Home Verslagen Manon Scheepstra Koningin van de 125ste Makkumer Merke

Manon Scheepstra Koningin van de 125ste Makkumer Merke

335
0

Onder prachtige weersomstandigheden waren de dames en heren hoofdklas te gast op kaatsterrein De Seize te Makkum. Kaatsvereniging Makkum bestaat dit jaar 125 jaar en hadden alle registers open getrokken om er weer een fantastische dag van te maken  op de De Seize stond een grote feest tent. De merke had op donderdag 13 juli de openingsavond met een feestelijke Jubileumrevue in het teken van het 125 jarige jubileum.

De dames en heren hoofdklas betraden op zaterdag 15 juli kaatsveld De Seize en verkaatsten beide een vrije formatie wedstrijd. Kaatsvereniging Makkum heeft voor beide categorieen al een paar jaar een apart keurmeesterskorp bij de heren “Yn ‘e Bocht” en bij de dames “Sit gjin Kwea Yn” zij leiden deze dag samen met scheidsrechters T. Kuipers en H. Sweering de wedstrijden in goede banen. Naast de wedstrijd was er vanaf 14.30 ook nog een hoedenparade iedereen kon daar aan mee doen en er waren leuke prijzen te winnen. Tijdens de Merkedagen staat er op het kaatsveld een zweef/draaimolen.

Joukje Kuperus – Jildou Sweering

Met heel veel publiek langs de lijnen werd het een prachtige kaatsdag. Joukje Kuperus betrad om klokslag 11:00 samen met Maaike Osinga en Iris van der Veen de arena  om het op te gaan nemen tegen de formatie van Jildou Sweering, Martine Tiemersma en Jennie Terpstra. Het werd gelijk de spannendste partij van de dag. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden want beide formaties gaan goed uit de startblokken en geven elkaar aan het begin van de partij niets toe en knokken om elke centimeter gras en elke 2 punten aan de telegraaf. Het partuur van Jildou weet tot tweemaal toe de leiding te nemen via de 0-1 naar de 1-2. Joukje, Maaike en Iris zetten elke keer de achtervolging in en komen steeds weer langszij via de 1-1 blijft het evenwicht tot aan de 2-2. Vanaf dat moment weet Jildou samen met haar maten de touwtjes in handen te nemen en uit te lopen via de 2-3 naar de 2-4. Ondanks verwoedde pogingen van partuur Joukje om het tij te keren lijken zij even geen passend antwoord te kunnen vinden en zien het 5de eerst als eerste naar Jildou, Martine en Jennie gaan. De strijd lijkt dan te zijn gestreden maar Joukje, Maaike en Iris geeft de strijd niet op en knokken zich langzaam aan weer terug in de partij via de 3-5 keert de spanning zelfs weer terug als het verschil terug loopt naar een eerst op de 4-5. Jildou probeert met haar maten de deur naar de 2de omloop dicht te gooien maar zien de balans nog terug keren in de partij op de 5-5. Het laatste eerst zal de beslissing moeten gaan brengen wie er naar de 2de omloop zal gaan. Het is uiteindelijk Jildou zelf die de winst veilig weet te stellen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 5-5 2-6.

Elly Hofman – Nicole Hempenius

Elly Hofman, Marte Altenburg en Martzen Deinum staan op de eerste omloop van deze 125ste Makkumer Merke tegenover Nicole Hempenius, Sandra Hofstra en Harmke Siegersma. De vliegende start is er voor partuur Elly. Zij weten gelijk het initiatief te nemen en een gaatje te slaan via de 1-0 naar de 2-0. De formatie van Nicole lijkt vervolgens eindelijk grip de wedstrijd te krijgen als zij ook hun eerste bordje aan de telegraaf weten te hangen. Zij slagen er echter niet in om langszij te komen en zien het verschil weer oplopen in het voordeel van Elly, Marte en Martzen zij lopen uit via de 3-1 naar de 4-1. De formatie van Nicole probeert door omzettingen het tij te keren maar zij slagen er maar niet in om grip op de wedstrijd te krijgen en moeten de handdoek werpen op de 5-1 6-4 als de opgeslagen bal van Sandra buiten de perklijnen beland.

Ilse Tuinenga – Marije van der Meer

In de 3de partij van de eerste omloop in Makkum staat Ilse Tuinenga samen met Wiljo Sybrandy en Manon Scheepstra tegenover de vrije formatie van Marije van der Meer, Klasine Huistra en Annelien Broersma. Beide parturen gaan goed van start en zijn aan het begin van de partij zeer aan elkaar gewaagt. Ze verdelen de eerste verkaatste eersten gelijkmatig. Marije en haar maten nemen tot 2 keer brutaal weg de leiding op de 0-1 en zelfs de 1-2 maar de formatie van Ilse weet elke keer aan te sluiten en langszij te komen via de 1-1 naar de 2-2. Langzaam maar zeker kanteld de partij in het voordeel van partuur Ilse zij nemen voor het eerst de leiding met 3-2. Marije, Klasine en Annelien proberen gelijk aan te sluiten maar zien alle pogingen stranden en het verschil loopt vervolgens op via de 4-2 naar de 5-2. Ilse, Wiljo en Manon geven deze voorsprong niet meer uit handen en stellen de winst veilig op de 5-2 6-4 als Manon op de goed plek staat en de bal voor de kaats weet te keren.

Anne Monfils – Louise Krol

Als laatste betrad Anne Monfils samen met Nynke Sybrandy en Marrit Zeinstra de arena tijdens deze 125ste Makkumer merke om de strijd aan te gaan met Louise Krol, Imke van der Leest en Sjanet Wijnia. Het werd een prachtige partij waarin beide parturen zeer aan elkaar gewaagt bleken te zijn. Het begin is voor partuur Louise zij weten als eerste een bordje te bemachtigen. De telegraaf komt al snel weer terug in balans. Vanaf dat moment wordt er gestreden om elke 2 punten en elke centimeter gras. Om en om worden de bordjes binnen gehaald via de 2-2 blijft het evenwicht in de wedstrijd tot aan de 3-3. Het belangrijke zevende te verkaatsen eerst wil nog wel eens voor een doorbraak zorgen. Het lijkt er op dat Anne met Nynke en Marrit de beste papieren in handen hebben als zij het bordje weten te bemachtigen. De partij heeft zelfs even stil gelegen omdat Louise tijdens het keren van de bal met twee vingers onder een lijn schiet en deze even blesseert. Zij gaat vanaf dat moment bal keren en nemen Sjanet en Imke de taken over en zij blijven goed tegenstand geven en knokken zich terug op de 4-4. Zij slagen er niet in om het tij volledig te keren in hun voordeel want het is Anne die de tweede lijst weet veilig te stellen als zij met haar opslag weet te voorkomen dat het perk van Imke en Sjanet de kaats te passeren op de 5-4 6-2.

Jildou Sweering – Elly Hofman

De strijd om de twee fel begeerde finale tickets van deze 125ste Makkumer Merke begint op de 2de lijst waar de overgebleven 4 formaties via onderlinge confrontaties gaan beslissen wie er naar de finale zal gaan in Makkum. De verliezende formaties gaan de strijd aan om de 3de prijs of niets. Als eerste kwam Jildou Sweering samen met Martine Tiemersma en Jennie Terpstra in actie tegen het partuur van Elly Hofman, Marte Altenburg en Martzen Deinum. Na een gelijk op gaand begin waarin de bordjes om en om aan de telegraaf verschenen weet de Elly met haar maten vanaf de 1-1 de touwtjes in handen te nemen en uit te lopen via de 1-2 naar de 1-3. Ondanks verwoedde pogingen van partuur Jildou om de partij in hun voordeel te kantelen loopt het verschil als nog verder op naar de 1-4. Even lijkt de strijd als op te bloeien als het verschil terug loopt naar de 2-4. Elly, Marte en Martzen laten dit buitenkansje niet meer uit handen glippen en ondanks dat er in het laatste te verkaatsen eerst nog de 6-6 verschijnt is het Martzen die in een trik trak situatie de bal als nog voorbij de kaats weet te slaan op de 2-5 6-6 en daarmee stelt zij hun finale ticket veilig.

Ilse Tuinenga – Anne Monfils

De tweede partij op de 2de lijst in Makkum op kaatsveld De Seize beloofde een kraker van jewelste te gaan worden de twee sterkste vrije formatie parturen bij de dames stonden tegenover elkaar. Ilse Tuinenga begint deze partij samen met Wiljo Sybrandy en Manon Scheepstra aan de opslag. Zij gaan de strijd om het 2de finale ticket aan met Anne Monfils, Nynke Sybrandy en Marrit Zeinstra. Het begin is voor Ilse en haar maten zij beginnen zeer goed en nemen gelijk het initiatief via de 1-0 weten zij gelijk een gaatje te slaan naar de 2-0. Het partuur van Anne slaagt er op dat moment niet in om grip op de wedstrijd te krijgen en zien het verschil zelfs verder oplopen naar de 3-0. Eindelijk lijkt de partij als nog op gang te komen als Anne, Nynke en Marrit hun eerste bordje weten te bemachtigen. De spanning lijkt vervolgens terug te keren als het verschil terug loopt naar de 3-2. Het evenwicht keert echter niet terug in de wedstrijd als Ilse met Wiljo en Manon de draad weer weten op te pakken en de voorsprong weer uit weten te bouwen naar de 4-2. Anne blijft het met haar maten proberen maar moeten uiteindelijk deze dag de handdoek werpen op de 5-2 6-0 door een zitbal van Ilse. Zij stelt daarmee de finale in Makkum veilig.

Jildou Sweering – Anne Monfils

Voordat de finalisten de arena van deze 125ste Makkumer Merke betraden was er de strijd om de 3de prijs of niets met Jildou Sweering, Martine Tiemersma en Jennie Terpstra en de formatie van Anne Monfils, Nynke Sybrandy en Marrit Zeinstra. Het eerste bordje aan de telegraaf gaat naar Anne en haar maten als de opgeslagen bal van Jildou op de 4-6 buiten de perklijnen beland. De bliksemstart is er voor Anne, Nynke en Marrit als ditmaal Nynke een bordje weet te verzilveren als zij de bal tot in het perk weet te retourneren op de 0-1 4-6. De strijd lijkt vervolgens als nog op gang te komen als het volgende eerst op de 6-6 beslist dient te worden. Het is Jildou die er in slaagt om hun eerst bordje te verzilveren als zij Marrit tot een kwaadslag weet te dwingen. Het evenwicht keert echter niet terug in de partij want het is weer Nynke die op de goede plek staat en de bal dit keer voor de kaats weet te keren op de 1-2 2-6. Jildou, Martine en Jennie proberen het wel degelijk maar het krachtsverschil blijkt te groot te zijn want in een trik trak situatie trekt Anne aan het langste eind en weet de kaats als nog te passeren. Zij weet daarmee hun 4de eerst binnen te halen op de 1-3 0-6. De strijd lijkt vervolgens weer even op te bloeien als voor de 2de keer deze partij er een 6-6 verschijnt. Nynke weet de situatie wederom goed in te schatten waardoor zij weer op het juiste moment en op de juiste plek is om de bal voor de kaats te keren op de 1-4 6-6. De strijd is dan gestreden want het is Anne die de 3de prijs weet veilig te stellen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 1-5 4-6.

Elly Hofman – Ilse Tuinenga

In de finale van deze 125ste Makkumer Merke staat Elly Hofman staat samen met Marte Altenburg en Martzen Deinum tegenover de formatie van Ilse Tuinenga, Wiljo Sybrandy en Manon Scheepstra. Via een zeer snel verkaatst weet Ilse het eerste bordje aan de telegraaf te hangen als Marte de bal tot een kwaadslag verwerkt. De spanning zit vervolgens in het 2de verkaatste eerst als voor het eerst in deze finale de 6-6 verschijnt. Als de opgeslagen bal van Elly vervolgens buiten de perklijnen beland loopt het verschil op naar de 0-2. Elly, Marte en Martzen proberen het wel degelijk in deze finale om er een echte strijd van te maken maar zien ook het 3de eerst op rij naar partuur Ilse gaan als Elly het vizier niet op scherp heeft staan op de 0-2 2-6 en de bal weer buiten het perk beland. Het krachtsverschil blijkt ook in de finale deze dag te groot te zijn want wat partuur Elly ook probeert zij komen niet dichterbij sterker nog als Elly er weer niet in slaagt om bal de bal binnen de perklijnen te doen belanden op de 0-3 0-6 komt de formatie van Ilse op een comfortabele 0-4 voorsprong. De strijd lijkt te zijn gestreden als het 5de eerst op rij naar Ilse, Wiljo en Manon gaat op de 0-4 4-6 als Elly weer het vizier niet op scherp heeft staan en de bal weer het perk mist. Eindelijk lijkt er hoop te gloren aan de horizon als Marte hun eerste bordje weet te verzilveren als zij de kaats weet te passeren op de 0-5 6-4. Het zal echter niet meer mogen baten want het is Manon die met haar opslag de kransen weet binnen te halen als zij met haar opslag weet te voorkomen dat het perk van Marte en Martzen de kaats weet te passeren op de 1-5 2-6. Ilse en Manon prolongeren daarmee de winst in Makkum zij wonnen vorig jaar met Sjoukje Visser en nu met Wiljo Sybrandy. Kaatsvereniging Makkum stelt elk jaar een prachtige koninginneprijs beschikbaar een glazen handschoen en met daarin een glazen kaatsbal. Na overleg in de betreffende commissie werd Manon Scheepstra tot koningin gekroond van deze 125ste Makkumer Merke. Zij prolongeert daarmee haar koninginnetitel in Makkum.

Uitslag van Makkum:

manon scheepstra
1e prijs:
Ilse Tuinenga                                                           Berlikum
Wiljo Sybrandy                                                     Leeuwarden
Manon Scheepstra                                              Huizum

2e prijs:
Elly Hofman                                                             Dronrijp
Marte Altenburg                                                   Grou
Martzen Deinum                                                  Wommels

3e prijs:
Anne Monfils                                                          Kimswerd
Nynke Sybrandy                                                    Huizum
Marrit Zeinstra                                                      Peins

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in