Home laatste nieuws Deelnemers dreigen met boycot NK Dames

Deelnemers dreigen met boycot NK Dames

220
0

Het NK Dames op 22 juni aanstaande zorgt onder de potentiële deelneemsters en verenigingen op dit moment voor veel discussie. Een aantal wil de KNKB dwingen tot actie in wat ‘De Zaak Manon Scheepstra’ is gaan heten door zich niet voor de wedstrijd in te schrijven. Een boycot van het NK Dames door de deelnemers dreigde, maar lijkt ook weer afgewend.

Volgens Omrop Fryslân schreven de besturen van de afdelingen Wommels en Easterein een brief aan de KNKB. De opstellers van de brief eisen, dat de kaatsbond actie onderneemt tegen OG Huizum en Manon Scheepstra, omdat zij het imago van de kaatssport in het algemeen en het dameskaatsen schade zouden toebrengen. Een boycot door de kaatssters zelf dreigde.

De voorgeschiedenis… Daniël Iseger kaatste op de Bangmapartij voor Huizum, terwijl dat volgens de kaatsbond niet mocht. Iseger woont in de Leeuwarder wijk Zuiderburen en zou dan voor Goutum moeten kaatsen. De strafcommissie schorste de kaatser, maar die ging in beroep. Dat betekende niet het einde van het verhaal. Zijn vriendin Manon Scheepstra kaatst nog steeds voor Huizum, gaf in eerste instantie geen antwoord op de vraag waar ze woont, maar gaf uiteindelijk een adres in Huizum op. Kortom… Ze zou niet samenwonen met haar vriend. De KNKB vroeg vervolgens om bewijs uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Manon Scheepstra kan nog steeds de Vier Wimpels winnen, maar moet daarvoor nog wel het NK winnen en daar maakt Huizum meer kans dan Goutum.

Tot woensdagochtend had slechts een partuur zich opgegeven voor het NK Dames in Easterein en dat was het partuur van Huizum, mét Manon Scheepstra. Dat was een aantal kaatssters tegen het zere been.  Het partuur van Bitgum gaf zich wel op, maar maakte die opgave ook weer ongedaan. Dat zou te maken hebben met het initiatief van een aantal kaatssters, maar dat is niet officieel bevestigd.

Sommige kaatssters (zij willen niet met naam genoemd worden, maar de namen zijn ons bekend) riepen andere kaatssters al op om het opgaveformulier niet in te vullen zolang Scheepstra op de lijst staat. Dat statement zou kaatsbond KNKB tot actie moeten dwingen. Zonder deelnemers kan er immers niet worden gekaatst. Hoe breed deze actie gedragen wordt is niet bekend.Duidelijk is inmiddels wel, dat sommige kaatssters achter deze actie staan en probeerden anderen van hun standpunt te overtuigen. Anderen wisten woensdagochtend echter nog van niets. Wat uit gesprekken overigens ook helder wordt, is dat niemand Scheepstra winst op het NK misgunt en dat het uitsluitend gaat om de manier waarop dat eventueel gebeurt.

In de loop van woensdagmiddag, nadat het nieuws over de dreigende boycot naar buiten kwam, verdween eerst de naam van Manon Scheepstra van de lijst met aanmeldingen. Daarna werd zelfs de volledige inschrijving van OG Huizum ongedaan gemaakt. Woensdagavond was er nog geen afdeling weer ingeschreven voor het NK op 22 juni. Aanmelden was door de KNKB op dat moment echter ook tijdelijk onmogelijk gemaakt.

(Omrop Fryslân / kaatsnieuws.com)