Home laatste nieuws De Ald Meiers Partij in Hitzum gaat door

De Ald Meiers Partij in Hitzum gaat door

215
0

Op zaterdag 7 augustus zal in Hitzum de Ald Meiers partij, de strijd om de sulveren pong, gestreden worden. Lange tijd zag het er naar uit dat de wedstrijd voor meisjes van 15 tot en met 17 net als vorig jaar niet door kon gaan. ,,Omdat het Coronavirus nog aanwezig is, dienen we de partij anders te organiseren. In verband met de capaciteit van het veld kunnen wij alleen bezoekers met een coronatoegangsbewijs ontvangen.”, laat de organisatie weten.

Bezoekers kunnen alleen toegang krijgen tot het Ald-Meiersterrein als aangetoond kan worden dat ze volledig geënt of recent (max. 24 uur oud) negatief getest zijn, of een bewijs (max. 6 maanden oud) dat iemand hersteld is van corona. Bij de ingang van het terrein zal dit gecheckt worden. (Let op: geldig legitimatiebewijs meenemen!)

Controle op enting

Bezoekers die geënt zijn, kunnen een digitaal vaccinatiebewijs tonen via de CoronaCheck-app op de smartphone, welke te downloaden is via de verschillende app stores. Met de app kan een QR-code aangemaakt worden met DigiD, welke bij de controle gescand wordt. Bezoekers die niet beschikken over een smartphone, kunnen hun vaccinatiebewijs thuis uitprinten via de website www.coronacheck.nl of door te bellen met telefoonnummer 0247-247247. Voor de duidelijkheid: de vaccinatiebevestiging die na het enten is ontvangen is geen geldig vaccinatiebewijs. Hetzelfde geldt voor het ‘gele boekje’.

Coronatest

Bezoekers die nog niet beschikken over (volledige) vaccinatie kunnen zich laten testen bij hiervoor speciaal ingerichte testlocaties. Informatie hierover (locaties, etc.) kan opgezocht worden www.testenvoortoegang.org. Op deze site kan tevens een afspraak gemaakt worden voor een test. De testgegevens kunnen vervolgens ingevoerd worden in de CoronaCheck-app. Testen via de locaties van testenvoortoegang is gratis!