Home laatste nieuws De winnaars van 15 en 16 juli 2017

De winnaars van 15 en 16 juli 2017

511
0
kaatsbal, winnaars

Dit zijn de uitslagen van het kaatsweekend 15 en  16 juli 2017. Wie pakten de krans? En wie werden er tweede of derde. Met hulp van onze lezers maken wij wekelijks deze lijst. Heb je een aanvulling? Kaatsnieuws@gmail.com

Makkum | Heren hoofdklasse
1. Gert Anne van der Bos | Daniël Iseger | Taeke Triemstra
2. Menno van Zwieten | Hylke Bruinsma | Erwin Zijlstra
3. Enno Kingma | Renze  Hiemstra | Hans Wassenaar.
 
Bitgum | Heren eerste klasse
1. Durk Ennema  | Pieter van der Schoot  | Laas Pieter van Straten
2. Elgar Boersma |  Bauke Dijkstra  | Willem Heeringa
3. Remmelt Bouma | Jelte Visser | Nick Leistra
 
Makkum | Dames Hoofdklasse
1. Ilse Tuinenga | Wiljo Sijbrandij | Manon Scheepstra.
2. Elly Hofman |  Marte Altenburg | Martzen Deinum.
3. Anne Monfils | Nynke Sijbrandij | Marrit Zeinstra
 
Tzum | Dames eerste klasse
1. Tineke Dijkstra | Hermine Sytema | Jeske de Boer
2. Anne Berber Zeinstra | Lotte Delgrosso | Jildou Felkers
3. Mirjam Beeksma | Wybrig Brouwer | Aluca Bouma
3. Anna-Brecht Bruinsma | Mariska Hoogland | Melissa Hiemstra
Tzum | Dames eerste klasse Verliezersronde
1.  Nelie Steenstra | Anouk Tolsma | Kim Dijkstra
2.  Andrea Kroes | Anke Winkel | Hendrieke van der Schoot
 
Exmorra | Jongens A klasse
1.  Menno Galema | Paul Dijkstra | Gabe Jan van Popta
2.  Gerben de Boer | Hidde Poelstra | Ype Bert van der Logt
3.  Pieter Jan Leijenaar | Gjalt Tsjirk de Groot, Lars Onrust
 
Exmorra | Jongens B klasse 
1.  Jesper Tolsma | Jorrit Tolsma | Douwe Lycklama à Nijeholt
2.  Jasper de Boer | Martijn Wiersma | Jelger de Boer
3.  Erik Minne Cats | Jeroen de Boer | Andele Veltman
3. Gerard de Vries | Werner Veenstra | Germ Epema
Exmorra | Jongens B klasse herkansing
1. Jort Norder | Germer  van der Weg | Christiaan Stremler
2. Taeke Hofman | Sytse Koree | Mattijs Beuckens
 
 Jelsum-Cornjum-Britsum | Meisjes A klasse
1. Amarins de Groot | Fiera de Vries | Rianne Nutma
2. Anna Ennema | Jannica van der Ploeg | Selma de Boer
 
Jelsum-Cornjum-Britsum | Meisjes B klasse
1.  Corrie Kroondijk | Dian Dijkstra | Naomi Wiersma
2.  Margriet Miedema | Inge Jansma | Nynke Beckers
3.  Anna Rixt Iedema | Jiska Herrema | Rianne Stremler
 
Morra-Lioessens | Schooljongens A klasse
1.  Jorn Lars van Beem | Verry van der Meer
2.  Jitze Floris |Steven Koster
 
Morra-Lioessens | Schooljongens B klasse
1. Jari Visser | Pascal Poelstra
2. Galil-Taeke Moufakkir | Rutger Kumbangsila
3. Jacob Klaas Dijkstra | Jelmer Kuiken
Morra-Lioessens | Schooljongens B klasse herkansing
1.  Geert Reitsma | Jelger van der Meulen
 
Spannum | Schoolmeisjes del
1.  Nienke de Haan | Larissa Smink
2.  Julia Marthine Rienks | Ilse Zwaagstra
3.  Chantal de Witte | Jessie Rekker
3.  Sanne van Vilsteren | Foke Jil Bakker
Spannum | Schoolmeisjes del herkansing
1. Gerde Lycklema á Nijeholt | Baukje Heeringa
2. Frieda Hofman | Lisanne Leijenaar
 
Hommerts-Jutryp | Pupillenjongens A klasse
1.  Jan-Tymen Eisma | Sjouke Beimers
2.  Jelmer Foppe Drijfhout | Jan Bandstra
 
Hommerts-Jutryp | Pupillenjongens B klasse
1.  Bjorn Idsardi | Redmer Wiersma
2.  Menno Johnson | Jaimy Koel
3.  Marten Daaf Alkemade | Rinnert Tolsma
3. Iwan Hiddinga | Otte Algra
 
Hommerts-Jutryp | Pupillenjongens B klasse Herkansing
1.  Mathijs Buma | Nick van der Walt
2.  Jens Kooistra | Enrico Post
 
Hurdegaryp | Pupillenmeisjes A klasse
1. Femke Folkerts | Eline van Dijkhuizen
2. Lisanne Scharringa |  Noa Elzinga
 
Hurdegaryp | Pupillenmeisjes B klasse
1.  Janna Posthumus | Selma van der Wal
2. Hester Torensma | Dido Iedema
3. Janneke Posthumus | Gerbrich Koster
3. Elbrich Kooistra | Rianne Poelstra
Hurdegaryp | Pupillenmeisjes B klasse Herkansing
1. Fardau Krottje | Jelly Hiemstra
2. Maud Hellinga | Annarens van der Hem
 
Ysbrechtum | Welpenjongens 
1. Jesse Greidanus | Eelco Meijer
2 Jorrit Palma | Edwin Arjen Yska
3. Tymen Bijlsma | Jacob Boersma
 
Ysbrechtum | Welpenjongens Herkansing
1.  Stef van Steen  | Stijn Tolsma
2. Sjoerd van der Schaar | Karst Hoekstra
 
IJlst | Welpenmeisjes
1. Nina-Claire Wijning | Ineke de Vries
2. Lotte-Ytsje Hoekstra | Martzen van der Goot
IJlst | Welpenmeisjes Herkansing
1. Marrit Bruinsma en Lisan Kaper
 
Leeuwarden | Heren hoofdklasse
1.  Hans Wassenaar | Enno Kingma (koning) | Renze Hiemstra
2.  Bauke Triemstra | Alle Jan Anema | Hendrik Kootstra
3.  Jelle Attema | Jacob Klaas Haitsma | Hillebrand Visser
 
Tzummarum | Heren eerste klasse 
1.  Hendrik Tolsma | Allard Hoekstra | Sjoerd de Jong
2.  Elgar Boersma | Bauke Dijkstra | Willem Heeringa
3.  Johannes van der Veen | Hendrik Jan vd Velde | Thomas van Zuiden
Menaam | Heren 30+
1. Keimpe Koldijk | Jacob Fokkema | Jan Jelle Jongsma
2. Otte Bruinsma | Klaas Sjoerd Koopmans | Marten Hiemstra
Menaam | Heren 30+   Herkansing
1.
2.
Menaam | Heren 50 + A klasse
1. Douwe Wierstra | Dirk Machiela | Simon Kingma
2. Bennie Hof| Johan Hiemstra | Hans Diekman
Menaam | Heren 50 + B klasse
1. Henk Woppenkamp | Peter Rinsma | Wibe Hoitenga
2. Bouwe van der Veer |  Henk Porte | Ype Tiemersma
3. Jan Buitenga | Piet de Groot | Jan Volbeda
3. Jan Brandsma | Bertus Bootsma | Piet v.d. Ploeg
Menaam | Heren 50 + B klasse Herkansing
1.
2.
3.
 
Makkum | Jongens afdeling
1.  Exmorra | Pieter Jan Leijenaar | Albert Feenstra | Jelmer Dijkstra
2.  Menaam | Eric Minne Cats | Youri de Groot | Mark Polstra
3.  Bitgum | Gerard de Vries | Jelmer de Vries | Paul Dijkstra
Makkum | Jongens del
1.  Wessel van Wier | Aizo Veltman | en Bauke Folkerts
2.  Lars Onrust | Werner Veenstra  | Jorn Dijkstra
3.  Wesley v.d. Wint | Arjen Talsma | Jort de Jong
 
Jellum-Bears Meisjes vf
1.  Anna Ennema | Jannica van der Ploeg | Fiera de Vries
2.  Amarins de Groot | Selma de Boer | Jildou Ekema
3.
Jellum-Bears Meisjes vf Herkansing
1.
2.
3.
Wijnaldum | Schooljongens
1. Dietmer Kuperus | Harm van der Ploeg | Yoram Elsinga
2. Jurrit Osinga | Jelmer Miedema | Justin Krottje
3. Steven Koster | Jorn Lars van der Boom | Rick Minnesma
Wijnaldum | Schooljongens Herkansing
1.
2.
3.
 
Oude Bildtzijl | Schoolmeisjes vf
1.  Marije Bodde | Julia Martine Rienks | Jessie Rekker
2  Anna-Dieuwke Dijkstra | Senne Idsardi | Geertje Bijlsma
3.  Sigrid Post,  Marlies Bonnema | Larissa Smink
Oude Bildtzijl | Schoolmeisjes vf Herkansing
1.  Foke Jil Bakker | Gerde Lycklama à Nijeholt | Iris Oosterbaan
2.  Rixt Blanke | Lieke van Loon | Ilse Zwaagstra

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in