7 februari 2023

Uitslagen NK jongens 2021 in Bitgum. Bolsward wint

Dietmer Kuperus, Yoram Elzinga en Redmer Cnossen uit Bolsward zijn zaterdag in Bitgum Nederlands Kampioen geworden. Ze wonnen de finale overtuigend van Dronryp.

Hieronder vind je alle uitslagen

1.St Jacobiparochie5-0
6-0
2.Heerenveen
3.Dronryp 15-0
6-2
4.Lollum
5.Bitgum3-5
4-6
6.Ingelum
7.Sint Annaparochie5-1
6-2
8.Folsgare
9.Tzum3-5
4-6
10.Jellum
11.Wommels5-5
6-6
12.Exmorra 2
13.Niawier2-5
4-6
14.Raerd
15.Leeuwarden2-5
4-6
16.Exmorra 1
17.Winsum (afgemeld!)18.Arum
19.Morra lioessens 21-5
0-6
20.Bolsward
21.Reduzum4-5
6-6
22.Franeker
23.Sexbierum-Pietersbierum1-5
6-6
24.Morra Lioessens
25.Reahus-Turns5-3
6-6
26.Franeker 2
27.Spannum3-5
6-6
28.Makkum
29.Arum1-5
4-6
30.Baard
31Berltsum5-0
6-0
32Hommerts
33.Witmarsum5-4
6-4
34.Dronryp 2
Tweede omloop
1.Sint Jacobiparochie0-5
2-6
3.Dronryp 1
6.Ingelum5-4
6-4
7.Sint Annaparochie
10Jellum5-0
6-4
12.Exmorra 2
14.Raerd0-5
6-6
16.Exmorra
18Arum0-5
2-6
20Bolsward
22Franeker5-5
6-6
24Morra
25.Reahûs1-5
2-6
28Makkum
30Baard2-5
6-6
31.Berltsum
33.Witmarsum
Derde omloop
33.Witmarsum2-5
4-6
3.Dronryp 1
6.Ingelum2-5
0-6
10Jellum
16.Exmorra3-5
4-6
20.Bolsward
24.Morra5-1
6-0
28Makkum
31.Berltsum
4e omloop
31.Berltsum4-5
4-6
3.Dronryp
10.Jellum2-5
0-6
20Bolsward
24.Morra
Halve finale
24.Morra3-5
0-6
3.Dronryp
20Bolsward
Finale
20.Bolsward5-0
6-4
3.Dronryp

Subscribe To Our Newsletter