Home laatste nieuws KNKB komt met verklaring over afdelingskaatsen

KNKB komt met verklaring over afdelingskaatsen

250
0

De KNKB heeft donderdagmiddag een verklaring afgelegd op haar site. Volgens de Kaatsbond zijn ze afgelopen weekend meerdere malen benaderd over de regelgeving van het afdelingskaatsen en specifiek over “de zaak rond O.G Huizum. De KNKB heeft daarom onderstaande verklaring afgegeven.

  1. Kaatsen is op vele gebieden een unieke sport. Ook op het gebied van verenigingscompetities: kaatsen is één van de weinige sporten waar een deelnemer aan afdelingskaatsen (kaatsen in competitie voor verenigingen onderling) verplicht is uit te komen voor haar of zijn woonplaats. Soms is er in de betreffende woonplaats geen vereniging. Destijds moest een kaatser dan uitkomen voor de dichtstbije vereniging gemeten over de kortste wegverbinding. Dit gaf soms bizarre situaties. In 2006 is hierin voorzien door het gehele kaatsgebied op te delen in postcodegebieden, iedere postcode is toebedeeld aan een vereniging. In de loop der jaren zijn er de nodige grenscorrecties geweest. Dit kon en kan alleen als twee aangrenzende verenigingen het eens zijn over de “herindeling”. De twee verenigingen melden dit bij de KNKB, de correctie wordt vervolgens bekrachtigd en opgenomen in het reglement.
  2. O.G. Huizum zou graag een grenscorrectie zien met Goutum. Tot dusverre is deze aanvraag nog niet door beide partijen bekrachtigd. De KNKB heeft aangegeven medewerking te verlenen op voorwaarde dat betrokken verenigingen akkoord zijn met een dergelijke grenscorrectie. O.G. Huizum heeft zich echter principieel opgesteld door vast te houden aan het zogenaamde woonplaatsbeginsel. Een gewenst compromis vanuit de KNKB was hiermee van de baan. De gekozen insteek van O.G. Huizum heeft bovendien veel impact op het bestaande reglement en hiermee ook op vele andere verenigingen. Het bondsbestuur geeft om deze reden geen toestemming om het op een dergelijke manier -en zonder tussenkomst van de AV-aan te passen.
  3. Daniël Iseger woont volgens eigen opgave in het postcodegebied van de kaatsvereniging Goutum. In Weidum viel hij onreglementair in voor O.G. Huizum. Het opgemaakte rapport heeft via de strafcommissie geleid tot een schorsing voor drie wedstrijden. De raadsman van Daniël is in beroep gegaan. De zitting van de beroepscommissie is geweest. De raadsman beroept zich o.a. op het feit dat de postcode-indeling destijds niet correct door de AV van de KNKB is vastgesteld. De uitspraak van de beroepscommissie is binnenkort.
  4. Manon Scheepstra woont volgens eigen opgave in het postcodegebied van O.G. Huizum. In het reglement is opgenomen dat inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie leidend is. Op verzoek van de KNKB heeft Manon een uittreksel overhandigd van haar inschrijving. Dit uittreksel bevestigt dat Manon staat ingeschreven in een postcodegebied dat is toebedeeld aan O.G. Huizum. Manon zou in die zin reglementair uit kunnen komen voor O.G. Huizum. Inmiddels heeft Manon, om haar moverende redenen, afgezien van deelname aan de Bondspartij voor vrouwen.
  5. De KNKB neemt uitdrukkelijk afstand van een aantal uitspraken gedaan in TE GAST (Kronkel van KNKB) van vrijdag jongstleden in de Leeuwarder Courant. Met name de twijfel aan de integriteit van het KNKB-bestuur raakt het bestuur persoonlijk enorm. De nodige insinuaties en complottheorieën in het stuk worden niet onderbouwd.
  6. De KNKB realiseert zich dat mocht zij afstappen van het “afdelingskaatsen” de beleving van de kaatssport anders wordt. Uitkomen voor een zelfgekozen vereniging betekent dat we overstappen op vrije formatie: klassiekers als de bondspartijen, de Freule en Ald-Meiers verliezen dan hun specifieke waarde. Samen met de verenigingen stelt de KNKB beleid op, namens alle verenigingen zorgt de KNKB ervoor dat dit beleid ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. De KNKB hecht boven alles aan een eerlijke competitie.
  7. De KNKB roept kaatsers, verenigingen en verdere betrokkenen op om in de ontstane situatie geen olie op het vuur te gooien. De emotie in de kaatswereld is altijd duidelijk aanwezig en dat is voor het kaatsen van grote waarde. Toch is het van belang dat in het geval van “kwesties” iedereen elkaars argumenten en standpunten respecteert.

Geen antwoorden

Overigens heeft Kaatsnieuws vorige week donderdag schriftelijk vragen gesteld aan KNKB-directeur Marco Hoekstra. Top op heden hebben wij daar nog geen reactie op gehad. En geen van deze vragen wordt met dit stuk beantwoord.