Home laatste nieuws Scheepstra niet op NK Dames; KNKB noemt dat “ferstannich”

Scheepstra niet op NK Dames; KNKB noemt dat “ferstannich”

214
0

Kaatsster Manon Scheepstra trekt zich terug van NK Dames in Easterein en deed dat al voordat nieuws over een eventuele boycot werd gepubliceerd. Daarmee is een slepende kwestie nu eerst ‘ogelost’.

“Ik heb woensdagochtend al heel vroeg met directeur Marco Hoekstra van de KNKB gebeld om te zeggen, dat ik me terugtrek voor het NK,” zegt Scheepstra in de Leeuwarder Courant. “Dat is vóórdat het bericht over de boycot naar buiten kwam. Het is dus beslist niet zo, dat ik me als reactie daarop heb afgemeld.”

Manon Scheepstra kaatste afdelingspartijen voor OG Huizum. KNKB en kaatssters twijfelden of dat wel mocht en of zij eigenlijk niet voor Goutum zou moeten kaatsen. Echte duidelijkheid daarover is er nooit gekomen. De bond vroeg Scheepstra om een adres en kreeg dat uiteindelijk ook. Daaruit zou moeten blijken, dat Scheepstra wel degelijk in Huizum woont en niet bij haar vriend Daniël Iseger in Zuiderburen. De KNKB twijfelde openlijk aan de juistheid van de informatie, maar verbond er vooralsnog geen consequenties aan. Tot een strafzaak kwam het bijvoorbeeld nog niet. Het lijkt erop, dat de zaak door de dreigende boycot voor en niet door de KNKB is opgelost.

Desondanks noemt bondsdirecteur Marco Hoekstra het besluit van Scheepstra in de LC een goed besluit: “It is ferstannich, dat se dit beslút naam hat. Dit skept dúdlikens en foarkomt problemen foar de takomst.” Die laatste opmerking is enigszins opmerkelijk, omdat er (zoals gezegd) geen sprake was van een strafzaak en de KNKB de kaatsster in een eerder stadium zelf toestemming gaf om (voorlopig) voor Huizum te kaatsen. Hoe de KNKB wil voorkomen, dat in de toekomst soortgelijke situaties staan, blijft daardoor vooralsnog onduidelijk.

De afdelingen Easterein en Wommels eisten woensdag in een brief, dat de KNKB actie ondernam. Dat bleek door het besluit van Manon Scheepstra op dat moment al niet meer nodig. Andere kaatssters dreigden intussen het NK te boycotten als Scheepstra met Huizum op dat NK zou verschijnen. Op Hemelvaartsdag voerden kaatssters daar al gesprekken over.

Door dit besluit zal het Manon Scheepstra dit jaar nog niet lukken om een Vierde Wimpel te bemachtigen. Die is alleen weggelegd voor kaatssters die de Ald Meierspartij, De Jong Fammepartij, de Frouljus PC en het NK winnen. De eerste drie partijen won Scheepstra al eens, maar een NK ontbreekt nog op haar erelijst.

De redactie van deze site heeft OG Huizum en de KNKB woensdagavond om een schriftelijke reactie gevraagd, maar tot nog toe geen antwoord ontvangen.

(tekst: Leeuwarder Courant / kaatsnieuws.com; foto: Henk Bootsma)