Home laatste nieuws Partuur Andrea Kroes wint in Goutum

Partuur Andrea Kroes wint in Goutum

293
0

Onder een grijs wolkendek waaruit ’s morgens zo nu en dan regen viel maar naar mate de dag vorderde het beter werd reisden de dames eerste klas op zaterdag 17 augustus 2019 naar Goutum.

Bij de dames was er in de eerste partij van de dag gelijk een primeur. Rixt Wijnia kaatst met Anouk Tolsma en Sietske Okkema. Ze heeft een schouderblessure en mag het hele weekeinde niet kaatsen. Door wel te starten, neemt zij wel de startpunten voor de ranking mee met haar partuur. Zo geschiedde nadat de eerste slagenwisseling was geweest nam Selma de Boer haar plekje in.

Nelie Steenstra – Serena Hovenga

Nelie Steenstra (vervangster van Sietske Okkema) ging samen met Anouk Tolsma en Selma de Boer in de eerste partij van de eerste omloop de strijd aan met de formatie van Serena Hovenga, Lobke Vlasbloem en Aluca Bouma. De formatie van Serena heeft afgelopen donderdag de 15de augustus de keatsoff in Easterein gewonnen en plaatsten zich daarmee als laatste voor de Froulju’s P.C.

Het werd zeer spannende strijd waarin met enige regelmaat tot 4x toe de 6-6 aan de telegraaf verscheen. Beide parturen gingen goed uit de startblokken en gaven elkaar geen duimbreedte ruimte toe en verdeelden de eerste verkaatste eersten gelijkmatig en om en om via de 1-1 naar de 2-2. Langzaam maar zeker weet Nelie met haar maten de touwtjes in handen te nemen door op de juiste momenten toe te slaan waardoor zij een gaatje weten te slaan via de 3-2 naar de 4-2. Serena, Lobke en Aluca lijken op dat moment maar geen passend antwoord te kunnen vinden en zij zien al hun pogingen om het tij te doen kantelen stranden. De strijd lijkt vervolgens gestreden als het 5de eerst als eerste naar de zijde van partuur Nelie gaat en daarmee lijken zij op weg naar de 2de lijst in Goutum. Serena weigert echter met haar maten om de strijd te staken en ze blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf. Zij weten eerst voor eerst van de achterstand te halen en de spanning weer op te voeren als zij het verschil terug weten te brengen via de 5-3 naar de 5-4. Als de formatie van Nelie er maar niet in slaagt om de winst veilig te stellen keert zelfs de balans terug in deze partij en weet ook Serena met Lobke en Aluca het 5de eerst te bereiken. Het laatste eerst zal de scherprechter moeten zijn wie er naar de 2de omloop gaat uiteindelijk. Als Lobke op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 5-5 0-6 gaan zij ondanks de 5-2 achterstand er als nog met de winst vandoor.

Anna Ennema – Roelie Kroondijk

De formatie van Anna Ennema, Elly Hofman en Ineke van der Ploeg stond in hun eerste partij op deze grijze zaterdag tegenover het partuur van Roelie Kroondijk, Klasine Huistra en Annelien Broersma. Het begin van de wedstrijd was voor Roelie en haar maten die voortvarend van start gingen. Zij weten gelijk toe te slaan door  het eerste verkaatste eerst aan hun zijde van de telegraaf te hangen en vervolgens de voorsprong weten uit te bouwen naar de 0-2. Langzaam maar zeker kwam de formatie van Anna ook op toeren en zij weten de aansluiting te herstellen door hun eerste bordje binnen te halen en terug te komen tot aan de 1-2. Zij slagen er niet in om de balans terug te doen keren sterker nog het verschil loopt verder op via de 1-3 naar de 1-4. Het partuur van Roelie heeft de draad vervolgens weer opgepakt en komt ook niet echt in de problemen zij weten ook als eerste het 5de bordje te bereiken en dit buitenkansje laten zij zich niet meer ontnemen en gaan ook naar de volgende lijst als de door Anna opgeslagen bal buiten het perk belandt op de 1-5 2-6.

Nicole Hempenius – Wybrig Bakker

In de 3de partij van de eerste lijst staat Nicole Hempenius samen met Mintje Meintema en Miranda Scheffer tegenover Wybrig Bakker en Hiske Zeinstra. Hun derde maat Melissa Rianne Hiemstra heeft een enkel blessure en was deze dag afwezig zodat de dames het met zijn tweeën probeerden. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden want beide gaan goed van start en geven elkaar geen duimbreedte ruimte waardoor de eerste verkaatste eersten om en om aan de telegraaf verschenen tot aan de 1-1. Nicole slaagt er vervolgens in om samen met haar maten het heft in handen te nemen en uit te lopen via de 2-1 naar de 3-1. Wybrig en Hiske blijven alles uit de kast halen om de 2de omloop in Goutum te bereiken en zij weigeren de strijd op te geven en weten de spanning terug te doen keren in de partij als zij het verschil terug weten te brengen tot aan de 3-2. De telegraaf keert ook hier niet terug in balans waardoor de formatie van Nicole de voorsprong weer weet uit te bouwen. Zij lijken zich ook op de 2de lijst te gaan melden als zij de afstand tussen beide parturen weten te vergroten via de 4-2 naar de 5-2. Spanning zat ook hier in de verkaatste eersten. Het was een mooie strijd waarin Wybrig en Hiske alles probeerden om grip op de wedstrijd te krijgen. Zij weten nog een 3de eerst uit het vuur te slepen voordat zij in een zeer zwaar bevochten eerst als nog de handdoek moesten gooien als Mintje hun partuur aan de wint helpt als zij op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 5-3 6-6.

Akkelyna de Haan – Andrea Kroes

Het partuur van Akkelyna de Haan (vervangster van de afwezige Jeanette Jansma), Corina de Vries en Jannica van der Ploeg stond in hun eerste partij van de dag tegenover Andrea Kroes, Sigrid de Jong en Marije Hellinga. Andrea en haar maten laten er geen gras overgroeien en nemen gelijk het heft in handen. Zij weten gelijk toe te slaan door het eerste verkaatste eerst binnen te slepen. Ondanks verwoedde pogingen van partuur Akkelyna om gelijk weer aan te sluiten loopt het verschil op via de 0-2 naar de 0-3 en zelfs de 0-4. Het krachtsverschil blijkt in deze partij te groot te zijn ondanks Akkelyna, Corina en Jannica het blijven proberen en het voor hun eindelijk raak is en ook zij hun eerste bordje aan de telegraaf weten te hangen. De inhaalrace zal echter te laat komen want de winst en een plekje op de 2de lijst gaat naar partuur Andrea als zij de kaats weten te behouden op de 1-5 2-6.

Boukje Houtsma – Hester Zijlstra

Meer spanning zat er in de laatste partij van de eerste omloop maar daar stond gelijk ook heel wat op het spel. De formatie die er in slaagt om deze wedstrijd te winnen had een vrije doorgang op de 2de omloop door een staand nummer en was men verzekerd van minimaal een 3de prijs en een plekje in de halve finale. Boukje Houtsma begon samen met haar maten Anna Rixt Iedema en Joanne Elise Broeders aan de opslag en zij gingen de strijd aan met Hester Zijlstra, Anke Winkel en Simona Kootstra. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden als beide parturen goed uit de startblokken gaan. Geen van beide slaagde er aan het begin van de partij in om een gaatje te slaan, nadat de eerste verkaatste eersten gelijkmatig werden verdeeld via de 1-1 naar de 2-2 waarin het ook stuivertje wisselen was wie de leiding nam Hester samen met Anke en Simona het initiatief. Zij weten als eerste het 3de eerst aan de telegraaf te hangen en dat lijkt het breekpunt in deze partij te gaan vormen. Boukje probeert gelijk samen met Anna Rixt en Joanne Elise de achtervolging in te zetten maar zien hun pogingen stranden waardoor het verschil snel oploopt via de 2-4 naar zelfs de 2-5 en lijkt de strijd gestreden.  Als Hester samen met haar maten er maar niet in slaagt om de winst veilig te stellen zien zij de voorsprong langzaam maar zeker in rook opgaan via de 3-5 keert zelfs de spanning terug als het verschil terugloopt naar de 4-5. De telegraaf keert echter niet terug in evenwicht want het is Simona die voor hun partuur op het juiste moment weet toe te slaan door de kaats te passeren op de 4-5 2-6. Zij loodst hun partuur daarmee naar de halve finale.

Serena Hovenga – Roelie Kroondijk

Wie zich bij het partuur van Hester gingen voegen moest gaan blijken uit de onderlinge confrontaties op de 2de omloop bij kaatsvereniging Goutum. Naeen kleine pauze betrad Serena Hovenga samen met Lobke Vlasbloem en Aluca Bouma als eerste weer de arena in Goutum om de strijd aan te gaan met het partuur van Roelie Kroondijk, Klasine Huistra en Annelien Broersma. De vliegende start in deze partij was er voor Roelie en haar maten als zij het best van start gaan in deze confrontatie. Zij weten gelijk een gaatje te slaan als zij het eerste verkaatste eerst weten binnen te slepen en daarna gelijk door te stomen naar een 0-2 voorsprong. Het verschil van 2 eersten bleef gehandhaafd op de 1-3 maar Serena, Lobke en Aluca weigerden de handdoek te gooien en bleven alles uit de kast halen en om elke 2 punten aan de telegraaf strijden waardoor ze meer grip op de partij wisten te krijgen en met succes de achtervolging in wisten te zetten via de 2-3 keert de balans vervolgens weer volledig terug op de 3-3. Het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens voor een doorbraak of ommekeer in een partij zorgen. Het is uiteindelijk Roelie die het bordje samen met Klasine en Annelien weet te bemachtigen en daarmee weer op voorsprong weten te komen. De formatie van Serena blijft het proberen maar kan niet voorkomen dat uiteindelijk de winst op 3-5 4-6 gaat naar partuur Roelie als zij zelfs een prachtige zitbal weet te plaatsen op de perk van Lobke en Aluca.

Nicole Hempenius – Andrea Kroes

De laatste ½ finalist in Goutum kwam uit de onderlinge confrontatie tussen het partuur van Nicole Hempenius, Mintje Meintema en Miranda Scheffer en de formatie van Andrea Kroes, Sigrid de Jong en Marije Hellinga. Het eerste verkaatste eerst in deze strijd komt in handen van Nicole en haar maten maar zij slagen er niet in om dit vast te houden en uit te bouwen want het evenwicht keert al snel weer terug in de partij op de 1-1. Nadat de volgende verkaatste eersten gelijkmatig werden verdeeld bleef de balans gehandhaafd tot aan de 2-2. Langzaam maar zeker weet Andrea met haar maten op het juiste moment toe te slaan en een gaatje te slaan via de 2-3 naar de 2-4. Wat het partuur van Nicole ook probeert door middel van omzettingen niets lijkt het passende antwoord te zijn waardoor het 5de bordje aan de telegraaf ook in handen kwam van Andrea, Sigrid en Marije. De strijd was nog niet gestreden want Nicole, Mintje en Miranda weigerden de strijd zonder slag of stoot op te geven en weten nog een derde eerst uit het vuur te slepen voordat Andrea de winst in de partij veilig weet te stellen met haar opslag als zij op 3-5 2-6 de bal zo naar het perk weet te sturen dat Miranda deze niet goed weten te verwerken en deze over de kwaadlijn vliegt. Door deze overwinning gaat Andrea samen met Sigrid en Marije als laatste naar de ½ finale waar ze een vrije doorgang hebben door een staand nummer en zich daarmee als eerste voor de finale van deze vrije formatie voor dames eerste klas in Goutum weten te plaatsen.

Hester Zijlstra – Roelie Kroondijk

In de strijd om het 2de finale ticket staat Hester Zijlstra samen met Anke Winkel en Simona Kootstra in de halve finale tegenover de formatie van Roelie Kroondijk, Klasine Huistra en Annelien Broersma. Het eerste verkaatste eerst in deze onderlinge confrontatie komt in handen van partuur Roelie als zij er met haar opslag in slaagt om te voorkomen dat Anke de kaats weet te passeren op de 4-6. De balans keert al zeer snel terug in deze ½ finale als ditmaal Hester de bal naar het perk mag sturen op de 0-1 6-4. Zij weet het perk van Klasine en Annelien met lege handen achter te laten en een zitbal te plaatsen. Zij slaagt er echter niet in om samen met haar maten de leiding over te nemen in deze strijd want als de door Simona opgeslagen bal op 1-1 2-6 buiten het perk belandt komen zij weer op achterstand. Roelie, Klasine en Annelien lijken vervolgens op rozen te zitten als het verschil verder oploopt als wederom het vizier van Simona niet op scherp staat en wederom buiten het perk belandt op de 1-2 2-6. De strijd lijkt vervolgens als nog los te barsten als voor het eerst de 6-6 verschijn in deze ½ finale. Met een prachtige uithaal weet Annelien de boven te vinden en hun 4de eerst binnen te halen. Het krachtsverschil blijkt te groot te zijn in deze halve finale want de formatie van Roelie komt niet echt in de problemen en weten zich voor de finale te plaatsen wanneer zij ook als eerste het 5de bordje weten binnen te halen. Roelie mag zelf de eindstand op de telegraaf zetten als zij de winst veilig stelt met een zitbal op de 1-5 4-6.

Finale

De finale bij kaatsvereniging Goutum werd een van de spannendste partijen van de dag. Andrea Kroes begon samen met Sigrid de Jong en Marije Hellinga aan de opslag in deze finale om het op te gaan nemen tegen de formatie van Roelie Kroondijk, Klasine Huistra en Annelien Broersma. Het werd een van de klappers van de dag. Marije weet de finale open te breken als zij er in slaagt om de kaats te passeren op de 6-4. De strijd lijkt vervolgens gelijk op gang te komen als voor het eerst deze finale de beslissing moest vallen op de 6-6 en als het vizier van Andrea niet op scherp staat en zij de bal buiten het perk doet belanden komt de 1-1 aan de telegraaf. Het blijft aan het begin van deze finale ook stuivertje wisselen in het binnen halen van eersten want voor de 2de keer komt Andrea met haar maten op voorsprong als Roelie de bal niet de goede richting mee geeft aan de opslag en deze buiten de perklijnen belandt op de 1-1 6-4. Beide parturen zijn zeer aan elkaar gewaagt en geven elkaar geen duimbreedte ruimte. Als ditmaal de door Marije opgeslagen bal te weinig snelheid mee krijgt en deze voor het perk belandt op de 2-1 2-6 keert de spanning terug in de partij. Strijd zit er volop in de verkaatste eersten want voor de 2de keer in deze finale dient de beslissing te vallen op de 6-6. Als Klasine er niet in slaagt om de kaats te passeren neemt Andrea met haar maten de leiding weer in handen. Zij lijken dan even toe te slaan als voor de 2de keer op rij de beslissing valt op de 6-6 als het vizier van Roelie niet op scherp staat en buiten het perk belandt loopt het verschil op naar de 4-2. De strijd bleek verre van gestreden want het belangrijke zevende eerst in deze finale komt vervolgens in handen van partuur Roelie wanneer de door Andrea naar het perk gestuurde bal buiten het perk belandt op de 4-2 2-6 keert de spanning terug in deze finale. De strijd komt zelfs weer geheel open te liggen als Klasine goed onder de bal weet te stappen en deze over de boven stuurt op de 4-3 4-6. In een zeer zwaar bevochten eerst lijkt Klasine de winst veilig te stellen als zij er in slaagt om de bal op 4-4 6-6 tot in het perk te retourneren en daarmee hun 5de eerst weet binnen te halen. Andrea weigert met Sigrid en Marije om de strijd op te geven en zij blijven aandringen en wanneer Marije er in slaagt om de kaats te passeren op de 4-5 6-4 valt de beslissing in het laatste te verkaatsen eerst. Het blijft spannend maar door goed werk van Marije in het achterperk zij weet vandaar uit op de 5-5 6-4 de boven te vinden en daarmee de winst veilig te stellen in Goutum.

Herkansing

In de finale van de herkansing stond Anna Ennema samen met Elly Hofman en Ineke van der Ploeg tegenover het  partuur van Akkelyna de Haan (vervangster van de afwezige Jeanette Jansma), Corina de Vries en Jannica van der Ploeg. De formatie van Anna had op de 2de lijst een zware dobber gehad aan Nelie Steenstra (vervangster van Sietske Okkema), Anouk Tolsma en Selma de Boer (vervangster na de eerste slagenwisseling in hun eerste partij van de dag van Rixt Wijnia). Zij wisten uiteindelijk te winnen met 5-4 6-0 door een boven slag van Elly. In de halve finale was er een makkelijk 5-0 6-4 overwinning op Boukje Houtsma, Anna Rixt Iedema en Joanne Elise Broeders. Akkelyna en haar maten hadden in hun 2de partij van de dag weten te winnen met 5-1 6-0 van Wybrig Bakker en Hiske Zeinstra. Door een staand nummer gingen zij als eerste naar de finale van deze herkansing. Anna weet hun eerste bordje in deze finale aan de telegraaf te hangen als zij er in slaagt om Corina tot een kwaadslag te dwingen op de 0-6. De strijd lijkt vervolgens echt op gang te komen als voor het eerst de 6-6 verschijnt maar als wederom Anna weet toe te slaan met haar opslag en een zitbal weet te plaatsen loopt het verschil op naar de 2-0. Akkelyna en haar maten doen volop mee in de verkaatste eersten maar zien ze elke keer een kant opgaan zo ook nu weer als Elly de boven weet te vinden op de 2-0 6-6. De strijd is eigenlijk al gestreden als voor de 4de keer op rij het eerst gaat naar Anna, Elly en Ineke. Het krachtsverschil blijkt veel te groot te zijn in deze finale want voor de 5de keer weet partuur Anna toe te slaan en het bordje te bemachtigen door weer een prachtige zitbal van Anna op de 4-0 6-4. De strijd is dan gestreden en wanneer de door Akkelyna naar het perk gestuurde bal te kort blijkt te zijn wint partuur Anna de finale van de herkansing op 5-0 6-4

Uitslag Goutum:

1e prijs:

Andrea Kroes                                       Gauw

Sigrid de Jong                                      Blauwhuis

Marije Hellinga                                    Deinum

2e prijs:

Roelie Kroondijk                                  Easterein

Klasine Huistra                                    Reduzum

Annelien Broersma                              Leeuwarden

3de prijs:

Hester Zijlstra                                      Berlikum

Anke Winkel                                        Dronrijp

Simona Kootstra                                  Minnertsga

1e prijs Herkansing:

Anna Ennema                                      Sexbierum

Elly Hofman                                         Dronrijp

Ineke van der Ploeg                             Ried

Foto’s: https://myalbum.com/album/LmbrQwXPjYKM

Tekst en foto’s: Henk Hempenius