaar had.

Uitslag Balk:

1e prijs:

Anna Brecht Bruinsma                                             Leeuwarden

Louise Krol                                                      Broeksterwald

Martzen Deinum                                             Wommels

2de prijs:

Tineke Dijkstra                                                 Wjelsrijp

Mintje Meintema                                            Dronrijp

Marrit Zeinstra                                                Groningen

3de prijs:

Ilse Tuinenga                                                   Franeker

Anne Monfils                                                   Groningen

Annelien Broersma                                          Leeuwarden