Home laatste nieuws Uitslagen NK jongens 2021 in Bitgum. Bolsward wint

Uitslagen NK jongens 2021 in Bitgum. Bolsward wint

280
0

Dietmer Kuperus, Yoram Elzinga en Redmer Cnossen uit Bolsward zijn zaterdag in Bitgum Nederlands Kampioen geworden. Ze wonnen de finale overtuigend van Dronryp.

Hieronder vind je alle uitslagen

1.St Jacobiparochie5-0
6-0
2.Heerenveen
3.Dronryp 15-0
6-2
4.Lollum
5.Bitgum3-5
4-6
6.Ingelum
7.Sint Annaparochie5-1
6-2
8.Folsgare
9.Tzum3-5
4-6
10.Jellum
11.Wommels5-5
6-6
12.Exmorra 2
13.Niawier2-5
4-6
14.Raerd
15.Leeuwarden2-5
4-6
16.Exmorra 1
17.Winsum (afgemeld!)18.Arum
19.Morra lioessens 21-5
0-6
20.Bolsward
21.Reduzum4-5
6-6
22.Franeker
23.Sexbierum-Pietersbierum1-5
6-6
24.Morra Lioessens
25.Reahus-Turns5-3
6-6
26.Franeker 2
27.Spannum3-5
6-6
28.Makkum
29.Arum1-5
4-6
30.Baard
31Berltsum5-0
6-0
32Hommerts
33.Witmarsum5-4
6-4
34.Dronryp 2
Tweede omloop
1.Sint Jacobiparochie0-5
2-6
3.Dronryp 1
6.Ingelum5-4
6-4
7.Sint Annaparochie
10Jellum5-0
6-4
12.Exmorra 2
14.Raerd0-5
6-6
16.Exmorra
18Arum0-5
2-6
20Bolsward
22Franeker5-5
6-6
24Morra
25.Reahûs1-5
2-6
28Makkum
30Baard2-5
6-6
31.Berltsum
33.Witmarsum
Derde omloop
33.Witmarsum2-5
4-6
3.Dronryp 1
6.Ingelum2-5
0-6
10Jellum
16.Exmorra3-5
4-6
20.Bolsward
24.Morra5-1
6-0
28Makkum
31.Berltsum
4e omloop
31.Berltsum4-5
4-6
3.Dronryp
10.Jellum2-5
0-6
20Bolsward
24.Morra
Halve finale
24.Morra3-5
0-6
3.Dronryp
20Bolsward
Finale
20.Bolsward5-0
6-4
3.Dronryp