Home laatste nieuws Winsum wint voor het eerst de Freule

Winsum wint voor het eerst de Freule

309
0
winsum freule

Hessel Postma, Gosse de Haan en Jelke Greidanus hebben de 117e Freulepartij gewonnen. In een zinderende finale tegen Berltsum (Thomas Dijkstra, Allard van Wigcheren en Rink Rudmer Sterk) waren de Winsumers net wat sterker: 5-5 en 2-6.

De finale leek eentonig te verlopen, omdat Berltsum vliegend van start ging en in rap tempo een 4-0 voorsprong nam. Het was Thomas Dijkstra die in zijn uppie het vierde bordje veroverde. Toch gaf Winsum niet op en pakte het vijfde bordje. Dat was het startsein voor een comeback van jewelste.

Gosse de Haan was de grote uitblinker in de finale voor Winsum en haalde ook het tweede bordje binnen voor Winsum. Berltsum leek het kwijt en Winsum knokte terug tot 4-4. Dat het daarna ook nog 5-5 werd, leek gezien het verloop van de finale bijna logissch. In het laatste eerst was Thomas Dijkstra snel van de opslag af en dat bleek cruciaal. Winsum pakte het laatste bordje met 2-6.

Grote uitblinker was Berltsumer Thomas Dijkstra. Dit grote talent deed eerder dit jaar al eens mee op de eerste klasse bij de heren. In Sint Annaparochie bewees hij, dat ook op dat niveau al prima mee kan komen. Thomas Dijkstra bleek een prima leider te zijn in het partuur van perkspeler Allard van Wigcheren en balkeerder Rink Rudmer Sterk.

Winsum

Winsum won de eerste omloop met grote moeite van Stiens: 5-4 en 6-4. De tweede omloop werd gewonnen van Niawier (5-0 en 6-2). Ook de derde omloop tegen Spannum werd gewonnen met een schone telegraaf. Baard wist in de vierde omloop niet te winnen: 5-4 en 6-4. De halve finale won Winsum van Grou: 5-1 en 6-0.

Berltsum

Berltsum had aan het begin van de dag een extreem zwaar lot en zat in een blok van vier met de favorieten Ingelum, Reduzum (de verliezende finalist van vorog jaar) en Kimswerd. Berltsum won de eerste omloop tegen Ingelum met ogenschijnlijk gemak: 5-0 en 6-6. De tweede omloop was tegen Kimswerd (Martijn Wiersma, Jurjen Fokkema en Karel Monfils), een andere favoriet. Jellum-Bears won dit jaar al meerdere keren een prijs op een afdelingswedstrijd. Toch strandde in de derde omloop ook dit partuur tegen Berltsum: 5-2 en 6-6. Winst in de vierde omloop op Sint Jacobiparochie en en staand nummer in de halve finale brachten Berltsum daarna in de eindstrijd.

Freule

Eerste omloop: Een slagveld

Al in de eerste omloop bleek, dat het een kaatsdag zou worden waarop alles mogelijk was. Het leek een slagveld waarin meteen al meerdere favorieten en kanshebbers sneuvelden. Dronryp (winnaar van vier afdelingspartijen) verloor met alles oan’e hang van Sint Jacobiparochie. Ingelum (winnaar van de generale voor deze woensdag) redde het niet tegen de latere finalist Berltsum. Reduzum (vorig jaar nog verliezend finalist) ging eraf tegen Kimswerd. Reduzum kwam drie bordjes met 6-0 voor, maar verloor die ook allemaal. Mede daardoor trok Kimswerd aan het langste eind: 5-3 en 6-6.

Grou

Grou won de derde prijs. Stan van den Berg, Rinse Jan Groot en Tjardi Hoeksma wonnen in de eerste omloop met 5-3 van Bitgum. Eerst leek het er nog op dat de Bitgumers de Grousters naar huis zouden sturen, maar Grou herstelde zich op tijd. De tweede omloop tegen Menaam werd ook gewonnen. Grou wist de partij te winnen door vooral gebruik te maken van de foutjes die gemaakt werden door de kaatsers uit Menaam.

Door een staand nummer in de derde omloop werd de vierde omloop gehaald en gekaatst tegen Witmarsum: 5-1 en 6-6 gewonnen. In de halve finale konden uitblinkers Stan van den Berg en Tjardi Hoeksma het niet winnen van Hessel Postma, Gosse de Haan en Jelke Greidanus van Winsum. De Grousters leken uitgekaatst. Het werd 5-1 en 6-0.

Witmarsum

De vierde prijs was voor Jari Visser, Colin Baarda en Nick Visser uit Witmarsum. Dit trio begon met partuurnummer 41 aan de Freule met een staand nummer. De tweede omloop werd gewonnen met 5- 2 en 6-0 van de kaatsers van LKC Sonnenborgh. De derde omloop namen de Witmarsumers het op tegen Akkrum. Die partij werd gewonnen met 5-5 en 6-2. In de vierde omloop moest Witmarsum het opnemen tegen het sterk kaatsende Grou. Dat bleek te sterk: 5-1 en 6-6.

Baard

Het leuk kaatsende partuur van Baard won ook een vierde prijs. Geert Reitsma, Bauke Folkerts, Klaas Gerrit Meulenaar wonnen de eerste omloop met 5-1 en 6-4 van Reahûs. De tweede omloop namen ze het op tegen Arum. De eindstand op de telegraaf: 5-2 en 6-0. Ook de derde omloop verliep voorspoedig voor de jongens uit Baard. Er werd gewonnen met 5-2 en 6-2 van Ternaard. De wedstrijd om een plekje in de halve finale werd door Reitsma, Folkerts en Meulenaar verloren van Winsum: 5-4 en 6-4.

Sint Jacobiparochie

Sint Jacobiparochie (Jesse Kroondijk, Wesley van der Vaart en Verry van der Meer) won ook een vierde prijs. Zij wonnen de eerste omloop nipt van favoriet Dronryp: met alles oan’e hang sloeg Rypster Rick Minnesma de bal kwaad. Harlingen kreeg van het trio geen bordje in de tweede omloop. Met 5-0 en 6-4 werden de Harlingers naar huis gestuurd. In de derde omloop stuurde Sint Jacobiparochie het partuur van Sexbierum-Pietersbierum naar huis. De vierde omloop werd door Sint Jacobiparochie verloren van de latere premiewinnaars: 5-1 en 6-6.

Alle uitslagen vind je hier

Tekst: Kaatsnieuws.com/CT