Home laatste nieuws Freulepartij 2019: Uitslagen

Freulepartij 2019: Uitslagen

263
0

In Wommels wordt vanaf 9 uur de 117e editie van de Freulepartij verkaatst. Vorig jaar won Anjum in de finale van Reduzum. Er staan dit jaar 41 parturen op de eerste lijst, het laagste aantal sinds 1992.

1. Leeuwarden 5-1/6-0 2. Balk
         
3. Folsgare 0-5/2-6 4. Niawier
         
5. Stiens 4-5/4-6 6. Winsum
         
7. Tzum 3-5/2-6 8. Gaast
         
9. Spannum 5-3/6-2 10. Exmorra
         
11. Makkum 3-5/6-6 12. Arum
         
13. Baard 5-1/6-4 14. Reahûs
         
15. Ternaard 5-3/6-0 16. Goënga
         
17. Minnertsga 5-2/6-2 18. Wommels
         
19. Hommerts 4-5/6-6 20. Raerd
         
21. Jelsum 2-5/6-6 22. Jellum
         
23. Ingelum 0-5/6-6 24. Berltsum
         
25. Kimswerd 5-3/6-6 26. Reduzum
         
27. Sexbierum 5-4/6-6 28. Dokkum
         
29. Bolsward 4-5/6-6 30. Ferwert
         
31. St Jabik 5-5/6-6 32. Dronryp
         
33. Lollum 2-5/4-6 34. Harlingen
         
35. Morra 5-5/6-6 36. Menaam
         
37. Grou 5-3/6-2 38. Bitgum
         
39. Akkrum 5-1/6-6 40. Hantum
         
41. Witmarsum      
         
  2e OMLOOP      
         
41. Witmarsum 5-2/6-0 1. Leeuwarden
         
4. Niawier 0-5/2-6 6. Winsum
         
8. Gaast 2-5/0-6 9. Spannum
         
12. Arum 2-5/0-6 13. Baard
         
15. Ternaard 5-3/6-6 17. Minnertsga
         
20. Raerd 3-5/2-6 22. Jellum
         
24. Berltsum 5-2/6-6 25. Kimswerd
         
27. Sexbierum 5-1/6-0 30. Ferwert
         
31. St. Jabik 5-0/6-6 34. Harlingen
         
36. Menaam 4-5/4-6 37. Grou
         
39. Akkrum      
         
  3e OMLOOP      
         
39. Akkrum 5-5/2-6 41. Witmarsum
         
6. Winsum 5-0/6-0 9. Spannum
         
13. Baard 5-2/6-2 15. Ternaard
         
22. Jellum 2-5/6-6 24. Berltsum
         
27. Sexbierum 3-5/4-6 31. St. Jabik
         
37. Grou      
         
  4e OMLOOP      
         
37. Grou 5-1/6-6 41. Witmarsum
         
6. Winsum 5-4/6-4 13. Baard
         
24. Berltsum 5-1/6-6 31. St Jabik
         
  1/2 FINALE      
         
37. Grou 1-5/0-6 6. Winsum
         
24. Berltsum      
         
  FINALE      
         
24. Berltsum 5-5/2-6 6. Winsum
         
         
         
         
Vorig artikelTaeke Triemstra gaat nog een jaar door
Volgend artikelOpgoaier (25) | Fiif