Home laatste nieuws 26 parturen op NK Dames

26 parturen op NK Dames

224
0

26 parturen hebben zich aangemeld voor het NK Dames, op zaterdag 22 juni in Easterein. Het is lastig een favoriet aan te wijzen. OG Huizum trok zich in eerste instantie terug en bij Groningen ontbreekt hoofdklasser Marrit Zeinstra.

In 2018 stonden er 22 parturen op de eerste lijst, maar toen mochten de afdelingen slechts één partuur inschrijven. Het organiserende Easterein schreef nu twee parturen in; hetzelfde geldt voor Sjirk de Wal (Dronryp) en Jan Bogtstra (Franeker). De afgelopen jaren had Berltsum een abonnement op de eindzege; het won zes van de zeven voorgaande edities. Het Berltsumer partuur is echter drastisch gewijzigd. Ilse Tuinenga verhuisde naar (en kaatst dus nu voor) Franeker. Leonie van der Graaf besloot vorig jaar al, dat het NK van 2018 haar laatste zou zijn. Berltsum treedt daarom dit jaar aan met Hester Zijlstra, Margriet Miedema en Harmke Siegersma.Vier Wimpels
Manon Scheepstra (OG Huizum) hoopte in Easterein te kunnen strijden voor een Vierde Wimpel. Hoewel zij volgens de KNKB mag uitkomen voor die afdeling dreigden andere kaatssters met een boycot van het NK als Scheepstra zou meedoen. Zij vinden dat Scheepstra moet kaatsen voor Goutum. Zij (en daarna het complete partuur van Huizum) annuleerden vanwege alle commotie hun inschrijving. KNKB-directeur Marco Hoekstra noemde dat in de Leeuwarder Courant een “ferstannich” besluit, ook al is er volgens diezelfde Hoekstra reglementair geen reden om Scheepstra van het NK te weren. Huizum stelde intussen de gebiedsindeling ter discussie en gaf maandagmiddag alsnog drie kaatsers op: Anne Berber Zeinstra, Nynke Sijbrandij en Anna-Dieuwke Dijkstra.

Dat betekent, dat er zaterdag nog twee dames zijn die kans maken op hun vierde (en dus laatste) wimpel: Iris van der Veen (Franeker) en Sjanet Wijnia (Wommels). Zij wonnen eerder, net als Manon Scheepstra, al de Ald Meierspartij, de Jong Fammepartij en de Frouljus PC.

Het NK in Easterein begint zaterdag om 10 uur.