Home laatste nieuws Welpen kaatsten in Bolsward

Welpen kaatsten in Bolsward

344
0

In vier partijen 10 eersten tegen op een lijst van 18 parturen. Dan ben je de terechte winnaar van een kaatswedstrijd. Dit deden op zaterdag 17 augustus Ruurd Oosterbaan en Ryan Wiggers op de KNKB door-elkander-lotenwedstrijd in Bolsward. Zij wonnen de finale met 5-1 6-0 van Joachim Schaaf en Jelte Bruinsma.

In de halve finale wonnen Joachiem en Jelte nipt op 5-5 6-6 van Pieter Hoogland en Harmen Faber. De andere halve finale was minder spannend.  Ruurd en Ryan wonnen met 5-2 6-4 van Allart van der Meer en Jorrit Kroondijk.

De broederstrijd in de eerste omloop tussen Ruurd en Frans Oosterbaan, die kaatste met Allon Elzinga, had tot gevolg dat de verliezersronde nooit meer spannend werd.

Prijzen:

1ste prijs:           Ruurd Oosterbaan (Scharnegoutum) en Ryan Wiggers (Dronryp).

2de prijs:           Joachim Schaaf (Bitgummole) en Jelte Bruinsma (Dronryp).

3de prijs:           Pieter Hoogland (Blije) en Harmen Faber (Achlum).

3de prijs:           Allart van der Meer (Dronryp) en Jorrit Kroondijk (St.-Anne).

1ste verl.:          Frans Oosterbaan (Scharnegoutum) en Allon Elzinga (Bolsward).

KNKB meisjes welpen Bolsward: eerst KNKB-krans voor Anna Miedema

Anna Miedema en Rianne van de Walt wonnen de meisjes welpen KNKB door-elkander-lotenwedstrijd in Bolsward op zaterdag 17 augustus. Gemakkelijk was het niet. In de eerste omloop werd nipt gewonnen (5-5 6-4), de tweede omloop een staand nummer, de derde omloop winst met 5-4 6-0 en in de finale winst met 5-3 6-4 op Mariska Stegenga en Jldou de Vries. De derde prijs was voor Lyanne Jongsma en Lieke Triemstra , die in de halve finale van Anna en Rianne verloren.

De prijs in de verliezersronde was voor Hendrika Stegenga en Aisha Mahmoud, die hun finale met 5-2 6-2.

Prijzen:

1ste prijs:          Anna Miedema (Stiens) en Rianne van de Walt (Sexbierum).

2de prijs:           Mariska Stegenga (Balk) en Jildou de Vries (Menaam).

3de prijs:           Lyanne Jongsma (Damwâld) en Lieke Triemstra (St.-Jabik).

1ste verl.:          Hendrika Stegenga (Balk) en Aisha Mahmoud (St.-Anne).